APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE solvent pentru uz parenteral BRAUN - prospect medicament

V07ABN1 diverse

Medicamentul APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE conține substanța diverse , cod ATC V07ABN1 - Varia | Restul produselor non-terapeutice | Solvenți și agenți de diluare, inclusiv soluţii de irigare .

APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE solvent pentru uz parenteral BRAUN, diverse

Date generale despre APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE BRAUN

Substanța: diverse

Data ultimei liste de medicamente: 01-11-2019

Codul comercial: W13039002

Forma farmaceutică: solvent pentru uz parenteral

Volum ambalaj: 500ml

Prezentare produs: cutie x10 flacoane x500ml

Tip produs: generic

Restricții eliberare rețetă: S - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală restrictivă, rezervate pentru utilizarea în anumite domenii specializate.

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA

APP deținător: B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA

Număr APP: 7280/2006/02

Valabilitate: 3 ani

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu diverse

Conținutul prospectului pentru medicamentul APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE solvent pentru uz parenteral BRAUN

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Apă pentru preparate injectabile, solvent pentru uz parenteral.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

100 ml solvent conţin:

Apă pentru preparate injectabile 100 ml.

Pentru lista completă a excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Solvent pentru uz parenteral.

Soluţie limpede incoloră, practic lipsită de particule în suspensie.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Reconstituirea şi diluarea produselor cu administrare parenterală.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Apa pentru preparate injectabile se utilizează pentru diluarea sau dizolvarea medicamentelor parenterale.

Dozele şi modul de administrare depind de recomandările date pentru produsele reconstituite sau diluate.

Copii

Trebuie să se ţină seama de dozajul prevăzut în instrucţiunile furnizate pentru medicamentul care urmează a fi dizolvat sau diluat.

Mod de administrare

Modul de administrare depinde de instrucţiunile de utilizare ale medicamentului diluat/dizolvat.

Medicamentul trebuie reconstituit/diluat imediat înainte de utilizare. Apa pentru preparate injectabile nu trebuie administrat direct in venă

4.3 Contraindicaţii

Nu există contraindicaţii specifice pentru apa pentru preparate injectabile.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Apa pentru preparate injectabile este puternic hipotonă. Nu trebuie să fie injectată ca atare, deoarece produce hemoliză şi tulburări hidro-electrolitice. Important: A se consulta informaţiile referitoare la siguranţă ale medicamentului diluat, înainte de administrare. Produsele cu administrare parenterală reconstituite sau diluate trebuie să fie preparate în condiţii care să garanteze sterilitatea acestora.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu se cunosc interacţiuni între apa pentru preparate injectabile şi alte medicamente.4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcină

În general, apă pentru preparate injectabile poate fi utilizat în timpul sarcinii.

Alăptarea

Apă pentru preparate injectabile poate fi utilizat în timpul alăptării.

Fertilitatea

Nu există date disponibile.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Apă pentru preparate injectabile nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Nu se cunosc reacţii adverse dacă se utilizează în conformitate cu instrucţiunile furnizate.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Dacă se administrează în mod accidental apă pentru preparate injectabile intravenos dezechilibrele în metabolismul apei şi electroliţilor se vor corecta în funcţie de caz.

În cazul unei hemolize masive trebuie aplicate de urgenţă metode de terapie intensivă.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: solvenţi şi agenţi pentru diluţii, inclusive soluţii pentru irigare

Cod ATC: V07A BN1

Nu este cazul.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nu este cazul.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele nonclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea , toxicitatea asupra funcţiei de reproducere şi dezvoltării. Nu au fost efectuate studii privind toxicitatea asupra funcţiei de reproducere, de carcinogenitate sau genotoxicitate, dar pe baza proprietăţiilor chimice ale apei nu sunt asteptate astfel de efecte.

6. PROPRIETĂŢI FARMACODINAMICE

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nu este cazul.

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

Soluţia în ambalajul original 3 ani

După amestecarea cu aditivi

După diluţie: din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, perioada şi condiţiile de păstrare anterioare administrării, sunt responsabilitatea utilizatorului, şi în mod normal nu trebuie să fie mai mari de 24 de ore, la o temperatură între 2-8 °C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Nu sunt necesare condiții special de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 10 flacoane Ecoflac plus a 250 ml solvent pentru uz parenteral.

Cutie cu 10 flacoane Ecoflac plus a 500 ml solvent pentru uz parenteral.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

Flacon pentru o singură utilizare.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

B.BRAUN Melsungen AG,

Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen,

Germania.

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

7280/2006/01-02

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Iunie 2008.

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Aprilie 2015