ARUCOM 50mcg/5mg/ml picături oftalmice soluție DR. GERHARD - prospect medicament

S01ED51 latanoprost + timolol

Medicamentul ARUCOM 50mcg/5mg/ml conține substanța latanoprost+timolol , cod ATC S01ED51 - Organe senzitive | Preparate antiglaucom si miotice | Agenți beta-blocanti .

Date generale despre ARUCOM 50mcg/5mg/ml DR. GERHARD

Substanța: latanoprost+timolol

Data ultimei liste de medicamente: 01-08-2023

Codul comercial: W58668001

Concentrație: 50mcg/5mg/ml

Forma farmaceutică: picături oftalmice soluție

Cantitate: 1

Prezentare produs: cutie x1 flac pejd x2.5ml pic oft sol

Tip produs: generic

Restricții eliberare rețetă: P-6L - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care nu se reține în farmacie (se poate reînnoi); prescripția medicală poate fi folosită timp de 6 luni din momentul eliberării.

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH - GERMANIA

APP deținător: DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH - GERMANIA

Număr APP: 9874/2017/01

Valabilitate: 2 ani-dupa ambalarea pt. comercializare; dupa prima deschidere a flac.-4 sapatamani

Forme farmaceutice disponibile pentru latanoprost + timolol

Concentrațiile disponibile pentru latanoprost + timolol

0.05mg/5mg/ml, 50mcg/5mg/ml

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu latanoprost + timolol

Conținutul prospectului pentru medicamentul ARUCOM 50mcg/5mg/ml picături oftalmice soluție DR. GERHARD

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Arucom 50 micrograme/ml + 5 mg/ml picături oftalmice, soluţie

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 ml soluţie conţine latanoprost 50 micrograme şi maleat de timolol 6,8 mg echivalent la 5 mg timolol.

Excipienți cu efect cunoscut: clorură de benzalconiu 0,20 mg/ml.

Fosfat disodic anhidru, fosfat monosodic monohidrat (conținând fosfat total 6,3 mg/ml).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Picături oftalmice, soluţie.

Soluţia este un lichid limpede, incolor.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Arucom este indicat la adulți (inclusiv vârstnici) pentru scăderea presiunii intraoculare (PIO) la pacienţii cu glaucom cu unghi deschis şi hipertensiune intraoculară, care răspund insuficient la tratamenul cu beta-blocante sau cu analogi prostaglandinici cu administrare locală.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze recomandate

Adulți (inclusiv vârstnici):

Doza recomandată este de o picătură administrată la nivelul ochiului(ochilor) afectat(afectaţi), o dată pe zi.

În cazul omiterii unei doze, tratamentul trebuie continuat prin administrarea dozei următoare la ora obişnuită. Doza nu trebuie să depăşească o picătură administrată la nivelul ochiului(ochilor) afectat(afectaţi), o dată pe zi.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea administrării medicamentului Arucom la copii şi adolescenţi nu au fost stabilite.

Mod de administrare:

Lentilele de contact trebuie îndepărtate înainte de instilarea picăturilor oftalmice şi pot fi reaplicate după 15 minute (vezi pct. 4.4).

Dacă se utilizează mai mult de un medicament cu administrare topică oftalmică, medicamentele trebuie administrate la un interval de cel puţin cinci minute unul faţă de celălalt.

Atunci când se foloseşte ocluzia nazolacrimală sau închiderea pleoapelor timp de 2 minute, absorbţia sistemică este redusă. Acest lucru poate duce la o scădere a efectelor secundare sistemice şi la o creştere a acţiunii locale.

4.3 Contraindicaţii

Arucom este contraindicat la pacienţii cu:

- hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţii menţionaţi la pct. 6.1; - afecţiuni respiratorii reactive, incluzând astm bronşic sau antecedente de astm bronşic, boală pulmonară obstructivă cronică severă; - bradicardie sinusală, sindrom de sinus bolnav, bloc sino-atrial, bloc atrio-ventricular de grad II sau III necontrolat cu pace-maker, insuficienţă cardiacă manifestă, şoc cardiogen

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Efecte sistemice

Similar altor medicamente cu administrare locală oftalmică, latanoprost/timolol poate fi absorbit sistemic. Din cauza componentei beta-adrenergice, timolol, pot să apară aceleaşi tipuri de reacţii adverse cardiovasculare şi pulmonare care au fost observate în cazul medicamentelor beta-blocante cu administrare sistemică. Incidenţa reacţiilor adverse sistemice după administrarea locală oftalmică este mai scăzută decât după administrarea sistemică. Pentru a reduce absorbţia sistemică, vezi pct. 4.2.

Tulburări cardiace

La pacienţii cu boli cardiovasculare (de exemplu, boală coronariană, angină Prinzmetal şi insuficienţă cardiacă) şi hipotensiune arterială, tratamentul cu beta-blocante trebuie să fie atent evaluat şi tratamentul cu alte substanţe active trebuie luat în considerare. Pacienţii cu boli cardiovasculare trebuie să fie supravegheaţi pentru apariţia semnelor de deteriorare a acestor boli şi a reacţiilor adverse. Din cauza efectului negativ asupra timpului de conducere, beta-blocantele trebuie administrate numai cu precauţie la pacienţii cu bloc cardiac de gradul I.

După administrarea timololului, au fost raportate reacții adverse cardiace și, rar, deces în asociere cu insuficiență cardiacă.

Tulburări vasculare

Pacienţii cu tulburări/afecţiuni circulatorii periferice severe (adică forme severe de boala Raynaud sau sindrom Raynaud) trebuie să fie trataţi cu prudenţă.

Tulburări respiratorii

Au fost raportate reacţii respiratorii, inclusiv deces cauzat de bronhospasm, la pacienţii cu astm bronşic în urma administrării unor beta-blocante oftalmice. Latanoprost/timolol trebuie să fie utilizat cu precauţie la pacienţii cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC) uşoară/moderată şi numai în cazul în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul potenţial.

Hipoglicemie/diabet zaharat

Beta-blocantele trebuie administrate cu precauţie la pacienţii predispuşi la episoade spontane de hipoglicemie sau la cei cu forme instabile de diabet zaharat, deoarece beta-blocantele pot masca semnele şi simptomele de hipoglicemie acută. Beta-blocantele pot să mascheze semnele de hipertiroidie.

Boli corneene

Beta-blocantele oftalmice pot determina xeroftalmie. Pacienţii cu afecţiuni corneene trebuie trataţi cu prudenţă.

Alte medicamente beta-blocante

Efectul asupra presiunii intraoculare sau efectele cunoscute ale beta-blocadei sistemice pot fi potenţate atunci când timolol este administrat la pacienţi aflaţi deja în tratament cu un medicament beta-blocant.

Răspunsul acestor pacienţi trebuie atent monitorizat. Nu se recomandă utilizarea a două medicamente beta-blocante cu administrare pe cale locală (vezi pct. 4.5).

Reacţii anafilactice

În timpul tratamentului cu beta-blocante, pacienţii cu antecedente de atopie sau de reacţii anafilactice severe la diferiţi alergeni pot pot să fie mai reactivi la expunerile repetate la alergeni şi să nu răspundă la dozele uzuale de adrenalină utilizate pentru tratamentul reacţiilor anafilactice.

Dezlipire coroidiană

Dezlipirea coroidiană a fost raportată în cazul administrării tratamentului cu supresoare ale debitului umorului apos (de exemplu, timolol, acetazolamidă) după procedurile de filtrare.

Anestezie chirurgicală

Medicamentele oftalmologice cu beta-blocante pot bloca efectele sistemice beta-agoniste, de exemplu, ale adrenalinei. Medicul anestezist trebuie informat atunci când pacientul este tratat cu timolol.

Tratament concomitent

Timololul poate interacţiona cu alte medicamente (vezi pct. 4.5).

Alți analogi de prostaglandine

Nu se recomandă utilizarea concomitentă a două sau mai multe prostaglandine, analogi de prostaglandine sau derivate de prostaglandine (vezi pct. 4.5).

Modificări ale pigmentării irisului

Latanoprost poate modifica treptat culoarea ochiului prin creşterea cantităţii de pigment brun la nivelul irisului. Similar experienţei cu latanoprost picături oftalmice, soluție, hiperpigmentarea irisului a fost observată la 16-20% dintre pacienţii trataţi cu latanoprost/timolol picături oftalmice, soluție, timp de până la un an (bazat pe fotografii). Această modificare a culorii ochiului a fost observată predominant la pacienţii cu irisuri colorate mixt, adică verde-brun, galben-brun sau albastru/cenuşiu-brun şi este determinată de creşterea conţinutului de melanină de la nivelul melanocitelor stromale ale irisului. În mod caracteristic, la nivelul ochiului afectat pigmentarea brună din jurul pupilei se extinde concentric către periferie, însă este posibil ca întregul iris sau numai porţiuni ale acestuia să devină mai brune. La pacienţii cu iris de culoare omogenă albastru, cenuşiu, verde sau brun, modificarea a fost observată rar pe parcursul a doi ani de tratament în cadrul studiilor clinice efectuate cu latanoprost.

Modificarea de culoare a irisului are loc treptat şi poate să nu fie observată timp de luni până la ani şi nu s-a asociat cu niciun simptom sau modificare patologică.

După întreruperea tratamentului nu s-au mai observat creşteri ale cantităţii de pigment brun la nivelul irisului, însă modificarea de culoare deja dobândită poate fi permanentă.

Nici nevii şi nici petele punctiforme de la nivelul irisului nu au fost influenţate de tratament.

Acumularea de pigment la nivelul reţelei trabeculare sau în orice altă localizare la nivelul camerei anterioare nu a fost observată, însă pacienţii trebuie monitorizaţi periodic, iar dacă starea clinică impune acest lucru, tratamentul poate fi întrerupt dacă se produce hiperpigmentarea irisului.

Înaintea iniţierii tratamentului, pacienţii trebuie informaţi despre posibilitatea modificării permanente a culorii ochiului.

Tratamentul unui singur ochi poate produce heterocromie permanentă.

Modificări la nivelul pleoapelor și genelor

Închiderea la culoare a tegumentului la nivel palpebral, care poate fi reversibilă, a fost raportată în asociere cu utilizarea latanoprost.

Latanoprost poate determina modificarea treptată a genelor și a părului fin din jurul ochiului tratat; aceste modificări includ creșterea în lungime, pigmentare și creșterea numărului de gene sau fire de păr și creșterea în direcția greșită a genelor. Modificările genelor sunt reversibile la întreruperea definitivă a tratamentului.

Glaucom

Nu există experienţă privind utilizarea latanoprost la pacienţii cu glaucom inflamator, glaucom neovascular, sau glaucom cronic cu unghi închis, glaucom cu unghi deschis la pacienţii cu pseudofakie şi pacienţii cu glaucom pigmentar. Latanoprost nu prezintă sau are un efect scăzut asupra pupilei, însă nu există experienţă privind administrarea sa în criza acută de glaucom cu unghi închis. Prin urmare, se recomandă ca până se va obţine mai multă experienţă clinică, Arucom să fie utilizat cu prudenţă în aceste afecţiuni.

Keratită herpetică

Latanoprost trebuie să fie utilizat cu precauţie la pacienţii cu antecedente de keratită herpetică, şi administrarea lui trebuie evitată în cazurile de keratită activă cu herpes simplex şi la pacienţii cu antecedente de keratită herpetică recurentă asociată în mod specific cu utilizarea de analogi de prostaglandine.

Edem macular

S-au raportat cazuri de edem macular, inclusiv edem macular chistoid în timpul tratamentului cu latanoprost. Acestea au fost raportate, în principal, la pacienţii cu afakie, la cei cu pseudofakie însoţită de ruptura capsulei posterioare a cristalinului, precum şi la pacienţii cu factori de risc pentru edem macular. Arucom trebuie utilizat cu prudenţă la aceste categorii de pacienţi.

Efectul administrării greșite în scopul dopajului:

Utilizarea Arucom poate duce la rezultate pozitive la testele de dopaj.

Acest medicament conține conţine clorură de benzalconiu 6,0 µg în fiecare picătură, echivalentul a 0,2 mg/ml.

Clorura de benzalconiu poate provoca iritații oculare, mai ales la pacienții cu ochi uscați și afecţiuni la nivelul corneei. Pacienților trebuie să li se recomande să discute cu medicul lor dacă prezintă o senzație anormală la nivelul ochilor, usturime sau durere la nivelul ochilor după utilizarea acestui produs. Pacienții trebuie monitorizați în cazul utilizării prelungite.

Utilizarea lentilelor de contact

Clorura de benzalconiu poate fi absorbită de lentilele de contact moi și le poate decolora. Pacienților trebuie să li se recomande să îndepărteze lentilele de contact înainte de utilizarea acestui medicament și să le reaplice la 15 minute după administrare.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii specifice privind interacţiunile cu latanoprost/timolol.

Au fost raportate creșteri paradoxale ale tensiunii intraoculare după administrarea concomitentă la nivel oftalmic a doi analogi de prostaglandine. Prin urmare, nu se recomandă utilizarea a două sau mai multe prostaglandine, analogi de prostaglandine sau derivați din prostaglandine.

Există un potenţial de efect aditiv care duce la hipotensiune arterială şi/sau bradicardie marcată atunci când picăturile oftalmice care conţin beta-blocante sunt administrate concomitent cu blocante ale canalelor de calciu, medicamente blocante beta-adrenergice, antiaritmice (inclusiv amiodaronă), glicozide digitalice, medicamente parasimpatomimetice, guanetidină.

A fost raportată o beta-blocadă sistemică potențată (de exemplu, ritm cardiac scăzut, depresie) în timpul tratamentului combinat cu inhibitori ai CYP2D6 (de exemplu, chinidină, fluoxetină, paroxetină) și timolol.

Efectul asupra presiunii intraoculare sau efectele cunoscute ale beta-blocadei sistemice pot fi potenţate atunci când Arucom este administrat la pacienţii aflaţi deja în tratament cu medicamente blocante beta- adrenergice administrate oral şi, ca urmare, nu este recomandată utilizarea a două sau mai multe medicamente blocante beta-adrenergice cu administrare locală.

A fost raportată, ocazional, midriază atunci când beta-blocante oftalmice au fost administrate concomitent cu adrenalină (epinefrină).

Hipertensiunea arterială secundară întreruperii bruşte a administrării de clonidină poate fi potenţată în cazul utilizării de beta-blocante.

Beta-blocantele pot creşte efectul hipoglicemiant al medicamentelor antidiabetice. Beta-blocantele pot masca semnele şi simptomele de hipoglicemie (vezi pct. 4.4).

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Latanoprost

Nu există date adecvate privind utilizarea latanoprost la femeile gravide. Studiile la animale au evidențiat toxicitate asupra funcției de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul posibil la om este necunoscut.

Timolol

Nu există date adecvate privind utilizarea timolol la femeile gravide. Timolol nu trebuie utilizat în timpul sarcinii dacă acest lucru nu este absolut necesar. Pentru a reduce absorbția sistemică, vezi pct. 4.2.

Studiile epidemiologice nu au relevat efecte malformative, dar au arătat un risc de întârziere a creşterii intrauterine atunci când beta-blocantele se administrează pe cale orală. În plus, semnele şi simptomele beta-blocadei (de exemplu, bradicardie, hipotensiune arterială, detresă respiratorie şi hipoglicemie) au fost observate la nou-născuţi atunci când beta-blocantele au fost administrate până la naştere. Dacă Arucom este administrat până la naştere, nou-născutul trebuie să fie atent monitorizat în primele zile de viaţă.

Prin urmare, Arucom nu trebuie utilizat în timpul sarcinii. (vezi pct. 5.3).

Alăptarea

Beta-blocantele sunt eliminate în laptele matern. Cu toate acestea, la doze terapeutice de timolol conţinute de picăturile oftalmice, cantitatea de timolol din laptele matern este puţin proabil să fie suficientă pentru a produce simptomele clinice ale beta-blocadei la sugar. Pentru a reduce absorţia sistemică, vezi pct. 4.2.

Latanoprost şi metaboliţii acestuia se pot elimina în laptele uman.

Prin urmare, Arucom nu trebuie utilizat la femeile care alăptează.

Fertilitatea

Studiile la animale au evidențiat faptul că latanoprost și timolol nu au efect asupra fertilității masculine și feminine.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Arucom are are influență mică asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Similar altor preparate oftalmice, instilarea picăturilor oftalmice poate provoca înceţoşarea tranzitorie a vederii. Până când această situaţie nu se rezolvă, pacienţii nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Pentru latanoprost, majoritatea reacţiilor adverse observate sunt legate de sistemul ocular. Din datele provenite din faza extinsă a studiilor clinice pivot efectuate cu latanoprost şi timolol picături oftalmice, 16-20% dintre pacienţi au dezvoltat pigmentare accentuată a irisului, care poate fi permanentă. Într-un studiu deschis cu durata de 5 ani privind evaluarea siguranţei utilizării, efectul de hiperpigmentare a irisului a fost observat la 33% dintre pacienţi (vezi pct. 4.4). Alte reacţii adverse sunt, în general, tranzitorii şi apar la administrarea dozei. Pentru timolol, cele mai grave reacții adverse sunt de natură sistemică, inclusiv bradicardie, aritmie, insuficiență cardiacă congestivă, bronhospasm și reacții alergice.

Asemenea altor medicamente oftalmice aplicate topic, timolol picături oftalmice, soluţie este absorbit în circulaţia sistemică. Acest lucru poate provoca reacţii adverse similare celor observate în cazul administrării de beta-blocante sistemice. Incidenţa reacţiilor adverse sistemice după administrarea topică oftalmică este mai mică decât pentru administrarea sistemică. Reacţiile adverse menţionate includ reacţiile observate în cadrul clasei de beta-blocante oftalmice.

Reacţiile adverse legate de tratamentul cu latanoprost şi timolol picături oftalmice observate în studiile clinice sunt enumerate mai jos.

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă după cum urmează: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10); mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100); rare (≥ 1/100000 şi < 1/1000); foarte rare (< 1/10000); cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tabelul 1: Reacții adverse observate în studiile privind latanoprost/timolol picături, soluție

Aparate, sisteme Foarte frecvente Frecvente Mai puțin Cu frecvenţă și organe (≥ 1/10) ≥ 1/100 și < frecvente necunoscută

1/10 ≥ 1/1000 și (care nu < 1/100 poate fi estimată din datele disponibile) Tulburări Halucinaţie* psihiatrice

Tulburări ale Cefalee sistemului nervos

Tulburări oculare Hiperpigmentare la Durere oculară, Tulburări corneene,

nivelul irisului iritaţie oculară conjunctivită, (inclusiv durere blefarită, cu caracter de hiperemie înţepături, conjunctivală, senzaţie de arsură, vedere înceţoşată, prurit, senzație de lăcrimare excesivă corp străin în ochi) Afecţiuni cutanate Erupţie cutanată şi ale ţesutului tranzitorie, prurit subcutanat * reacții adverse observate la administrarea de timolol Reacţiile adverse suplimentare specifice utilizării componentelor individuale din latanoprost/timolol picături, soluție au fost raportate fie în cadrul studiilor clinice, fie din raportările spontane sau în literatura de specialitate disponibilă.

Pentru latanoprost, acestea sunt:

Reacții adverse Tabelul 2: Latanoprost

Aparate, sisteme și organe Reacții adverse

Infecţii şi infestări Keratită herpetică

Tulburări ale sistemului nervos Ameţeli

Tulburări oculare Modificări ale genelor şi părului fin din jurul

ochiului (creştere a lungimii, grosimii, pigmentării şi numărului); keratită punctiformă, edem periorbital; irită; uveită; edem macular, including edem macular chistoid; xeroftalmie; keratită; edem cornean; eroziuni ale corneei; trichiază; chist irian; fotofobie; modificări periorbitale și palpebrale, determinând adâncirea sulcusului palpebral; edem palpebral; reacție cutanată palpebrală localizată; pseudopemfigoid al conjunctivei oculare +; închidere la culoare a tegumentului la nivel palpebral Tulburări cardiace Angină; angină instabilă; palpitații

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Astm bronşic, exacerbare a astmului bronşic,

dispnee Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului Mialgii; artralgii conjunctiv

Tulburări generale şi la nivelul locului de Durere toracică administrare + Poate fi asociată conservantului clorură de benzalconiu

Pentru timolol, acestea sunt:

Reacții adverse Tabelul 3: timolol maleate (administrare oftalmică)

Aparate, sisteme și organe Reacții adverse

Tulburări ale sistemului imunitar Reacţii alergice sistemice inclusiv reacţie

anafilactică, angioedem, urticarie, erupţie cutanată tranzitorie localizată sau generalizată, prurit Tulburări metabolice şi de nutriţie Hipoglicemie

Tulburări psihice Pierderi de memorie, insomnie, depresie,

coşmaruri Tulburări ale sistemului nervos Accident cerebrovascular, ischemie cerebrală,

amețeli, agravare a semnelor şi simptomelor de miastenia gravis, parestezie, cefalee, sincopă Tulburări oculare Dezlipire coroidiană după procedurile de filtrare din intervenţiile chirurgicale (vezi pct. 4.4), eroziune corneană, keratită, diplopie, sensibilitate corneană scăzută, semne şi simptome de iritaţie oculară (de exemplu, senzaţie de arsură, durere cu caracter de înţepătură, prurit, lăcrimare, eritem), xeroftalmie, ptoză, blefarită, vedere încețoșată Tulburări acustice şi vestibulare Tinitus

Tulburări cardiace Stop cardiac, insuficienţă cardiacă, bloc atrio-

ventricular, insuficienţă cardiacă congestivă, durere toracică, aritmie, bradicardie, edem, palpitații Tulburări vasculare Mâini şi picioare reci, hipotensiune arterială, fenomen Raynaud

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale Bronchospasm (în special la pacienţii cu

afecţiune bronhospastică pre-existentă), tuse, dispnee Tulburări gastro-intestinale Durere abdominală, vărsături, diaree, xerostomie, disgeuzie, dispepsie, greață

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat Erupţie cutanată tranzitorie, erupţii cutanate tranzitorii psoriaziforme, exacerbare a psoriazisului, alopecie Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului Mialgii conjunctiv

Tulburări ale aparatului genital şi sânului Disfuncţie sexuală, scădere a libidoului

Tulburări generale şi la nivelul locului de Astenie, fatigabilitate administrare

Foarte rar, la unii pacienți cu cornee semnificativ afectată, au fost raportate cazuri de calcifiere a corneei în asociere cu utilizarea picăturilor oftalmice care conțin fosfat.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web- site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro/. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 București 011478- RO Tel: + 4 0757 117 259 Fax: +4 0213 163 497 e-mail: adr@anm.ro. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

4.9 Supradozaj

Nu sunt disponibile date în ceea ce priveşte supradozajul cu Arucom la om.

Simptome

Simptomele sistemice ale supradozajului cu timolol sunt: bradicardie, hipotensiune arterială, bronhospasm şi stop cardiac.

Exceptând iritaţia oculară şi hiperemia conjunctivală, nu se cunosc alte reacţii adverse oculare sau sistemice ale supradozajului cu latanoprost.

Tratament

Dacă apar simptome ale supradozajului, tratamentul trebuie să fie simptomatic și de susținere.

Următoarele informaţii pot fi utile în cazul ingestiei accidentale de latanoprost:

Studiile au arătat că timololul nu este ușor dializabil: lavaj gastric, dacă este necesar. Latanoprost este metabolizat masiv la nivelul primului pasaj hepatic. Administrarea unei perfuzii intravenoase cu latanoprost 3 micrograme/kg la voluntari sănătoşi nu a provocat niciun simptom, însă o doză de 5,5-10 micrograme/kg a provocat greaţă, dureri abdominale, ameţeli, fatigabilitate, bufeuri şi transpiraţii. Aceste reacţii au fost uşoare până la moderate ca severitate şi au dispărut fără tratament, în termen de 4 ore de la terminarea perfuziei.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: medicamente beta-blocante oftalmologice, timolol, combinaţii, cod ATC:

S01ED51

Mecanism de acţiune

Arucom conţine două substanţe active: latanoprost şi maleat de timolol. Aceste două componente reduc presiunea intraoculară crescută (PIC) prin mecanisme de acţiune diferite şi efectele asociate determină o reducere suplimentară a PIC comparativ cu fiecare component administrat singur.

Latanoprost, un analog al prostaglandinei F2α, este un agonist selectiv al receptorului prostanoidic FP care scade presiunea intraoculară prin creşterea efluxului umorii apoase. Principalul mecanism de acţiune este reprezentat de creşterea eliminării umorii apoase pe cale uveosclerală. În plus, la om s-a raportat şi creşterea într-o anumită măsură a facilitării efluxului umorii apoase (prin scăderea rezistenţei la filtrarea trabeculară ). Latanoprost nu are niciun efect semnificativ asupra producerii umorii apoase, barierei sânge-umoare apoasă sau circulaţiei sanguine intraoculare.

Tratamentul cronic cu latanoprost administrat intraocular la maimuţe cărora li s-a efectuat în prealabil extracţie extracapsulară a cristalinului, nu a afectat vasele sanguine retiniene, observaţie evidenţiată prin angiografia cu fluoresceină.

Pe parcursul tratamentului de scurtă durată, latanoprost nu a determinat trecerea fluorosceinei la nivelul segmentului posterior al ochiului la pacienţii cu pseudofakie.

Timololul este un blocant (neselectiv) al receptorilor adrenergici beta-1 şi beta-2, care nu are niciun efect simpatomimetic intrinsec, niciun efect deprimant direct la nivelul miocardului sau activitate de stabilizare a membranei. Timololul scade PIO prin reducerea formării umorii apoase în epiteliul ciliar.

Mecanismul de acţiune precis nu este stabilit cu exactitate, dar este probabilă inhibarea sintezei crescute a AMP-ului ciclic prin stimularea endogenă beta-adrenergică. Nu s-a demonstrat că timololul influenţează semnificativ permeabilitatea barierei sânge-umoare apoasă pentru proteinele plasmatice. La iepuri, timololul nu a avut niciun efect asupra fluxului sanguin regional ocular după administrarea de lungă durată.

Efecte farmacodinamice
Eficacitate și siguranță clinică

În studiile de stabilire a dozei, latanoprost/timolol picături oftalmice a produs scăderi semnificativ mai mari ale valorilor medii ale PIO în timpul zilei comparativ cu latanoprost şi timolol administrate o dată pe zi ca monoterapie. În două studii clinice bine controlate, dublu-orb, cu durata de şase luni, efectul de reducere a PIO al latanoprost/timolol picături oftalmice a fost comparat cu latanoprost şi timolol utilizate ca monoterapie la pacienţii cu o valoare a PIO de cel puţin 25 mm Hg sau mai mare. După o perioadă de 2-4 săptămâni de administrare a timolol (media scăderii a PIO de la includerea în studiu a fost 5 mm Hg), un efect suplimentar de scădere a valorii medii a PIO în timpul zilei, cu valori de 3,1, 2,0 şi 0,6 mm Hg a fost observat după 6 luni de tratament cu latanoprost/timolol picături oftalmice, soluţie, latanoprost şi, respectiv timolol (de două ori pe zi). Efectul de scădere a PIO exercitat de latanoprost/timolol picături oftalmice s-a menţinut într-un studiu deschis cu durata de 6 luni, efectuat ca o extindere a acestor studii.

Datele existente sugerează faptul că administrarea dozei seara poate fi mai eficace în scăderea PIO decât administrarea acesteia dimineaţa. Cu toate acestea, atunci când se are în vedere administrarea medicamentului fie dimineaţa fie seara, trebuie luată în considerare integrarea modului de administrare în stilul de viaţă al pacienţilor şi complianţa acestora.

Trebuie reţinut faptul că, în caz de eficacitate insuficientă a combinaţiilor fixe, rezultatele studiilor indică faptul că utilizarea unei combinaţii aleatorii de timolol administrat de două ori pe zi şi latanoprost o dată pe zi, poate fi totuşi eficace.

Debutul acţiunii latanoprost/timolol se produce în decurs de o oră de la administrare şi efectul maxim apare după 6 până la 8 ore. S-a demonstarat că efectul de reducere adecvată a PIO a persistat până la 24 ore după administrarea de doze repetate.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Latanoprost

Absorbție

Latanoprost este un promedicament de tip de ester izopropilic care, este inactiv ca atare, dar devine biologic activ după hidroliza sa la forma acidă a latanoprostului de către esterazele din cornee cu. Promedicamentul este bine absorbit prin cornee şi întreaga cantitate de medicament care ajunge la nivelul umorii apoase este hidrolizată în cursul pasajului prin cornee.

Distribuție

Studiile efectuate la om indică faptul că la nivelul umorii apoase concentraţia maximă, de aproximativ 15-30 ng/ml, este atinsă la aproximativ 2 ore după administrarea topică de latanoprost în monoterapie. După administrarea topică la maimuţe, latanoprostul se distribuie în principal la nivelul segmentului anterior, conjunctivei şi pleoapelor.

Forma acidă a latanoprostului are un clearance plasmatic de 0,40 l/h/kg şi un volum de distribuţie mic, de 0,16 l/kg, rezultând un timp de înjumătăţire plasmatică scurt, de 17 minute. După administrarea topică oftalmică, biodisponibilitatea sistemică a formei acide a latanoprostului este de 45%. Forma acidă a latanoprostului se leagă de proteinele plasmatice în procent de 87%.

Metabolizare și eliminare

Practic, metabolizarea formei acide a latanoprostului la nivel ocular este inexistentă. În principal, metabolizarea se realizează la nivel hepatic. În studiile efectuate la animale s-a constatat că principalii metaboliţi, 1,2-dinor şi 1,2,3,4-tetranor, nu prezintă sau au numai acţiune biologică scăzută şi se elimină în principal prin urină.

Timolol
Absorbție și distribuție

Concentraţia maximă de timolol în umoarea apoasă este atinsă după aproximativ o oră de la administrarea locală a picăturilor oftalmice. O parte din doză este absorbită pe cale sistemică şi concentraţia plasmatică maximă de 1 ng/ml este atinsă la 10-20 minute după administrarea locală a unei picături oftalmice la nivelul fiecărui ochi, o dată pe zi (300 micrograme/zi).

Metabolizare

Timpul de înjumătăţire plasmatică al timololului este de aproximativ 6 ore. Timololul este metabolizat în proporţie mare la nivel hepatic.

Eliminare

Metaboliţii sunt eliminaţi în urină împreună cu o cantitate nemodificată de timolol.

Latanoprost/timolol

Relație farmacocinetică/farmacodinamică

Nu s-au observat interacţiuni farmacocinetice între latanoprost şi timolol, deşi s-a remarcat o creştere de aproximativ 2 ori a concentraţiei formei acide a latanoprostului în umoarea apoasă la 1-4 ore după administrarea de latanoprost/timolol comparativ cu administrarea în monoterapie a componentelor.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Profilul de siguranţă oculară şi sistemică a componentelor individuale este bine stabilit. Nu au fost observate reacţii adverse sistemice sau oculare la iepurii trataţi topic cu combinaţia fixă sau cu soluţii oftalmice cu latanoprost şi timolol administrate concomitent. Studiile farmacologice privind siguranţa, genotoxicitatea şi carcinogenitatea efectuate cu fiecare dintre componente nu au evidenţiat riscuri speciale pentru om. Latanoprostul nu a afectat vindecarea rănilor corneene existente la nivelul ochiului de iepure, în timp ce timololul a inhibat procesul de vindecare la nivelul ochiului de iepure şi ochiului de maimuţă atunci când este administrat mai frecvent decât o dată pe zi.

Latanoprost nu a determinat efecte asupra fertilităţii la masculi sau femele de şobolani şi nu a fost stabilit potenţialul teratogen la şobolani şi iepuri. Nu a fost observată embriotoxicitate la şobolani, după administrarea unor doze intravenoase de până la 250 micrograme/kg/zi. Cu toate acestea, latanoprostul a determinat toxicitate embriofetală, caracterizată prin creşterea incidenţei de resorbţie întârziată şi avort şi de greutate fetală redusă, la iepuri, la doze administrate intravenos de 5 micrograme/kg şi zi (aproximativ de 100 de ori doza clinică) şi peste.

Timololul nu a determinat efecte asupra fertilităţii la masculi sau femele de şobolani sau potenţial teratogen la şoareci, şobolani şi iepuri.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu

Clorură de benzalconiu

Fosfat monosodic monohidrat

Fosfat disodic anhidru

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Studiile in vitro au arătat că la administrarea concomitentă de latanoprost şi timolol picături oftalmice cu picături oftalmice care conţin tiomersal apare precipitarea. Dacă se utilizează concomitent astfel de medicamente cu Arucom, picăturile oftalmice trebuie administrate la interval de cel puţin 5 minute.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a flaconului: 4 săptămâni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C-8°C).

După prima deschidere a flaconului a se utiliza în decurs de 4 săptămâni (vezi pct. 6.3). A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A se păstra flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din polietilenă de joasă densitate (5 ml) prevăzut cu dop picurător, capac din polietilenă de înaltă densitate.

Fiecare flacon conţine 2,5 ml picături oftalmice, soluţie.

Arucom este disponibil în următoarele mărimi de ambalaj: un flacon a 2,5 ml, 3 flacoane a câte 2,5 ml şi 6 flacoane a câte 2,5 ml.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm. 165-173, 13581 Berlin

Germania

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

9874/2017/01-02-03

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data reînnoirii autorizaţiei - Aprilie 2017

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Ianuarie 2020