Anatomic Terapeutic Chimic • S01AA01 • cloramfenicol

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

J05AX15

Sofosbuvir

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Alte antivirale

V03AF01

Mesnum

Varia
Alte produse terapeutice
Agenți de detoxificare pentru tratamentul citostatic

B02BX06

Emicizumab

Sânge și organe hematopoetice
Vitamina K și alte hemostatice
Alte hemostatice sistemice

A05BAN3

Combinații

Tract digestiv și metabolism
Terapia hepatică, lipotrope

N03AD01

Etosuximidă

Sistemul nervos
Antiepileptice
Derivați de succinimidă

B02BX01

Etamsilat

Sânge și organe hematopoetice
Vitamina K și alte hemostatice
Alte hemostatice sistemice

L01EX02

Sorafenib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Alți inhibitori ai protein kinazei

N05AD08

Droperidol

Sistemul nervos
Antipsihotice
Derivați butirofenonă

A10BD23

Ertugliflozină + metformină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Combinații de hipoglicemiante orale

M01AX21

Diacereină

Sistemul musculo-scheletic
Produse antiinflamatoare și antireumatice, non-steroidiene
Alți agenți antiinflamatori și antireumatici, nesteroidieni

A11CC01

Ergocalciferol

Tract digestiv și metabolism
Vitamina A și D, inclusiv combinațiile lor
Vitamina D și analogi

L04AA03

Imunoglobulină anti-limfocite (de cal)

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Imunosupresoare selective