ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

D11AX22

ivermectinum

alte preparate de uz dermatologic

V08AB10

iomeprolum

medii de contrast

C01EB10

adenosinum

terapia cordului

S01BB03

combinatii

produse oftalmologice

N07XX08

tafamidis

alte preparate cu acțiune asupra sistemului nervos

C09BA06

quinaprilum + hydrochlorothiazidum

produse active pe sistemul renină-angiotensină

J01DH02

meropenemum

antibacteriene de uz sistemic