AFLURIA suspensie injectabilă în seringă preumplută SEQIRUS GMBH - prospect medicament

J07BB02 vaccin gripal inactivat

Medicamentul AFLURIA conține substanța vaccin gripal inactivat , cod ATC J07BB02 - Antiinfecțioase de uz sistemic | Vaccinuri cu virusuri | Vaccinuri gripale .

Date generale despre AFLURIA SEQIRUS GMBH

Substanța: vaccin gripal inactivat

Data ultimei liste de medicamente: 01-08-2018

Codul comercial: W64526006

Forma farmaceutică: suspensie injectabilă în seringă preumplută

Cantitate: 10

Prezentare produs: cutie x10 seringi din sticla preumplute cu ac si cu protectie pentru ac a cÂte 0.5ml susp inj

Tip produs: original

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: SEQIRUS GMBH - GERMANIA

APP deținător: SEQIRUS GMBH - GERMANIA

Număr APP: 11301/2018/06

Valabilitate: 15 luni

Forme farmaceutice disponibile pentru vaccin gripal inactivat

Concentrațiile disponibile pentru vaccin gripal inactivat

15mcg/tulpina, 9mcg/tulpina, min. 15mcg din fiecare vaccin, min. 15mcgdin fiecare vaccin, min.15mcgHA ptr. fiecare tip

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu vaccin gripal inactivat

Conținutul prospectului pentru medicamentul AFLURIA suspensie injectabilă în seringă preumplută SEQIRUS GMBH

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

AFLURIA suspensie injectabilă, în seringă preumplută

Vaccin gripal (virion fragmentat, inactivat)

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Virus gripal* (inactivat cu β-propiolactonă, fragmentat) din următoarele tulpini:

A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 - tulpină similară 15 micrograme HA** (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180A)

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - tulpină similară 15 micrograme HA** (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, IVR-186)

B/Colorado/06/2017 - tulpina similară (B/Maryland/15/2016, tip sălbatic) 15 micrograme HA** pe doza de 0,5 ml.

* cultivat pe ouă fertilizate de găină, provenite din colectivități de găini sănătoase ** hemaglutinină Acest vaccin corespunde recomandărilor OMS (pentru emisfera nordică) și deciziei Uniunii Europene pentru sezonul 2018/2019.

Pentru lista tuturor excpienților, vezi pct. 6.1.

AFLURIA poate conține urme reziduale din ou cum este ovalbumina și reziduuri de neomicină și polimixină, care sunt folosite în timpul procesului de fabricație (vezi pct. 4.3).

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă în seringă preumplută.

Lichid clar până la slab opac, cu un sediment care se resuspendă după agitare.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Profilaxia gripei, în special la persoanele care au un risc crescut de apariție a complicațiilor asociate.

AFLURIA este indicat la adulți, adolescenţi și copii cu vârsta peste 5 ani.

Utilizarea AFLURIA trebuie să fie în conformitate cu recomandările oficiale.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Adulți: 0,5 ml

Copii și adolescenți

Copii începând cu vârsta de 5 ani: 0,5 ml.

Pentru copii cu vârsta sub 9 ani, care nu au fost vaccinați anterior, trebuie administrată o a doua doză, după un interval de cel puțin 4 săptămâni.

Mod de administrare

Imunizarea trebuie efectuată prin injectare intramusculară sau subcutanată profundă.

Pentru instrucțiuni privind prepararea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanțele active, la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1, sau la orice component care poate fi prezent sub formă de reziduuri, cum sunt componentele din ouă (ovalbumină, proteine de pui de găină), neomicină, polimixină.

Imunizarea va fi amânată la pacienții cu stări febrile sau infecții acute.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Copii și adolescenți

În timpul sezonului gripal 2010 din Emisfera Sudică, s-a raportat o creștere neașteptată a cazurilor de febră și convulsii febrile la copiii cu vârsta sub 5 ani ca urmare a vaccinării împotriva gripei sezoniere cu acest medicament. Convulsiile febrile au fost raportate mai puțin frecvent (adică frecvența de raportare a fost estimată a fi în intervalul ≥ 1/1000 şi < 1/100)*. Un număr crescut de cazuri de febră a fost raportat la grupul de vârstă de la 5 la 9 ani. De aceea la acest grup de vârstă decizia de vaccinare cu AFLURIA trebuie să se bazeze pe o analiză atentă a potențialelor beneficii și riscuri evaluate pentru fiecare caz în parte. Pe baza riscului crescut de convulsii febrile la copiii cu vârsta sub 5 ani, indicația acestui vaccin a fost restrânsă numai la aldulți, adolescenţi și copii cu vârsta peste 5 ani. (*estimată din investigațiile epidemiologice) Similar tuturor vaccinurilor injectabile, tratamentul și supravegherea medicală corespunzătoare trebuie să fie întotdeauna disponibile în cazul unui eveniment anafilactic survenit ca urmare a administrării vaccinului.

AFLURIA nu trebuie administrat niciodată intravascular.

Răspunsul imunologic la pacienții cu imunosupresie endogenă și iatrogenă poate fi insuficient.

Interferența cu teste serologice: vezi pct. 4.5.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

AFLURIA poate fi administrat concominent cu alte vaccinuri. Imunizarea trebuie efectuată în membre diferite. Trebuie menționat faptul că, în cazul administrării concomitente cu alte vaccinuri, reacțiile adverse pot fi amplificate.

Răspunsul immunologic poate fi diminuat dacă pacientul urmează un tratament imunosupresor.

Ca urmare a vaccinării împotriva gripei s-au observant rezultate fals positive ale testelor serologice de detectare a anticorpilor anti-HIV1, anti-hepatită C și în special anti-HTLV1,bazate pe metoda ELISA. Tehnica Western Blot a infirmat rezultatele fals pozitive ale testului ELISA. Reacțiile fals positive tranzitorii pot fi determinate de prezenţa anticorpilor de tip IgM după vaccinare.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Vaccinurile gripale inactivate pot fi utilizate în toate perioadele sarcinii. Pentru al doilea și al treilea trimestru de sarcină sunt disponibile seturi mai mari de date, comparativ cu primul trimestru; totuși, datele despre utilizarea la nivel mondial a vaccinurilor inactivate nu indică nicio reacție adversă fetală sau maternă care poate fi atribuită vaccinului. Studiile la animale realizate cu AFLURIA nu au indicat toxicitate asupra funcției de reproducere (vezi pct. 5.3).

Alăptarea

AFLURIA poate fi utilizat în timpul alăptării.

Fertilitatea

Un studiu realizat cu AFLURIA la animale nu a evidențiat reacții adverse asupra fertilității la femele (vezi pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

AFLURIA nu influențează sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacții adverse observate în timpul studiilor clinice

Adulți și vârstnici

Rezumatul profilului de siguranță

În studiile clinice, a fost administrată o singură doză de AFLURIA la 11104 adulți cu vârsta cuprinsă între 18 și mai puțin de 65 de ani și la 630 vârstnici cu vârsta de 65 ani și peste și au fost colectate informații privind siguranța. Datele clinice sunt prezentate din 3 studii clinice; două studii controlate cu placebo la adulți (CSLCT-FLU-05-09 și CSLCT-USF-06-28) și un studiu controlat cu un comparator la vârstnici CSLCT-USF-07-41).

Evaluarea siguranței a fost similară pentru cele trei studii. Reacții adverse locale (la locul injectării) și sistemice au fost solicitate timp de 5 zile după vaccinare. Reacții adverse nesolicitate au fost colectate timp de 21 zile după vaccinare.

Frecvența reacțiilor adverse solicitate locale și sistemice și a reacțiilor adverse relaționate nesolicitate este prezentată conform clasificării Dicționarului Medical pentru Activități de Reglementare (MedDRA) pe aparate sisteme și organe pentru adulții cu vârsta peste 18 ani (Tabel 1). În timpul studiilor, nu au fost raportate decese cauzate de vaccin sau reacții adverse grave cauzate de vaccin.

Pentru adulți și vârstnici, cele mai frecvent raportate reacții adverse nesolicitate de-a lungul celor trei studii au fost reactogenicitate (3,0%), cefalee (1,1%) și artralgie (1,1%).

Lista tabelară a reacțiilor adverse

Tabel 1: Reacții adverse locale solicitate, reacții adverse sistemice solicitate și reacții adverse nesolicitate relaționate prezentate în funcție de clasificarea MedDRA pe aparate sisteme și organe și în funcție de categoria de frecvență la adulți cu vârsta de 18 ani și peste Clasificarea pe Foarte frecvente Frecvente Mai puțin frecvente aparate, sisteme și 1/10  1/100 și < 1/10  1/1000 și < 1/100 organe

Tulburări ale Cefalee a Cefalee b,c sistemului nervos

Tulburări Greață a,b Vărsături a,b gastrointestinale

Tulburări musculo- Mialgie/durere Mialgie/durere scheletice și ale musculară musculară generalăb

țesutului conjunctiv generalăa Artralgiec Tulburări generale Sensibilitate la Eritem la nivelul Pirexie/febrăb

și la nivelul locului nivelul locului de locului de injectare/ Echimoză la nivelul de administrare injectarea,b înroșirea,b locului de injectare/ Durere la nivelul umflare la nivelul învinețireb

locului de locului de injectare/ injectarea,b indurațiea,b Stare generală de Frisoane/ rău a tremurăturia,b

Pirexie/febrăa

Echimoză la nivelul locului de injectare/ învinețirea

Stare generală de rău b

Reactogenicitatec

Nici o reacție adversă solicitată locală sau sistemică nu a fost clasificată ca rară (1/10000, <1/1000), sau foarte rară (<1/10000).

a Reacție adversă solicitată locală sau sistemică la adulți cu vârsta cuprinsă între 18 și < 65 ani.

b Reacție adversă solicitată locală sau sistemică la vârstnici cu vârsta ≥ 65 ani.

c Reacție adversă relaționată nesolicitată.

Copii și adolescenți
Rezumatul profilului de siguranță

În studiile clinice, AFLURIA a fost administrată la 3009 copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 6 luni și mai puțin de 18 ani și au fost colectate informații privind siguranța. Expunerea include 1601 copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și mai puțin de 5 ani, 756 copii cu vârsta cuprinsă între 5 ani și mai puțin de 9 ani și 652 copii cu vârsta cuprinsă între 9 ani și mai puțin de 18 ani. Datele clinice privind siguranța pentru AFLURIA la copii au fost evaluate în 3 studii clinice; un studiu controlat cu comparator (CSLCT-USF-07-36) și două studii în regim deschis, necontrolate (CSLCT-USF-06-29 și CSLCT-FLU-04-05). Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și mai puțin de 9 ani au primit una sau două vaccinări așa cum este determinat din istoricul vaccinărilor anterioare.

Evaluarea siguranței a fost similară pentru cele trei studii pediatrice. Reacții adverse locale (la locul injectării) și sistemice au fost solicitate timp de 7 zile după vaccinare. Reacții adverse nesolicitate au fost colectate timp de 30 zile după vaccinare.

La copii cu vârsta cuprinsă între 5 și mai puțin de 9 ani care au primit AFLURIA în studiul controlat cu comparator, rata apariției sării generale de rău după administarea primei doze a fost de 24% comparativ cu 13% la cei care au primit comparator, iar rata apariției diareei după cea de a doua doză a fost de 13% comparativ cu 6% la cei care au primit comparator. În același studiu, rata de apariție a febrei după prima doză de AFLURIA la copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și mai puțin de 9 ani a fost 16% comparativ cu 8% la copiii care au primit comparator. Rata de apariție a febrei la copiii cu vârsta cuprinsă între 9 și mai puțin de 18 ani în urma administrării unei singure doze de AFLURIA a fost de 6% comparativ cu 4% la copiii care au primit comparator.

În timpul studiilor clinice pediatrice, eritemul a fost raportat mai frecvent la copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și mai puțin de 9 ani comparativ cu copiii cu vârsta cuprinsă între 9 și mai puțin de 18 ani după administrarea unei singure doze (23% comparativ cu 17% în studiul controlat cu comparator; 24% comparativ cu 17% în studiile în regim deschis). În contrast, cefaleea a fost raportată mai puțin frecvent la copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și mai puțin de 9 ani comparativ cu copiii cu vârsta cuprinsă între 9 și mai puțin de 18 ani după administrarea unei singure doze (21% comparativ cu 27% în studiul controlat cu comparator; 16% comparativ cu 27% în studiile în regim deschis). La copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și mai puțin de 9 ani, reacțiile adverse sistemice au fost raportate mai puțin frecvent după administrarea celei de a doua doze decât după prima doză. În timpul studiilor clinice pediatrice, nu au fost raportate decese cauzate de vaccin sau reacții adverse grave cauzate de vaccin, la această grupă de vârstă.

Frecvența reacțiilor adverse solicitate locale și sistemice și a reacțiilor adverse relaționate nesolictate este prezentată conform clasificării Dicționarului Medical pentru Activități de Reglementare (MedDRA) pe aparate sisteme și organe și conform frecvenței (Tabel 2) pentru copii cu vârsta de 5 ani și peste, în concordanță cu indicația de vârstă actuală pentru AFLURIA.

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și mai puțin de 9 ani, cele mai frecvent raportate reacții adverse nesolicitate în timpul celor trei studii clinice au fost tuse (3,5%), infecții ale tractului respirator superior (2,9%), rinită (2,2%) și rinoree (2.2%). Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 9 și mai puțin de 18 ani, cele mai frecvent raportate reacții adverse nesolicitate în timpul celor trei studii clinice au fost tuse (2,8%), durere orofaringiană (2,4%) și congestie nazală (2,4%).

Lista tabelară a reacțiilor adverse

Table 2: Reacții adverse locale solicitate, reacții adverse sistemice solicitate și reacții adverse nesolicitate relaționate prezentate în funcție de clasificarea MedDRA pe aparate sisteme și organe și în funcție de categoria de frecvență la copii cu vârsta cuprinsă între 5 și mai puțin de 18 ani Clasificarea pe Foarte frecvente Frecvente aparate, sisteme și 1/10  1/100 și < 1/10 organe

Infecţii şi infestări Infecție a tractului respirator superiorc

Rinităc

Rinofaringităc

Tulburări ale Cefalee Cefaleec

sistemului nervos Tulburări Tusec,d

respiratorii, toracice Durere şi mediastinale orofaringianăc,d Congestie nazalăc

Rinoreec

Durere faringo- laringianăc

Tulburări Greață/vărsăturia gastrointestinale Diareea

Pierdere a apetitului alimentar b

Vărsături/diareeb

dureri la nivelul abdomenului superiorc Durere abdominalăc

Tulburări musculo- Mialgie/durere musculară scheletice şi ale generală ţesutului conjunctiv

Tulburări generale Durere la nivelul locului de Prurit la nivelul şi la nivelul locului injectare locului de injectare c

de administrare Eritem la nivelul locului de Pirexiec injectare/Afecţiune înroșire asemănătoare gripeic Stare generală de rău a Iritabilitatec

Iritabilitateb

umflare la nivelul locului de injectare/indurație Pirexie/febră

Nici o reacție adversă solicitată locală sau sistemică nu a fost clasificată ca mai puțin frecventă (1/1000,

<1/100), rară (1/10000, <1/1000), sau foarte rară (<1/10000).

a Reacție adversă sistemică solicitată colectată în studiile CSLCT-USF-07-36 și CSLCT-USF-06-29.

b Reacție advesrsă sistemică solicitată colectată în studiul CSLCT-FLU-04-05.

c Reacție adversă relaționată nesolicitată la copii cu vârsta cuprinsă între 5 și < 9 ani.

d Reacție adversă relaționată nesolicitată la copii cu vârsta cuprinsă între 9 și < 18 ani.

Reacțiile adverse raportate din supravegherea după punerea pe piață

Următoarele reacții adverse au fost raportate în mod spontan în timpul utilizării după punerea pe piață

a AFLURIA și sunt în completarea reacțiilor adverse observate în timpul studiilor clinice. Reacțiile adverse raportate sunt prezentate mai jos în funcție de clasificarea pe sisteme, aparate și organe:

Tulburări hematologice şi limfatice:

Trombocitopenie, limfadenopatie tranzitorie

Tulburări ale sistemului imunitar:

Reacții alergice sau de hipersensibilitate imediate, inclusiv șoc anafilactic

Tulburări ale sistemului nervos:

Nevralgie, parestezie, convulsii (inclusiv convulsii febrile), encefalomielite, nevrite sau neuropatii și sindrom Guillain-Barré

Tulburări vasculare:

Vasculite care pot fi asociate cu disfuncţie renală tranzitorie

Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat:

Prurit, urticarie și erupție cutanată tranzitorie

Tulburări generale și la nivelul locului de administrare:

Celulită și edem pe o suprafață întinsă la nivelul locului de injectare

Afecţiune asemănătoare gripei
Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 Bucuresti 011478- RO Tel: + 4 0757 117 259 Fax: +4 0213 163 497 e-mail: adr@anm.ro.

4.9 Supradozaj

Este puțin probabil ca supradozajul să determine reacţii adverse.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: vaccin gripal, codul ATC: J07BB02

Seroprotecția se obține, în general, în decurs de 2 până la 3 săptămâni. Durata imunității postvaccinare la tulpini omoloage sau tulpini strâns înrudite cu tulpinile vaccinului variază, dar este cuprinsă, în general, între 6 și 12 luni.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Evaluarea proprietăţilor farmacocinetice nu este necesară pentru vaccinuri.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Într-un studiu privind toxicitatea asupra funcției reproductive și a dezvoltării, s-a evaluat efectul

AFLURIA asupra dezvoltării embriofetale și postnatale la șobolani. Nu s-au observant reacții adverse asupra împerecherii, fertilității la femele, gestaţiei, parturiţiei, parametrilor alăptării, dezvoltării embriofetale sau postnatale. Nu s-a evidențiat nicio dovadă de apariție a malformațiilor fetale cauzate de vaccin sau alte dovezi de teratogeneză.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu

Fosfat disodic anhidru

Dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat

Clorură de potasiu

Dihidrogenofosfat de potasiu

Clorură de calciu

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

15 luni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 °C - 8 °C). A nu se congela.

A se păstra seringa în ambalajul original pentru a fi protejată de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

0,5 ml suspensie în seringă preumplută (sticlă tip I) cu un opritor pentru piston (cauciuc clorobutilic) cu sau fără ac atașat. Ambalaj cu 1 sau 10 seringi preumplute. Seringa cu acul atașat este disponibilă cu sau fără protecție pentru ac.*** Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

***Vezi pct. 6.6 pentru instrucțiuni de utilizare.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Vaccinul trebuie lăsat să ajungă la temperatura camerei înainte de utilizare. A se agita înainte de utilizare. După agitare, vaccinul trebuie să aibă aspectul unei suspensii omogene. Vaccinul trebuie inspectat vizual înainte de administrare și nu trebuie utilizat dacă se observă orice modificare a aspectului fizic (vezi pct. 3).

AFLURIA se prezintă sub forma unei seringi de unică folosință și orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Pentru administrarea folosind seringa cu ac atașat și cu protecție pentru ac, vezi diagramele de mai jos.

1-2: Se trage în lateral protecția pentru ac din plastic de culoare portocalie. 3-4: Se îndepărtează capacul acului din plastic translucid și protecția pentru ac de culoare gri și se efectuează injecția. Administrarea intramusculară a vaccinului gripal trebuie efectuată prin injectare în mușchiul deltoid din partea superioară a brațului. 5: Se pune protecția pentru ac de culoare portocalie pe o suprafață stabilă, tare și se apasă prin îndoirea seringii. Se continuă această mișcare până când acul este îndoit la un unghi de aproximativ 90 de grade și acul intră în protecția pentru ac, moment în care se aude un click. 6: Acul este acum asigurat pentru aruncarea în siguranță în conformitate cu cerințele locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Seqirus GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76 35041 Marburg

Germania

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

11301/2018/01-06

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Autorizare - Noiembrie 2014

Reînnoirea autorizaţiei - Decembrie 2018

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Decembrie 2018