ARICEPT EVESS 10mg comprimate orodispersabile PFIZER - prospect medicament

N06DA02 donepezil

Medicamentul ARICEPT EVESS 10mg conține substanța donepezil , cod ATC N06DA02 - Sistemul nervos | Medicamente anti-demența | Anticolinesterazice .

Date generale despre ARICEPT EVESS 10mg PFIZER

Substanța: donepezil

Data ultimei liste de medicamente: 01-06-2024

Codul comercial: W64847002

Concentrație: 10mg

Forma farmaceutică: comprimate orodispersabile

Cantitate: 28

Prezentare produs: cutie x2 blist pvc-pe-pvdc/al x14 compr orodisp

Tip produs: original

Preț: 115.58 RON

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: PFIZER PGM - FRANTA

APP deținător: PFIZER EUROPE MA EEIG - BELGIA

Număr APP: 7572/2015/02

Valabilitate: 3 ani

Forme farmaceutice disponibile pentru donepezil

Concentrațiile disponibile pentru donepezil

10mg, 5mg

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu donepezil

Listele de compensare pentru ARICEPT EVESS 10mg PFIZER

G16 (C1) - Demențe (degenerative, vasculare, mixte)

Preț

Coplată

Plată pacient

115.58 RON

41.44 RON

74.14 RON

GX (C1) - GENERIC (utilizat în lista de compensare, C1, pentru alt diagnostic)

Preț

Coplată

Plată pacient

115.58 RON

41.44 RON

74.14 RON

Conținutul prospectului pentru medicamentul ARICEPT EVESS 10mg comprimate orodispersabile PFIZER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aricept Evess 5 mg comprimate orodispersabile

Aricept Evess 10 mg comprimate orodispersabile

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Aricept Evess 5 mg comprimate orodispersabile

Fiecare comprimat orodispersibil conţine clorhidrat de donepezil 5mg

Aricept Evess 10 mg comprimate orodispersabile

Fiecare comprimat orodispersibil conţine clorhidrat de donepezil 10 mg

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat orodispersabil.

Aricept Evess 5 mg comprimate orodispersabile

Comprimate orodispersabile rotunde, de culoare albǎ, marcate cu '5” pe o faţǎ şi cu 'ARICEPT” pe

cealaltǎ faţǎ.

Aricept Evess 10 mg comprimate orodispersabile

Comprimate orodispersabile rotunde, de culoare galbenă, marcate cu '10” pe o faţǎ şi cu 'ARICEPT”

pe cealaltǎ faţǎ.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Aricept Evess comprimate orodispersabile este indicat în tratamentul simptomatic al:

- bolii Alzheimer, forma uşoară sau moderată.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze
Adulţi/vârstnici:

Tratamentul se iniţiază cu o doză unică zilnică de 5 mg donepezil, administrată în priză unică.

Doza de 5 mg donepezil pe zi trebuie menţinută cel puţin o lună, durată necesară evaluării primare a

răspunsului clinic la tratament şi atingerii stării de echilibru a concentraţiilor plasmatice.

În funcţie de rezultatele clinice observate după o lună de tratament cu doze de 5 mg donepezil pe zi,

doza poate fi crescută la 10 mg donepezil pe zi, administrată în priză unică.

Doza maximă recomandată este de 10 mg donepezil pe zi. Administrarea dozelor mai mari de 10 mg

donepezil pe zi nu a fost studiată clinic.

La întreruperea tratamentului cu donepezil s-a observat o scădere progresivă a efectelor terapeutice.

După întreruperea bruscă a tratamentului nu au fost observate efecte de rebound.

Pacienți cu insuficienţă renală și insuficiență hepatică

La pacienţii cu insuficienţă renală se foloseşte aceeaşi schemă de dozaj, deoarece clearance-ul

clorhidratului de donepezil nu este afectat de această afecţiune.

La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată, datorită posibilităţii de creştere a expunerii

la donepezil (vezi pct. 5.2), creşterea dozei trebuie efectuată în funcţie de toleranţa individuală. Nu sunt disponibile date privind pacienţii cu insuficienţă hepatică gravă.

Copii şi adolescenţi

Aricept nu se recomandă la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

Mod de administrare

Aricept Evess se administrează oral, seara, înainte de culcare.

În cazul unor tulburări ale somnului, inclusiv vise anormale, coșmaruri sau insomnie (vezi pct. 4.8)

poate fi luată în considerare administrarea de Aricept Evess dimineața.

Comprimatele orodispersabile se plasează pe limbă şi se lasă să se dizolve înainte de a fi înghiţite cu

sau fără apă, în funcţie de preferinţa pacientului.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la clorhidrat de donepezil, derivaţi de piperidină sau la oricare dintre excipienţii

enumeraţi la pct. 6.1.

Aricept Evess este contraindicat în sarcină.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Tratamentul trebuie iniţiat de un medic specialist cu experienţă în tratamentul demenţei.

Diagnosticul trebuie stabilit în concordanţă cu criteriile de diagnostic acceptate (de exemplu DSM IV,

ICD 10). Tratamentul cu donepezil trebuie iniţiat numai dacă există un supraveghetor care va

monitoriza regulat administrarea medicamentului. Tratamentul de întreţinere poate fi continuat atâta timp cât există un beneficiu terapeutic pentru pacient. De aceea, beneficiul clinic al donepezilului trebuie reevaluat periodic.

Întreruperea tratamentului trebuie avută în vedere când efectul terapeutic nu mai este evident.

Răspunsul individual la donepezil nu poate fi prevăzut.

Utilizarea produsului Aricept Evess la pacienţii cu demenţă severă, alte tipuri de demenţă sau alte

tipuri de afectări ale memoriei (de exemplu, declinul cognitiv legat de vârstă) nu a fost studiată.

Anestezie

Aricept Evess, fiind un inhibitor de colinesterază este posibil să accentueze relaxarea musculară de tip

succinilcolinic în timpul anesteziei.

Afecţiuni cardio-vasculare

Datorită acţiunii lor farmacologice, inhibitorii de colinesterază pot avea efecte vagotonice asupra alurii

ventriculare (de exemplu, bradicardie). Acest fapt poate fi important în mod particular la pacienţii cu boala nodului sinusal sau alte tulburări de conducere supraventriculară, cum sunt blocul sinoatrial sau atrioventricular.

Au fost raportate cazuri de sincopă şi convulsii. La investigarea acestor pacienţi, trebuie avută în

vedere posibilitatea blocului cardiac sau a pauzei sinusale prelungite.

După punerea pe piață au existat rapoarte privind prelungirea intervalului QTc și torsada vârfurilor

(vezi pct. 4.5 și 4.8). Se recomandă precauție la pacienții cu antecedente preexistente sau familiale de prelungire a intervalului QTc, la pacienții tratați cu medicamente care afectează intervalul QTc sau la pacienții cu boală cardiacă preexistentă relevantă (de exemplu, insuficiență cardiacă necompensată, infarct miocardic recent, bradiaritmii) sau tulburări electrolitice (hipokaliemie, hipomagneziemie).

Poate fi necesară monitorizarea clinică (ECG).

Afecţiuni gastrointestinale

Pacienţii cu risc crescut de apariţie a ulcerului, cum sunt cei cu antecedente de boală ulceroasă sau cei

care urmează tratament concomitent cu antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), trebuie monitorizaţi clinic.

Totuşi, studiile clinice cu donepezil nu au evidenţiat creşterea incidenţei ulcerelor gastrointestinale sau

a hemoragiilor gastrointestinale, comparativ cu placebo.

Afecţiuni genito-urinare

Cu toate că nu s-a semnalat în timpul studiilor clinice cu Aricept Evess, colinomimeticele pot

determina retenţie de urină.

Afecţiuni neurologice

Colinomimeticele se pare că prezintă un anumit potenţial de producere a convulsiilor generalizate.

Totuşi, convulsiile pot fi şi o manifestare a bolii Alzheimer.

Colinomimeticele pot prezenta potenţial de exacerbare sau inducere a simptomelor extrapiramidale.

Sindromul neuroleptic malign (SNM)

Apariţia SNM - o afecţiune cu potenţial ameninţător de viaţă caracterizată prin hiperpirexie, rigiditate

musculară, instabilitate vegetativă, alterarea stării de conştienţă şi niveluri crescute ale creatinfosfokinazei serice - a fost raportată foarte rar în asociere cu donepezil, în special la pacienţii care au primit concomitent antipsihotice. Alte semne pot include mioglobinurie (rabdomioliză) şi insuficienţă renală acută. Dacă un pacient dezvoltă semne şi simptome care indică SNM sau dacă prezintă febră mare, inexplicabilă, fără alte manifestări clinice ale SNM, tratamentul trebuie întrerupt.

Afecţiuni pulmonare

Datorită acţiunii colinomimetice, inhibitorii de colinesterază trebuie administraţi cu prudenţă la

pacienţii cu astm bronşic sau afecţiuni bronho-pulmonare obstructive în antecedente.

Se recomandă evitarea administrării concomitente de Aricept Evess şi alţi inhibitori de

acetilcolinesterază, agonişti sau antagonişti ai sistemului colinergic.

Insuficienţă hepatică gravă

Nu sunt disponibile date cu privire la pacienţii cu insuficienţă hepatică gravă.

Mortalitatea din studiile clinice cu privire la demenţa vasculară

Trei studii clinice desfăşurate pe o perioadă de 6 luni au studiat pacienţii care întrunesc criteriile

NINDS - AIREN pentru demenţă vasculară (DV) probabilă sau posibilă. Criteriile NINDS - AIREN

sunt folosite pentru a identifica acei pacienţi la care demenţa pare să fie doar de cauză vasculară şi pentru a exclude pacienţii cu boală Alzheimer. În primul studiu clinic, rata mortalităţii a fost de 2/198 (1,0%) la pacienţii la care s-a administrat clorhidrat de donepezil 5 mg, 5/206 (2,4%) la pacienţii la care s-a administrat clorhidrat de donepezil 10 mg şi 7/199 (3,5%) la pacienţii la care s-a administrat placebo. În cel de-al doilea studiu clinic, rata mortalităţii a fost de 4/208 (1,9%) la pacienţii la care s-a administrat clorhidrat de donepezil 5 mg, 3/215 (1,4%) la pacienţii la care s-a administrat clorhidrat de donepezil 10 mg şi 1/193 (0,5%) la pacienţii la care s-a administrat placebo. În cel de-al treilea studiu clinic, rata de mortalitate a fost de 11/648 (1,7%) la pacienţii la care s-a administrat clorhidrat de donepezil 5 mg şi de 0/326 (0%) la pacienţii la care s-a administrat placebo. Rata mortalităţii în cele 3 studii clinice combinate la grupul la care s-a administrat clorhidrat de donepezil (1,7%) a fost numeric mai mare decât la grupul la care s-a administrat placebo (1,1%); cu toate acestea, diferenţa nu a fost semnificativă din puncte de vedere statistic. Majoritatea deceselor raportate atât la pacienţii la care s-a administrat clorhidrat de donepezil, cât şi la pacienţii la care s-a administrat placebo, par să fie de cauze legate de boli vasculare, ceea ce poate fi de aşteptat la populaţia vârstnică, cu boli vasculare preexistente. O analiză a tuturor evenimentelor grave non-letale şi letale nu a arătat nici o diferenţă între frecvenţa de apariţie a acestora la grupul la care s-a administrat clorhidrat de donepezil comparativ cu grupul la care s-a administrat placebo.

În baza de date din studiile privind boala Alzheimer (n=4146) şi atunci când această bază de date a

fost completată cu date din alte studii privind demenţa vasculară (n=6888), rata mortalităţii la grupul la care s-a administrat placebo a depăşit numeric rata mortalităţii la grupul la care s-a administrat clorhidrat de donepezil.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

La om, clorhidratul de donepezil şi/sau oricare din metaboliţii săi nu inhibă metabolizarea teofilinei,

warfarinei, cimetidinei sau digoxinei.

Metabolizarea clorhidratului de donepezil nu este influenţată de administrarea concomitentă de

digoxină sau cimetidină.

Studiile in vitro au arătat că izoenzimele 3A4 şi, într-o mai mică măsură, 2D6 ale citocromului P450

sunt implicate în metabolizarea donepezilului.

Studii de interacţiune medicamentoasă desfăşurate in vitro au arătat că ketoconazolul şi chinidina,

inhibitori ai CYP3A4 şi, respectiv, 2D6, inhibă metabolismul donepezilului. În consecinţă, acestea precum şi alţi inhibitori ai CYP3A4, cum sunt itraconazolul şi eritromicina, precum şi inhibitori ai CYP2D6, cum este fluoxetina, pot inhiba metabolismul donepezilului. Într-un studiu clinic efectuat la

voluntari sănătoşi, ketoconazolul creşte concentraţia plasmatică medie a donepezilului cu aproximativ 30%.

Inductorii enzimatici, cum sunt rifampicina, fenitoina, carbamazepina şi alcoolul etilic, pot să scadă

concentraţia plasmatică a donepezilului. Deoarece amploarea efectelor de inhibare sau inducere este necunoscută, aceste asocieri medicamentoase trebuie utilizate cu prudenţă.

Clorhidratul de donepezil poate interfera cu alte tratamente anticolinergice.

De asemenea, prezintă potenţial de activitate sinergică în cazul tratamentului concomitent cu

succinilcolină, alte blocante neuromusculare sau agonişti colinergici sau cu beta-blocante cu acţiune asupra conducerii cardiace.

Au fost raportate cazuri de prelungire a intervalului QTc și de torsadă a vârfurilor în cazul

administrării de donepezil. Se recomandă precauție atunci când donepezil se utilizează concomitent cu alte medicamente despre care se știe că prelungesc intervalul QTc și poate fi necesară monitorizarea clinică (ECG). Printre exemple se numără:

* Antiaritmice din clasa IA (de exemplu, chinidină);

* Antiaritmice din clasa III (de exemplu, amiodaronă, sotalol);

* Anumite antidepresive (de exemplu, citalopram, escitalopram, amitriptilină);

* Alte antipsihotice (de exemplu, derivați de fenotiazină, sertindol, pimozidă, ziprasidonă);

* Anumite antibiotice (de exemplu, claritromicină, eritromicină, levofloxacină, moxifloxacină).

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Studii de teratogeneză la femelele de şobolan gestante cu doze de aproximativ 80 de ori mai mari decât

doza recomandatǎ la om şi la femelele de iepure gestante cu doze de aproximativ 50 de ori mai mari decât doza recomandatǎ la om nu au demonstrat existenţa unui potenţial teratogen.

Totuşi, într-un studiu în care femelelor de şobolan gestante li s-au administrat doze de 50 de ori mai

mari decât doza recomandatǎ la om, din ziua a 17-a de gestaţie până în ziua a 20-a postpartum, s-a observat o uşoară creştere a numărului de pui născuţi morţi şi o uşoară scădere a timpului de supravieţuire a puilor până în ziua a 4-a postpartum.

Aceste efecte nu s-au observat la doza imediat inferioară testată, care a fost de aproximativ 15 ori mai

mare decât doza recomandatǎ la om.

Aricept Evess nu trebuie administrat în timpul sarcinii. Nu sunt disponibile date clinice cu privire la

expunerea sarcinii la donepezil.

Alăptarea

Nu s-au efectuat studii la mamele care alăptează şi nu se cunoaşte dacă clorhidratul de donepezil se

excretă în laptele matern. De aceea, femeile care urmează tratament cu donepezil nu trebuie să alăpteze.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Demenţa poate afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. În plus, donepezilul

poate induce oboseală, ameţeli şi crampe musculare, mai ales la începutul tratamentului sau în cazul creşterii dozei.

La pacienţii trataţi cu donepezil, medicul curant trebuie să evalueze periodic capacitatea de a conduce

vehicule sau de a folosi utilaje complexe.

4.8 Reacţii adverse

Cele mai frecvente reacţii adverse sunt: diareea, crampele musculare, oboseala, greaţa, vărsăturile şi

insomnia.

Reacţiile adverse raportate la mai mult de un caz sunt prezentate mai jos, clasificate pe sisteme şi

organe şi pe frecvenţă.

Frecvenţele sunt definite astfel: foarte frecvente (>1/10), frecvente (>1/100 şi <1/10), mai puţin

frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000) şi cu frecvenţă necunoscută (nu pot fi estimate din datele actuale).

Clasă, sistem, Foarte Frecvente Mai puţin Rare Foarte Cu frecvență

organ frecvente frecvente rare necunoscută Infecţii şi Răceală

infestări Tulburǎri Anorexie

metabolice şi de nutriţie Tulburǎri Halucinaţii** Libido crescut

psihice Agitaţie** Hipersexualita Comportament te

agresiv** Vise anormale

şi coşmaruri Tulburǎri ale Sincopă* Convulsii* Simptome Sindrom Pleurototonus

sistemului Ameţeli extrapirami neuroleptic (sindromul nervos Insomnie dale malign Pisa) Tulburǎri Bradicardie Bloc sino- Tahicardie

cardiace atrial ventriculară Bloc polimorfă,

atrioventric inclusiv ular torsada vârfurilor; interval QT prelungit pe electrocardiogr amă Tulburǎri Diaree Vărsături Hemoragii

gastrointestina Greaţă Tulburări gastrointestina le abdominale le Ulcer gastro-

duodenal Hipersecreţie

salivară Tulburǎri Disfuncţie

hepatobiliare hepatică, inclusiv hepatită*** Afecţiuni Erupţii

cutanate şi ale cutanate ţesutului tranzitorii subcutanat Prurit Tulburǎri Crampe Rabdomioli

musculo- musculare ză**** scheletice şi ale ţesutului conjunctiv Tulburǎri Incontinenţă

renale şi ale urinară cǎilor urinare Tulburǎri Cefalee Obosealǎ

generale şi la Dureri nivelul locului de administrare Investigaţii Creştere

diagnostice uşoară a concentraţiei plasmatice de creatinkinază musculară Leziuni, Accidente,

intoxicaţii şi inclusiv căderi complicaţii accidentale legate de procedurile utilizate * La pacienţii examinaţi pentru sincopă sau convulsii trebuie luată în considerare posibilitatea unui bloc cardiac sau a pauzei sinusale prelungite (a se vedea secţiunea 4.4). ** Halucinaţiile, visele neobişnuite, coşmarurile, agitaţia şi comportamentul agresiv au fost rezolvate prin reducerea dozei sau întreruperea tratamentului. *** În caz de hepatită de cauză necunoscută, trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu Aricept Evess. ****S-a raportat faptul că rabdomioliza apare independent de sindromul neuroleptic malign și în

asociere temporală strânsă cu inițierea tratamentului cu donepezil sau cu mărirea dozei.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru

permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro Website: www.anm.ro

4.9 Supradozaj

Doza letală medie estimată de clorhidrat de donepezil după administrarea unei doze orale unice la

şoarece şi şobolan este de 45 mg/kg şi, respectiv 32 mg/kg, sau de aproximativ 225 de ori şi respectiv de 160 de ori mai mare decât doza maximă recomandată la om, de 10 mg donepezil pe zi.

Semne de stimulare colinergică dependente de doză au fost observate la animale şi au constat în

reducere a mişcărilor spontane, poziţie în pronaţie, mers nesigur, lăcrimare, convulsii clonice, deprimare respiratorie, hipersalivaţie, mioză, fasciculaţii şi scăderea temperaturii corporale.

Supradozajul cu inhibitori de colinesterază poate determina criză colinergică caracterizată prin greaţă

severă, vărsături, hipersalivaţie, transpiraţie, bradicardie, hipotensiune arterială, deprimare respiratorie, colaps şi convulsii. Există posibilitatea scăderii marcate a tonusului muscular, care poate avea ca rezultat decesul dacă sunt implicaţi şi muşchii respiratori.

În caz de supradozaj, tratamentul este simptomatic.

Anticolinergicele terţiare, cum este atropina, pot fi utilizate ca antidot în caz de supradozaj cu Aricept

Evess. Se recomandă administrarea intravenoasă de sulfat de atropină; doza iniţială este de 1-2 mg

administrată intravenos, dozele ulterioare fiind ajustate în funcţie de răspunsul clinic.

Răspunsuri atipice în ceea ce priveşte tensiunea arterială şi alura ventriculară au fost observate şi cu

alte colinomimetice, atunci când acestea au fost asociate cu anticolinergice cuaternare de tip glicopirolat.

Nu se cunoaşte dacă donepezilul clorhidrat şi/sau metaboliţii săi se elimină prin dializă (hemodializă,

dializă peritoneală sau hemofiltrare).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: sistemul nervos, psihoanaleptice, medicamente pentru tratamentul

demenţei, anticolinesterazice, codul ATC: N06DA02.

Mecanism de acțiune

Clorhidratul de donepezil este un inhibitor specific şi reversibil al acetilcolinesterazei, colinesteraza

predominantă din creier.

In vitro, clorhidratul de donepezil are o activitate inhibitorie asupra acetilcolinesterazei de peste 1000

de ori mai mare decât al butirilcolinesterazei, o enzimă care este prezentă mai ales în afara sistemului nervos central.

Demenţa Alzheimer

La pacienţii cu demenţă Alzheimer înrolaţi în studiile clinice, administrarea unei doze zilnice unice de

5 mg sau 10 mg donepezil a determinat, după atingerea concentraţiilor plasmatice la starea de echilibru, o inhibiţie a activităţii acetilcolinesterazei (măsurată la nivelul membranei eritrocitare) de 63,6% şi respectiv de 77,3% măsurată post-doză.

S-a demonstrat că inhibarea de către clorhidratul de donepezil a acetilcolinesterazei eritrocitare se

corelează cu modificările ADAS-cog, o scală sensibilă care evaluează selectiv parametrii funcţiei cognitive.

Nu a fost studiat potenţialul clorhidratului de donepezil de a influenţa progresia afecţiunii

neuropatologice de fond. De aceea, nu se poate considera că donepezilul influenţează progresia bolii.

Eficacitatea tratamentului cu donepezil al demenţei Alzheimer a fost investigată în cadrul a patru

studii clinice controlate placebo, două studii cu durata de 6 luni, iar celelalte două studii cu durata de un an.

În cadrul studiilor clinice cu durata de 6 luni, analiza efectuată la sfârşitul tratamentului cu donepezil a

folosit o combinaţie de 3 criterii de eficacitate: ADAS-Cog (o scală de măsurare a performanţelor cognitive), impresia clinică globală a modificărilor constatate de medic şi de anturajul pacientului (CIBIC - o scală de măsurare a funcţiei globale) şi o subscală a activităţilor cotidiene a CDR (o scală de măsurare a activităţilor pacientului legate de viaţa socială, a altor activităţi zilnice, a hobby-urilor şi a îngrijirii personale).

Se consideră că pacienţii care au îndeplinit criteriile de mai jos au răspuns la tratament.

Răspuns = Îmbunătăţire a ADAS-Cog cu cel puţin 4 puncte

Nicio agravare a CIBIC

Nicio agravare a criteriilor CDR

% Răspuns Numărul iniţial de pacienţi Numărul de pacienţi evaluabili

(n=365) (n=352) Grupul placebo 10% 10%

Grupul Aricept 5 mg 18%* 18%*

Grupul Aricept 10 mg 21%* 22%**

* p< 0,05

** p< 0,01 Aricept a determinat o creştere dependentă de doză şi statistic semnificativă a procentului de pacienţi

care se consideră că răspund la tratament.

Demenţa vasculară

Eficacitatea tratamentului cu donepezil în demenţa vasculară a fost investigată în cadrul a două studii

clinice controlate placebo, cu durata de 6 luni, în care, pentru definirea populaţiei de pacienţi înrolaţi în studii, criteriile de diagnostic pentru demenţa vasculară au fost cele propuse de grupul de consens NINDS-AIREN (Asociaţia Internaţională pentru Cercetare şi Învăţământ în Neuroştiinţă).

La sfârşitul perioadelor de tratament cu donepezil a fost efectuată o analiză generală folosind o

combinaţie de trei criterii de eficacitate.

Se consideră că pacienţii care au îndeplinit criteriile de mai jos au răspuns la tratament.

Răspuns = Îmbunătăţire a ADAS-Cog cu cel puţin 4 puncte şi

Îmbunătăţirea sau nicio agravare a CIBIC şi

Îmbunătăţirea sau nicio agravare a criteriilor CDR

% Răspuns Numărul iniţial de pacienţi Numărul cazurilor observate

(n=1176) (n=955) Grupul placebo 16% 16%

Grupul Aricept 5 mg 21%* 22%#

Grupul Aricept 10 mg 25%* 27%**

#p=0,052

* p< 0,05

** p< 0,01 Aricept a determinat o creştere statistic semnificativă a procentului de pacienţi care se consideră că

răspund la tratament.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Concentraţiile plasmatice maxime sunt atinse după aproximativ 3-4 ore de la administrarea orală.

Concentraţiile plasmatice şi aria de sub curba concentraţiei plasmatice în funcţie de timp (ASC) cresc

proporţional cu doza.

Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare (t1/2) este de aproximativ 70 de ore, astfel încât

administrarea mai multor doze zilnice unice determină atingerea treptată a concentraţiei plasmatice la starea de echilibru. Starea de echilibru se atinge după aproximativ 3 săptămâni de la iniţierea terapiei.

După atingerea stării de echilibru, concentraţiile plasmatice de clorhidrat de donepezil şi activitatea sa

farmacologică prezintă variaţii minore pe parcursul a 24 ore.

Absorbţia de clorhidrat de donepezil nu este influenţată de ingestia de alimente.

Distribuţie

Clorhidratul de donepezil se leagă în proporţie de aproximativ 95% de proteinele plasmatice. Legarea

de proteinele plasmatice a metabolitului activ 6-O-desmetildonepezil nu este cunoscută.

Distribuţia clorhidratului de donepezil în diferitele ţesuturi nu a fost complet studiată. Totuşi, într-un

studiu la voluntari sănătoşi de sex masculin, la 240 de ore de la administrarea unei doze unice de 5 mg clorhidrat de donepezil marcat cu 14C, aproximativ 28% din markerul radioactiv nu a fost recuperat.

Aceasta sugerează că donepezilul clorhidrat şi/sau metaboliţii săi persistă în organism mai mult de 10

zile.

Metabolizare/Excreţie

Clorhidratul de donepezil se excretă în urină atât sub formă nemodificată, cât şi sub formă

metabolizată de către sistemul citocrom P450 în mai mulţi metaboliţi, dintre care nu toţi au fost identificaţi.

După administrarea unei doze unice de 5 mg clorhidrat de donepezil marcat cu 14C, radioactivitatea

plasmatică, exprimată în procente din doza administrată, a fost regăsită astfel: clorhidrat de donepezil sub formă nemodificată (30%), donepezil 6-O-desmetil (11%-singurul metabolit care are activitate similară cu clorhidratul de donepezil), donepezil-cis-N-oxid (9%), donepezil 5-O-desmetil (7%) şi glucuronid conjugat de donepezil 5-O-desmetil (3%).

Aproximativ 57% din totalul markerului radioactiv administrat a fost regăsit în urină (17% ca

donepezil nemodificat) şi 14,5% în fecale, sugerând că biotransformarea şi excreţia urinară sunt principalele căi de eliminare. Nu există dovezi care să sugereze recircularea entero-hepatică a clorhidratului de donepezil şi/sau a oricăruia dintre metaboliţii săi.

Timpul de înjumătăţire plasmatică a donepezilului este de aproximativ 70 de ore.

Concentraţiile plasmatice de clorhidrat de donepezil nu sunt influenţate clinic semnificativ de sex, rasă

sau fumat.

Farmacocinetica donepezilului nu a fost studiată la voluntarii vârstnici sănătoşi, la pacienţii cu boală

Alzheimer sau demenţă vasculară. Totuşi, concentraţiile plasmatice medii la aceşti pacienţi sunt

asemănătoare cu cele ale voluntarilor sănătoşi tineri.

La pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată ASC medie şi Cmax medie la starea de

echilibru au prezentat valori mai mari cu 48%, respectiv, 39% (a se vedea secţiunea 4.2).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Numeroase studii efectuate la animale au demonstrat că donepezilul are doar în mică măsură şi alte

efecte decât cele scontate farmacologic, de stimulare colinergică (a se vedea secţiunea 4.9).

În studiile de mutageneză s-a dovedit că donepezilul nu are efecte mutagene asupra celulelor

bacteriene sau de mamifer.

In vitro, s-au observat unele efecte clastogenice la concentraţii toxice foarte mari pentru celule şi de

3000 de ori mai mari decât concentraţiile plasmatice la starea de echilibru.

In vivo nu au fost observate efecte clastogenice sau alte efecte genotoxice în testul micronucleilor la

şoarece. Studii de carcinogeneză pe termen lung nu au relevat un potenţial oncogen la şobolan sau la şoarece.

Clorhidratul de donepezil nu afectează fertilitatea la şobolani şi nu a relevat efecte teratogene la

şobolan sau la iepure, dar are un oarecare efect asupra mortinatalităţii şi supravieţuirii puilor în primele zile de la naştere atunci când a fost administrat la femelele de şobolan gestante în doze de 50 de ori mai mari decât doza terapeutică la om (vezi pct. 4.6).

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Aricept Evess 5 mg comprimate orodispersabile

Manitol (E 421)

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

Carrageenan

Alcool polivinilic

Aricept Evess 10 mg comprimate orodispersabile

Manitol (E 421)

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

Carrageenan

Alcool polivinilic

Oxid galben de fer (E 172)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Aricept Evess 5 mg comprimate orodispersabile

Cutie cu 2 blistere din PVC-PVdC-PE-PVdC-PVC/Al a câte 14 comprimate orodispersabile

Cutie cu 2 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 14 comprimate orodispersabile

Aricept Evess 10 mg comprimate orodispersabile

Cutie cu 2 blistere din PVC-PVdC-PE-PVdC-PVC/Al a câte 14 comprimate orodispersabile

Cutie cu 2 blistere din PVC-PE-PVdC/Al a câte 14 comprimate orodispersabile

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

PFIZER EUROPE MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles, Belgia

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

7571/2015/01-02 7572/2015/01-02

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: Aprilie 2015

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Octombrie 2023

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Naţionale a

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro.