INKONTAN prospect medicament 30mg x30 COMPRIMATE FILMATE PHARMAZEUTISCHE FAB

G04BD09 trospiu

Medicamentul INKONTAN 30mg conține substanța trospiu și clasificarea dată de codul ATC (Anatomic Terapeutic Chimic) G04BD09 este Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali | Urologicale | Medicamente pentru urinare frecventa si incontinenta.

Date generale despre INKONTAN 30mg PHARMAZEUTISCHE FAB

Substanța: trospiu

Data ultimei liste de medicamente: 01-06-2022

Codul comercial: W43789001

Concentrație: 30mg

Forma farmaceutică: COMPRIMATE FILMATE

Cantitate: 30

Prezentare produs: cutie x3 blist al/pvc x10 compr film

Tip produs: original

Restricții eliberare rețetă: P-6L - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care nu se reține în farmacie (se poate reînnoi); prescripția medicală poate fi folosită timp de 6 luni din momentul eliberării.

Preț: 57.62 RON

Forme farmaceutice disponibile pentru trospiu

COMPRIMATE FILMATE

DRAJEURI

Concentrațiile disponibile pentru trospiu

15mg, 20mg, 30mg

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - AUSTRIA

APP deținător: PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES.M.B.H. - AUSTRIA

Număr APP: 7660/2015/01

Valabilitate: 5 ani

Listele de compensare pentru INKONTAN 30mg PHARMAZEUTISCHE FAB

B - Sublista B cu 50% reducere din prețul de referință

Listă Cod
boala
Cod
PNS
Preț
max.
Preț/UT Coplată Coplată
90
Preț
referință
B 57.62 1.92 0.289500 0.521100 0.579000

Conținutul prospectului pentru medicamentul INKONTAN 30mg x30 COMPRIMATE FILMATE PHARMAZEUTISCHE FAB

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

INKONTAN 30 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine clorură de trospiu 30 mg.

Excipienţi cu efect cunoscut: lactoză monohidrat.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat
Comprimate filmate rotunde, biconvexe, cu linie de rupere pe una dintre feţe, de culoare albă până la aproape albă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Indicat în tratamentul următoarelor afecţiuni în care este necesară reducerea hiperactivităţii musculaturii vezicii urinare:
- Disfuncţii vegetative ale vezicii urinare cu simptome: imperiozitate, polakiurie, nicturie, (vezica urinară hiperactivă, iritabilă);
- Incontinenţa urinară iminentă;
- Incontinenţa reflexă şi alte stări spastice ale vezicii urinare datorate afecţiunilor congenitale sau spinale dobândite (hiperreflectivitatea detrusorului);
- În cazul disinergiei sfincterului detrusorului în combinaţie cu cateterizarea iminentă.

Inkontan 30 mg este indicat la adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta mai mare de 12 ani.

Nota: Cauzele hormonale şi organice cum ar fi obstrucţia intravezicală a căilor urinare, inflamaţii sau tumori, care necesită tratament cauzal, trebuie excluse înainte de iniţierea terapiei spasmolitice. Dacă este necesar, trebuie acordată atenţie creşterii urinei reziduale în timpul tratamentului şi, dacă este posibil, trebuie făcută golirea completă a vezicii urinare fără urina reziduală.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze
Doza recomandată este:
- 1 comprimat filmat dimineaţa şi ½ comprimat seara sau
- ½ comprimat filmat de 30 mg de 3 ori pe zi (corespunzând la o doză zilnică de 45 mg de

clorură de trospiu.

În caz de insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei 10-30 ml/min/1,73m2), se recomandă reducerea dozei zilnice până la 25%- 50%, reducere individualizată în funcţie de relaţia între simptomele îmbunătăţite şi intensitatea cea mai redusă a reacţiilor adverse (de exemplu 15 mg clorură de trospiu pe zi sau 15 mg clorură de trospiu la două zile). Necesitatea continuării tratamentului trebuie reevaluată regulat (la interval de 3 - 6 luni).

Nu există date suficiente referitoare la utilizarea la pacienţii cu disfuncţii hepatice (vezi 4.4).

La copii cu vârsta sub 12 ani, administrarea acestui medicament este contraindicată, deoarece nu există date disponibile pentru această grupă de vârstă

Mod de administrare
Comprimatele filmate trebuie înghiţite întregi, fără a fi zdrobite sau mestecate, cu o cantitate suficientă de lichid (pahar cu apă), înainte de masă sau pe stomacul gol.

4.3 Contraindicaţii

* Hipersensibilitate la clorură de trospiu sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1; * Retenţie urinară; * Stenoză mecanică a tubului digestiv; * Glaucom cu unghi închis; * Tahiaritmie; * Miastenia gravis; * Rectocolită ulcero-hemoragică severă; * Megacolon toxic * Insuficienţă renală dializată (clearance-ul creatininei < 10 ml/min/1‚73 m2); * Copii cu vârsta sub 12 ani.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Clorura de trospiu trebuie utilizată cu prudenţă la pacienţii cu: * sindroame ocluzive intestinale, de exemplu stenoză pilorică; * obstrucţie a căilor urinare cu risc de retenţie urinară; * neuropatie autonomă; * hernie hiatală asociată cu esofagită de reflux; * pacienţii la care creşterea frecvenţei cardiace trebuie evitată‚ de exemplu la cei cu hipertiroidie, coronaropatie sau insuficienţă cardiacă.

La pacienţii cu insuficienţă hepatică, administrarea clorurii de trospiu nu este recomandată, deoarece nu există studii în acest sens.

Dacă este prezentă disinergia sfincterului detrusorului, trebuie asigurată golirea completă a vezicii urinare fără să rămînă urină reziduală, fie prin cateterizare intermitentă, dacă e posibil realizată de

către pacient/ă sau tratamentul cu Inkontan trebuie evitat.
Eliminarea clorurii de trospiu este în principal renală. La pacienţii cu insuficienţă renală severă s-au observat creşteri importante ale concentraţiei plasmatice de clorură de trospiu. De aceea, clorura de trospiu trebuie utilizată cu prudenţă la pacienţii cu insuficienţă renală .

Înainte de începerea tratamentului, se recomandă să se elimine cauzele organice posibile ale simptomelor descrise la punctul 4.1. (polakiurie, senzaţie imperioasă de micţiune, incontinenţă urinară)‚ de exemplu cardiopatie, nefropatie, polidipsie, precum şi infecţii sau tumori ale aparatului urinar.

Inkontan conţine lactoză monohidrat. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacţiunile posibile sunt următoarele:
- medicamente anticolinergice, de exemplu amantadină, antidepresive triciclice, chinidină, antihistaminice şi disopiramidă - acţiunea acestora poate fi potenţată;
- beta-simpatomimetice - potenţează efectele tahicardizante ale acestora;
- stimulantele motilităţii gastro-intestinale (metoclopramidă, cisapridă) - asocierea le diminuează eficacitatea;
- clorura de trospiu poate interfera cu motilitatea şi secreţia gastro-intestinală, nu poate fi exclusă modificarea absorbţiei medicamentelor administrate concomitent
- inhibarea absorbţiei clorurii de trospiu de către unele substanţe cum sunt gumă guar, colestiramină şi colestipol nu poate fi exclusă. De aceea, administrarea concomitentă de produse medicamentoase de acest tip nu este recomandată.

S-au efectuat studii in vitro privind interacţiunile metabolice dintre clorura de trospiu şi enzimele citocromului P450 implicate în metabolizarea medicamentelor (1A1, 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4). Nu s-a demonstrat nici o influenţă asupra activităţii metabolice a acestor izoenzime.
Având în vedere faptul că metabolizarea clorurii de trospiu se produce în proporţie mică şi că singura cale metabolică semnificativă este hidroliza grupării esterice, nu se preconizează apariţia nici unei interacţiuni metabolice..

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Nu au fost găsite dovezi de producere a malformatiilor în studiile la animale. Cu toate acestea,
Inkontan 30 mg nu trebuie administrat în timpul sarcinii sau alăptarii decât dacă este absolut necesar, după analiza raportului beneficiu matern/risc fetal, datorită lipsei experienţei cu acest medicament la om. Clorura de trospiu traversează bariera placentară şi se excretă în laptele matern.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Datorită tulburărilor de acomodare vizuală, capacitatea de a conduce şi de a manevra utilaje poate fi afectată.

4.8 Reacţii adverse

În timpul tratamentului cu clorură de trospiu pot să apară efecte anticolinergice, de exemplu xerostomie, dispepsie şi constipaţie.

Frecvente (≥1-100 şi < 1/10):
- gastro-intestinale: xerostomie, dispepsie, constipaţie, dureri abdominale, greaţă.

Mai puţin frecvente (≥1-1000 şi < 1/100):
- urinare: tulburări de micţiune (de exemplu, prezenţă a urinei reziduale);
- cardio-vasculare: tahicardie;
- oftalmologice: tulburări de acomodare vizuală (în special la pacienţii cu hipermetropie a căror vedere nu a fost corectată),
- gastro-intestinale: diaree, flatulenţă;
- respiratorii: dispnee;
- cutanate: erupţii cutanate tranzitorii;
- generale: astenie, dureri toracice.

Rare (≥1-10000 şi < 1/1000):
- urinare: retenţie urinară;
- cardio-vasculare: tahiaritmie;
- cutanate: angio-edem;
- hepatice şi biliare: creşterea uşoară şi moderată a concentraţiei plasmatice a transaminazelor.

A fost raportat şi un caz de reacţie alergică (anafilaxie) datorită substanţei active.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate
Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

După administrarea unei doze unice maxime de 360 mg clorură de trospiu la voluntari sănătoşi, s-au observat apariţia cu incidenţă mare a xerostomiei, tahicardiei şi tulburărilor de micţiune.

Până în prezent, nu a fost descris nici un semn de supradozaj sever sau de intoxicaţie.

În caz de intoxicaţie, este de aşteptat o agravare a simptomelor anticolinergice.

În caz de intoxicaţie, sunt indicate următoarele măsuri terapeutice:
- lavaj gastric şi scăderea absorbţiei (de exemplu, prin administrarea de cărbune activat);
- administrarea locală de pilocarpină la pacienţii cu glaucom;
- cateterizare urinară la pacienţii cu retenţie urinară;
- tratament cu parasimpatomimetice (de exemplu neostigmină) în cazul apariţiei de manifestări clinice severe;
- administrarea de beta-blocante dacă răspunsul clinic este insuficient sau dacă apare tahicardie semnificativă şi/sau instabilitate circulatorie (de exemplu, administrarea iniţială a 1 mg propanolol intravenos, cu monitorizarea EKG şi a tensiunii arteriale).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte preparate urologice (inclusiv antispastice), antispastice urinare, cod ATC: G04BD09.

Mecanism de acţiune
Clorura de trospiu, un derivat cuaternar de amoniu al nortropanolului aparţine grupului de compuşi cu acţiune parasimpatolitică. Medicamentul acţioneză competitiv, dependent de concentraţie, cu transmiţătorul endogen acetilcolina pentru situs-urile de legare postsinaptice (antimuscarinici). Medicamentul are afinitate înaltă pentru receptorii M1 si M3 si relaţionat cu aceştia are afinitate mai scăzută pentru receptorii M2.

Pentru proprietăţile antimuscarinice ale clorurii de trospiu efectul relaxant asupra musculaturii netede a ţesuturilor şi organelor, transmis de receptorii muscarinici este fundamental.

Clorura de trospiu reduce tonusul musculaturii netede a tractului gastrointestinal şi urinar. Inhibă secreţia bronşică, salivară şi transpiraţia şi produce paralizia acomodării ochiului. Efecte centrale nu au fost observate până acum.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Concentraţiile plasmatice maxime se ating la 4-6 ore după administrarea orală a clorurii de trospiu. Clorura de trospiu disponibilă sistemic se elimină majoritar prin excreţie renală, în forma nemodificată, o porţiune mică se elimină ca spiro-alcool, un metabolit format prin hidroliza esterului.

Biodisponibilitate
Pe baza unui studiu comparativ de biodisponibilitate absolută desfăşurat in 1993 pe 18 voluntari sănătoşi, următoarele date sunt disponibile:

Clorura de trospiu Clorura de

3 x 15 mg trospiu i.v.

Medicamentul test 1,2 mg/2ml

(p.o.) Medicamentul referinţă (i.v.)

Concentraţia maximă plasmatică (Cmax) [ng/ml]: 6.93 ± 5.24 13.86 ± 2.91

Timpul de atingere a concentraţiei plasmatice 5.61 ± 0.6.71 ± 0.25 maxime (tmax) [h]

Aria de sub curba corespunzătoare evaluării 57.89 ± 34.02 21.94 ± 4.64 concentraţie - timp (AUC0-∞) [ng/ml h]

Valorile sunt valori medii cu deviaţiile standard

Biodisponibilitatea clorurii de trospiu este dependentă de gradul de umplere al stomacului şi de administrare simultană de alimente. Biodisponibilitatea scade la administrarea simultană de alimente , în special alimente grase (reducerea AUC la 59% faţă de valorile în condiţii de post).

Majoritatea clorurii de trospiu disponibilă sistemic este excretată nemodificată de către rinichi, doar o mică parte apare în urină ca spiro-alcool, un metabolit format prin hidroliza esterului.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea, toxicitatea asupra funcţiei de reproducere şi dezvoltării la şobolani, clorura de trospiu traversează bariera placentară şi trece în laptele matern.

a) toxicitate cronică
Studiile de toxicitate cronică au fost desfăşurate la şobolan peste 26-31 săptămâni şi la câine cu vârsta peste 12 săptămâni. Doza zilnică administrată oral la şobolan a fost de până la 200 mg/kg.
Doza orală administrată la câine a fost de până la 100 mg/kg. Dozele intravenoase de 2 mg/kg (şobolan) respectiv 4 mg/kg (câine) au fost administrate timp de 5 săptămâni. Toţi parametrii de laborator nu au evidenţiat deviaţii semnificative de la valorile normale.
Examinările macroscopice şi microscopice nu au evidenţiat modificări patologice asociate medicamentului.

b) potenţial mutagen şi carcinogen
Clorura de trospiu nu a evidenţiat efecte mutagene în diferite teste efectuate in vitro. Testele pe termen lung de carcinogenitate la şobolan şi şoarece nu au evidentiat potenţial tumorigen.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu
Lactoză monohidrat
Celuloză microcristalină
Amidon de porumb
Amidonglicolat de sodiu tip A
Acid stearic
Dioxid de siliciu coloidal anhidru
Povidonă

Film
Hipromeloză
Dioxid de titan (E 171)
Celuloză microcristalină
Acid stearic

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

5 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 3 blistere din PVC/Al a 10 comprimate filmate
Cutie cu 5 blistere din PVC/Al a 10 comprimate filmate
Cutie cu 10 blistere din PVC/Al a 10 comprimate filmate
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a 10 comprimate filmate

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H., 6067 Absam/Tirol, Austria
Telefon : + 43 5223 57926 0
Fax : + 43 5223 57926 11
e-mail: pharma@montavit.com

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

7660/2015/01-02-03-04

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: Mai 2015

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Mai 2015