Anatomic Terapeutic Chimic • A05AA02 • acid-ursodeoxicolic

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

L01XX19

Irinotecan

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici

J07XN06

Diverse

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte vaccinuri

J04AB04

Rifabutina

Antiinfecțioase de uz sistemic
Medicamente pentru tratamentul tuberculozei
Antibiotice

L03AB11

Peginterferon alfa-2a

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunostimulante
Interferoni

L01BC53

Tegafur + gimeracil + oteracil

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Antimetaboliți
Analogi ai pirimidinei

N05BA18

Loflazepat de etil

Sistemul nervos
Anxiolitice
Derivați benzodiazepinici

J05AX28

Bulevirtidă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Alte antivirale

C02CAN1

Terazosina

Sistemul cardiovascular
Antiadrenergice cu acțiune periferică
Antagoniști ai receptorilor α-adrenergici

J01DF01

Aztreonam

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Monobactame

N02AB03

Fentanil

Sistemul nervos
Opioide
Derivați de fenilpiperidină

D11AFN2

Combinații

Preparate dermatologice
Alte preparate dermatologice
Preparate pentru veruci și bătături

B01AC18

Triflusal

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Antiagregante plachetare excluzând heparina