QUINIC ACID

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

77-95-2 / 562-73-2 / 36413-60-2

Codul EC# (European Community)

201-072-8 / 209-233-4

Funcțiile ingredientului cosmetic

TAMPON : Stabilizarea pH-ului unui mediu apos într-un interval îngust, chiar dacă se adaugă un acid sau o bază. Modificarea și / sau menținerea pH-ului produselor cosmetice la nivelul dorit.