ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

R03AC18

indacaterolum

medicamente pentru bolile obstructive ale căilor respiratorii

G02CXN2

betaalaninum

alte preparate ginecologice

B05DA

icodextrinum

substituenți de sânge și soluții perfuzabile

S01AE05

levofloxacinum

produse oftalmologice

C09BA04

perindoprilum + indapamidum

produse active pe sistemul renină-angiotensină

J01XX09

daptomycinum

antibacteriene de uz sistemic

J01GB06

amikacinum

antibacteriene de uz sistemic