APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE CSL BEHRING solvent pentru preparate parenterale - prospect medicament

V07AB diverse

Medicamentul APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE CSL BEHRING conține substanța diverse , cod ATC V07AB - Varia | Restul produselor non-terapeutice | Solvenți și agenți de diluare, inclusiv soluţii de irigare .

Date generale despre APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE CSL BEHRING CSL BEHRING

Substanța: diverse

Codul comercial: W65954001

Forma farmaceutică: solvent pentru preparate parenterale

Volum ambalaj: 2 ml

Prezentare produs: flac. din sticla incolora cu dop de cauciuc si capsa din al cu disc din pp albastru/violet x 2 ml apa pt. prep. inj.

Tip produs: generic

Restricții eliberare rețetă: OTC - Over the Counter = medicament care nu necesită o prescripție medicală.

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: CSL BEHRING GMBH - GERMANIA

APP deținător: CSL BEHRING GMBH - GERMANIA

Număr APP: 11635/2019/01

Valabilitate: 30 luni

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu diverse

Conținutul prospectului pentru medicamentul APA PENTRU PREPARATE INJECTABILE CSL BEHRING solvent pentru preparate parenterale

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Apă pentru preparate injectabile CSL Behring, solvent pentru preparate parenterale

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 flacon conține 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,6, 10, 15, 20, 40 sau 50 ml apă pentru preparate injectabile

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Solvent pentru preparate parenterale.

Lichid limpede, incolor.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Pentru utilizare ca solvent pentru reconstituirea medicamentelor adecvate pentru utilizare parenterală.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doza și modul de administrare depind de instrucțiunile date pentru medicamentul care urmează să fie

dizolvat sau diluat.

4.3 Contraindicaţii

A nu se adminstra Apă pentru preparate injectabile CSL Behring singură, ca atare.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Apă pentru preparate injectabile este hipotonică și nu trebuie utilizată ca atare.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nici una.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Nu se cunosc.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu sunt relevante.

4.8 Reacţii adverse

Nici una.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru

permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro Website: www.anm.ro

4.9 Supradozaj

Nici unul.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: soluții și agenți de diluare inclusiv soluții de irigare, codul ATC: V07AB.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nu se aplică.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu se aplică.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nu se aplică.

6.2 Incompatibilităţi

Pentru posibile interacțiuni și incompatibilități, consultați rezumatul caracteristicilor produsului și

prospectul medicamentului care urmează să fie reconstituit cu apă pentru preparate injectabile CSL Behring. Nu trebuie utilizate medicamentele cunoscute ca incompatibile cu apa pentru preparate

injectabile.

6.3 Perioada de valabilitate

2,5, 3, 4, 5, 5,6, 10, 15, 20, 40, 50 ml: 5 ani.

2 ml: 30 luni După deschidere, produsul trebuie utilizat imediat.

Pentru perioada de valabilitate de utilizare, după reconstituirea medicamentului, verificați rezumatul

caracteristicilor produsului și prospectul medicamentului reconstituit cu apă pentru preparate injectabile.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se congela.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Pentru condițiile de păstrare după prima deschidere și reconstituire a medicamentului, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Mărimea ambalajului (1 flacon pe ambalaj) Descrierea ambalajului

2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml În flacon injectabil de sticlă incoloră de 6 ml, cu dop din cauciuc clorobutilic sau din cauciuc bromobutilic și capsă din aluminiu cu disc din polipropilenă.

Pentru volumul de umplere:

2 ml (exces de 0,3 ml): albastru/violet, 2,5 ml (exces de 0,3 ml): albastru/albastru, 2,5 ml (exces de 0,4 ml): albastru /lămâie 2,5 ml (exces de 0,6 ml): albastru/albastru deschis, 3 ml (exces de 0,4 ml): albastru/portocaliu, 4 ml (exces de 0,3 ml): albastru/gri, 5 ml (exces de 0,4 ml): albastru/verde 5,6 ml, 10 ml În flacon injectabil de sticlă incoloră de 10 ml, cu dop din cauciuc clorobutilic sau din cauciuc bromobutilic și capsă din aluminiu cu disc din polipropilenă.

Pentru volumul de umplere:

5,6 ml (exces de 0,46 ml): albastru /lămâie, 10 ml (exces de 0,5 ml): albastru/albastru, 15 ml În flacon injectabil de sticlă incoloră de 15 ml, cu dop din cauciuc clorobutilic sau din cauciuc bromobutilic și capsă din aluminiu cu disc din polipropilenă.

Pentru volumul de umplere:

15 ml (exces de 0,5 ml): albastru/albastru.

20 ml În flacon injectabil de sticlă incoloră de 25 ml, cu dop din cauciuc clorobutilic sau din cauciuc bromobutilic și capsă din aluminiu cu disc din polipropilenă.

Pentru volumul de umplere:

20 ml (exces de 1 ml): albastru/albastru.

40 ml, 50 ml În flacon injectabil de sticlă incoloră de 50 ml, cu dop din cauciuc clorobutilic sau din cauciuc bromobutilic și capsă din aluminiu cu disc din polipropilenă.

Pentru volumul de umplere:

40 ml (exces de 1,5 ml): albastru/albastru, 50 ml (exces de 2 ml): albastru/albastru.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

- Îndepărtați după o singură utilizare.

- Utilizați numai dacă apa pentru injecție este limpede, incoloră, fără particule vizibile și dacă recipientul nu este deteriorat.

- Reconstituirea și extragerea trebuie efectuate în condiții aseptice.

- Orice soluție neutilizată trebuie eliminată în conformitate cu cerințele locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

CSL Behring GmbH

Emil-Von-Behring-Strasse 76, Marbach, Marburg, Hesse

Germania

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

11635/2019/01 - ambalaj cu flacon cu 2 ml (exces de 0,3 ml):albastru/violet 11635/2019/02 - ambalaj cu flacon cu 2,5 ml (exces de 0,3 ml): albastru/albastru 11635/2019/03 - ambalaj cu flacon cu 2,5 ml (exces de 0,4 ml): albastru /lamaie 11635/2019/04 - ambalaj cu flacon cu 2,5 ml (exces de 0,6 ml): albastru/albastru deschis 11635/2019/05 - ambalaj cu flacon cu 3 ml (exces de 0,4 ml): albastru/ portocaliu 11635/2019/06 - ambalaj cu flacon cu 4 ml (exces de 0,3 ml): albastru/ gri 11635/2019/07 - ambalaj cu flacon cu 5 ml(exces de 0,4 ml): albastru/ verde 11635/2019/08 - ambalaj cu flacon cu 5,6 ml(exces de 0,46 ml):albastru/lămâie 11635/2019/09 - ambalaj cu flacon cu 10 ml (exces de 0,5 ml): albastru/albastru 11635/2019/10 - ambalaj cu flacon cu 15 ml (exces de 0,5 ml): albastru/albastru 11635/2019/11 - ambalaj cu flacon cu 20 ml (exces de 1 ml): albastru/albastru 11635/2019/12 - ambalaj cu flacon cu 40 ml (exces de 1,5 ml):albastru/albastru 11635/2019/13 - ambalaj cu flacon cu 50 ml (exces de 2 ml):albastru/albastru

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Aprilie 2019

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Decembrie 2022