ARTIDENTAL 40mg/0.01mg/ml soluție injectabilă INIBSA DENTAL - prospect medicament

N01BB58 articaină + adrenalină

Medicamentul ARTIDENTAL 40mg/0.01mg/ml conține substanța articaină+adrenalină , cod ATC N01BB58 - Sistemul nervos | Anestezice locale | Amide .

Date generale despre ARTIDENTAL 40mg/0.01mg/ml INIBSA DENTAL

Substanța: articaină+adrenalină

Data ultimei liste de medicamente: 01-05-2022

Codul comercial: W62299003

Concentrație: 40mg/0.01mg/ml

Forma farmaceutică: soluție injectabilă

Cantitate: 50

Prezentare produs: cutie x50 cartuse din sticla incolora cu piston cu cavitate a cate 1.8ml sol inj

Tip produs: generic

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: LABORATORIOS INIBSA, S.A. - SPANIA

APP deținător: INIBSA DENTAL S.L.U - SPANIA

Număr APP: 8234/2015/03

Valabilitate: 2 ani

Concentrațiile disponibile pentru articaină + adrenalină

40mg/0.005mg/ml, 40mg/0.010mg/ml, 40mg/0.01mg/ml, 40mg/ml+0.01mg/ml

Conținutul prospectului pentru medicamentul ARTIDENTAL 40mg/0.01mg/ml soluție injectabilă INIBSA DENTAL

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml soluţie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 ml de soluție injectabilă conține clorhidrat de articaină 40 mg și adrenalină 10 micrograme (sub formă de tartrat de adrenalină).

Fiecare cartuș de 1,8 ml de soluție injectabilă conține clorhidrat de articaină 72 mg și adrenalină 18

micrograme (sub formă de tartrat de adrenalină).

Excipienți cu efect cunoscut: metabisulfit de sodiu (E223), clorură de sodiu, acid citric monohidrat,.

ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml conține sodiu 0,83 mg per 1 ml de soluție, adică 1,5

mg/1,8 ml.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.

Soluţia este un lichid limpede, neopalescent, incolor, cu un pH cuprins între 3,0 şi 5,0. Osmolalitatea

soluţiei este de aproximativ 290 mOsm/kg.

Soluția nu prezintă particule vizibile.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Anestezie locală și loco-regională în intervențiile stomatologice.

ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml, este indicat utilizării la adulți, adolescenți și copii cu

vârsta peste 4 ani (sau cu greutate corporală începând de la 20 kg )..

4.2 Doze şi mod de administrare

Numai pentru utilizare profesională de către medici sau medici stomatologi.

Doze

Pentru toate grupele de pacienți, trebuie utilizată cea mai mică doză care asigură anestezie eficace.

Dozele necesare trebuie determinate în mod individual.

Pentru o procedură de rutină, doza normală pentru pacienții adulți este de 1 cartuș, dar o cantitate mai

mică decât conținutul unui cartuș poate fi suficientă pentru anestezia eficace. Conform deciziei medicului stomatolog, pot fi necesare mai multe cartușe pentru proceduri mai extinse, fără a se depăși doza maximă recomandată.

Pentru majoritatea intervențiilor stomatologice, se preferă utilizarea ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5

micrograme/ml.

Pentru intervenții stomatologice mai complexe, cum sunt cele care necesită hemostază pronunțată, se

preferă utilizarea ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml.

Utilizarea concomitentă a sedativelor pentru a reduce anxietatea pacientului:

Doza maximă sigură de anestezice locale poate fi redusă la pacienții sedați, ca urmare a unui efect

cumulativ asupra deprimării sistemului nervos central (vezi pct. 4.5).

● Adulți și adolescenți (cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani) La adulți și adolescenți, doza maximă de articaină este de 7 mg/kg, cu o doză maximă absolută de

articaină de 500 mg. Doza maximă de articaină de 500 mg corespunde dozei recomandate la un adult sănătos, cu o greutate corporală de peste 70 kg.

Tabelul de mai jos prezintă doza maximă recomandată:

Greutatea

Doza maximă de Volumul total (ml) și

corporală a Doza de clorhidrat de numărul echivalent de pacientului adrenalină (mg) articaină (mg) cartușe (1,8 ml) (kg) 40 280 0,070 7,0 (3,9 cartușe) 50 350 0,088 8,8 (4,9 cartușe) 60 420 0,105 10,5 (5,8 cartușe) 70 sau peste 490 0,123 12,3 (6,8 cartușe) ● Copii (cu vârsta cuprinsă între 4 și 11 ani) Siguranța ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml, la copii cu vârsta de 4 ani și mai mică nu a

fost stabilită. Nu sunt disponibile date.

Cantitatea injectabilă trebuie determinată în funcție de vârsta și greutatea corporală a copilului și de

magnitudinea intervenției chirurgicale. Doza medie eficace de articaină este de 2 mg/kg pentru intervenții simple și de 4 mg/kg pentru intervenții complexe. Trebuie utilizată doza cea mai mică care oferă anestezie dentară eficace. La copiii cu vârsta de 4 ani (sau începând cu o greutate corporală de 20 kg) și peste, doza maximă de articaină este de 7 mg/kg, cu o doză maximă absolută de articaină de 385 mg pentru un copil sănătos cu greutate corporală de 55 kg.

Tabelul de mai jos prezintă doza maximă recomandată:

Greutatea

Doza maximă de Volumul total (ml) și

corporală a Doza de clorhidrat de numărul echivalent de pacientului adrenalină (mg) articaină (mg) cartușe (1,8 ml) (kg) 20 140 0,035 3,5 (1,9 cartușe) 30 210 0,053 5,3 (2,9 cartușe) 40 280 0,070 7,0 (3,9 cartușe) 55 385 0,096 9,6 (5,3 cartușe) ● Grupe speciale de pacienți Vârstnici și pacienți cu tulburări renale

Din cauza lipsei datelor clinice, trebuie luate măsuri de precauție speciale pentru a se administra cea

mai mică doză care asigură anestezie eficace la vârstnici și pacienți cu tulburări renale (vezi pct. 4.4 și 5.2).

Pot să apară concentrații plasmatice crescute de medicament la acești pacienți, în special după

utilizarea repetată. În caz de necesitate a reinjectării, pacientul trebuie monitorizat cu strictețe, pentru a se identifica orice semn de supradozaj relativ (vezi pct. 4.9).

Pacienți cu insuficiență hepatică

Trebuie luate măsuri de precauție speciale pentru a se administra cea mai mică doză care asigură

anestezie eficace la pacienții cu insuficiență hepatică, în special după utilizarea repetată, deși 90% din articaină este inițial inactivată de esteraze plasmatice nespecifice la nivelul țesutului și în sânge.

Pacienți cu deficit de colinesterază plasmatică

Pot apărea concentrații plasmatice crescute de medicament la pacienții cu deficit de colinesterază sau

aflați în tratament cu inhibitori ai acetilcolinesterazei, întrucât medicamentul este inactivat în proporție de 90% de către esterazele plasmatice, vezi pct. 4.4 și 5.2. Prin urmare, trebuie utilizată doza cea mai mică asigură anestezie eficace.

Mod de administrare

Infiltrare și administrare perineurală în cavitatea bucală.

Anestezicele locale trebuie injectate cu precauție atunci când există o inflamație și/sau infecție la

nivelul locului de injectare. Viteza de injectare trebuie să fie foarte lentă (1 ml/minut).

Precauții care trebuie luate înaintea manipulării sau administrării medicamentului

Acest medicament trebuie utilizat doar de către sau sub supravegherea medicilor sau medicilor

stomatologi instruiți suficient și familiarizați cu diagnosticul și tratamentul toxicității sistemice.

Disponibilitatea echipamentului adecvat de resuscitare și medicației adecvate trebuie să fie asigurate

înainte de inducerea anesteziei regionale cu anestezice locale, pentru a se permite tratamentul rapid al oricăror urgențe respiratorii și cardiovasculare. Starea conștienței pacientului trebuie monitorizată după fiecare injecție cu anestezic local.

Atunci când ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml este utilizat pentru infiltrații sau anestezie

regională în bloc, injectarea trebuie efectuată întotdeauna lent și cu aspirație prealabilă.

Pentru instrucțiuni privind manipularea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

* Hipersensibilitate la articaină (sau la orice agent anestezic local de tip amidic), la adrenalină sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.

* Pacienți cu epilepsie necontrolată de tratament.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Înainte de a utiliza acest medicament, este important să:

- vă interesați de terapiile actuale și de istoricul pacientului;

- mențineți contactul verbal cu pacientul;

- aveți la îndemână echipament de resuscitare (vezi pct. 4.9).

Atenționări speciale

Acest medicament trebuie utilizat cu precauție deosebită la pacienții cu următoarele afecțiuni și trebuie

luată în considerare amânarea intervenției chirurgicale stomatologice dacă afecțiunea este severă și/sau instabilă.

Pacienți cu afecțiuni cardiovasculare:

Trebuie utilizată cea mai mică doză care duce la anestezie eficace în caz de:

* tulburări ale formării și conducerii impulsurilor cardiace (de exemplu, bloc atrioventricular de gradul 2 sau 3, bradicardie pronunțată)

* insuficiență cardiacă acută decompensată (insuficiență cardiacă acută congestivă)

* hipotensiune arterială

* pacienți cu tahicardie paroxistică sau aritmii absolute cu ritm cardiac rapid

* pacienți cu angină pectorală instabilă sau istoric de infarct miocardic recent (mai puțin de 6 luni)

* pacienți cu intervenție chirurgicală recentă (3 luni) de bypass al arterei coronare

* pacienți care utilizează betablocante non-cardioselective (de exemplu, propranolol) (risc de criză hipertensivă sau bradicardie severă) (vezi pct. 4.5)

* pacienți cu hipertensiune arterială necontrolată

* tratament concomitent cu antidepresive triciclice, întrucât aceste substanțe active pot intensifica efectele cardiovasculare ale adrenalinei (vezi pct. 4.5) Acest medicament trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu următoarele afecțiuni:

Pacienți cu epilepsie:

Din cauza acțiunii convulsivante, toate anestezicele locale trebuie utilizate cu foarte mare prudență.

Pacienți cu deficit de colinesterază plasmatică:

Un deficit de colinesterază plasmatică poate fi suspicionat atunci când apar semne clinice de

supradozaj la doza uzuală pentru anestezie și când a fost exclusă o injectare intravasculară. În acest caz, trebuie exercitată prudență la următoarea injectare și trebuie aplicată reducerea dozei.

Pacienți cu boală renală:

Trebuie utilizată doza cea mai mică care asigură anestezie eficace.

Pacienți cu boală hepatică severă:

Acest medicament trebuie utilizat cu prudență, din cauza prezenței bolii hepatice, deși 90% din

articaină este inițial inactivată de esteraze plasmatice nespecifice la nivelul țesutului și în sânge.

Pacienți cu miastenia gravis tratați cu inhibitori ai acetilcolinesterazei:

Trebuie utilizată cea mai mică doză care asigură anestezie eficace.

Pacienți cu porfirie:

ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml trebuie utilizat la pacienții cu porfirie acută doar atunci

când nu există alternative mai sigure. Trebuie luate măsurile de precauție adecvate la toți pacienții cu porfirie, întrucât acest medicament poate declanșa porfiria.

Pacienți cu tratament concomitent cu anestezice halogenate inhalatorii:

Trebuie utilizată cea mai mică doză care asigură anestezie eficace (vezi pct. 4.5).

Pacienți cărora li se administrează tratament cu antiagregante plachetare/anticoagulante:

ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml trebuie administrat cu precauție la pacienții care

utilizează medicamente antiagregante plachetare/anticoagulante sau diagnosticați cu tulburări de coagulare, din cauza riscului crescut de sângerare. Riscul crescut de sângerare este mai degrabă asociat cu intervenția decât cu medicamentul.

Pacienți vârstnici:

Pot să apară concentrații plasmatice crescute de medicament la pacienții vârstnici, în special după

utilizarea repetată. În caz de necesitate a reinjectării, pacientul trebuie monitorizat cu strictețe, pentru a se identifica orice semn de supradozaj relativ (vezi pct. 4.9).

Prin urmare, trebuie utilizată doza cea mai mică care asigură anestezie eficace.

Utilizarea ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5 micrograme/ml soluție injectabilă, în loc de ARTIDENTAL

40 mg/ml + 10 micrograme/ml soluție injectabilă, trebuie luată în considerare pentru conținutul mai scăzut de adrenalină de 5 micrograme/ml, în următoarele situații:

* Pacienți cu boli cardiovasculare (de exemplu, insuficiență cardiacă, boală cardiacă coronariană, istoric de infarct miocardic, aritmie cardiacă, hipertensiune arterială)

* Pacienți cu tulburări ale circulației cerebrale, istoric de accidente vasculare cerebrale:

Se recomandă ca tratamentul dentar cu articaină/adrenalină să fie amânat timp de șase luni

după un accident vascular cerebral, din cauza riscului crescut de accidente vasculare cerebrale recurente.

* Pacienți cu diabet zaharat necontrolat terapeutic:

Acest medicament trebuie utilizat cu precauție, din cauza efectului hiperglicemiant al

adrenalinei

* Pacienți cu tireotoxicoză:

Acest medicament trebuie utilizat cu precauție, din cauza prezenței adrenalinei.

* Pacienți cu feocromocitom:

Acest medicament trebuie utilizat cu precauție, din cauza prezenței adrenalinei.

* Pacienți cu suspiciune de glaucom acut cu unghi închis:

Acest medicament trebuie utilizat cu precauție, din cauza prezenței adrenalinei.

Trebuie utilizată doza cea mai mică care asigură anestezie eficace.

Acest medicament trebuie utilizat în mod sigur și eficace, în condițiile corespunzătoare:

Adrenalina scade circulația sanguină de la nivelul gingiilor, putând să cauzeze necroza țesutului local.

Au fost raportate cazuri foarte rare de afectare a nervilor prelungită sau ireversibilă, și pierdere a

simțului gustativ, după analgezia blocului mandibular.

Efectele anesteziei locale pot fi reduse când acest medicament este injectat într-o zonă inflamată sau

infectată.

Doza poate fi, de asemenea, redusă, în caz de hipoxie, hiperkaliemie și acidoză metabolică.

Riscul de traumatism prin mușcături (ale buzelor, obrajilor, mucoaselor și limbii) există, în special la

copii; pacientul trebuie informat să evite guma de mestecat sau consumul de alimente, până la reinstalarea sensibilității normale.

Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per cartuș, adică practic 'nu conține

sodiu”.

Datorită prezenței metabisulfitului de sodiu, medicamentul poate provoca rareori reacții de

hipersensibilitate severe și bronhospasm.

Dacă există orice risc de reacție alergică, alegeți un medicament diferit pentru anestezie (vezi pct. 4.3).

Precauții pentru utilizare

Risc asociat cu injectarea intravasculară accidentală:

Injectarea intravasculară accidentală poate cauza creșterea bruscă a concentrației de adrenalină și de

articaină în circulația sistemică. Aceasta poate fi asociată cu reacții adverse severe, cum sunt convulsiile, urmate de deprimarea sistemului nervos central și depreimare cardiorespiratorie, și comă, progresând spre stop respirator și stop circulator.

Astfel, pentru a vă asigura că acul nu penetrează un vas de sânge în timpul injectării, trebuie efectuată

aspirația înainte de injectarea medicamentului anestezic local. Cu toate acestea, absența sângelui în seringă nu garantează evitarea injectării intravasculare.

Risc asociat cu injecția intraneurală:

Injectarea intraneurală accidentală poate duce la deplasarea retrogradă a medicamentului de-a lungul

nervului.

Pentru a evita injectarea intraneurală și a împiedica leziunile nervilor în cazul blocării nervoase, acul

trebuie întotdeauna retras ușor dacă pacientul simte o senzație de șoc electric în timpul injectării sau dacă injectarea este deosebit de dureroasă. În caz de leziuni nervoase prin înțepare cu acul, efectul neurotoxic poate fi agravat de potențialul de neurotoxicitate chimică al articainei și de prezența adrenalinei, întrucât poate afecta irigarea sanguină perineurală și împiedica eliminarea locală a articainei.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacțiuni cu articaina
Interacțiuni ce necesită precauții de utilizare:
Alte anestezice locale

Toxicitatea anestezicelor locale este cumulativă.

Doza totală a tuturor anestezicelor locale administrate nu trebuie să depășească doza maximă

recomandată a medicamentelor utilizate.

Sedative (deprimante ale sistemului nervos central, de exemplu, benzodiazepine, opioide):

Dacă sunt utilizate sedative pentru a scădea anxietatea pacientului, trebuie utilizate doze reduse de

anestezice, întrucât anestezicele locale, la fel ca și sedativele, sunt deprimante ale sistemului nervos central, și, în asociere, pot avea efect cumulativ (vezi pct. 4.2).

Interacțiuni cu adrenalina
Interacțiuni ce necesită precauții de utilizare:
Anestezice halogenate volatile (de exemplu, halotan):

Trebuie utilizate doze reduse ale acestui medicament, din cauza sensibilizării cordului la efectele

aritmogene ale catecolaminelor: risc de aritmie ventriculară severă.

Se recomandă discuția cu medicul anestezist înainte de administrarea anestezicului local în timpul

anesteziei generale.

Agenți blocanți adrenergici postganglionari (de exemplu, guanadrel, guanetidină și alcaloizi din

rauwolfia):

Trebuie utilizate doze reduse ale acestui medicament, sub supraveghere medicală strictă și cu aspirație

atentă, din cauza posibilității de creștere a răspunsului la vasoconstrictoare adrenergice: risc de hipertensiune arterială și alte efecte cardiovasculare.

Betablocante adrenergice neselective (de exemplu, propranolol, nadolol):

Trebuie utilizate doze reduse ale acestui medicament, din cauza posibilității de creștere a tensiunii

arteriale și riscului crescut de bradicardie.

Antidepresive triciclice (ADT) (de exemplu, amitriptilină, desipramină, imipramină,

nortriptilină, maprotilină și protriptilină):

Doza și rata de administrare a acestui medicament trebuie redusă, din cauza unui risc crescut de

hipertensiune arterială severă.

Inhibitori COMT (inhibitori ai catecol-O-metil transferazei) (de exemplu, entacaponă,

tolcaponă):

Pot să apară aritmii, creșterea frecvenței cardiace și variații ale tensiunii arteriale.

La pacienții aflați în tratament cu inhibitori COMT trebuie să fie administrată o cantitate redusă de

adrenalină în cadrul anesteziei dentare.

Inhibitori MAO (atât A-selectivi (de exemplu, moclobemidă), cât și neselectivi (de exemplu,

fenelzină, tranilcipromină, linezolid):

Dacă nu poate fi evitată administrarea concomitentă a acestor medicamente, doza și rata de

administrare a acestui medicament trebuie reduse, iar medicamentul trebuie utilizat sub supraveghere medicală strictă, din cauza posibilității de potențare a efectelor adrenalinei, care duce la risc de criză hipertensivă.

Medicamente care cauzează aritmii (de exemplu, antiaritmice cum sunt digitalicele, chinidina):

Doza de administrare a acestui medicament trebuie redusă din cauza riscului crescut de aritmie, atunci

când se administrează concomitent pacienților adrenalină și glucozide digitalice. Se recomandă aspirarea atentă înaintea administrării.

Medicamente ocitotice de tipul alcaloizilor din ergot (de exemplu, metisergidă, ergotamină,

ergonovină):

Utilizați acest medicament sub strictă supraveghere medicală, din cauza creșterilor cumulate sau

sinergice ale tensiunii arteriale și/sau răspunsului ischemic.

Vasopresoare simpatomimetice (de exemplu, în principal cocaină, dar și amfetamine, fenilefrină,

pseudoefedrină și oximetazolină):

Există un risc de toxicitate adrenergică.

Dacă a fost utilizat orice vasopresor simpatomimetic în timpul ultimelor 24 ore, tratamentul

stomatologic planificat trebuie amânat.

Fenotiazine (și alte neuroleptice):

A se utiliza cu precauție la pacienții care iau fenotiazine, luându-se în considerare riscul de

hipotensiune arterială din cauza posibilității de inhibare a efectului adrenalinei.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Studiile la animale efectuate cu articaină 40 mg/ml + adrenalină 10 micrograme/ml, precum și cu

articaină în monoterapie, nu au evidențiat efecte dăunătoare asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, nașterii sau dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3).

Studiile la animale au evidențiat că adrenalina are efecte toxice asupra funcției de reproducere, în doze

mai mari decât doza maximă recomandată (vezi pct. 5.3).

Nu există experiență privind utilizarea articainei la femeile gravide, mai puțin în timpul travaliului.

Adrenalina și articaina traversează bariera placentară, deși articaina face acest lucru într-o proporție

mai scăzută decât alte anestezice locale. Concentrațiile serice ale articainei, măsurate la sugarii nou- născuți, au fost de aproximativ 30% din concentrațiile materne. În cazul administrării intravasculare accidentale la mamă, adrenalina poate reduce perfuzia uterină.

În timpul sarcinii, ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml trebuie administrat doar după

analiza atentă a raportului beneficiu/risc.

Datorită conținutului scăzut de adrenalină, trebuie preferată utilizarea de ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5

micrograme/ml soluție injectabilă în loc de ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml soluție injectabilă.

Alăptarea

Ca rezultat al scăderii rapide a concentrațiilor serice și al eliminării rapide nu au fost găsite cantități de

articaină relevante din punct de vedere clinic în laptele uman. Adrenalina trece în laptele uman, dar are, de asemenea, un timp de înjumătățire plasmatică prin eliminare scurt.

De obicei nu este necesară întreruperea alăptării în cazul utilizării pe termen scurt, începând cu 5 ore

după anestezie.

Fertilitatea

Studiile la animale cu articaină 40 mg/ml + adrenalină 10 micrograme/ml nu au evidențiat efecte

asupra fertilității (vezi pct. 5.3). Nu se așteaptă efecte dăunătoare asupra fertilității umane la dozele terapeutice.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Asocierea de clorhidrat de articaină și tartrat de adrenalină soluție injectabilă poate avea o influență

minoră asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Amețeala (inclusiv vertij, tulburări de vedere și oboseală) poate să apară ca urmare a administrării ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml (vezi pct. 4.8 al RCP). Astfel, pacienții nu trebuie să părăsească cabinetul stomatologic până când nu își recuperează capacitățile (în general în decurs de 30 de minute) în urma intervenției stomatologice.

4.8 Reacţii adverse

a) Rezumatul profilului de siguranță Reacțiile adverse în urma administrării articainei/adrenalinei sunt similare celor observate cu alte

anestezice/vasoconstrictoare amidice locale. Aceste reacții adverse sunt, în general, asociate cu doza.

Acestea pot fi, de asemenea, determinate de hipersensibilitatea, idiosincrazia sau toleranța diminuată a

pacientului. Tulburările sistemului nervos, reacțiile la nivelul locului de injectare, hipersensibilitatea, tulburările cardiace și tulburările vasculare sunt reacțiile adverse care apar cel mai frecvent.

Reacțiile adverse grave sunt, în general, sistemice.

b) Lista reacțiilor adverse sub formă de tabel Reacțiile adverse raportate provin din raportarea spontană, din studiile clinice și din literatură.

Clasificarea frecvențelor respectă următoarea convenție: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 și

<1/10), mai puțin frecvente (≥1/1000 și <1/100), rare (≥1/10000 și <1/1000), foarte rare (<1/10000) și cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Clasificarea MedDRA pe Frecvență Reacții adverse

aparate, sisteme și organe Infecții și infestări Frecvente Gingivită

Tulburări ale sistemului Rare 1

Reacții alergice , anafilactice/anafilactoide imunitar

Tulburări psihice Rare 4

Nervozitate/anxietate

Frecvență Dispoziție euforică

necunoscută Tulburări ale sistemului Frecvente Neuropatie:

nervos Nevralgie (durere neuropatică) Hipoestezie/amorțeală (orală și periorală)

Hiperestezie

Disestezie (orală și periorală), inclusiv

Disgeuzie (de exemplu, gust metalic,

tulburări ale gustului) Ageuzie

Alodinie

Termohiperestezie

Cefalee

Mai puțin frecvente Senzație de arsură

Rare 2

Tulburare a nervului facial (paralizie și

pareză) Sindrom Horner (ptoză a pleoapei,

enoftalmie, mioză) Somnolență

Nistagmus

Foarte rare 3

Parestezie (hipoestezie persistentă și

pierdere a simțului gustativ) după blocarea nervului mandibular sau alveolar inferior Tulburări oculare Rare 4

Diplopie (paralizia mușchilor oculomotori)

Tulburări ale vederii (orbire temporară)

Ptoză

Mioză

Enoftalmie

Tulburări acustice și Rare Hiperacuzie

vestibulare 4 Tinitus

Tulburări cardiace Frecvente Bradicardie

Tahicardie

Rare Palpitații

Frecvență Tulburări de conducere (bloc

necunoscută atrioventricular) Tulburări vasculare Frecvente Hipotensiune arterială (cu posibil colaps

circulator) Mai puțin frecvente Hipertensiune arterială

Rare Hiperemie facială

Frecvență Hiperemie locală/regională

necunoscută Vasodilatație Vasoconstricție

Tulburări respiratorii, Rare Bronhospasm/astm bronșic

toracice și mediastinale 2 Dispnee

Frecvență 1

Disfonie (răgușeală) necunoscută

Tulburări gastro-intestinale Frecvente Edem lingual, al buzelor și gingiilor

Mai puțin frecvente Stomatită, glosită

Greață, vărsături, diaree

Rare Exfoliere (desprindere)/ulcerație/a mucoasei

gingivale/orale Frecvență Disfagie

necunoscută Edem jugal Glosodinie

Afecțiuni cutanate și ale Mai puțin frecvente Erupție cutanată tranzitorie

țesutului subcutanat Prurit Rare Angioedem (edem

facial/lingual/labial/traheal/ laringian/periorbital) Urticarie

Frecvență Eritem

necunoscută Hiperhidroză Tulburări musculo-scheletice Mai puțin frecvente Cervicalgie

și ale țesutului conjunctiv Rare 4 Spasme musculare

Frecvență Agravare a manifestărilor neuromusculare

necunoscută ale sindromului Kearns-Sayre Trismus

Tulburări generale și la Mai puțin frecvente Durere la nivelul locului de injectare

nivelul locului de Rare Exfoliere/necroză la nivelul locului de administrare injectare Fatigabilitate, astenie (slăbiciune)/Frisoane

Frecvență Edem local

necunoscută Senzație de căldură Senzație de frig

c) Descrierea reacțiilor adverse selectate Reacțiile alergice nu trebuie confundate cu episoade de sincopă (palpitații cardiace din cauza

adrenalinei).

În urma administrării articainei în asociere cu adrenalină, a fost descrisă instalarea paraliziei faciale cu

debut tardiv, după 2 săptămâni a, iar afecțiunea a fost neschimbată 6 luni mai târziu.

Aceste patologii nervoase pot să apară cu simptome variate de senzații anormale. Parestezia poate fi

definită ca o senzație anormală spontană, de obicei nedureroasă (de exemplu, arsură, înțepături, furnicături sau prurit), cu mult peste durata estimată a anesteziei. Cele mai multe cazuri de parestezie raportate în urma tratamentului dentar sunt trecătoare și se rezolvă în decurs de zile, săptămâni sau luni.

Parestezia persistentă, în principal ca urmare a blocării nervilor de la nivelul mandibulei, este

caracterizată de recuperare lentă, incompletă sau absența recuperării.

Mai multe reacții adverse, cum sunt agitația, anxietatea/nervozitatea, tremorul, tulburările de vorbire,

pot reprezenta semne de avertizare înainte de deprimarea SNC. În abordarea terapeutică a acestor semne, pacienților trebuie să li se ceară să hiperventileze și trebuie instituită supravegherea (vezi pct.

4.9 al RCP).

d) Copii și adolescenți Profilul de siguranță a fost similar la copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 4 și 18 ani,

comparativ cu adulții. Cu toate acestea, lezarea accidentală a țesuturilor moi a fost observată mai frecvent, în special la copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, din cauza anesteziei prelungite a țesuturilor moi.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru

permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucureşti 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro Website: www.anm.ro

4.9 Supradozaj

Tipuri de supradozaj

Termenul 'supradozaj cu anestezic local”, în sensul cel mai larg, este utilizat deseori pentru a descrie:

* supradozaj absolut,

* supradozaj relativ, de exemplu:

- injectarea accidentală într-un vas de sânge sau

- absorbția anormal de rapidă în circulația sistemică sau

- întârzierea metabolizării și eliminării medicamentului.

În cazul unui supradozaj relativ, pacienții prezintă în general simptome în intervalul primelor minute.

În schimb, în cazul supradozajului absolut, semnele de toxicitate, în funcție de locul de injectare, apar

ulterior, după injectare.

Simptome

Datorate unui supradozaj (absolut sau relativ), având în vedere că excitarea poate fi tranzitorie sau

absentă, primele manifestări pot fi somnolența care duce la inconștiență și stop respirator.

Datorate articainei:

Simptomele sunt dependente de doză și au o severitate progresivă în ceea ce privește manifestările

neurologice (presincopă, sincopă, cefalee, neliniște, agitație, stare confuzională, dezorientare, amețeală (senzație de leșin), tremor, stupoare, deprimare profundă a SNC, pierdere a conștienței, comă, convulsii (inclusiv criză convulsivă tonico-clonică), tulburare de vorbire (de exemplu, dizartrie, logoree), vertij, tulburare de echilibru (instabilitate), manifestări oculare (midriază, vedere încețoșată, tulburări de acomodare), urmate de manifestări vasculare (paloare (locală, regională, generală), respiratorii (apnee (stop respirator), bradipnee, tahipnee, căscat, deprimare respiratorie) și în final cardiace (stop cardiac, deprimare miocardică) ca urmare a toxicității articainei.

Acidoza exacerbează efectele toxice ale anestezicelor locale

Datorate adrenalinei:

Simptomele sunt dependente de doză și au o severitate progresivă în ceea ce privește manifestările

neurologice (neliniște, agitație, presincopă, sincopă), urmate de manifestări vasculare (paloare (locală, regională, generală), respiratorii (apnee (stop respirator), bradipnee, tahipnee, deprimare respiratorie) și în final cardiace (stop cardiac, deprimare miocardică) ca urmare a toxicității adrenalinei.

Tratamentul supradozajului

Disponibilitatea echipamentului de resuscitare și a medicației respective trebuie să fie asigurate înainte

de administrarea anesteziei regionale cu anestezice locale, pentru a se permite tratamentul rapid al oricăror urgențe respiratorii și cardiovasculare.

Gravitatea simptomelor de supradozaj trebuie să determine medicii/medicii stomatologi șă urmeze

protocoale care anticipează oportunitatea asigurării permeabilității căilor respiratorii și a ventilației asistate.

Starea conștienței pacientului trebuie monitorizată după fiecare administrare injectabilă a anestezicului

local.

Dacă apar semne de toxicitate sistemică acută, injectarea anestezicului local trebuie oprită imediat.

Schimbați poziția pacientului la decubit dorsal, dacă este necesar.

Simptomele la nivelul SNC (convulsii, deprimarea SNC) trebuie tratate rapid, cu susținerea

corespunzătoare a permeabilității căilor respiratorii/respirației și administrarea de medicamente anticonvulsivante.

Oxigenarea și ventilarea optime și suportul circulator, precum și tratamentul acidozei, pot preveni

stopul cardiac.

Dacă apare deprimarea cardiovasculară (hipotensiune arterială, bradicardie), trebuie luat în considerare

tratamentul corespunzător cu fluide intravenoase, vasopresoare și/sau agenți inotropi. În cazul copiilor, trebuie administrate doze proporționale cu vârsta și greutatea corporală.

În cazul unui stop cardiac, trebuie inițiată imediat resuscitarea cardiopulmonară.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Anestezice ale sistemului nervos/locale/Anestezice, locale/Amide /

Articaină, combinații

Codul ATC: N01B B58

Mecanism de acțiune și efecte farmacodinamice:

Articaina, un anestezic amidic local, blochează reversibil conducerea nervoasă prin intermediul unui

mecanism cunoscut pe larg, observat, de obicei, și la alte anestezice amidice locale. Acesta constă în scăderea, sau împiedicarea creșterii tranzitorii accentuate, a permeabilității membranelor excitabile la + sodiu (Na ), produsă în mod normal prin depolarizarea ușoară a membranei. Aceste acțiuni duc la acțiunea anestezică. Pe măsură ce acțiunea anestezică se dezvoltă progresiv la nivelul nervului, pragul excitabilității electrice crește treptat, rata de creștere a potențialului de acțiune scade și conducerea impulsurilor este încetinită. Valoarea pKa (constanta de aciditate) a articainei a fost estimată la 7,8.

Adrenalina, ca vasoconstrictor, acționează direct atât asupra receptorilor α-, cât și asupra celor β-

adrenergici; efectele β-adrenergice predomină. Adrenalina prelungește durata efectului articainei și reduce riscul de absorbție excesivă a articainei în circulația sistemică.

Eficacitate și siguranță clinică:

ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml are o durată de instalare a efectului de 1,5-1,8 minute

pentru infiltrație și de 1,4-3,6 minute pentru blocarea nervoasă.

Durata anesteziei cu articaină 40 mg/ml cu adrenalină 1:100000 este de 60 până la 75 minute pentru

anestezia intrapulpară și de 180 până la 360 minute pentru anestezia țesuturilor moi.

Durata anesteziei cu articaină 40 mg/ml cu adrenalină 1:200000 este de 45 până la 60 minute pentru

anestezia intrapulpară și de 120 până la 300 minute pentru anestezia țesuturilor moi.

Nu a fost observată nicio diferență în ceea ce privește proprietățile farmacodinamice între adulți și

copii și adolescenți.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

* Articaină Absorbție: În trei studii clinice publicate, care descriu profilul farmacocinetic al combinației clorhidrat

de articaină 40 mg/ml și adrenalină 10 sau 5 micrograme/ml, valorile T au fost cuprinse între 10 și 12 max minute, valorile C variind între 400 și 2100 ng/ml. max În studiile clinice efectuate la copii, C a fost de 1382 ng/ml și T , de 7,78 minute în urma infiltrării max max

unei doze de 2 mg/kg greutate corporală.

Distribuție: a fost observată legarea în proporție mare a articainei de proteinele plasmatice - legare de

albumină serică umană (68,5-80,8%) și legare de ∝/β-globuline (62,5-73,4%). Legarea de γ-globulină (8,6-23,7%) a fost mult mai scăzută. Adrenalina este un vasoconstrictor adăugat articainei cu rolul de a încetini absorbția articainei în circulația sistemică și a prelungi astfel menținerea concentrației tisulare de articaină activă. Volumul de distribuție plasmatică a fost de aproximativ 4 l/kg.

Metabolizare: Articaina este supusă hidrolizei grupului său carboxilic de către esteraze nespecifice la

nivelul țesutului și în sânge. Deoarece această hidroliză este foarte rapidă, aproximativ 90% din articaină este inactivată pe această cale. Articaina este metabolizată suplimentar la nivelul microzomilor hepatici. Acidul articainic este produsul major al metabolizării articainei indusă de citocromul P450, acesta fiind metabolizat suplimentar pentru a forma glucuronoconjugatul de acid articainic.

Eliminare: Ca urmare a injectării dentare, timpul de înjumătățire plasmatică prin eliminare al articainei

a fost de aproximativ 20-40 minute. Într-un studiu clinic, s-a observat scăderea rapidă a concentrațiilor

plasmatice ale articainei și acidului articainic în urma injectării submucoase. O cantitate foarte scăzută de articaină a fost detectată în plasmă după 12 până la 24 ore de la injectare. Mai mult de 50% din doză a fost eliminată în urină, 95% sub formă de acid articainic, în interval de 8 ore de la administrare.

În interval de 24 ore, aproximativ 57% (68 mg) și 53% (204 mg) din doză a fost eliminată în urină.

Eliminarea renală a articainei nemodificate a reprezentat numai aproximativ 2% din eliminarea totală..

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidențiat niciun risc special pentru om la dozele terapeutice, pe baza studiilor

convenționale farmacologice privind evaluarea siguranței, toxicitatea cronică, toxicitatea asupra funcției de reproducere și genotoxicitatea.

La doze supraterapeutice, articaina a avut proprietăți cardiodeprimante și poate exercita efecte

vasodilatatoare.

Adrenalina manifestă efecte simpatomimetice.

Injecțiile subcutanate cu articaină asociată cu adrenalină au indus reacții adverse începând cu doze de

50 mg/kg și zi la șobolani și 80 mg/kg și zi la câini, după administrări zilnice repetate, timp de 4 săptămâni. Cu toate acestea, aceste constatări au relevanță foarte scăzută pentru utilizarea clinică în administrare acută.

În studiile privind embriotoxicitatea articainei, nu a fost observată nicio creștere a ratei mortalității

fetale sau a malformațiilor la doze zilnice, administrate pe cale intravenoasă, de până la 20 mg/kg la șobolani și 12,5 mg/kg la iepuri.

Teratogenitatea a fost observată la animalele tratate cu adrenalină numai la expuneri considerate ca

fiind mult mai mari decât expunerea maximă la om, ceea ce indică o relevanță scăzută pentru utilizarea clinică. Studiile privind toxicitatea asupra funcției de reproducere, efectuate cu articaină 40 mg/ml + adrenalină 10 micrograme/ml administrate pe cale subcutanată, în doze de până la 80 mg/kg și zi, nu au evidențiat efecte adverse asupra fertilității, dezvoltării embrionare/fetale sau a dezvoltării pre- și postnatale.

Nu a fost observat niciun efect genotoxic în timpul studiilor in vitro și in vivo desfășurate cu articaină

în monoterapie sau într-un studiu in vivo desfășurat cu articaină în combinație cu adrenalină.

În urma studiilor in vitro și in vivo privind genotoxicitatea adrenalinei observațiile au fost

contradictorii.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Metabisulfit de sodiu (E223)

Clorură de sodiu

Acid citric monohidrat

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)

Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte

medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

24 luni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A se păstra cartuşul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cartuş din sticlă incoloră neutră tip I.

Pistonul este fabricat din cauciuc bromobutilic.

Capac din aluminiu cu disc din cauciuc bromobutilic.

Cutie cu 50 x 1,8 ml cartușe cu piston plat pentru autoaspirare.

Cutie cu 50 x 1,8 ml cartușe cu piston cu cavitate pentru aspirare manuală.

Cutie cu 100 x 1,8 ml cartușe cu piston plat pentru autoaspirare.

Cutie cu 100 x 1,8 ml cartușe cu piston cu cavitate pentru aspirare manuală.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Pentru a se evita riscul unei infecții (de exemplu, transmiterea hepatitei), seringa și acele utilizate

pentru extragerea soluției trebuie să fie întotdeauna noi și sterile.

Acest medicament nu trebuie utilizat dacă soluția este tulbure sau are modificări de culoare.

Cartușele sunt pentru o singură administrare. Dacă este utilizată doar o parte a cartușului, cantitatea

rămasă trebuie eliminată.

A se utiliza imediat după deschiderea cartușului.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările

locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Inibsa Dental S.L.U

Ctra. Sabadell a Granollers, km. 14,5

08185 Lliçà de Vall Barcelona, Spania

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

8234/2015/01-04

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data Reînnoire Autorizație Septembrie 2015

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Martie 2023