AREFAM 200mg capsule moi EFFIK - prospect medicament

G03DA04 progesteron

Medicamentul AREFAM 200mg conține substanța progesteron , cod ATC G03DA04 - Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali | Progestogeni | Derivați de pregnen (4) .

Date generale despre AREFAM 200mg EFFIK

Substanța: progesteron

Data ultimei liste de medicamente: 01-06-2024

Codul comercial: W67480001

Concentrație: 200mg

Forma farmaceutică: capsule moi

Cantitate: 30

Prezentare produs: cutie x2 blist pvc-pvdc/al x15 caps moi

Tip produs: generic

Preț: 44.09 RON

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: EFFIK - FRANTA

APP deținător: EFFIK - FRANTA

Număr APP: 13165/2020/01

Valabilitate: 3 ani

Concentrațiile disponibile pentru progesteron

1%, 100mg, 10mg/g, 200mg, 25mg, 400mg, 80mg/g

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu progesteron

Listele de compensare pentru AREFAM 200mg EFFIK

B - Sublista B cu 50% reducere din prețul de referință

Preț

Coplată

Plată pacient

44.09 RON

22.04 RON

22.05 RON

Conținutul prospectului pentru medicamentul AREFAM 200mg capsule moi EFFIK

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Arefam 200 mg capsule moi

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

O capsulă moale conţine progesteron 200 mg.

Excipient cu efect cunoscut: ulei de arahide rafinat 298 mg.

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsulă moale

Capsule ovoidale, de culoare aproape albă, care conţin o suspensie de culoare aproape albă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Administrare orală

Tulburări datorate unei insuficienţe a secreţiei de progesteron:

- sindrom premenstrual;

- cicluri neregulate, datorate unor tulburări de ovulaţie (cicluri anovulatorii sau anovulaţie);

- mastopatii benigne;

- premenopauză;

- tratamentul de substituţie hormonală la menopauză (asociat tratamentului estrogenic).

Administrare vaginală

- substituţie progesteronică în insuficienţa de secreţie ovariană sau în insuficienţa totală de secreţie a progesteronului la femeile ovarioprive (programe de donare de ovocite);

- suplimentarea fazei luteale în cursul ciclurilor de Fecundare In Vitro (FIV);

- suplimentarea fazei luteale în cursul ciclurilor spontane sau induse, în caz de reducere a fertilităţii sau de sterilitate primară sau secundară, în special prin cicluri anovulatorii;

- în caz de iminenţă de avort sau de prevenire a avorturilor habituale prin insuficienţă de secreţie luteală, până în săptămâna 12 de sarcină.

Pentru toate celelalte indicaţii ale progesteronului, în cazul apariţiei de reacţii adverse (somnolenţă

după administrarea pe cale orală), administrarea pe cale vaginală reprezintă o alternativă la calea orală.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Doza recomandată trebuie respectată strict, pentru toate indicaţiile terapeutice.

În toate cazurile, indiferent de indicaţia terapeutică sau calea de administrare (orală sau vaginală), doza

pentru o dată nu trebuie să depăşească 200 mg progesteron.

Mod de administrare
Administrare orală

În insuficienţa secreţiei de progesteron, doza medie este de 200 - 300 mg progesteron pe zi.

Se recomandă administrarea medicamentului la distanţă de mese, de preferinţă seara la culcare.

Insuficienţă de secreţie luteală (sindrom premenstrual, mastopatii benigne, tulburări ale ciclului, pre-

menopauză) Doza terapeutică recomandată este de 200 - 300 mg progesteron pe zi:

- fie 200 mg progesteron în priză unică, seara la culcare,

- fie 300 mg progesteron în 2 prize, 10 zile pe lună, din ziua 17 până în ziua 26 a ciclului menstrual, inclusiv.

Tratament de substituţie hormonală la menopauză

Nu se recomandă numai tratament de substituţie estrogenică (risc de hiperplazie endometrială); se va

administra asociat progesteron în doză de 200 mg pe zi:

- 2 prize a câte 100 mg progesteron fiecare sau

- 200 mg progesteron în priză unică, seara la culcare, timp de 12 - 14 zile pe lună sau în ultimele 2 săptămâni ale ciclului terapeutic lunar.

Acest tratament de substituţie va fi întrerupt timp de aproximativ o săptămână, în cursul căreia se

poate observa de obicei o hemoragie de întrerupere.

Pentru aceste indicaţii terapeutice, în cazul apariţiei de reacţii adverse datorate progesteronului

(somnolenţă după administrarea orală), administrarea se va face pe cale vaginală, cu aceleaşi doze ca şi pe calea orală.

Administrare vaginală

Fiecare capsulă se introduce profund în vagin.

Insuficienţă de secreţie ovariană sau insuficienţă totală a secreţiei de progesteron la femeile

ovarioprive (programe de donare de ovocite) Schema terapeutică de substituţie progesteronică (asociată unui tratament estrogenic adecvat) este

următoarea:

- 100 mg progesteron pe zi, în zilele 13 şi 14 ale ciclului de transfer, apoi

- 200 mg progesteron pe zi, fracţionat în 1 - 2 prize, din ziua 15 până în ziua 25 a ciclului;

- începând cu ziua 26 a ciclului menstrual, în cazul apariţiei sarcinii, doza poate fi crescută până la cel mult 600 mg progesteron pe zi, în 3 prize. Această schemă terapeutică va fi continuată până în ziua 60 şi nu mai mult de săptămâna 12 de sarcină.

Suplimentarea fazei luteale în cursul ciclurilor de Fecundare In Vitro (FIV)

Doza recomandată este de 400 - 600 mg progesteron pe zi, în 2 - 3 prize, începând din ziua injecţiei cu

hormon corionic gonadotrop (hCG) până în săptămână 12 de sarcină.

Suplimentarea fazei luteale în cursul ciclurilor spontane sau induse, în caz de reducere a fertilităţii

sau de sterilitate primară sau secundară (în special prin cicluri anovulatorii) Doza recomandată este de 200 - 300 mg progesteron pe zi, fracţionat în 2 prize, începând cu ziua 17 a

ciclului menstrual, timp de 10 zile.

În caz de amenoree şi diagnostic pozitiv de sarcină, tratamentul trebuie reluat cât mai rapid posibil,

până în săptămâna 12 de sarcină.

Iminenţă de avort sau prevenirea avorturilor habituale prin insuficienţă de secreţie luteală

Doza recomandată este de 200 - 400 mg progesteron pe zi, fracţionat în 2 prize, până în săptămâna 12

de sarcină.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la progesteron, arahide sau soia sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct. 6.1.

Insuficienţă hepatică severă.

În cazul administrării în asociere cu estrogeni, vezi pct. 4.3 din Rezumatul Caracteristicilor

Produsului pentru medicamentul conţinând estrogen.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

- Mai mult de jumătate din avorturile spontane precoce se datorează afecţiunilor genetice. În plus, infecţiile şi distociile mecanice pot induce apariţia de avorturi precoce. Din acest motiv, singurul efect al administrării progesteronului ar fi întârzierea expulziei embrionului mort (sau întreruperea unei sarcini non-evolutive).

- Utilizarea progesteronului trebuie limitată la insuficienţele de secreţie ale corpului luteal.

- În condiţiile de utilizare recomandate, acest tratament nu este contraceptiv.

- Utilizarea Arefam în cursul sarcinii este rezervată numai primului trimestru şi se face pe cale vaginală. Arefam nu poate fi utilizat pentru tratamentul iminenţei de naştere prematură.

- În timpul administrării de progesteron în cursul trimestrelor 2 şi 3 de sarcină, au fost raportate foarte rar cazuri de hepatită citolitică şi de colestază de sarcină.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu au fost evidenţiate interacţiuni medicamentoase.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Conform unui număr mare de date privind femeile gravide (peste 1000 de rezultate obţinute din

sarcini), nu s-au evidenţiat efecte malformative ale progesteron. Arefam trebuie utilizat în timpul sarcinii numai în primul trimestru şi numai pe cale vaginală.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Arefam are influenţă moderată asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. În cazul

administrării orale, femeile care conduc vehicule sau folosesc utilaje, trebuie atenţionate asupra riscului apariţiei de somnolenţă sau ameţeli.

4.8 Reacţii adverse

Administrare orală

* Ocazional, la unele paciente, poate să apară somnolenţă sau ameţeli după 1-3 ore de la administrarea medicamentului.

În acest caz se recomandă:

- scăderea dozei per priză

- sau modificarea ritmului de administrare (de exemplu, pentru o doză de 200 mg progesteron pe zi, aceasta se va administra seara la culcare, în priză unică, la distanţă de mese)

- sau trecerea la administrarea pe cale vaginală.

* În timpul tratamentului cu Arefam pot să apară scurtarea duratei ciclului menstrual sau metroragii.

Tratamentul trebuie iniţiat mai târziu în timpul ciclului menstrual (de exemplu, trebuie iniţiat în ziua

19 a ciclului în loc de ziua 17). De obicei, aceste manifestări apar datorită supradozajului.

Administrare vaginală

În cursul diferitelor studii clinice, nu a fost observată intoleranţă locală (arsuri, leucoree sau prurit).

În cursul studiilor clinice cu dozele recomandate, nu a fost raportată nicio reacţie adversă sistemică, în

special somnolenţă sau ameţeli.

Datorită conţinutului de ulei de arahide există riscul apariţiei unor reacţii de hipersensibilitate (şoc

anafilactic, urticarie).

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru

permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro.

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucureşti 011478-RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

4.9 Supradozaj

Vezi pct. 4.8 Reacţii adverse.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: hormonii sexuali şi modulatorii sistemului genital, progestative, derivaţi de

pregnan (4), codul ATC: G03DA04 Efecte farmacodinamice

Progesteronul din Arefam are proprietăţi farmacodinamice comparabile cu cele ale progesteronului

natural, având în special efecte: gestagene, antiestrogenice, antialdosteronice şi slab antiandrogenice.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Administrare orală
Absorbție

Progesteronul micronizat este absorbit pe cale digestivă.

Concentraţia plasmatică de progesteron creşte în timpul primei ore de la administrare, atingând

valoarea maximă după 1-3 ore de la administrare.

Având în vedere timpul de retenţie tisulară al hormonului, se pare că este necesar să se repartizeze

doza în două prize administrate la un interval de 12 ore, pentru a obţine o concentraţie eficace timp de 24 ore.

Există variaţii individuale sesizabile; totuşi, aceeaşi persoană păstrează aceleaşi caracteristici

farmacocinetice pe o perioadă de mai multe luni, ceea ce permite o bună ajustare individuală a dozelor.

Metabolizare

Principalii metaboliţi plasmatici sunt 20 α-hidroxi-, Δ 4 α-pregnanolon şi 5α-dihidroprogesteron.

Eliminare

Eliminarea urinară se face în proporţie de 95% sub formă de metaboliţi glucuronoconjugaţi, în

principal 3 α-, 5 β-pregnandiol. Aceşti metaboliţi plasmatici şi urinari sunt similari celor găsiţi în cursul secreţiei fiziologice a corpului luteal.

Administrare vaginală

Absorbție

Progesteronul administrat pe cale vaginală este rapid absorbit prin mucoasa vaginală, fapt demonstrat

de concentraţia plasmatică mare a progesteronului la o oră după administrare.

După administrarea a câte 100 mg progesteron dimineaţa şi seara, concentraţia plasmatică maximă a

progesteronului este atinsă în 2 - 6 ore după administrare şi se menţine la o valoare medie de 9,7 ng/ml timp de 24 ore.

Prin urmare, această doză medie recomandată induce concentraţii plasmatice fiziologice stabile de

progesteron, similare celor observate în timpul fazei luteale a unui ciclu menstrual ovulator normal.

Micile variaţii interindividuale ale concentraţiilor plasmatice de progesteron permit obţinerea efectului

scontat cu o doză standard.

La doze mai mari de 200 mg progesteron pe zi, concentraţiile plasmatice de progesteron obţinute sunt

similare celor descrise în timpul primului trimestru de sarcină.

Metabolizare

Concentraţia plasmatică de 5β- pregnanolon nu este crescută.

Eliminare

Eliminarea urinară se face în principal sub formă de 3α-, 5β-pregnandiol, aşa cum o arată creşterea

progresivă a concentraţiei sale (concentraţie maximă de 142 ng/ml după 6 ore).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu sunt disponibile.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Conţinutul capsulei

Ulei de arahide rafinat

Lecitină din soia
Capsula

Gelatină

Glicerol,

Dioxid de titan (E171)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 15 capsule moi.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerințe speciale.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările

locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EFFIK

Bâtiment 'Le Newton”

9/11, rue Jeanne Braconnier, 92366 Meudon la Forêt Cedex, Franţa

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

13165/2020/01

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: Decembrie 2006

Data ultimei reînnoiri a autorizației: Aprilie 2020

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Martie, 2023

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Naţionale a

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro .