ASPENDOS 100mg comprimate MEDOCHEMIE - prospect medicament

N06BA07 modafinil

Medicamentul ASPENDOS 100mg conține substanța modafinil , cod ATC N06BA07 - Sistemul nervos | Psihostimulante, agenți utilizați pentru ADHD și nootropice | Simpatomimetice cu acțiune centrala .

Date generale despre ASPENDOS 100mg MEDOCHEMIE

Substanța: modafinil

Data ultimei liste de medicamente: 01-06-2024

Codul comercial: W56553002

Concentrație: 100mg

Forma farmaceutică: comprimate

Cantitate: 30

Prezentare produs: cutie cu blist pvc/al x30 compr

Tip produs: generic

Preț: 79.97 RON

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: MEDOCHEMIE LTD. CENTRAL FACTORY - CIPRU

APP deținător: MEDOCHEMIE LTD. - CIPRU

Număr APP: 12012/2019/02

Valabilitate: 3 ani

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu modafinil

Conținutul prospectului pentru medicamentul ASPENDOS 100mg comprimate MEDOCHEMIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aspendos 100 mg comprimate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine modafinil 100 mg.

Excipient cu efect cunoscut: Fiecare comprimat conţine lactoză monohidrat 84,0 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat

Comprimat rotund, biconvex, de culoare albă cu diametrul de 9 mm.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Aspendos 100 mg este indicat la adulţi pentru tratamentul somnolenţei excesive asociate cu

narcolepsie, cu sau fără cataplexie.

Somnolenţa excesivă este definită ca o dificultate de menţinere a starii de veghe şi o probabilitate

crescută de a adormi în situaţii nepotrivite.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie iniţiat de către sau sub supravegherea unui medic cu cunoştinţe adecvate despre

tulburările menționate (vezi pct. 4.1).

Diagnosticul de narcolepsie trebuie efectuat în conformitate cu ghidul de Clasificare Internaţională a

Tulburărilor de Somn (ICSD2).

Monitorizarea şi evaluarea clinică a necesităţii de tratament a pacienţilor trebuie efectuată în mod

periodic.

Doze

Doza zilnică iniţială recomandată este de 200 mg. Doza zilnică totală poate fi administrată ca priză

unică dimineaţa sau în două prize, dimineaţa şi la prânz, în funcţie de răspunsul pacientului la tratament, evaluat de medic.

Doze de până la 400 mg în una sau două doze divizate pot fi utilizate la pacienţii cu răspuns

insuficient la doza iniţială de 200 mg de modafinil.

Utilizare de lungă durată

Medicii care prescriu modafinil pentru o perioadă lungă de timp ar trebui să reevalueze periodic

această utilizare pe termen lung pentru fiecare pacient în parte, deoarece eficacitatea pe termen lung a modafinilului nu a fost evaluată (> 9 săptămâni).

Pacienţi cu insuficienţă renală

Informaţiile sunt insuficiente pentru a stabili siguranţa şi eficacitatea dozării la pacienţii cu

insuficienţă renală (vezi pct. 5.2).

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Doza de modafinil trebuie scăzută la jumătate la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct.

5.2).

Vârstnici

Informaţiile privind utilizarea modafinilului la pacienţii vârstnici sunt limitate. Având în vedere

posibilitatea ca aceştia să aibă clearance mai scăzut şi expunere sistemică crescută, se recomandă pacienţilor cu vârsta peste 65 ani să înceapă tratamentul cu doze de 100 mg pe zi.

Copii şi adolescenţi

Modafinil nu ar trebui utilizat la copii şi adolescenţi cu vârste sub 18 ani, din cauza problemelor

privind siguranţa şi eficacitatea (vezi pct. 4.4).

Mod de administrare

Administrare orală. Comprimatele trebuie înghiţite întregi.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct. 6.1.

Hipertensiune arterială moderată până la severă necontrolată și la pacienții cu aritmii cardiace.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Diagnosticul de tulburare de somn

Modafinil trebuie utilizat doar la pacienţii cărora li s-a efectuat o evaluare completă a somnolenţei

excesive şi pentru care diagnosticul de narcolepsie a fost pus în conformitate cu criteriile de diagnostic ICSD. O astfel de evaluare constă de obicei, în plus faţă de obţinerea antecedentelor pacientului, în

măsurători de laborator ale somnului şi excluderea altor cauze posibile ale hipersomniei observate.

Erupţii cutanate tranzitorii severe, inclusiv sindromul Stevens-Johnson, necroliză toxică epidermică şi

erupţie cutanată cauzată de medicamente, însoţită de eozinofilie şi simptome sistemice A fost raportată apariţia de erupţii cutanate tranzitorii severe, care au necesitat spitalizare şi

întreruperea tratamentului, cu debut la 1-5 săptămâni după inițierea tratamentului cu modafinil. Cazuri izolate au fost de asemenea raportate, după tratament prelungit (de exemplu 3 luni). În studiile clinice cu modafinil, incidenţa erupţiilor cutanate tranzitorii ce au necesitat întreruperea tratamentului a fost de aproximativ 0,8% (13 din 1585) la copii şi adolescenţi (cu vârsta <17 ani), aceasta incluzând şi erupţiile cutanate tranzitorii severe. Nu au fost raportate erupţii cutanate severe în studiile clinice cu modafinil la adulţi (0 din 4264). Tratamentul cu modafinil trebuie întrerupt la primul semn de erupţie cutanată tranzitorie şi nu trebuie reluat (vezi pct. 4.8).

În cadrul experienței după punerea pe piaţă la nivel mondial, au fost raportate, la adulţi şi copii cazuri

rare de erupţii cutanate tranzitorii severe sau care pun viaţa în pericol, inclusiv sindrom Stevens- Johnson (SSJ), necroliză toxică epidermică (TEN), şi erupţie cutanată determinată de medicamente cu

eozinofilie şi simptome sistemice (DRESS).

Utilizare la copii şi adolescenţi

Deoarece siguranţa şi eficacitatea în studii clinice controlate efectuate la copii şi adolescenţi nu au fost

stabilite, și din cauza riscului de hipersensibilitate cutanată severă şi reacţii adverse psihice, utilizarea modafinil la copii și adolescenți nu este recomandată.

Reacţia de hipersensibilitate multi-organ

În experienţa după punerea pe piaţă, au apărut reacţii de hipersensibilitate multi-organ, incluzând cel

puţin un caz letal, în strânsă asociere temporală cu iniţierea tratamentului cu modafinil.

Deşi a existat un număr limitat de raportări, reacţiile de hipersensibilitate multi-organ pot duce la

spitalizare sau pot pune în pericol viaţa. Nu sunt cunoscuţi factorii ce pot anticipa riscul de apariţie sau severitatea reacţiilor de hipersensibilitate multi-organ asociate cu administrarea de modafinil. Semnele şi simptomele acestei tulburări au fost variate; cu toate acestea, deși nu exclusiv, pacienţii s-au prezentat cu febră şi erupţii cutanate tranzitorii asociate cu implicarea altor sisteme şi organe. Alte manifestări asociate includ miocardita, hepatita, modificări ale testelor funcţiei hepatice, modificări hematologice (de exemplu eozinofilie, leucopenie, trombocitopenie), prurit şi astenie.

Deoarece hipersensibilitatea multi-organ este variabilă în expresia ei, pot să apară şi alte simptome și

semne ale sistemelor și organelor, care nu au fost enumerate aici.

În cazul în care o reacţie de hipersensibilitate multi-organ este suspectată, tratamentul cu modafinil

trebuie întrerupt.

Tulburări psihice

Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru apariţia tulburărilor psihice de novo sau pentru exacerbarea celor

preexistente (vezi mai jos şi pct. 4.8), la fiecare ajustare a dozei şi apoi în mod regulat în timpul tratamentului. Dacă simptomele psihice se dezvoltă în asociere cu tratamentul cu modafinil, acesta trebuie întrerupt şi nu trebuie reluat. Se recomandă prudenţă în administrarea modafinil la pacienţi cu tulburări psihice în antecedente, inclusiv psihoze, depresie, manie, anxietate majoră, agitaţie, insomnie sau abuzul de substanțe (vezi mai jos).

Anxietatea

Modafinil este asociat cu apariţia sau agravarea anxietăţii. Pacienţilor cu anxietate majoră ar trebui să

primească tratamentul cu modafinil doar într-o unitate specializată.

Comportamentul suicidar

Comportamentului suicidar (inclusiv tentative de suicid şi ideaţie suicidară) a fost raportat la pacienţii

trataţi cu modafinil. Pacienţii trataţi cu modafinil trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru apariţia sau agravarea comportamentului suicidar. Dacă apar simptome de tip suicidar în asociere cu modafinil, tratamentul trebuie întrerupt.

Simptome psihotice sau maniacale

Modafinil este asociat cu debutul sau agravarea simptomelor psihotice sau simptomelor maniacale

(inclusiv halucinaţii, iluzii, agitaţie sau manie). Pacienţii trataţi cu modafinil trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru apariţia sau agravarea simptomelor psihotice sau maniacale. Dacă simptomele psihotice sau maniacale apar, poate fi necesară întreruperea tratamentului cu modafinil.

Tulburare bipolară

Se recomandă prudenţă în utilizarea modafinil la pacienţii cu tulburare bipolară comorbidă din cauza

posibilităţii precipitării unor episode mixte/maniacale la aceşti pacienţi.

Comportament agresiv sau ostil

Tratamentul cu modafinil poate cauza debutul sau agravarea comportamentului agresiv sau ostil.

Pacienţii trataţi cu modafinil trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru apariţia sau agravarea

comportamentlui agresiv sau ostil. Daca simptomele apar, poate fi necesară întreruperea tratamentului cu modafinil .

Riscurile cardiovasculare

Efectuarea unei ECG este recomandată la toţi pacienţii înainte de iniţierea tratamentului cu modafinil.

Pacienţilor cu rezultate anormale ar trebui să li se efectueze o evaluare şi să li administreze tratament

de specialitate înainte de tratamentul cu modafinil.

Tensiunea arterială şi frecvenţa cardiacă trebuie monitorizate regulat la pacienţii trataţi cu modafinil.

Tratamentul cu modafinil trebuie întrerupt la pacienţii care dezvoltă aritmie sau hipertensiune arterială

moderată până la severă şi nu trebuie reluat până când afecţiunile nu au fost reevaluate şi tratate în mod adecvat.

Comprimatele de modafinil nu sunt recomandate la pacienţii cu antecedente de hipertrofie ventriculară

stângă sau cord pulmonar şi nici la pacienţii cu prolaps de valvă mitrală la care sindromul de prolaps de valvă mitrală s-a manifestat când li s-a administrat anterior stimulente ale SNC. Acest sindrom poate dezvolta modificări de tip ischemic pe ECG, dureri anginoase sau aritmie.

Insomnia

Deoarece modafinilul favorizează starea de veghe, se recomandă precauţie la apariţia semnelor de

insomnie.

Menţinerea igienei somnului

Pacienţii trebuie informaţi că modafinil nu este un înlocuitor pentru somn şi că o bună igiena a

somnului ar trebui să fie menţinută. Măsurile pentru asigurarea unei bune igiene a somnului pot include reevaluarea consumului de cafeină.

Pacienţii care utilizează contraceptive

Femeile active sexual, aflate la vârsta fertilă trebuie să folosească metode contraceptive înainte de a

lua modafinil. Având în vedere că eficacitatea contraceptivelor steroidiene poate fi redusă atunci când sunt utilizate în asociere cu modafinil, sunt recomandate metode alternative sau concomitente de contracepţie şi continuarea acestora timp de două luni după întreruperea tratamentului cu modafinil (vezi de asemenea pct. 4.5 cu privire la interacţiunea posibilă cu contraceptivele).

Abuz, utilizare incorectă, devieri şi dependentă

Au existat anumite studii cu modafinil care au demonstrat un potenţial de dependenţă al acestuia,

posibilitatea apariţiei dependenţei la utilizarea pe termen lung nu poate fi exclusă în totalitate.

Se recomandă prudenţă la administrarea modafinil la pacienţii cu antecedente de tulburări psihiatrice

(a se vedea mai sus), cu antecedente de abuz de alcool etilic, droguri sau substanţe prohibite.

Comprimatele de Aspendos conţin lactoză monohidrat. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de

intoleranţă la galactoză, deficit de total de lactază sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Acest medicament conţine mai puţin de 1mmol de sodiu (23 mg) per comprimat, adică practic este

'lipsit de sodiu”.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Modafinil poate creşte propriul metabolism prin inducţia activitaţii CYP3A4/5, dar efectul este modest

şi este improbabil să aibă consecinţe semnificative clinic.

Anticonvulsivante: Administrarea concomitentă de inductori puternici ai activităţii CYP, cum ar fi

carbamazepina şi fenobarbitalul, ar putea scădea concentraţia plasmatică a modafinilului. Datorită unei posibile inhibiții a activităţii CYP2C19 de către modafinil şi a supresiei asupra CYP2C9, clearance-ul fenitoinei poate fi scăzut atunci când modafinil se administrează concomitent. Pacienţii trebuie monitorizaţi pentru semne de toxicitate a fenitoinei şi măsurări repetate ale concentraţiilor plasmatice ale fenitoinei pot fi adecvate la iniţierea sau întreruperea tratamentului cu modafinil.

Contraceptive steroidiene: eficacitatea contraceptivelor poate fi afectată ca urmare a inducţiei

CYP3A4/5 de către modafinil. Pentru pacientele tratate cu modafinil se recomandă metode de

contracepţie alternative sau concomitente. Contracepţia adecvată necesită continuarea acestor metode timp de două luni după încetarea administrării modafinil.

Antidepresive: Un număr de antidepresive triciclice şi inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei sunt

în mare parte metabolizați de CYP2D6. La pacienţii cu deficit de CYP2D6 (aproximativ 10% din populaţia caucaziană) o cale metabolică secundară care funcţionează în mod normal, implicând CYP2C19, devine mai importantă. Deoarece modafinil poate inhiba CYP2C19, doze mai mici de

antidepresive pot fi necesare la astfel de pacienţi.

Anticoagulante: Datorită posibilei supresii a CYP2C9 de către modafinil, clearance-ul warfarinei poate

fi scăzut atunci când se administrează concomitent cu modafinil.

Timpul de protrombină trebuie monitorizat periodic în timpul primelor 2 luni de utilizare a

modafinilului şi după modificări ale dozajului.

Alte medicamente: Medicamentele care sunt în mare măsură eliminate prin metabolizarea CYP2C19,

cum ar fi diazepam, propranolol şi omeprazol pot avea un clearance scăzut la administrarea concomitentă de modafinil şi pot necesita prin urmare, scăderea dozei. În plus, inducţia in vitro a activităţii CYP1A2, CYP2B6 şi CYP3A4/5 a fost observată în hepatocitele umane, dacă aceste efecte ar apărea in vivo, ar putea scădea concentraţiile plasmatice ale medicamentelor metabolizate de aceste enzime, cu o posibilă scăderea a eficacităţii lor terapeutice. Rezultate din studiile clinice de interacţiune sugerează că efectele cele mai mari pot fi pe substraturi ale CYP3A4/5 care sunt supuse unei eliminări presistemice semnificative, în special prin intermediul enzimelor CYP3A în tractul gastrointestinal. Exemplele includ ciclosporină, inhibitori ai proteazei HIV, buspironă, triazolam, midazolam şi majoritatea blocantelor canalelor de calciu şi statinele. Într-un raport de caz, o scădere cu 50% a concentraţiei plasmatice a ciclosporinei a fost observată la un pacient căruia i s-a administrat ciclosporină şi tratamentul concomitent cu modafinil.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Pe baza experienței limitate privind utilizarea la om, rezultată dintr-un registru al sarcinilor și din

raportări spontane, se suspectează că modafinilul determină malformații congenitale când este administrat în timpul sarcinii.

Studiile la animale au arătat toxicitate asupra funcției reproductive (vezi pct. 5.3).

Aspendos este contraindicat în timpul sarcinii.

Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace.Deoarece modafinilul

poate reduce eficacitatea metodelor contraceptive hormonale, sunt necesare metode contraceptive alternative suplimentare (vezi pct. 4.4 și 4.5).

Alăptarea

Datele farmacodinamice/toxicologice disponibile la animale au aratat excreţia modafinilului şi a

metaboliţilor săi în lapte (pentru detalii vezi pct. 5.3).

Modafinil nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

Fertilitatea

Nu există date disponibile privind efectul asupra fertilităţii.

La expuneri comparabile cu nivelurile umane, la doza recomandată la om, modafinil a crescut ușor

timpul de împerechere la șobolanii de sex feminin.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pacienţii cu grad anormal de somnolenţă, care utilizează modafinil ar trebui să fie avertizaţi că nivelul

stării lor de veghe poate să nu revină la normal. Pacienţii cu somnolenţă excesivă, inclusiv cei care utilizează modafinil ar trebui să fie reevaluati frecvent pentru gradul lor de somnolenţă şi, dacă este cazul, sfătuiţi să evite conducerea vehiculelor sau orice altă activitate care poate fi periculoasă. Reacţii adverse, cum ar fi vederea încețoșată sau ameţeala, ar putea afecta, de asemenea, capacitatea de a conduce vehicule (vezi pct. 4.8).

4.8 Reacţii adverse

Următoarele reacţii adverse au fost raportate în cadrul studiilor clinice şi/sau a experienţei după

punerea pe piață. Frecvenţa reacţiilor adverse considerate cel puţin posibil legate de tratament, în studiile clinice care au implicat participarea a 1561 pacienţi trataţi cu modafinil a fost, după cum urmează: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 şi<1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi <1/ 100), cu frecvenţa necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Cea mai frecvent raportată reacţie adversă este cefaleea, care afectează aproximativ 21% dintre

pacienţi. Aceasta este de obicei uşoară sau moderată, dependentă de doză şi dispare în câteva zile.

Infecţii şi infestări

Mai puţin frecvente: faringită, sinuzită.

Tulburări hematologice şi limfatice

Mai puţin frecvente: eozinofilie, leucopenie.

Tulburări ale sistemului imunitar

Mai puţin frecvente: reacţie alergică minoră (de exemplu simptome de rinită alergică sezonieră)

Cu frecvenţă necunoscută: angioedem, urticarie. Reacţiile de hipersensibilitate (caracterizate prin

simptome cum ar fi febră, erupţie cutanată tranzitorie, limfadenopatie şi dovada afectării altor organe), reacție anafilactică Tulburări metabolice şi de nutriţie

Frecvente: scăderea apetitului alimentar

Mai puţin frecvente: hipercolesterolemie, hiperglicemie, diabet zaharat, creşterea apetitului

alimentar.

Tulburări psihice

Frecvente: nervozitate, insomnie, anxietate, depresie, gândire anormală, confuzie, iritabilitate.

Mai puţin frecvente: tulburări de somn, labilitate emoţională, scăderea libidoului, ostilitate,

depersonalizare, tulburări de personalitate, vise anormale, agitaţie, agresivitate, ideație suicidară, hiperactivitate psihomotorie.

Rare: halucinaţie, manie, psihoză

Cu frecvenţă necunoscută: iluzii.

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente: cefalee

Frecvente: ameţeală, somnolenţă, parestezie

Mai puţin frecvente: dischinezie, hipertonie, hiperkinezie, amnezie, migrenă, tremor, vertij,

stimularea SNC, hipoestezie, lipsă de coordonare, tulburări de mişcare, tulburări de vorbire, disgeuzie.

Tulburări oculare

Frecvente: vedere înceţoşată

Mai puţin frecvente: vedere anormală, xeroftalmie.

Tulburări cardiace

Frecvente: tahicardie, palpitaţii

Mai puţin frecvente: extrasistole, aritmie, bradicardie.

Tulburări vasculare

Frecvente: vasodilataţie

Mai puţin frecvente: hipertensiune arterială, hipotensiune arterială.

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Mai puţin frecvente: dispnee, tuse accentuată, astm, epistaxis, rinită.

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: durere abdominală, greaţă, xerostomie, diaree, dispepsie, constipaţie

Mai puţin frecvente: flatulenţă, reflux, vărsături, disfagie, glosită, ulceraţii bucale.

Tulburări cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Mai puţin frecvente: transpiraţie, erupţie cutanată tranzitorie, acnee, prurit

Cu frecvenţă necunoscută: reacţii cutanate severe, inclusiv eritem multiform, sindrom Stevens-

Johnson, necroliză toxică epidermică, şi erupţie cutanată determinată de medicamente cu eozinofilie şi

simptome sistemice (DRESS).

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Mai puţin frecvente: dorsalgie, dureri in regiunea cervicală, mialgie, misatenie, crampe la nivelul

membrelor inferioare, artralgie, ticuri.

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Mai puţin frecvente: modificări ale urinii, urinare frecventă.

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

Mai puţin frecvente: tulburare menstruală.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente: astenie, durere toracică

Mai puţin frecvente: edem periferic, sete.

Investigaţii diagnostice

Frecvente: valori anormale ale testelor funcţiei hepatice, au fost observate creşteri dependente de

doză, ale fosfatazei alcaline şi gama glutamil transferazei Mai puţin frecvente: ECG anormală, creştere ponderală, scădere ponderală.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru

permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucureşti 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro Website: www.anm.ro

4.9 Supradozaj

Simptome

Moartea a survenit în cazul supradozajului cu modafinil administrat în monoterapie sau în combinație

cu alte medicamente. De cele mai multe ori, au apărut urmatoarele simptomele, în cazul supradozajului cu modafinil administrat în monoterapie sau în combinaţie cu alte medicamente:

insomnie; simptome ale sistemului nervos central, cum ar fi agitaţie, dezorientare, confuzie, stare de excitaţie şi halucinaţii; modificări digestive, cum ar fi greaţă şi diaree, şi modificări cardiovasculare, cum ar fi tahicardie, bradicardie, hipertensiune arterială şi dureri precordiale.

Management

Trebuie luate în considerare inducerea vărsăturilor sau lavajul gastric. Sunt recomandate spitalizarea şi

supravegherea stării psihomotorii, monitorizarea cardiovasculară sau supraveghere până când simptomele pacientului se remit.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: medicamente psihoanaleptice, simpatomimetice cu acţiune centrală, codul

ATC : N06BA07.

Mecanism de acţiune

Modafinil susține starea de veghe la diverse specii, inclusiv la om.

Mecanismul precis de acţiune prin care modafinil susține starea de veghe este necunoscut.

Efecte farmacodinamice

La modelele non-clinice, modafinil are interacţiuni slabe până la neglijabile cu receptorii implicaţi în

regalarea stărilor de somn/stării de veghe (de exemplu adenozină, benzodiazepină, dopamină, GABA, histamină, melatonină, norepinefrină, orexină, şi serotonină). De asemenea, modafinil nu

inhibă activitatea adenililciclazei, catecol-O-metiltransferazei, decarboxilazei acidului glutamic MAO- A sau B, sintetazei oxidului nitric, fosfodiesterazelor II-VI sau hidroxilazei tirozinei. Deși modafinil

nu este un agonist direct al receptorilor dopaminergici, date in vitro şi in vivo indică faptul că acesta se leagă de transportorul pentru dopamină și inhibă recaptarea dopaminei. Efectele stimulante ale stării de veghe ale modafinil sunt antagonizate de antagonişti ai receptorilor D1/D2 sugerând că acesta are activitate agonist indirectă.

Modafinil nu pare a fi un agonist direct al receptorului α1-adrenergic. Cu toate acestea, modafinil se

leagă de transportorul norepinefrinei şi inhibă reabsorbţia norepinefrinei, dar aceste interacţiuni sunt mai slabe decât cele observate la transportorul de dopamină.

Deși starea de veghe indusă de modafinil poate fi atenuată de prazosin, un antagonist al receptorului

adrenergic α1, în alte sisteme de analiză (de ex. vas deferens) care reacționează cu agoniștii receptorului adrenergic α, modafinil este inactiv.

În modelele non-clinice, doze echivalente de metilfenidat şi amfetamină care produc starea de veghe,

cresc activitatea neuronală din creier, dar modafinilul , spre deosebire de stimulantele psihomotorii clasice, afectează predominant regiuni ale creierului implicate în reglarea stărilor de excitație, somn, veghe şi vigilenţă.

La oameni, modafinil restabileşte şi/sau îmbunătăţeşte nivelul şi durata stării de veghe şi de vigilență

în timpul zilei în funcţie de doză. Administrarea modafinilului determină modificări electrofiziologice care indică creșterea vigilenţei şi îmbunătățiri ale rezultatelor măsurătorilor obiective ale capacităţii de a menţine starea de veghe.

Eficacitate şi siguranţă clinică

Eficacitatea modafinil la pacienţii cu apnee obstructivă în somn (AOS), care prezintă somnolenţă

excesivă în timpul zilei în pofida tratamentului continuu cu presiune pozitivă în căile aeriene (PCPCA) a fost evaluată prin studii clinice randomizate controlate pe termen scurt. Deşi au fost remarcate

îmbunătăţiri semnificative statistic ale stării de somnolenţă, amploarea efectului și rata de răspuns la modafinil au fost mici, atunci când au fost evaluate prin măsurători obiective şi au fost limitate la o subpopulaţie mică de pacienţi trataţi. În acest context, şi datorită profilului său de siguranţă cunoscut, beneficiul demonstrat este depășit de riscuri.

Trei studii epidemiologice, toate folosind un design de cohortă, de observație pe termen lung, au fost

realizate în baze de date administrative, care au evaluat riscul cardiovascular și cerebrovascular al modafinilului. Unul din cele trei studii a sugerat o creștere a ratei de incidență a accidentului vascular cerebral la pacienții tratați cu modafinil, în comparație cu pacienții care nu au fost tratați cu modafinil, cu toate acestea, rezultatele din cele trei studii nu au fost consistente.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Modafinilul este un amestec racemic, ai căror enantiomeri au proprietăţi farmacocinetice diferite.

Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al izomerului-R este de trei ori mai mare decât al

izomerului-S, la adulţi.

Liniaritate/Non-liniaritate

Farmacocinetica modafinilului este liniară şi dependentă de timp. Expunerea sistematică creşte

proporţional cu dozele administrate în intervalul de doze cuprins între 200 şi 600 mg.

Absorpţie

Modafinil este bine absorbit, maximul concentraţiei plasmatice atingându-se la aproximativ două până

la patru ore după administrare.

Alimentele nu influenţează biodisponibilitatea modafinilului, cu toate acestea, absorbţia (tmax ) poate fi

întârziată cu aproximativ o oră dacă modafinilul este administrat concomitent cu alimente.

Distribuţie

Modafinilul este legat moderat de proteinele plasmice (aproximativ 60%), în principal de albumine,

ceea ce indică faptul că există un risc scăzut de interacţiune cu medicamentele care se leagă puternic de proteinele plasmatice.

Metabolizare

Modafinilul este metabolizat hepatic. Metabolitul principal (40-50% din doză ), acidul modafinilic, nu

are activitate farmacologică.

Eliminare

Excreţia modafinilului şi a metaboliţlor săi este mai ales renală, o mică proporţie fiind eliminată

nemodificată (< 10% din doză).

Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al modafinilului după administrarea de doze repetate

este de aproximativ 15 ore.

Insuficienţă renală

În insuficienţa renală cronică (clearance-ul creatininei de până la 20 ml/min), farmacocinetica

modafinilului administrat în doză de 200 mg nu a fost afectată semnificativ, dar expunerea la metabolitul acid modafinilic a fost de 9 ori mai mare. Nu există informaţii adecvate cu privire la siguranţa și eficacitatea dozajului la pacienţii cu insuficienţă renală.

Insuficienţă hepatică

La pacienţii cu ciroză hepatică, clerance-ul după administrarea orală al modafinilului a scăzut cu

aproximativ 60%, iar concentraţia la starea de echilibru s-a dublat comparativ cu valorile la subiecţii sănătoşi. Doza de modafinil trebuie scăzută la jumătate la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă.

Vârstnici

Sunt disponibile informații limitate privind utilizarea modafinilului la pacienţii vârstnici. Având în

vedere posibilitatea scăderii clearance-ului şi creșterii expunerii sistemice , se recomandă ca pacienţii cu vârsta peste 65 ani să înceapă tratamentul cu modafinil cu 100 mg pe zi.

Copii şi adolescenţi

Pentru pacienţii cu vârsta între 6-7 ani, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare estimat este de

aproximativ 7 ore şi creşte odată cu înaintarea în vârstă până la valori ale timpului de înjumătăţire plasmatice prin eliminare ce se apropie de cele de la adulţi (aproximativ 15 ore). Această diferenţă aclearance-ului este parţial compensată la pacienţii mai tineri, cu înălţime mai mică și greutate corporală mai mică, ceea ce are ca rezultat o expunere comparabilă în urma administrării de doze comparabile. Concentraţii mai mari ale unuia dintre metaboliţii circulanţi, modafinil sulfonă, sunt prezente la copii şi adolescenţi, comparativ cu adulţii.

În plus, în urma administrării în doze repetate de modafinil la copii şi adolescenţi, se observă o scădere

dependentă de timp a expunerii sistemice, scădere care atinge un platou aproximativ la săptămâna 6.

După ce starea de echilibru este atinsă, proprietăţile farmacocinetice ale modafinilului nu par să se

schimbe în timpul continuării administrăriipe o perioadă de până la 1 an.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile privind toxicitatea după administrarea de doze unice şi repetate nu au evidenţiat nicio acțiune

toxică specifică la animale.

Modafinil nu este considerat a fi agent mutagen sau carciogen.

Studiile privind toxicitatea asupra funcţiei de reproducere efectuate la şobolani şi iepuri au arătat o

incidenţă crescută a variațiilor scheletice (modificări ale numărului de coaste şi osificare întârziată), letalitate embrio-fetală (pierdere peri-implantație şi resorbţii), precum şi unele dovezi ale unei creşteri a numărului de feți născuţi morţi (numai la şobolani), în absenţa toxicităţii materne, la expuneri

relevante clinic. Nu s-a evidențiat niciun efect asupra fertilităţii şi nicio dovadă a potenţialului teratogen la expuneri sistemice echivalente cu doza maximă recomandată la om.

Studiile privind toxicitatea asupra funcţiei de reproducere nu au evidenţiat niciun efect asupra

fertilităţii, niciun efect teratogen, niciun efect asupra viabilităţii, creşterii sau dezvoltării puilor.

Expunerea animalelor la modafinil, bazată pe concentraţiile plasmatice reale, în studiile de toxicologie

generală, în studiile asupra funcţiei de reproducere şi de carcinogenitate, a fost mai mică sau similară cu cea anticipată la om. Această situaţie este rezultatul auto-inducţiei metabolice observate în studiile pre-clinice. Cu toate acestea, în studiile de toxicologie generală, a celor asupra funcţiei de reproducere şi de carcinogenitate, expunerea animalelor la modafinil, exprimată în mg/kg, a fost mai mare, comparativ cu expunerea anticipată la om, calculată pe acelaşi principiu.

Într studiul la şobolani după perioada peri-natală, concentraţia de modafinil în lapte a fost de

aproximativ 11,5 ori mai mare decât în plasmă.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Lactoză monohidrat

Amidon de porumb

Croscarmeloză sodică

Silicat de magneziu şi aluminiu

Povidonă K 90

Talc

Stearat de magneziu

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 30oC.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Comprimatele sunt ambalate în blistere din PVC/Al; sunt disponibile cutii cu 20, 30, 60, 90

comprimate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Medochemie Ltd.

1-10 Constantinoupoleos str.

3011 Limassol Cipru

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

12012/2019/01-02-03-04

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: iunie 2019

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Mai 2023