Terramycin LA

oxitetraciclină dihidrat

Informații despre produs

Denumire comercială: Terramycin LA

Substanţa activă: oxitetraciclină dihidrat

Grupa terapeutică: Antibiotice

Forma farmaceutică: soluţie injectabilă

Prezentare: flacon x 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml

Specii ţintă: bovine, cervide, iepuri, ovine, păsări, porcine

Acţiune terapeutică: Bovine, ovine, suine, cerbi, păsări (broileri, curcani) şi iepuri În tratamentul anaplasmozei, pneumoniilor, leptospirozei, pododermatitei, difteriei, mastitelor sistemice, necrobacilozei podale, enteritelor bacteriene, actinobacilozei, artritelor, endocarditelor, dermatofilozei, infecţiilor cutanate şi keratoconjunctivitei. Pentru controlul şi prevenţia febrei de transport, a pneumoniei şi a infecţiilor post-partum. Cerbi - pentru tratamentul şi prevenţia Yersiniozei. Păsări (broiler şi curcani) - tratamentul şi prevenţia afecţiunilor determinate de germeni sensibili la acţiunea oxitetraciclinei, cum ar fi: holera aviară sau sindromul respirator cronic complicat. Iepuri - tratamentul şi prevenţia afecţiunilor determinate de germeni sensibili la acţiunea oxitetraciclinei.

Perioada de aşteptare: Carne şi organe: bovine, ovine, suine - 21 zile (adm. i.m.) şi 14 zile (adm. i.v.), cerbi - 30 zile. Lapte: vaci - 7 zile (adm. i.m.) şi 72 ore (adm. i.v.). Nu se va administra la păsările ce produc ouă destinate consumului uman. Nu se va administra la oile producătoare de lapte destinat consumului uman.

Mod eliberare: Cu prescripţie

Date despre autorizație

Număr autorizaţie: 140027

Status autorizaţie: Valida

Data emiterii autorizaţiei: 20-01-2014

Autorizaţie validă până la: nelimitata

Firma producătoare / Eliberator serie: ZOETIS MANUFACTURING AND RESEARCH SPAIN S.L., Spania

Deținător licenţă: ZOETIS BELGIUM SA, Belgia

Firma responsabilă din România: ZOETIS ROMANIA SRL

Observaţii: Autorizaţie de Comercializare emisa în urma unui transfer de autorizaţie.