MIOSTIN prospect medicament 0.5mg/ml x5 SOLUȚIE INJECTABILĂ ZENTIVA

N07AA01 neostigmină metilsulfat

Medicamentul MIOSTIN 0.5mg/ml conține substanța neostigmină metilsulfat și clasificarea dată de codul ATC (Anatomic Terapeutic Chimic) N07AA01 este Sistemul nervos | Parasimpatomimetice | Anticolinesterazice.

Date generale despre MIOSTIN 0.5mg/ml ZENTIVA

Substanța: neostigmină metilsulfat

Data ultimei liste de medicamente: 01-06-2022

Codul comercial: W42889003

Concentrație: 0.5mg/ml

Forma farmaceutică: SOLUȚIE INJECTABILĂ

Volum ambalaj: 1 ml

Prezentare produs: cutie x5 fiole din sticla incolora cu inel de rupere x1ml sol inj

Tip produs: generic

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Preț: 24.41 RON

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: ZENTIVA S.A. - ROMANIA

APP deținător: ZENTIVA S.A. - ROMANIA

Număr APP: 6051/2005/01

Valabilitate: 3 ani

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu neostigmină metilsulfat

- piridostigmină bromură

Conținutul prospectului pentru medicamentul MIOSTIN 0.5mg/ml x5 SOLUȚIE INJECTABILĂ ZENTIVA

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Miostin 0,5 mg/ml soluţie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un ml soluţie injectabilă conţine metilsulfat de neostigmină 0,5 mg.

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

- miastenia gravis - tratament simptomatic în cazurile în care nu se poate administra neostigmina pe

cale orală;
- diagnosticul miasteniei gravis (testul la neostigmina);
- decurarizarea postoperatorie indusă de curarizantele antidepolarizante (de exemplu, tubocurarina,

dimetiltubocurarina, galamina, pancuroniu etc);
- ileusul paralitic și retenția urinară postoperatorii - prevenire și tratament - după excluderea

diagnosticului de obstrucție mecanică.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Miastenia gravis
La pacienţii care nu pot utiliza tratament oral, doza recomandată este de 0,5-2,5 mg neostigmină (1-5 fiole Miostin 0,5 mg/ml), administrată injectabil intramuscular sau subcutanat, în 4-6 prize.
La copii: doza recomandată este de 0,04 mg neostigmină/kg, administrată injectabil subcutanat sau intramuscular.

Test la neostigmină
Adulţi: doza recomandată este de 0,5 - 1 mg neostigmină (1-2 fiole Miostin 0,5 mg/ml), administrată injectabil intramuscular sau intravenos, asociată, eventual, cu injectarea a 0,25 mg sulfat de atropină (pentru evitarea unei posibile crize colinergice).

Copii: doza recomandată este de 0,05 mg neostigmină/kg, administrată injectabil intramuscular sau intravenos, asociată, eventual, cu injectarea de sulfat de atropină (pentru a evita apariţia unei posibile crize colinergice).
În cazul în care apare sindromul miastenic, ameliorarea acestuia se realizează la 15 minute după injectare, cu diminuarea ptozei şi disparitia progresivă a diplopiei.

Decurarizare postoperatorie (după administrare de curarizante antidepolarizante)
Neostigmina se administrează intravenos lent, la pacientul bine ventilat, eventual în perioada de hiperventilaţie când concentraţia dioxidului de carbon este scăzută. Concomitent sau cu câteva minute înainte, se administrează injectabil intravenos (în injecție separată) 0,6-1,2 mg atropină pentru a preveni criza colinergică.
Adulţi: doza recomandată este de 0,04-0,05 mg neostigmină/kg (doza uzuală: 0,5-2 mg neostigmină (1
- 4 fiole Miostin 0,5 mg/ml). Copii: 0,03 mg neostigmină/kg administrată injectabil intravenos.
Dacă este necesar, doza poate fi repetată. Numai în cazuri excepţionale se va depăşi doza de 5 mg neostigmină.

Ileus paralitic şi retenţie urinară postoperatorii
Prevenirea apariţiei acestora: doza recomandată este de 0,25 mg neostigmină (1/2 fiola Miostin 0,5 mg/ml) administrată injectabil subcutanat sau intramuscular, cât mai precoce după intervenţia chirurgicală. Doza se repetă la 4-6 ore, timp de 2-3 zile.
Ileus paralitic postoperator: doza recomandată este de 0,5 mg neostigmină (o fiola Miostin 0,5 mg/ml) administrată injectabil subcutanat sau intramuscular.
Retenţie urinară postoperatorie: doza recomandată este de 0,5 mg (o fiola Miostin 0,5 mg/ml) administrată injectabil subcutanat sau intramuscular. Dacă micţiunea nu apare în decurs de o oră, pacientul trebuie cateterizat. După golirea vezicii, doza se repetă la interval de 3-4 ore, de cel puţin 5 ori.

Mod de administrare
Miostin 0,5 mg/ml se administrează în injectii intramusculare, intravenoase şi subcutanate.

4.3 Contraindicaţii

- hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.;
- astm bronşic;
- boala Parkinson;
- obstrucţia mecanică intestinală sau la nivelul tractului urinar;
- peritonită.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Miostin 0,5 mg/ml trebuie administrat cu prudenţă la pacienţii cu bronşită astmatiformă, bradicardie, aritmii, hipotensiune arterială, infarct miocardic recent, insuficienţă cardiacă, vagotonie, epilepsie, hipertiroidism, tireotoxicoza, insuficienţă renală, ulcer gastro-duodenal.
Se impune prudenţă în cazul asocierii cu blocante beta-adrenergice (au fost raportate câteva cazuri de bradicardie severă după administrarea de neostigmină concomitent cu atropină) sau după intervenţii chirurgicale recente la nivelul tractului gastro-intestinal sau urinar. Utilizarea neostigminei în doze mari prezintă risc de bloc neuromuscular paradoxal. Înainte de a utiliza neostigmină trebuie eliminate toate cauzele de scădere a forţei musculare.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Efectul neostigminei poate fi antagonizat de medicamente care interferă cu transmiterea neuromusculară: aminoglicozide, clindamicina, colistina, ciclopropan, anestezice halogenate inhalatorii.

Alte medicamente, incluzând chinina, clorochina, hidroxiclorochina, chinidina, procainamida, propafenona, litiul şi blocantele beta-adrenergice pot agrava miastenia gravis şi pot reduce eficacitatea tratamentului cu parasimpatomimetice. Nu se asociază cu: metacolina, carbacolina, betanecol. Nu se administrează în timpul anesteziei cu halotan sau ciclopropan.
La pacienţii care utilizează neostigmină concomitent cu blocante beta-adrenergice poate să apară bradicardie severă şi hipotensiune arterială. Deşi utilizarea glucocorticoizilor în monoterapie creşte forţa musculară la pacienţii miastenici, administrarea metilprednisolonului concomitent cu neostigmina exacerbează simptomele miasteniei, producând oboseală musculară severă, care necesită ventilaţie asistată.
Anticolinesterazicele, cum este neostigmina, pot inhiba metabolizarea suxametoniului, accentuând şi prelungind acţiunea acestuia. Antimuscarinicele, cum este atropina, antagonizează efectele muscarinice ale neostigminei.
Efectul deprimant respirator al barbituricelor şi derivatilor morfinici poate fi potenţat de metilsulfatul de neostigmină.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Nu sunt disponibile date privind efectul teratogen la animale.
Până în prezent, nu sunt disponibile date clinice privind efectul malformativ sau fetotoxic al neostigminei. De aceea, neostigmina se va utiliza în timpul sarcinii numai dacă nu există alternative terapeutice şi numai după evaluarea raportului beneficiu terapeutic matern/risc potenţial fetal. După administrarea neostigminei în doze mari la gravide au fost raportate cazuri de miastenie neonatală.
Nu se cunoaşte dacă neostigmina se excretă în laptele matern. Acest fapt este posibil, ţinând cont de structura neostigminei (amoniu cuaternar ionizat), prin analogie cu structura piridostigminei. Ca o masură de precauţie se recomandă întreruperea alăptării în cazul utilizării neostigminei.
În cazul mamelor cu miastenia gravis, alăptarea este contraindicată datorită trecerii anticorpilor antireceptori colinergici în laptele matern.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Prin reacţiile adverse pe care le determină, neostigmina poate afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse sunt datorate acţiunii colinergice şi includ greaţă, vărsături, diaree, hipersalivaţie, bradicardie, lipotimie, mioză, crampe abdominale, fasciculaţii şi spasme musculare, stări de colaps.
Aceste reacţii adverse se observă în special la subiecţii cu vagotonie. Efectele colinergice dispar după scăderea dozei de neostigmină sau dacă se injectează intramuscular sau intravenos 0,25 mg atropina. Pot să apară şi reacţii alergice de tip erupţii cutanate.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
Bucuresti 011478- RO
Tel: + 4 0757 117 259
Fax: +4 0213 163 497
e-mail: adr@anm.ro.

4.9 Supradozaj

Simptomatologie: transpiraţii, greaţă, vărsături, hipersalivaţie, bradicardie sau alte aritmii, hipotensiune arterială, sincopă, mioză, lăcrimare, crampe musculare, creşterea peristaltismului cu diaree, fasciculaţii şi spasme musculare, slăbiciune musculara şi paralizii, senzaţie de constricţie toracică, dispnee, creşterea secreţiilor bronşice şi bronhoconstricţie. În cazurile foarte grave poate să apară oboseală musculară severă, care, interesând muşchii respiratori, poate declanşa apnee cu anoxie cerebrală. Efecte asupra sistemului nervos central: ataxie, convulsii, comă, vorbire neclară, iritabilitate, agitaţie, anxietate. Insuficienţă respiratorie (determinată de acţiunea asociată a receptorilor muscarinici, nicotinici şi efectul nervos central) sau oprirea cardiacă pot fi cauze de deces.
Există situaţii când la un pacient cu miastenia gravis reacţiile de supradozaj sunt uşoare sau absente iar simptomul major al crizei colinergice este reprezentat de slăbiciunea musculară care trebuie să fie diferenţiată de slăbiciunea musculară cauzată de exacerbarea bolii (criza miastenică).
Tratamentul crizei colinergice prin supradozaj cu neostigmină constă în întreruperea imediată a oricărui tratament anticolinesterazic, administrarea intravenoasă a sulfatului de atropină 0,5 mg, doză care se repetă după 20 minute subcutanat sau intramuscular şi dacă este necesar, se recomandă transportul pacientului într-o unitate de terapie intensivă pentru respiraţie asistată.
Efectele nicotinice, incluzând slăbiciunea musculară şi paralizia, nu sunt antagonizate de atropină; se recomandă utilizarea de blocante neuromusculare competitive în doze mici. Ca adjuvant al atropinei se recomandă folosirea pralidoxinei. Când este necesar, se recomandă tratament suportiv.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte medicamente cu acţiune asupra sistemului nervos, parasimpatomimetice, anticolinesterazice. Cod ATC N07AA01.

Neostigmina, un anticolinesterazic din grupa parasimpatomimeticelor:
- Inhibă activitatea colinesterazei şi astfel prelungeşte şi intensifică efectele muscarinice şi

nicotinice ale acetilcolinei ;
- Creşte intensitatea şi ritmul contracţiilor fibrelor musculare netede ;
- Creşte peristaltica la nivelul tubului digestiv (esofag, stomac, intestin), stimulează musculatura

netedă a vezicii urinare şi musculatura bronşică ;
- La nivelul aparatului cardio-vascular produce bradicardie şi scăderea tensiunii arteriale ;
- Determină mioză ;
- Normalizează forţa contracţiilor muşchilor striaţi (acţiune antimiastenică), favorizând transmisia

influxului nervos; Acţiunea anticolinesterazică a neostigminei este moderat reversibilă. Asupra uterului are acţiune emenagogă, fara a fi ocitocică.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Se metabolizează, în principal, hepatic (glucuroconjugare). Se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de 15 - 25 %. Trecerea în sistemul nervos central se face într-o proporţie mică. Neostigmina traversează bariera feto-placentară şi cantităţi mici se regăsesc în laptele matern. Eliminarea este predominant renală, atât sub formă netransformată, cât şi ca metaboliţi.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu sunt disponibile.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Apă pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25oC, în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 5 fiole din sticlă incoloră, prevăzute cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau cu inel de rupere și două inele colorate (roșu și galben) pe gâtul fiolei, pentru identificare, a câte 1 ml soluţie injectabilă.
Cutie cu 10 fiole din sticlă incoloră, prevăzute cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau cu inel de rupere și două inele colorate (roșu și galben) pe gâtul fiolei, pentru identificare, a câte 1 ml soluţie injectabilă.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

În timpul administrării trebuie să fie disponibilă atropină, pentru a contracara reacţiile adverse severe de tip muscarinic.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

ZENTIVA S.A.
B-dul Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, 032266 Bucureşti, România
Tel.: 021 317 31 36
Fax: 021 317 31 34 zentivaro@zentiva.ro

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

6051/2005/01-02

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data ultimei reînnoiri a autorizației: Decembrie 2005

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Iunie 2021

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro.