ASMANEX TWISTHALER 200mcg 200mcg/doza pulbere inhalatorie MERCK SHARP DOHME - prospect medicament

R03BA07 mometazonă

Medicamentul ASMANEX TWISTHALER 200mcg 200mcg/doza conține substanța mometazonă , cod ATC R03BA07 - Aparatul respirator | Alte medicamente pentru boli obstructive ale căilor aeriene, inhalanți | Glucocorticoizii .

Date generale despre ASMANEX TWISTHALER 200mcg 200mcg/doza MERCK SHARP DOHME

Substanța: mometazonă

Data ultimei liste de medicamente: 01-03-2022

Codul comercial: W57957001

Concentrație: 200mcg/doza

Forma farmaceutică: pulbere inhalatorie

Cantitate: 1

Prezentare produs: cutie x1 dispozitiv de adm x30 doze

Tip produs: original

Restricții eliberare rețetă: P-6L - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care nu se reține în farmacie (se poate reînnoi); prescripția medicală poate fi folosită timp de 6 luni din momentul eliberării.

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: SCHERING PLOUGH LABO NV - BELGIA

APP deținător: MERCK SHARP & DOHME ROMANIA S.R.L. - ROMANIA

Număr APP: 1255/2008/01

Valabilitate: 2 ani

Concentrațiile disponibile pentru mometazonă

1mg/g, 200mcg/doza, 400mcg/doza, 50mcg/doza

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu mometazonă

Conținutul prospectului pentru medicamentul ASMANEX TWISTHALER 200mcg 200mcg/doza pulbere inhalatorie MERCK SHARP DOHME

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ASMANEX TWISTHALER 200 micrograme pulbere de inhalat

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare doză eliberată conţine furoat de mometazonă 200 micrograme.

Excipient cu efect cunoscut

Doza zilnică maximă recomandată conţine lactoză 4,64 mg pe zi.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere de inhalat.

Pulbere de culoare albă, fără particule vizibile.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat este indicat la adulţi și adolescenţi cu vârsta de 12 ani și peste pentru tratamentul uzual de control al astmului bronşic persistent.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Dozele recomandate se stabilesc în funcţie de gradul de severitate al astmului bronşic (a se vedea criteriile de mai jos).

Pacienţi cu astm bronşic persistent uşor până la moderat: Doza recomandată iniţial pentru majoritatea pacienţilor din această categorie este de 400 micrograme furoat de mometazonă, o dată pe zi. Datele sugerează că un control mai eficace al astmului bronşic se obţine dacă doza unică zilnică se administrează seara. La unii pacienţi, astmul bronşic poate fi controlat în mod adecvat prin administrarea a 400 micrograme furoat de mometazonă zilnic, în două prize (200 micrograme furoat de mometazonă, administrate de două ori pe zi).

Doza de Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat trebuie să fie individualizată şi stabilită la valoarea cea mai mică care poate să asigure menţinerea unui control eficace al astmului bronşic. Reducerea dozei la 200 micrograme administrate o dată pe zi, seara, poate reprezenta, pentru unii pacienţi, doza de întreţinere eficace.

Pacienţi cu astm bronşic sever: Doza recomandată iniţial este de 400 micrograme furoat de mometazonă, administrată de două ori pe zi, şi reprezintă doza maximă recomandată. În momentul în care simptomele sunt controlate, se va stabili doza minimă eficace de Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat.

La pacienţii cu astm bronşic sever, care au primit anterior glucocorticoizi oral, tratamentul cu

Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat se va iniţia concomitent cu administrarea dozei uzuale de întreţinere de glucocorticoid sistemic. După aproximativ o săptămână, poate să fie iniţiată retragerea treptată a glucocorticoidului sistemic, prin reducerea sau alternarea dozei zilnice. Următoarea reducere se va face după un interval de timp de una-două săptămâni, în funcţie de răspunsul pacientului. În general, aceste reduceri nu trebuie să depăşească 2,5 mg prednison/zi sau echivalentul acestuia.

Se recomandă cu fermitate retragerea lentă a glucocorticoidului sistemic. În cursul retragerii glucocorticoizilor administraţi pe cale orală, pacienţii trebuie să fie monitorizaţi cu atenţie, pentru a se observa eventualele semne de instabilitate a astmului bronşic, incluzând măsurători obiective ale funcţiei respiratorii, precum şi semne de insuficienţă suprarenală (vezi pct. 4.4).

Pacientul trebuie informat că Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat nu este destinat utilizării 'la cerere” ca medicament care ameliorează simptomele acute şi că acest medicament trebuie utilizat în mod regulat, pentru menţinerea beneficiului terapeutic, chiar şi în cazul în care pacientul este asimptomatic.

Criterii:

Astm bronşic uşor: simptome > 1 dată pe săptămână, dar < 1 dată pe zi; crizele pot să afecteze activitatea zilnică şi somnul pacientului; simptome nocturne de astm bronşic > 2 ori pe lună; flux expirator maxim (PEF) sau volum expirator maxim pe secundă (VEMS) > 80% estimat, variabilitate 20-30%. Astm bronşic moderat: simptome zilnice; crizele afectează activitatea zilnică şi somnul pacientului; simptome nocturne de astm bronşic > 1 dată pe săptămână; utilizarea zilnică de agonist beta 2 cu acţiune rapidă; PEF sau VEMS > 60 - < 80% estimat, variabilitate > 30%. Astm bronşic sever: simptome continue; crize frecvente; simptome nocturne frecvente de astm bronşic; activităţile fizice sunt limitate de simptomele de astm bronşic; PEF sau VEMS  60% estimat, variabilitate > 30%.

Categorii speciale de pacienţi:
Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Asmanex Twisthaler 200 micrograme la copii cu vârsta mai mică de 12 ani nu au fost încă stabilite. Nu sunt disponibile date.

Pacienţi vârstnici cu vârsta peste 65 ani

Nu sunt necesare ajustări ale dozelor.

Mod de administrare

Acest medicament este destinat numai pentru utilizare inhalatorie.

Pacienţii trebuie să fie instruiţi în legătură cu modul de utilizare corectă a inhalatorului (a se vedea mai jos).

Pacienţii trebuie să stea în poziţie ortostatică atunci când inhalează medicamentul.

Înainte de a îndepărta capacul, pacientul trebuie să se asigure că dozatorul şi indicatorul de pe capac sunt aliniaţi. Pentru a deschide dispozitivul de administrare, trebuie să se îndepărteze capacul alb, ţinându-se dispozitivul de administrare în poziţie verticală (cu baza de culoare roz în jos). Se apucă dispozitivul de administrare de bază şi se răsuceşte capacul în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l scoate. După îndepărtarea capacului, dozatorul dispozitivului de administrare va indica o doză mai puţin. Pentru inhalarea dozei, pacientul trebuie să plaseze dispozitivul de administrare în gură, strângând buzele în jurul piesei bucale şi apoi să inspire rapid şi adânc. Dispozitivul de administrare se scoate apoi din gură, pacientul ţinându-şi respiraţia timp de aproximativ 10 secunde sau atât timp cât rezistă. Pacienţii nu trebuie să expire prin dispozitivul de administrare. Pentru a închide dispozitivul de administrare, se pune imediat capacul la loc după fiecare inhalare, ţinând dispozitivul de administrare în poziţie verticală. Capacul trebuie bine aşezat şi răsucit pentru fixarea dozei pentru următoarea inhalare. Aceasta se realizează prin răsucirea capacului în sensul acelor de ceasornic, apăsând, în acelaşi timp, uşor capacul până în momentul în care se aude un 'clic”, iar capacul este bine închis. Săgeata de pe capac trebuie să fie aliniată cu fereastra dozatorului. După administrarea dozei, pacienţii sunt sfătuiţi să îşi clătească gura cu apă. Aceasta va reduce riscul apariţiei candidozei.

Fereastra indică ultima doză administrată; după doza 01, se va putea citi “00” şi capacul se va închide, în acest moment, dispozitivul de administrare trebuie aruncat. Dispozitivul de administrare trebuie să fie permanent curat şi uscat. Partea exterioară a piesei bucale se poate curăţa cu o bucată de pânză uscată; inhalatorul nu trebuie spălat, trebuie evitat contactul cu apa.

Pentru detalii cu privire la modul de administrare a se vedea prospectul.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Candidoza bucală

În cursul studiilor clinice, la unii pacienţi a fost semnalată candidoza bucală, care este asociată utilizării acestei clase de medicamente. Această infecţie poate necesita tratament cu medicaţie antifungică corespunzătoare, iar la unii pacienţi poate să fie necesară întreruperea tratamentului cu Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat (vezi pct. 4.8).

Efectele sistemice ale glucocorticoizilor inhalatori

Efectele sistemice ale glucocorticoizilor inhalatori pot să apară, în special în cazul dozelor mari prescrise pentru perioade îndelungate de timp. Probabilitatea ca aceste efecte să apară este mult mai redusă decât în cazul administrării orale a glucocorticoizilor şi pot varia de la individ la individ sau în funcţie de compoziţia medicamentelor cu corticosteroizi. Posibilele efecte sistemice pot include sindrom Cushing, caracteristici cushingoide, supresia glandelor suprarenale, întârziere în creştere la copii şi adolescenţi, scăderea densităţii osoase, cataractă, glaucom şi mai rar, un palier de efecte psihologice şi de comportament, inclusiv hiperactivitatea psihomotorie, tulburări de somn, anxietate, depresie sau agresivitate (mai ales la copii). De aceea, este important ca doza de glucocorticoid inhalator să fie stabilită la nivelul cel mai scăzut la care se poate menţine un control eficace al astmului bronşic.

Tulburările de vedere pot apărea în cazul utilizării sistemice și topice (inclusiv intranazal, inhalator și intraocular) de corticosteroizi. Dacă pacientul se prezintă cu simptome cum sunt vedere încețoșată sau alte tulburări de vedere, trebuie luată în considerare trimiterea sa la un oftalmolog pentru evaluarea cauzelor posibile ale tulburărilor de vedere care pot include cataractă, glaucom sau boli rare, precum corioretinopatia centrală seroasă (CRSC), care au fost raportate după utilizarea sistemică și topică de corticosteroizi.

Transferul de la tratamentul cu glucocorticoizi administraţi sistemic

Trebuie să se acorde o atenţie deosebită în cazul pacienţilor care sunt transferaţi de la tratamentul cu glucocorticoizi administraţi sistemic, la tratamentul cu furoatul de mometazonă inhalator, deoarece s-au semnalat cazuri de deces determinate de insuficienţă suprarenală la pacienţii astmatici, în timpul şi după transferul de la tratamentul cu glucocorticoizi sistemici, la tratamentul cu glucocorticoizi inhalatori, care au o disponibilitate sistemică mai redusă. După retragerea glucocorticoizilor sistemici, sunt necesare câteva luni de zile pentru recuperarea funcţiei axului hipotalamo-hipofizo- corticosuprarenalian.

În timpul reducerii dozei, unii pacienţi pot să experimenteze simptomele produse de retragerea glucocorticoidului sistemic, de exemplu dureri articulare şi/sau musculare, stare de apatie şi depresie, în ciuda menţinerii sau chiar a ameliorării funcţiei pulmonare. Astfel de pacienţi trebuie să fie încurajaţi să continue atât tratamentul cu Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat, cât şi retragerea glucocorticoizilor sistemici, dacă nu sunt prezente semne obiective de insuficienţă suprarenală. Dacă apar semne de insuficienţă suprarenală, temporar se vor mări dozele de glucocorticoid sistemic şi se va continua ulterior retragerea acestuia într-un ritm mai lent.

În cursul perioadelor de stres, incluzând traumatisme, intervenţii chirurgicale, infecţie sau criză severă de astm bronşic, pacienţii transferaţi de la tratamentul cu glucocorticoizi sistemici vor necesita tratament suplimentar de scurtă durată, constând în administrarea de glucocorticoizi sistemici; acest tratament va fi treptat redus, pe măsură ce simptomele cedează.

Se recomandă ca, în perioade de stres, aceşti pacienţi să aibă asupra lor o cantitate de glucocorticoizi orali, precum şi un card care să indice doza de glucocorticoizi sistemici recomandată. Se recomandă, totodată, testarea periodică a funcţiei corticosuprarenale, în special determinarea concentraţiilor plasmatice de cortizol, dimineaţa, devreme. Transferul pacienţilor de la tratamentul cu glucocorticoizi sistemici la tratamentul cu Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat poate demasca afecţiuni alergice preexistente, controlate anterior de tratamentul pe bază de glucocorticoizi sistemici. În acest caz, se recomandă tratament simptomatic.

Efectele asupra funcţiei axului hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian

Utilizarea medicamentului Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat va permite adesea controlul simptomelor de astm bronşic, determinând o supresie a funcţiei axului hipotalamo-hipofizo- corticosuprarenalian mai scăzută decât cea produsă de dozele orale echivalente de prednison. Deşi furoatul de mometazonă administrat în doza recomandată a demonstrat o biodisponibilitate sistemică scăzută, se absoarbe în sânge şi poate să fie activ sistemic în cazul dozelor mai mari. De aceea, pentru a menţine profilul său de potenţial limitat de supresie a funcţiei axului hipotalamo-hipofizo- corticosuprarenalian, dozele de Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat recomandate nu trebuie să fie depăşite şi trebuie stabilite la valoarea minimă eficace pentru fiecare pacient în parte.

Bronhospasmul

Similar altor medicamente inhalatorii pentru controlul astmului bronşic, poate să apară bronhospasmul, fiind însoţit de o accentuare imediată a respiraţiei şuierătoare după administrare. Dacă apare spasmul bronşic după administrarea medicamentului Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat, se recomandă utilizarea imediată a unui bronhodilatator cu acţiune rapidă, administrat prin inhalare; de aceea, pacientul trebuie sfătuit să aibă în permanenţă la dispoziţie un bronhodilatator adecvat. În astfel de cazuri, tratamentul cu Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat se va întrerupe imediat şi se va institui un tratament alternativ.

Furoatul de mometazonă nu trebuie considerat un bronhodilatator şi nu este indicat în ameliorarea rapidă a bronhospasmului sau a crizelor de astm bronşic; de aceea, pacienţii trebuie sfătuiţi să aibă asupra lor un inhalator cu un bronhodilatator cu acţiune rapidă, pentru a-l putea utiliza la nevoie.

Pacienţii trebuie instruiţi să se adreseze medicului imediat, ori de câte ori crizele de astm bronşic nu răspund la bronhodilatatoare în timpul tratamentului cu acest medicament sau dacă PEF (fluxul expirator maxim) scade. Acest semn poate să indice agravarea astmului bronşic. În cursul unor astfel de episoade, pacienţii pot necesita tratament cu glucocorticoizi sistemici. La aceşti pacienţi, se poate avea în vedere creșterea treptată a dozei de furoat de mometazonă administrat inhalator până la valoarea dozei maxime de întreţinere recomandate.

Imunosupresia

Medicamentul Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat se va utiliza cu precauţie sau chiar deloc, în cazul pacienţilor care prezintă infecţii tuberculoase active sau latente netratate ale tractului respirator sau infecţii fungice, bacteriene, virale sistemice netratate sau herpes simplex ocular.

Pacienţii trataţi cu glucocorticoizi sau alte medicamente imunosupresoare trebuie avertizaţi în legătură cu riscul reprezentat de expunerea la anumite infecţii (de exemplu, varicelă, rujeolă) şi importanţa adresării medicului în cazul în care expunerea are loc. Acest aspect este deosebit de important în cazul copiilor.

Efecte asupra ritmului de creştere

Diminuarea ritmului de creştere la copii sau adolescenţi se poate produce ca urmare a controlului inadecvat al afecţiunilor cronice, cum ar fi astmul bronşic sau a utilizării glucocorticoizilor ca tratament. Medicii sunt sfătuiţi să supravegheze cu atenţie procesul de creştere la adolescenţii care utilizează glucocorticoizi administraţi pe orice cale şi să cântărească beneficiile tratamentului cu glucocorticoizi şi controlul astmului bronşic faţă de posibilitatea supresiei creşterii, în cazul în care se constată o încetinire a ritmului de creştere la adolescent.

Dacă creşterea este încetinită, se va reconsidera tratamentul, în vederea reducerii dozei de glucocorticoizi inhalatori, dacă este posibil la valoarea minimă la care se obţine un control eficace al simptomelor. În plus, se va avea în vedere eventualitatea ca pacientul să fie îndrumat către un pediatru specialist în afecţiuni respiratorii.

Efecte asupra supresiei suprarenaliane

La utilizarea glucocorticoizilor inhalatori, se poate semnala o supresie suprarenaliană semnificativă din punct de vedere clinic, în special după un tratament prelungit cu doze mari şi, mai ales, cu doze mai mari decât cele recomandate. Acest fapt trebuie să fie luat în considerare în perioadele de stres sau în cazul intervenţiilor chirurgicale, când poate fi necesară administrarea de glucocorticoizi sistemici suplimentari. Cu toate acestea, în cursul studiilor clinice, nu a fost semnalată supresia axului hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian după tratament prelungit cu furoat de mometazonă inhalator în doze  800 micrograme pe zi.

Observații referitoare la dozare

Absenţa răspunsului sau agravarea crizelor de astm bronşic trebuie tratate prin creşterea dozei de întreţinere de furoat de mometazonă inhalator şi, dacă este necesar, prin administrarea unui glucocorticoid sistemic şi/sau a unui antibiotic, dacă există suspiciune de infecţie sau prin utilizarea tratamentului cu agonişti beta-adrenergici.

Pacientul trebuie sfătuit să nu întrerupă brusc tratamentul cu Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat.

Nu există date care să indice faptul că administrarea medicamentului în cantităţi mai mari decât dozele recomandate măreşte eficacitatea acestuia.

Pacienţii cu intoleranţă la lactoză

Doza zilnică maximă recomandată conţine lactoză 4,64 mg pe zi. Această cantitate nu provoacă în mod normal probleme persoanelor cu intoleranţă la lactoză.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Datorită concentraţiilor plasmatice foarte scăzute realizate după inhalarea dozelor nu s-au identificat interacţiuni cu alte medicamente. Totuşi există posibilitatea unei creşteri a expunerii sistemice la mometazonă furoat în cazul administrării concomitente cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu: ketoconazol, itraconazol, nelfinavir, ritonavir, cobicistat). Administrarea furoatului de mometazonă inhalator, concomitent cu ketoconazol, inhibitor puternic al enzimei CYP3A4, provoacă o scădere mică, dar marginal semnificativă (p = 0,09) în cortizolul seric ASC (0-24) şi duce la o creştere de aproximativ 2 ori a concentraţiilor plasmatice de furoat de mometazonă. Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

Este de așteptat ca tratamentul concomitent cu inhibitori ai CYP3A, inclusiv cu medicamente care conțin cobicistat, să mărească riscul de reacţii adverse sistemice. Administrarea concomitentă trebuie evitată, cu excepția cazurilor în care beneficiul obținut depășește riscul crescut de reacţii adverse sistemice induse de corticosteroizi, în acest caz fiind obligatorie monitorizarea pacienților pentru depistarea reacţiilor adverse sistemice induse de corticosteroizi.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Datele provenite din utilizarea furoatului de mometazonă la femeile gravide sunt inexistente sau limitate. Studiile la animale efectuate cu furoat de mometazonă sau alţi glucocorticoizi au evidențiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). La fel ca în cazul altor preparate cu glucocorticoizi care se administrează inhalator, furoatul de mometazonă nu se va utiliza în timpul sarcinii, decât în cazul în care beneficiul potenţial pentru mamă justifică riscul potenţial pentru mamă, făt sau nou-născut. Copiii născuţi din mame care au primit glucocorticoizi în timpul sarcinii urmează să fie monitorizaţi cu atenţie pentru diagnosticarea hipofuncţiei suprarenaliene.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă furoatul de mometazonă/metaboliții acestuia se excretă în laptele uman.

Datele farmacodinamice/toxicologice la animale au evidențiat excreția furoatului de mometazonă în lapte (vezi pct. 5.3). Trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie de a întrerupe/de a se abține de la tratamentul cu furoat de mometazonă având în vedere beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul tratamentului pentru femeie.

Fertilitatea

Studiile asupra funcţiei de reproducere la șobolan nu au evidențiat niciun efect asupra fertilității (vezi pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Asmanex Twisthaler 200 micrograme pulbere de inhalat nu are nicio influenţă sau are o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranță

În studiile clinice controlate cu placebo, candidoza orală a fost foarte frecventă (>10%) în grupul de pacienţi cărora li s-au administrat 400 micrograme de medicament de două ori pe zi; alte reacţii adverse frecvente (1-10%) produse de tratament au fost: faringita, cefaleea şi disfonia. Reacţiile adverse la tratamentul cu Asmanex Twisthaler pulbere de inhalat observate în studiile clinice și după punerea pe piață sunt enumerate mai jos.

Lista sub formă de tabel a reacţiilor adverse

Reacțiile adverse raportate în cadrul studiilor clinice și după punerea pe piață sunt prezentate în tabelul următor în funcție de schema de tratament, severitate, clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme şi organe și Termenii Preferați. Frecvențele au fost definite după cum urmează: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 și < 1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 și <1/100), rare (≥ 1/10000 și < 1/1000), foarte rare (< 1/10000) și cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Clasificare pe Administrare o dată pe zi Administrare de două ori pe zi aparate, sisteme şi 200 mcg 400 mcg 200 mcg 400 mcg organe

Infecţii şi infestări

Candidoză Frecvente Frecvente Frecvente Foarte frecvente

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacţii de Cu frecvenţă Cu frecvenţă Cu frecvenţă Cu frecvenţă hipersensibilitate necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută incluzând erupţii cutanate tranzitorii, prurit, angioedem și reacţii anafilactice Tulburări psihice Cu frecvenţă Cu frecvenţă Cu frecvenţă Cu frecvenţă Hiperactivitate necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută psihomotorie, tulburări de somn, anxietate, depresie sau agresivitate Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Faringită Frecvente Frecvente Frecvente Frecvente Disfonie Mai puţin Frecvente Frecvente Frecvente frecvente Agravarea astmului Cu frecvenţă Cu frecvenţă Cu frecvenţă Cu frecvenţă bronşic, incluzând necunoscută necunoscută necunoscută necunoscută tuse, dispnee, wheezing şi bronhospasm Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Cefalee Frecvente Frecvente Frecvente Frecvente

Tulburări oculare Cu frecvenţă

Vedere încețoșată necunoscută (vezi, de asemenea, pct.4.4) Cu frecvenţă Cu frecvenţă Cu frecvenţă

necunoscută necunoscută necunoscută La pacienţii dependenţi de glucocorticoizii orali, cărora li s-au administrat 400 micrograme de

Asmanex Twisthaler, de două ori pe zi, timp de 12 săptămâni, candidoza orală a apărut la 20%, iar disfonia la 7% dintre pacienţi. Aceste efecte au fost considerate a fi produse de tratament.

Reacţiile adverse semnalate mai puţin frecvent au fost: uscăciune a gurii şi a gâtului, dispepsie, creştere în greutate şi palpitaţii.

La fel ca în cazul altor tratamente inhalatorii, poate să apară bronhospasmul (vezi pct. 4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare). Acesta trebuie tratat imediat cu un bronhodilatator cu acţiune rapidă. Administrarea de Asmanex trebuie întreruptă imediat, pacientul va fi evaluat şi dacă este necesar se va institui un tratament alternativ.

Efectele sistemice ale glucocorticoizilor inhalatori pot să apară în special în cazul în care sunt prescrise doze mari, administrate perioade îndelungate de timp. Aceste efecte pot să includă supresia glandelor suprarenale, încetinirea creşterii la copii şi adolescenţi, şi scăderea densităţii osoase.

La fel ca în cazul altor glucocorticoizi inhalatori, rar, s-au raportat cazuri de glaucom, presiune intraoculară crescută şi/sau cataractă.

Similar altor medicamente care conţin glucocorticoizi, trebuie avută în vedere posibilitatea apariţiei reacţiilor de hipersensibilitate, incluzând erupţii cutanate tranzitorii, urticarie, prurit, eritem şi edem al ochilor, feţei, buzelor şi gâtului.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Datorită biodisponibilităţii sistemice scăzute a acestui medicament, este puţin probabil ca supradozajul să necesite tratament, în afară de supraveghere, urmată de iniţierea administrării dozei prescrise corespunzătoare. Inhalarea sau administrarea pe cale orală a unor doze foarte mari de glucocorticoizi poate conduce la supresia funcţiei axului hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian.

Conduită

Atitudinea în situaţiile în care s-au inhalat doze de furoat de mometazonă mai mari decât cele recomandate trebuie să includă monitorizarea funcţiei suprarenaliene. Tratamentul cu furoat de mometazonă în doze suficient de mari pentru a controla astmul bronşic poate fi apoi continuată.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte medicamente pentru tratamentul bolilor obstructive ale căilor respiratorii, inhalatorii, glucocorticoizi, codul ATC: R03BA07 Mecanism de acţiune

Furoatul de mometazonă este un glucocorticoid topic cu proprietăţi antiinflamatoare locale.

Este foarte probabil ca mare parte din mecanismul efectelor furoatului de mometazonă să fie reprezentate de capacitatea de a inhiba eliberarea mediatorilor cascadei inflamatorii. In vitro, furoatul de mometazonă inhibă eliberarea leucotrienelor din leucocitele pacienţilor alergici. În culturi celulare, furoatul de mometazonă a demonstrat o mare capacitate de a inhiba sinteza şi eliberarea de IL-1, IL-5, IL-6 şi TNF-alfa; acesta este, totodată, un inhibitor puternic al producţiei de LT şi, în plus, este un inhibitor extrem de puternic al producţiei de citokine Th2, IL-4 şi IL-5 din celule T CD4+ umane.

Efecte farmacodinamice

Furoatul de mometazonă a demonstrat in vitro o afinitate de legare de receptorul glucocorticoid uman care este de aproximativ 12 ori mai mare decât cea a dexametazonei, de 7 ori mai mare decât a acetonid triamcinolonului, de 5 ori mai mare decât a budesonidului şi de 1,5 ori mai mare decât a fluticazonei.

Într-un studiu clinic, furoatul de mometazonă inhalator a demonstrat că diminuează reactivitatea căilor respiratorii la adenozin monofosfat la pacienţii hiperreactivi. Într-un alt studiu, pretratamentul cu Asmanex Twisthaler timp de cinci zile, a atenuat semnificativ faza imediată şi faza întârziată a reacţiei provocate de inhalarea alergenului şi a diminuat, totodată, hiper- reactivitatea la metacolină indusă de alergen.

S-a demonstrat că tratamentul cu furoat de mometazonă inhalator atenuează creşterea numărului celulelor inflamatorii (eozinofilele totale şi activate) în sputa produsă după administrarea de alergen şi metacolină. Nu se cunoaşte semnificaţia clinică a acestor observaţii.

Eficacitate şi siguranţă clinică

La pacienţii cu astm bronşic, administrarea repetată de furoat de mometazonă inhalator, timp de 4 săptămâni, în doze de 200 micrograme, de două ori pe zi, până la 1200 micrograme o dată pe zi, nu a evidenţiat existenţa supresiei axului hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian semnificativă din punct de vedere clinic în cazul nici unei doze şi a fost asociată unei activităţi sistemice detectabile numai în cazul administrării dozei de 1600 micrograme pe zi.

În studiile clinice de lungă durată în care s-au utilizat doze de până la 800 micrograme pe zi, nu s-a semnalat supresia axului hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian, după cum a indicat evaluarea prin scădere a concentraţiei plasmatice de cortizol semnalată în cursul dimineţii sau răspunsurile anormale la tetracosactid.

Într-un studiu clinic cu o durată de 28 zile, care a cuprins 60 pacienţi cu astm bronşic, administrarea de

Asmanex Twisthaler în doze de 400 micrograme, 800 micrograme sau 1200 micrograme, o dată pe zi, sau 200 micrograme, de două ori pe zi, nu a avut drept consecinţă scăderea semnificativă din punct de vedere statistic a ASC a cortizolului plasmatic, în 24 ore.

Efectul sistemic potenţial al furoatului de mometazonă administrat de două ori pe zi a fost evaluat într-un studiu activ, controlat cu placebo, în care s-a comparat ASC a cortizolului plasmatic, în 24 ore, la 64 pacienţi cu astm bronşic, trataţi timp de 28 zile cu furoat de mometazonă, 400 micrograme, de două ori pe zi, 800 micrograme, de două ori pe zi sau prednison 10 mg, o dată pe zi. Tratamentul cu furoat de mometazonă, administrat în doze de 400 micrograme de două ori pe zi, a redus ASC(0-24) a cortizolului cu 10-25% faţă de placebo. Furoatul de mometazonă administrat în doze de 800 micrograme, de două ori pe zi, a redus ASC(0-24) a cortizolului cu 21-40% faţă de placebo. Reducerea concentraţiilor de cortizol a fost semnificativ mai mare după administrarea a 10 mg prednison, o dată pe zi, faţă de placebo sau faţă de furoatul de mometazonă, administrat în ambele grupe terapeutice.

Studiile dublu-orb, placebo controlate, cu o durată de 12 săptămâni, au arătat că tratamentul cu

Asmanex Twisthaler în doze cuprinse între 200 micrograme şi 800 micrograme pe zi, a avut drept rezultat o ameliorare a funcţiei pulmonare, demonstrată de valorile VEMS şi de PEF, un control mai bun al simptomelor de astm bronşic şi diminuarea necesarului de agonist beta 2-adrenergic inhalator. Ameliorarea funcţiei pulmonare s-a observat la unii pacienţi în decurs de 24 ore de la începutul tratamentului, dar beneficiul maxim s-a obţinut numai după 1-2 săptămâni sau mai mult. Ameliorarea funcţiei pulmonare s-a menţinut pe întreg parcursul tratamentului.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Biodisponibilitatea sistemică a furoatului de mometazonă după inhalare pe cale orală la voluntari sănătoşi este scăzută, datorită absorbţiei slabe din plămâni şi intestin şi a metabolizării extensive presistemice. Concentrațiile plasmatice ale mometazonei după administrarea pe cale inhalatorie a dozelor recomandate de 200 micrograme până la 400 micrograme pe zi au fost, în general, în apropierea sau sub limita de detectare (50 pg/ml) a testului analitic și au fost extrem de variabile.

Distribuţie

După administrare în bolus intravenos, Vd este de 332 l. In vitro, legarea de proteine a furoatului de mometazonă este mare, 98% - 99%, concentraţia variind între 5-500 ng/ml.

Metabolizare

Partea din doza de furoat de mometazonă inhalată care este înghiţită şi absorbită la nivelul tractului gastro-intestinal este supusă unei metabolizări extensive până la metaboliţi multipli. Nu există metaboliți majori detectabili în plasmă. În microzomii hepatici umani, mometazona este metabolizată prin intermediul citocromului P-450 (CYP3A4).

Eliminare

După administrarea în bolus intravenos, furoatul de mometazonă are timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare de aproximativ 4,5 ore. O doză marcată cu izotopi radioactivi inhalată pe cale orală se excretă cu predilecţie în materiile fecale (74%) şi într-o măsură mai mică în urină (8%).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Reacţiile adverse neobservate în studiile clinice, dar semnalate la animale la nivele de expunere similare cu cele clinice şi cu posibilă relevanţă pentru utilizarea clinică, au fost următoarele.

Toxicologie generală

Toate efectele toxicologice observate sunt tipice acestei clase de compuşi şi sunt legate de efectele farmacologice exacerbate ale glucocorticoizilor.

Teratogenitate

La fel ca alţi glucocorticoizi, furoatul de mometazonă este teratogen la rozătoare şi iepuri. Efectele observate au fost: hernie ombilicală la şobolan, fisură labio-palatină la şoarece şi agenezie de colecist, hernie ombilicală şi flexia labelor anterioare la iepure. S-au semnalat, totodată, diminuări ale creşterii greutăţii corporale materne, efecte asupra creşterii fetale (greutate corporală fetală diminuată şi/sau osificare întârziată) la şobolan, iepure şi şoarece şi o diminuare a supravieţuirii fetale la şoarece.

Funcția de reproducere

În studiile asupra funcției de reproducere, administrarea subcutanată a furoatului de mometazonă în doze de 15 micrograme/kg a dus la gestație prelungită și travaliu prelungit și dificil, cu o reducere a supraviețuirii puilor și a greutății corporale sau a creșterii în greutate corporală a acestora. Nu a existat niciun efect asupra fertilității.

Alăptarea

Furoatul de mometazonă se excretă în doze mici în laptele de șobolan.

Carcinogenitate

În studiile de lungă durată efectuate la şoarece şi şobolan privind carcinogenitatea, furoatul de mometazonă inhalator nu a demonstrat nici o creştere semnificativă din punct de vedere statistic a incidenţei tumorilor.

Genotoxicitatea

Furoatul de mometazonă nu a demonstrat activitate genotoxică în bateria de teste standard efectuate in vitro şi in vivo.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Lactoză anhidră (care conţine urme de proteine din lapte)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani 3 luni de la prima deschidere a dispozitivului de administrare

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

A nu se păstra la frigider sau congela.

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Dispozitiv de administrare conţinând doze multiple de pulbere.

Dozatorul inclus în dispozitivul de administrare indică numărul de doze rămase.

Dispozitivul de administrare care conţine 200 micrograme pulbere de inhalat este de culoare albă, cu baza de culoare roz şi este confecţionat din: copolimer de polipropilenă, tereftalat de polibutilenă poliester, acrilonitril-butadien-stiren, cauciuc bromo-butil şi oţel inoxidabil. Capacul din polipropilenă de culoare albă conţine un cartuş de desicant silicagel. Dispozitivul de administrare este ambalat într- un plic din folie de aluminiu laminat.

Mărimi de ambalaj

Cutie cu 1 dispozitiv de administrare prevăzut cu piesă bucală, ambalat în folie de Al, conținând 30 de doze.

Cutie cu 1 dispozitiv de administrare prevăzut cu piesă bucală, ambalat în folie de Al, conținând 60 de doze.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

ORGANON BIOSCIENCES S.R.L.

Strada Av. Popișteanu, Nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2

Birou 306 și Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, București, România

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1255/2008/01-02

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Reînnoire autorizaţie - Decembrie 2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Noiembrie, 2021