ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

S01XA27

Voretigene neparvovec

Organe senzitive
Alte preparate oftalmice
Alte oftalmologice

D01AC02

Miconazol

Preparate dermatologice
Antfungice pentru uz topic
Derivați de imidazol și triazol

B01AF02

Apixaban

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Inhibitori direcți factori Xa

V03AB02

Nalorfină

Varia
Alte produse terapeutice
Antidoturi

J05AR14

Darunavir + cobicistat

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații

V03AX

Homeopate

Varia
Alte produse terapeutice

V04CD01

Metiraponă

Varia
Alți agenți de diagnostic
Teste pentru funcția hipofizară

A10BD25

Metformină + saxagliptină + dapagliflozină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Combinații de hipoglicemiante orale

J01DH02

Meropenem

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Carbapeneme

D11AFN1

Acid salicilic

Preparate dermatologice
Alte preparate dermatologice
Preparate pentru veruci și bătături

L02BB01

Flutamidă

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Hormoni antagonisti și agenți înrudiți
Anti-androgeni

A06AX05

Prucalopridă

Tract digestiv și metabolism
Laxative
Alte laxative