REGKIRONA prospect medicament 60mg/ml CONCENTRAT SOLUȚIE PERFUZABILĂ NUVISAN GMBH

J06BB regdanvimab

Medicamentul REGKIRONA 60mg/ml conține substanța regdanvimab și clasificarea dată de codul ATC (Anatomic Terapeutic Chimic) J06BB este Antiinfecțioase de uz sistemic | Imunoglobuline | Imunoglobulinele specifice.

REGKIRONA 60mg/ml CONCENTRAT SOLUȚIE PERFUZABILĂ NUVISAN GMBH, regdanvimab
PDF file Prospect EMA
Publicat: 12/11/2021
Actualizat: 13/04/2022

Date generale despre REGKIRONA 60mg/ml NUVISAN GMBH

Substanța: regdanvimab

Codul comercial: W68266001

Concentrație: 60mg/ml

Forma farmaceutică: CONCENTRAT SOLUȚIE PERFUZABILĂ

Cantitate: 1

Prezentare produs: cutie cu un flacon x 16 ml care contine 960 mg regdanvimab (60 mg/ml)

Tip produs: generic

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: NUVISAN GMBH - GERMANIA

APP deținător: CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT. - UNGARIA

Număr APP: 1594/2021/01

Valabilitate: 1 an

Conținutul prospectului pentru medicamentul REGKIRONA 60mg/ml CONCENTRAT SOLUȚIE PERFUZABILĂ NUVISAN GMBH

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Regkirona 60 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon conține regdanvimab 960 mg*.

Fiecare ml de concentrat conține regdanvimab 60 mg.

* Regdanvimab este un anticorp monoclonal IgG1 uman recombinant, produs pe o linie celulară de

mamifere (ovar de hamster chinezesc) prin tehnologie ADN recombinant.

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluție perfuzabilă (concentrat steril)

Soluție transparentă până la opalescentă, incoloră până la galben pal, cu pH de 5,7 - 6,3 și

osmolalitatea de 250 - 300 mOsmol/kg.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Regdanvimab este indicat pentru tratamentul adulților diagnosticați cu boala indusă de coronavirus

2019 (COVID-19), care nu necesită administrare suplimentară de oxigen și care prezintă un risc

crescut de progresie spre forme severe de COVID-19 (vezi pct. 5.1).

4.2 Doze şi mod de administrare

Regdanvimab trebuie administrat numai în centre în care furnizorii de servicii medicale au acces

imediat la echipamente adecvate de resuscitare și la medicamente pentru a trata o reacție severă la

perfuzie, inclusiv anafilaxie, și unde pacienții pot fi monitorizați clinic în timpul administrării și

observați timp de cel puțin 1 oră după terminarea perfuziei (vezi pct. 4.4).

Doze
Doza recomandată de regdanvimab la adulți este de 40 mg/kg administrată ca o singură perfuzie i.v..

Regdanvimab trebuie administrat în decurs de 7 zile de la debutul simptomelor de COVID-19 (vezi

pct. 5.1).

Volumul de Regkirona se calculează după cum urmează.

Calcul pentru a determina volumul total de Regkirona care trebuie administrat:
Greutatea corporală a pacientului (kg) x doza de Regkirona

(40 mg/kg) = Volumul de Regkirona (ml)

Concentrația flaconului (60 mg/ml)

Calcul pentru a determina numărul total de flacoane de Regkirona necesare:

Volumul total de Regkirona (ml) care trebuie = Numărul de flacoane de Regkirona

administrat necesare

Volumul total per flacon (16 ml/flacon)

Tabelul 1: Exemple de calcule pentru pacienții cărora li se administrează doza

recomandată de 40 mg/kg de Regkirona, cu greutate cuprinsă între 40 kg și

120 kg

Greutatea corporală
Doza totală (mg) Volum (ml) Flacoane (n)

(kg)

40 1 600 27 2

60 2 400 40 3

80 3 200 53 4

100 4 000 67 5

120 4 800 80 5

Notă: dacă greutatea unui pacient este mai mare de 200 kg, pentru calculul dozei trebuie să se utilizeze

greutatea de 200 kg. Doza maximă recomandată este de 8 000 mg.

Grupe speciale de pacienți
Vârstnici
Nu este necesară ajustarea dozei de regdanvimab la pacienții vârstnici (vezi pct. 5.2).

Insuficiență renală
Nu sunt recomandate ajustări ale dozei.

Insuficiență hepatică
Nu sunt recomandate ajustări ale dozei.

Copii și adolescenți
Siguranța și eficacitatea regdanvimab la copii și adolescenți nu au fost încă stabilite. Nu sunt

disponibile date.

Mod de administrare
Destinat exclusiv administrării intravenoase.

Regkirona trebuie diluat și administrat intravenos pe o perioadă de 60 de minute.

Viteza perfuziei poate fi încetinită sau perfuzia poate fi întreruptă dacă pacientul dezvoltă semne de

reacții legate de perfuzie sau alte reacții adverse și trebuie inițiat tratamentul adecvat, după cum este

necesar (vezi pct. 4.4).

Pentru instrucțiuni privind diluarea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanța(ele) activă(e) sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Trasabilitate
Pentru a avea sub control trasabilitatea medicamentelor biologice, numele și numărul lotului

medicamentului administrat trebuie înregistrate cu atenție.

Hipersensibilitate, inclusiv reacții legate de perfuzie și reacții anafilactice
S-au observat reacții de hipersensibilitate, inclusiv reacții legate de perfuzie și reacții anafilactice,

în timpul și după administrarea regdanvimab (vezi pct. 4.8).

Pacienții trebuie monitorizați clinic în timpul administrării și observați timp de cel puțin 1 oră după

terminarea perfuziei.

Semnele și simptomele reacțiilor legate de perfuzie pot include febră, dificultăți la respirație, saturație

scăzută de oxigen, frisoane, fatigabilitate, aritmie (de exemplu, fibrilație atrială, tahicardie,

bradicardie, palpitații), durere sau disconfort toracic, slăbiciune, stare mentală modificată, greață,

cefalee, bronhospasm, hipotensiune arterială, hipertensiune arterială, angioedem, iritație la nivelul

gâtului, erupție cutanată, inclusiv urticarie, prurit, mialgie, reacții vaso-vagale (de exemplu,

presincopă, sincopă), amețeli și diaforeză.

Dacă apare o reacție legată de perfuzie, trebuie luată în considerare reducerea vitezei de perfuzarea sau

oprirea perfuziei și trebuie administrate medicamente adecvate și/sau terapie de susținere.

Rezistența antivirală
Studiile clinice cu regdanvimab au fost efectuate la subiecți care au fost preponderent infectați cu

virusul de tip sălbatic și cu varianta Alpha (originea Regatului Unit/linia B.1.1.7). Datele clinice

privind eficacitatea regdanvimab împotriva unor variante circulante ale SARS-CoV-2 cu

susceptibilitate scăzută in vitro sunt în prezent limitate (vezi pct. 5.1).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacțiuni farmacocinetice
Nu s-au efectuat studii privind interacțiunile pentru regdanvimab.

Regdanvimab este un anticorp monoclonal care nu este excretat renal sau metabolizat de enzimele

citocromului P450; prin urmare, interacțiunile cu medicamentele utilizate concomitent, care sunt

excretate renal sau care sunt substraturi, inductori sau inhibitori ai enzimelor citocromului P450 sunt

considerate improbabile.

Interacțiuni farmacodinamice
Nu s-au efectuat studii privind interacțiunile.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina
Nu s-au efectuat studii privind reproducerea și dezvoltarea pentru regdanvimab.

Nu au fost efectuate studii non-clinice privind toxicitatea asupra funcției de reproducere pentru

regdanvimab (vezi pct. 5.3). În studiile privind reactivitatea încrucișată a țesutului (TCR) la

regdanvimab utilizând țesuturi fetale și neonatale umane, nu a fost detectată nicio legare în țesuturile

fetale care prezintă îngrijorare clinică. Se cunoaște faptul că anticorpii de tip imunoglobulină umană

G1 (IgG1) traversează bariera placentară; prin urmare, există potențialul ca regdanvimab să fie

transmis de la mamă la fătul aflat în dezvoltare. Nu se știe dacă potențialul transfer al regdanvimab

oferă vreun beneficiu terapeutic sau prezintă vreun risc pentru fătul aflat în dezvoltare.

Regdanvimab trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă beneficiul scontat pentru mamă justifică

riscul potențial pentru făt.

Alăptarea
Nu se știe dacă regdanvimab este excretat în laptele uman sau absorbit sistemic după ingestie.

Administrarea regdanvimab în timpul alăptării poate fi luată în considerare atunci când este indicată

clinic.

Fertilitatea
Nu s-au efectuat studii privind fertilitatea.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Regkirona nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule

sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranță
În total, 906 subiecți au fost expuși la regdanvimab în studiile clinice, atât subiecți sănătoși, cât și

pacienți nespitalizați. Siguranța regdanvimab se bazează pe expunerea pacienților cu COVID-19 tratați

în ambulatoriu (nespitalizați).

Lista tabelară a reacțiilor adverse
Reacțiile adverse raportate asociate cu regdanvimab pe baza experienței din studiile clinice la subiecți

sănătoși și pacienți cu COVID-19, forme ușoare până la moderate, precum și reacțiile adverse

raportate în urma experienței post-comercializare, sunt enumerate în Tabelul 2 în funcție de

clasificarea pe aparate, sisteme și organe și de frecvență. Frecvențele sunt definite după cum urmează:

foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 și < 1/10); mai puțin frecvente (≥ 1/00 și < 1/100); rare

(≥ 1/10 000 și < 1/00). În cadrul fiecărei grupe de frecvență, reacțiile adverse sunt prezentate în

ordinea descrescătoare a gravității.

Tabelul 2: Lista tabelară a reacțiilor adverse

Clasificare pe aparate, sisteme și organe Reacție adversă

Frecvență

Leziuni, intoxicații și complicații legate de procedurile utilizate

Mai puțin frecvente Reacții legate de perfuzie1 1 Reacțiile legate de perfuzie (RLP) includ hipersensibilitate și anafilaxie, iar simptomele raportate

drept RLP sunt descrise mai jos la 'Reacții legate de perfuzie”. S-a identificat anafilaxia în urma

experienței post-comercializare.

Descrierea reacțiilor adverse selectate
Reacții legate de perfuzie
S-au observat reacții imediate legate de perfuzie la 0,6 % dintre pacienții tratați cu regdanvimab și la

1,2 % dintre pacienții la care s-a administrat placebo. În rândul pacienților tratați cu regdanvimab s-au

raportat evenimente de febră, prurit, hipertensiune arterială și dispnee în forme ușoare, cu două cazuri

de febră în formă moderată, un caz de hipertensiune arterială în formă gravă și palpitații, presincopă și

urticarie în forme moderate. Toți pacienții din grupul de tratament cu regdanvimab și-au revenit în

urma evenimentelor.

În experiența post-comercializare, s-a raportat un caz de anafilaxie în timpul administrării perfuzabile

a regdanvimab, cu simptome de dispnee, disconfort toracic și tuse.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate
Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru

permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din

domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului

național de raportare, astfel cum este menționat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

Au fost administrate în cadrul studiilor clinice doze unice de până la 8 000 mg, fără toxicitate care

limitează doza. Tratamentul supradozajului trebuie să includă măsuri generale de susținere, inclusiv

monitorizarea parametrilor vitali și observarea stării clinice a pacientului. Nu există un antidot specific

pentru supradozajul cu regdanvimab.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: medicamente antivirale pentru utilizare sistemică, codul ATC: încă

nealocat

Mecanism de acțiune
Regdanvimab este un anticorp monoclonal IgG1 uman recombinant, care se atașează de domeniul de

legare al receptorului (RBD) al proteinei spike a SARS-CoV-2 și, ca urmare, blochează pătrunderea

virusului în celule și infecția cu SARS-CoV-2.

Activitatea antivirală
Activitatea de neutralizare in vitro a regdanvimab împotriva SARS-CoV-2

(BetaCoV/Korea/KCDC03/2020) a fost evaluată cu testul de neutralizare prin reducerea plăcii

(PRNT), utilizând celule VeroE6. Regdanvimab a neutralizat această tulpină de SARS-CoV-2 cu o

valoare IC50 de 9,70 ng/ml și o valoare IC90 de 25,09 ng/ml.

Testul de reducere prin neutralizarea plăcii (PRNT) efectuat cu o variantă de virus autentic

SARS-CoV-2 indică faptul că regdanvimab și-a menținut activitatea împotriva variantelor Alpha

(originea în Regatul Unit/filogenie B.1.1.7), Zeta (originea în Brazilia/P.2), Iota (originea în New

York/B.1.526) și Eta (originea în Nigeria/B.1.525). S-a observat o activitate redusă de neutralizare

împotriva variantelor Gamma (originea în Brazilia/P.1), Beta (originea în Africa de Sud/B.1.351),

Epsilon (originea în California/B.1.427 și B.1.429), Kappa (originea în India/B.1.617.1) și Delta

(originea în India/B.1.617.2) (Tabelul 2). Datele privind microneutralizarea utilizând varianta de virus

autentic SARS-CoV-2 au arătat că regdanvimab își menține activitatea împotriva variantei Alpha și

are o activitate redusă împotriva variantelor Beta și Gamma (Tabelul 2).

Tabelul 3: Date privind neutralizarea virusului autentic SARS-CoV-2 și a

pseudovirusului în cazul administrării de regdanvimab

Modificarea Modificarea
Filogenie cu substituția

Substituții-cheie testatea susceptibilității susceptibilității proteinei spike

(virus autentic) (pseudovirus)f

B.1.1.7 (Alfa, Regatul N501Y/P681H Nicio modificareb, d, e Nicio modificareb

Unit)

P.1 (Gamma, Brazilia) K417T/E484K/N501Y 137,88e/167,90d 61,42

P.2 (Zeta, Brazilia) E484K Nicio modificareb, d 8,66

B.1.351 (Beta, Africa de K417N/E484K/N501Y 19,75e/310,06d 184,29

Sud)

B.1.427 (Epsilon, L452R 73,89d 34,97

California)

Modificarea Modificarea
Filogenie cu substituția

Substituții-cheie testatea susceptibilității susceptibilității proteinei spike

(virus autentic) (pseudovirus)f

B.1.429 (Epsilon, L452R 54,08d 34,97

California)

B.1.526 (Iotă, New E484K/A701V Nicio modificareb, d 6,84

York)c

B.1.525 (Eta, Nigeria) E484K/Q677H Nicio modificareb, d 7,22

B.1.617.1 (Kappa, India) L452R/E484Q/P681R 23,89d 44,14

B.1.617.2 (Delta, India) L452R/T478K/P681R 182,99d 27,70

AY.1 (Delta plus, India) K417N/L452R/T478K Nu s-a stabilit 63,65

C.37 (Lambda, Peru) L452Q/F490S Nu s-a stabilit 15,50

B.1.621 (Mu, Columbia) R346K/E484K/N501Y/P681H Nu s-a stabilit 38,65 a Pentru variantele cu cel puțin o substituție care prezintă îngrijorare, este listată (sunt listate) doar

acea variantă (acele variante) care prezintă cel mai mare impact asupra activității b Nicio modificare: modificarea susceptibilității < 5 ori c Nu toate izolatele filogenului New York conțin substituția E484K (începând cu februarie 2021) d Studiul a fost efectuat utilizând testul de reducere prin neutralizarea plăcii

e Studiul a fost efectuat utilizând testul de microneutralizare f S-au testat substituții-cheie pentru variantele globale în cadrul unui test asupra pseudovirusurilor

Rezistența antivirală
In vitro, pasajul viral alvirusurilor autentice SARS-CoV-2 în celulele VeroE6 în prezența/absența

regdanvimab a identificat o substituție a aminoacidului S494P localizat în RBD al proteinei spike.

Rezultatele testului asupra pseudovirusurilor cu Q493K, Q493R, S494L și S494P au arătat IC50 peste

500 ng/ml.

Eficacitate clinică
Faza 3 a studiului CT-P59 3.2 a fost un studiu clinic randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, care

studiază regdanvimab pentru tratamentul pacienților adulți nevaccinați cu forme de COVID-19 ușoare

până la moderate și a fost efectuat în numeroase țări, inclusiv în Uniunea Europeană (79,5 %), Statele

Unite (7,6 %) și Asia (0,9 %). În acest studiu au fost înscriși pacienți adulți nespitalizați, care au

prezentat cel puțin unul sau mai multe simptome de COVID-19 timp de ≤ 7 zile, cu saturație a

oxigenului > 94 % măsurată în condițiile aerului din cameră și care nu au necesitat administrarea

suplimentară cu oxigen; aceștia au fost înscriși începând cu 18 ianuarie 2021 și criteriile de evaluare a

eficacității clinice au fost analizate pe baza datelor până la 21 mai 2021, data încheierii studiului.

Tratamentul a fost inițiat după obținerea unei determinări pozitive a infecției virale cu SARS-CoV-2.

Un total de 1315 pacienți au fost randomizați într-un raport de 1:1 pentru a li se administra o singură

perfuzie de regdanvimab cu doza de 40 mg/kg (N = 656) sau placebo (N = 659), timp de 60 de minute.

Criteriul principal de evaluare a eficacității a fost procentul de pacienți cu simptome clinice care

necesită spitalizare, terapie cu oxigen sau în cazul cărora survine decesul din cauza infecției cu

SARS-CoV-2 până în ziua 28. Acest lucru a fost analizat la toți pacienții repartizați aleatoriu la

medicamentul de studiu, care prezintă risc crescut de progresie către o formă severă a bolii COVID-19

și/sau risc de spitalizare (definit ca prezentând cel puțin unul dintre următorii factori de risc pentru

formă severă a bolii COVID-19: vârsta > 50 de ani; IMC > 30 kg/m2; boală cardiovasculară, inclusiv

hipertensiune arterială; boală pulmonară cronică, inclusiv astm bronșic; diabet zaharat de tip 1 sau 2;

boală renală cronică, inclusiv persoanele dializate; boală hepatică cronică; și persoane

imunocompromise, pe baza evaluării investigatorului).

Dintre toți pacienții randomizați, 66,9 % au prezentat risc crescut de progresie către o formă severă a

bolii COVID-19 și/sau risc de spitalizare. În rândul pacienților care prezintă risc crescut de progresie

către o formă severă a bolii COVID-19 și/sau risc de spitalizare, vârsta medie inițială a fost de 54 de

ani (interval: 18-87); 19,4 % dintre pacienți având vârsta de 65 de ani sau peste și 4,0 % dintre pacienți

având vârsta de 75 de ani sau peste; 53,6 % dintre pacienți au fost bărbați; 88,6 % au fost caucazieni,

19,9 % au fost hispanici sau latino, 0,8 % au fost asiatici și 0,8 % au fost negri sau afro-americani.

Timpul median de la debutul simptomelor inițiale a fost de 4 zile; încărcătura virală medie la

momentul inițial a fost de 5,8 log10 copii/ml în grupul de tratament cu regdanvimab și de 5,9 log10

copii/ml în grupul cu administrare de placebo. Patruzeci și șapte la sută și, respectiv, 52,4 % dintre

pacienți au prezentat forme ușoare și, respectiv, moderate ale bolii COVID-19. Factorii de risc cei mai

frecvenți au fost vârsta înaintată (vârsta > 50 de ani) (66,1 %), bolile cardiovasculare, inclusiv

hipertensiune arterială (50,3 %) și obezitatea (IMC > 30 kg/m2) (47,2 %).

Procentul de pacienți cu simptome clinice care au necesitat spitalizare, terapie cu oxigen sau în cazul

cărora a survenit decesul din cauza infecției cu SARS-CoV-2 până în ziua 28

Tabelul 4: Rezultatul criteriului principal de evaluare în cadrul studiului CT-P59 3.2

(Faza 3)

Regdanvimab

(perfuzie
Placebo

intravenoasă

de 40 mg/kg)

Procentul de pacienți cu simptome Procent (n, %) 14/446 (3,1 %) 48/434 (11,1 %) clinice care au necesitat spitalizare,

terapie cu oxigen sau în cazul
Diferență (IÎ 95 %)a -8,0 (-11,7; -4,5)

cărora a survenit decesul din cauza

infecției cu SARS-CoV-2 până în b

ziua 28 Valoarea p < 0,0001

Notă: S-au inclus simptomele clinice care au necesitat spitalizare, terapie cu oxigen sau în cazul cărora

a survenit decesul din cauza infecției cu SARS-CoV-2 până în ziua 28. Criteriul pentru spitalizare este

≥ 24 de ore de îngrijire în secția de terapie intensivă. Criteriile pentru terapie cu oxigen sunt cel puțin

24 de ore de administrare suplimentară de oxigen și valoarea SpO2 măsurată în condițiile aerului din

cameră înainte de administrarea oxigenului suplimentar ≤ 94 %. a Se prezintă diferența de procente dintre cele două grupuri de tratament estimată, utilizând ponderea

metodei CMH (Cochran-Mantel-Haenszel), iar intervalul de încredere (IÎ) grupat Newcombe de

95 % cu ponderea CMH. Analiza a fost grupată în funcție de vârstă (≥ 60 de ani comparativ cu

< 60 de ani), comorbiditățile la momentul inițial (prezente comparativ cu absente) și regiune

(Statele Unite comparativ cu. Uniunea Europeană comparativ cu altele). b Se prezintă valoarea p din testul grupat CMH. Testul CMH a fost grupat în funcție de vârstă

(≥ 60 de ani comparativ cu < 60 de ani), comorbiditățile la momentul inițial (prezente comparativ

cu absente) și regiune (Statele Unite comparativ cu Uniunea Europeană comparativ cu altele).

Adițional, un total de 3 pacienți au decedat (1 pacient tratat cu regdanvimab și 2 pacienți la care s-a

administrat placebo) în urma agravării infecției COVID-19.

Timpul până la recuperarea clinică până în ziua 14
Timpul până la recuperarea clinică a fost definit ca momentul în care simptomele marcate ca

'moderate” sau 'severe” la momentul inițial sunt marcate ca 'ușoare” sau 'absente”, iar simptomele

marcate ca 'ușoare” sau 'absente” la momentul inițial sunt marcate ca 'absente” după administrarea

medicamentului de studiu. Simptomele 'absente” ca intensitate la momentul inițial trebuie să se

mențină 'absente” timp de cel puțin 48 de ore. Simptomele care au fost absente la momentul inițial

însă au devenit 'severe”, 'moderate” sau 'ușoare” în intensitate în timpul studiului au fost considerate

ca fiind recuperate clinic dacă au devenit și s-au menținut 'absente” timp de cel puțin 48 de ore.

Simptomele care lipsesc la momentul inițial au fost considerate recuperate clinic dacă au fost

'absente” timp de cel puțin 48 de ore. Simptomele evaluate au fost senzația de febră, tuse, dispnee sau

dificultăți de respirație, dureri în gât, dureri ale corpului sau musculare, oboseală și cefalee.

Timpul median până la recuperarea clinică (cel puțin 48 de ore) la toți pacienții randomizați care

prezintă risc crescut de progresie către o formă severă a bolii COVID-19 și/sau risc de spitalizare

(definit mai sus) a fost semnificativ mai redus la pacienții tratați cu regdanvimab, comparativ cu

pacienții la care s-a administrat placebo (media de 9,27 zile comparativ cu necalculat). Întrucât mai

puțin de 50 % dintre pacienții din grupul cu administrare de placebo au obținut recuperare clinică până

în ziua 14, nu s-a putut calcula timpul median până la recuperarea clinică până în ziua 14. Cu toate

acestea, se poate considera că pacienții din grupul de tratament cu regdanvimab au demonstrat un timp

redus de recuperare clinică, de cel puțin 4,73 zile, comparativ cu grupul la care s-a administrat

placebo, considerând timpul median până la recuperare clinică în cazul pacienților la care s-a

administrat placebo de cel puțin 14 zile. Diferența de timp în cazul recuperării clinice dintre grupurile

de tratament a fost statistic semnificativă (p < 0,0001 [test log-rank grupat]; rata de recuperare clinică

[IÎ 95 %] = 1,58 [1,31; 1,90]).

Copii și adolescenți
Agenția Europeană pentru Medicamente a suspendat temporar obligația de depunere a rezultatelor

studiilor efectuate cu Regkirona administrat ca tratament pentru boala indusă de coronavirus 2019

(COVID-19) la una sau mai multe subgrupe de copii și adolescenți (vezi pct. 4.2 și pct. 5.2 pentru

informații privind utilizarea la copii și adolescenți).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbție și distribuție
După administrarea dozei recomandate (o doză unică de 40 mg/kg) la pacienții cu COVID-19,

valoarea Cmax medie (CV%) a fost de 1017 µg/ml (27 %).

Volumul de distribuție aparent mediu (CV%) la starea de echilibru (Vse) după administrarea

intravenoasă a dozei de regdanvimab 40 mg/kg a fost de 83 ml/kg (26 %) la pacienții cu COVID-19.

Eliminare
Se așteaptă ca regdanvimab să se degradeze în peptide și aminoacizi mici prin căi catabolice, în același

fel ca IgG endogen. Nu au fost observate diferențe majore legate de vârstă sau greutate în clearance-ul

sau volumul de distribuție la pacienții cu COVID-19.

În studiile care au inclus pacienți cu COVID-19, clearance-ul mediu (CV%) al dozei de regdanvimab

40 mg/kg a fost de 0,20 ml/oră/kg (24%).

La pacienții cu COVID-19, timpul de înjumătățire plasmatică terminal mediu (CV%) pentru doza de

regdanvimab 40 mg/kg a fost de 17 zile (37%).

Liniaritate
Pe baza analizei farmacocinetice efectuată la subiecții sănătoși, regdanvimab a prezentat o

proporționalitate dependentă de doză aproximativă în ceea ce privește concentrația plasmatică maximă

și expunerea sistemică (Cmax, ASC0-last și ASC0-inf) pentru intervalul de doze de la 10 mg/kg la

80 mg/kg.

Alte grupe speciale de pacienți
Vârstnici
Analizele de farmacocinetică efectuate la nivel de subgrup nu au indicat existența vreunei diferențe a

proprietăților farmacocinetice ale regdanvimab la pacienții vârstnici, comparativ cu pacienții mai

tineri.

Copii și adolescenți
Proprietățile farmacocinetice ale regdanvimab nu au fost evaluate la copii și adolescenți.

Insuficiență hepatică și renală
Proprietățile farmacocinetice ale regdanvimab nu au fost evaluate la pacienți cu insuficiență renală

și/sau hepatică. Regdanvimab nu este eliminat intact în urină, prin urmare, nu se așteaptă ca

insuficiența renală să afecteze expunerea la regdanvimab.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidențiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenționale

privind reactivitatea încrucișată a țesutului și toxicitatea după doze repetate.

Într-un studiu cu durata de 3 săptămâni privind toxicitatea după doze repetate efectuat la maimuțele

cynomolgus, s-au observat scăderi tranzitorii, de la moderate la marcate, ale numărului neutrofilelor și

modificări ale parametrilor hematologici la 20 % dintre animale, în cazul utilizării unei doze de

aproximativ 9 ori mai mare decât expunerea clinică la om.

În studiile TCR cu regdanvimab utilizând țesuturi umane provenind de la adulți și nou născuți, precum

și cu țesuturi provenind de la maimuțele cynomolgus, s-au observat colorări pozitive specifice în

celulele terminale arahnoide meningeale din creier și/sau țesuturile măduvei spinării. Aceste rezultate

nu au fost asociate cu simptome neurologice și observații histopatologice în studiul de toxicitate,

indicând faptul că este mai puțin probabil ca această observație din studiile TCR să aibă relevanță

clinică.

Nu s-au efectuat studii de carcinogenitate, genotoxicitate și de toxicitate asupra funcției de reproducere

cu regdanvimab.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

L-histidină

Monoclorhidrat monohidrat de L-histidină

Polisorbat 80

Monoclorhidrat de L-arginină

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente, cu

excepția celor menționate la pct. 6.6.

6.3 Perioada de valabilitate

Flacoane nedeschise
18 luni

Soluție perfuzabilă diluată
După diluarea în clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9 %) soluție perfuzabilă s-a demonstrat stabilitatea

chimică și fizică în timpul utilizării pe o perioadă de 72 de ore la temperaturi de 2 °C - 8 °C sau pe o

perioadă de 4 ore la temperaturi ≤ 30 °C.

Din punct de vedere microbiologic, soluția perfuzabilă preparată trebuie utilizată imediat. Dacă nu este

utilizată imediat, timpii și condițiile de păstrare în timpul utilizării sunt responsabilitatea utilizatorului

și, în mod normal, nu trebuie să depășească 24 de ore la 2 °C - 8 °C, cu excepția cazului în care

diluarea a avut loc în condiții aseptice controlate și validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 °C - 8 °C).

A nu se congela. A se păstra medicamentul în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condițiile de păstrare ale medicamentului după diluare, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon de sticlă tip I cu dop de cauciuc clorobutilic.

Mărime de ambalaj -1 flacon.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Prepararea
Soluția perfuzabilă de Regkirona trebuie preparată de un profesionist calificat în domeniul sănătății,

utilizând tehnica aseptică:

* Se scoate flaconul (flacoanele) de Regkirona din depozitele frigorifice și se lasă să ajungă la

temperatura camerei (nu mai mult de 30 °C), timp de aproximativ 20 de minute, înainte de

preparare. A nu se expune la căldură directă. A nu se agita flaconul (flacoanele).

* Regkirona este o soluție perfuzabilă transparentă până la opalescentă, incoloră până la galben

pal. Înainte de diluare, se verifică vizual flaconul (flacoanele) de Regkirona să nu existe

particule și modificări de culoare. Dacă se observă vreuna dintre ele, flaconul (flacoanele)

trebuie eliminat(e) și trebuie utilizat(e) pentru preparare un flacon (flacoane) nou(i).

* Se calculează volumul total de Regkirona care trebuie administrat (vezi pct. 4.2). Se diluează

Regkirona într-o pungă conținând clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9 %) soluție perfuzabilă.

Volumul total al medicamentului plus clorura de sodiu trebuie să fie de 250 ml.

o Din punga de perfuzie conținând 250 ml de clorură de sodiu, se extrage și se elimină

volumul necesar de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9 %) (care este identic cu volumul

calculat de Regkirona) .

o Se extrage volumul calculat de Regkirona din flacon (flacoane), folosind o seringă sterilă.

o Se transferă Regkirona în punga de perfuzie.

* Se răstoarnă ușor punga IV cu mâna, de aproximativ 10 ori, pentru omogenizare. A nu se agita.

Administrarea
Soluția de Regkirona perfuzabilă trebuie administrată de un profesionist calificat în domeniul sănătății.

* Se adună materialele recomandate pentru perfuzie: set de perfuzie cu filtru de linie [din PES

(Polietersulfonă), cu o dimensiune recomandată a porilor de 1,2 μm sau mai puțin].

* Se atașează setul de perfuzie la punga IV.

* Se pregătește setul de perfuzie.

* Se administrează sub formă de perfuzie intravenoasă, prin pompă, pe o perioadă de 60 de

minute.

* Soluția perfuzabilă preparată nu trebuie administrată simultan cu niciun alt medicament.

Eliminarea
Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

1062 Budapesta

Váci út 1-3. WestEnd Office Building B torony

Ungaria

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/21/1597/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 12 noiembrie 2021

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru

Medicamente http://www.ema.europa.eu.