ANASTROZOL TEVA 1mg comprimate filmate - prospect medicament

L02BG03 anastrozol

Medicamentul ANASTROZOL TEVA 1mg conține substanța anastrozol , cod ATC L02BG03 - Agenți antineoplazici și imunomodulatori | Hormoni antagonisti și agenți înrudiți | Inhibitori de aromatază .

Date generale despre ANASTROZOL TEVA 1mg TEVA

Substanța: anastrozol

Data ultimei liste de medicamente: 01-04-2024

Codul comercial: W56267005

Concentrație: 1mg

Forma farmaceutică: comprimate filmate

Cantitate: 30

Prezentare produs: cutie cu blist pvc-pvdc/al x30 compr film

Tip produs: generic

Preț: 65.00 RON

Restricții eliberare rețetă: P-6L - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care nu se reține în farmacie (se poate reînnoi); prescripția medicală poate fi folosită timp de 6 luni din momentul eliberării.

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: TEVA UK LTD - MAREA BRITANIE

APP deținător: TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. - ROMANIA

Număr APP: 3020/2010/05

Valabilitate: 30 luni

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu anastrozol

Listele de compensare pentru ANASTROZOL TEVA 1mg TEVA

PNS 3 (C2) - PNS oncologie

Preț

Coplată

Plată pacient

65.00 RON

65.00 RON

0.00 RON

Conținutul prospectului pentru medicamentul ANASTROZOL TEVA 1mg comprimate filmate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Anastrozol Teva 1 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine anastrozol 1 mg.

Excipienţi:

Fiecare comprimat conţine lactoză monohidrat 87 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat.

Comprimate filmate, rotunde, de culoare albă până la aproape albă, marcate cu numărul '93” pe

una din feţe şi cu 'A10” pe cealaltă faţă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul cancerului de sân avansat la femeile aflate în postmenopauză.

Eficacitatea nu a fost demonstrată la pacientele cu cancer fără receptori pentru estrogen, exceptând

cazurile cu răspuns clinic pozitiv anterior la tamoxifen.

4.2 Doze şi mod de administrare

Adulţi, inclusiv Un comprimat de 1 mg administrat oral, o dată pe zi.

vârstnici Copii şi adolescenţi Nu se recomandă utilizarea la copii şi adolescenţi

Insuficienţă renală Nu este recomandată ajustarea dozei la pacientele cu insuficienţă

renală uşoară sau moderată Insuficienţă hepatică Nu este recomandată ajustarea dozei la pacientele cu insuficienţă

hepatică uşoară

4.3 Contraindicaţii

Anastrozol este contraindicat în cazul:

- femeilor aflate în premenopauză;

- femeilor gravide sau care alăptează;

- pacientelor cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei mai mic de 20 ml/min);

- pacientelor cu afecţiuni hepatice moderate sau severe;

- pacientelor cu hipersensibilitate la anastrozol sau la oricare dintre excipienţi, aşa cum este menţionat la pct. 6.1.

Medicamentele care conţin estrogen nu trebuie administrate concomitent cu anastrozolul, deoarece

au ca efect neutralizarea acţiunii farmacologice a acestuia.

Terapie concomitentă cu tamoxifen (vezi pct. 4.5).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Utilizarea anastrozolului este contraindicată la copii şi adolescenţi, deoarece siguranţa şi

eficacitatea nu au fost stabilite la acest grup de pacienţi.

Instalarea menopauzei trebuie stabilită biochimic la orice pacientă la care există incertitudini legate

de statusul hormonal.

Nu există date care să susţină utilizarea de anastrozol în siguranţă la pacientele cu insuficienţă

hepatică moderată sau severă sau la pacientele cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei mai mic de 20 ml/min).

La femeile cu osteoporoză sau care prezintă risc de osteoporoză trebuie evaluată densitatea

minerală osoasă prin densitometrie osoasă, de exemplu examen DEXA, la începutul tratamentului şi apoi la intervale regulate. Dacă este cazul, trebuie iniţiat tratamentul curativ sau preventiv al osteoporozei şi monitorizat atent.

Nu există date disponibile pentru utilizarea de anastrozol concomitent cu analogi LHRH. Această

asociere nu trebuie utilizată în afara studiilor clinice.

Deoarece anastrozolul scade concentraţia plasmatică de estrogeni, poate determina scăderea

densităţii minerale osoase. Nu sunt disponibile la momentul actual date adecvate referitoare la efectul bifosfonaţilor asupra scăderii densităţii minerale osoase determinate de anastrozol sau referitoare la eficacitatea utilizării acestora în scop preventiv.

Acest medicament conţine lactoză. Pacientele cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză,

deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie al glucozei-galactozei nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Anastrozolul a inhibat izoenzimele 1A2, 2C8/9 şi 3A4 ale citocromului P450 in vitro, dar un studiu

clinic de interacţiune cu warfarina a indicat faptul că anastrozolul în doză de 1 mg nu inhibă semnificativ metabolizarea substanţelor metabolizate pe calea citocromului P450.

Nu s-au identificat interacţiuni semnificative clinic între anastrozol şi bifosfonaţi.

Tamoxifenul nu trebuie administrat concomitent cu anastrozolul, deoarece îi poate diminua

activitatea farmacologică (vezi pct. 4.3).

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Anastrozolul este contraindicat la femeile gravide sau care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Este puţin probabil ca anastrozolul să afecteze capacitatea pacientelor de a conduce vehicule şi de a

folosi utilaje. Cu toate acestea, a fost raportată apariţia asteniei şi somnolenţei asociată utilizării anastrozolului şi este necesară prudenţă în timpul conducerii vehiculelor şi folosirii utilajelor atâta timp cât persistă aceste simptome.

4.8 Reacţii adverse

Foarte frecvente Tulburări Bufeuri, în special de intensitate uşoară sau moderată

(≥1/10) vasculare Frecvenete Tulburări ale Cefalee, în special de intensitate uşoară sau moderată

(≥1/100 şi < sistemului 1/10) nervos Tulburări Greaţă, în special de intensitate uşoară sau moderată

gastro- Diaree, în special de intensitate uşoară sau moderată intestinale Afecţiuni Subţiere a părului, în special de intensitate uşoară sau

cutanate şi moderată ale ţesutului Erupţie cutanată tranzitorie, în special de intensitate subcutanat uşoară sau moderată Tulburări Durere articulară/rigiditate, în special de intensitate

musculo- uşoară sau moderată scheletice şi ale ţesutului conjunctiv Tulburări Astenie, în special de intensitate uşoară sau moderată

generale şi la nivelul locului de administrare Tulburări ale Uscăciune a mucoasei vaginale, în special de intensitate

aparatului uşoară sau moderată genital şi sânului Mai puţin Tulburări ale Somnolenţă, în special de intensitate uşoară sau moderată

frecvente sistemului (≥ 1/1000 şi nervos <1/100) Tulburări Vărsături, în special de intensitate uşoară sau moderată gastro- intestinale Tulburări Anorexie, în special de intensitate uşoară

metabolice şi Hipercolesterolemie, în special de intensitate uşoară sau de nutriţie moderată Tulburări ale Hemoragie vaginală, în special de intensitate uşoară sau

aparatului moderată* genital şi sânului Foarte rare Afecţiuni Eritem polimorf

(<1/10000) cutanate şi Sindrom Stevens-Johnson ale ţesutului Reacţii alergice, incluzând angioedem, urticarie şi subcutanat anafilaxie

*Hemoragia vaginală a fost raportată mai puţin frecvent, în special la pacientele cu cancer de sân avansat în timpul primelor săptămâni după înlocuirea tratamentului hormonal existent cu tratamentul cu anastrozol. Dacă hemoragia persistă, trebuie luată în considerare evaluarea suplimentară a pacientei.

Deoarece anastrozol scade concentraţia plasmatică de estrogeni, poate determina scăderea

densităţii minerale osoase, supunând unele paciente la un risc mai mare de producere a fracturilor (vezi pct. 4.4).

Au fost raportate mai puţin frecvent (≥0,1% şi <1%) creşteri ale gama-GT şi fosfatazei alcaline.

Nu s-a stabilit o legatură cauză - efect a acestor modficări.

Tabelul de mai jos prezintă frecvenţa evenimentelor adverse prespecificate în cadrul studiului

ATAC, fără a ţine seama de cauzalitate, raportate la pacientele care au primit medicaţia de studiu

şi timp de încă 14 zile după terminarea medicaţiei de studiu.

Evenimente adverse Anastrozol Tamoxifen (N=3094)

(N=3092) Bufeuri 1104 (35,7%) 1264 (40,9%)

Durere articulară/rigiditate 1100 (35,6%) 911 (29,4%)

Tulburări de dispoziţie 597 (19,3%) 554 (17,9%)

Fatigabilitate/astenie 575 (18,6%) 544 (17,6%)

Greaţă şi vărsături 393 (12,7%) 384 (12,4%)

Fracturi 315 (10,2%) 209 (6,8%)

Fracturi de coloană vertebrală, şold sau articulaţie 133 (4,3%) 91 (2,9%)

radio-carpiană/Colles Fracturi de articulaţie radio-carpiană/Colles 67 (2,2%) 50 (1,6%)

Fracturi de coloană vertebrală 43 (1,4%) 22 (0,7%)

Fracturi de şold 28 (0,9%) 26 (0,8%)

Cataractă 182 (5,9%) 213 (6,9%)

Hemoragie vaginală 167 (5,4%) 317 (10,2%)

Boală cardiacă ischemică 127 (4,1%) 104 (3,4%)

Angina pectorală 71 (2,3%) 51 (1,6%)

Infarct miocardic 37 (1,2%) 34 (1,1%)

Tulburări coronariene 25 (0,8%) 23 (0,7%)

Ischemie miocardică 22 (0,7%) 14 (0,5%)

Secreţii vaginale 109 (3,5%) 408 (13,2%)

Orice eveniment tromboembolic venos 87 (2,8%) 140 (4,5%)

Evenimente tromboembolice profunde, incluzând 48 (1,6%) 74 (2,4%)

embolie pulmonară Evenimente cerebrovasculare ischemice 62 (2,0%) 88 (2,8%)

Cancer endometrial 4 (0,2%) 13 (0,6%)

Au fost observate frecvenţe ale fracturilor la 22 din 1000 de paciente pe an şi la 15 din 1000 de

paciente pe an pentru grupurile cu anastrozol, respectiv tamoxifen, după o monitorizare mediană de 68 de luni.

Frecvenţa observată a fracturilor sub tratament cu anastrozol este similară cu valorile raportate

pentru grupul martor de femei de aceeaşi vârstă aflate în postmenopauză. Nu s-a stabilit dacă frecvenţa cu care apăreau fracturile şi osteoporoza la pacientele sub tratament cu anastrozol, în cadrul studiului ATAC, reflectă un efect protector al tamoxifenului, un efect specific al anastrozolului sau ambele.

Incidenţa osteoporozei a fost de 10,5% la pacientele tratate cu anastrozol şi de 7,3% la pacientele

tratate cu tamoxifen.

4.9 Supradozaj

Experienţa clinică în caz de supradozaj accidental este limitată. În studiile efectuate la animale,

anastrozolul a demonstrat o toxicitate acută mică. Studiile clinice au fost conduse utilizând doze variabile de anastrozol, de până la 60 mg în priză unică administrată la bărbaţi voluntari sănătoşi şi de până la 10 mg pe zi la femei aflate în postmenopauză cu cancer de sân în stadiu avansat; aceste doze au fost bine tolerate. Nu a fost stabilită doza unică de anastrozol care determină apariţia unor simptome care pot pune viaţa în pericol. Nu există un antidot specific pentru supradozaj şi tratamentul trebuie să fie simptomatic.

În abordarea terapeutică a supradozajului, trebuie luată în considerare posibilitatea să fi fost

administrate mai multe medicamente. Dializa poate fi utilă, deoarece anastrozolul nu se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice. Se recomandă iniţierea măsurilor generale de susţinere a funcţiilor vitale, care includ monitorizarea frecventă a semnelor vitale şi supravegherea strictă a pacientului.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antineoplazice şi imunomodulatoare - Terapie endocrină - Antagonişti

hormonali şi substanţe înrudite - Inhibitori enzimatici.

Codul ATC : L02BG03.

Anastrozolul este un inhibitor puternic şi înalt selectiv, nesteroidian, de aromatază. La femeile

aflate în postmenopauză, estrogenii sunt produşi, în principal, prin transformarea androstendionei în estronă, prin acţiunea complexului enzimatic al aromatazei, în ţesuturile periferice.

Ulterior, estrona este transformată în estradiol. S-a demonstrat că scăderea valorilor circulante ale

estradiolului are efect benefic la femeile cu cancer de sân. La femeile aflate în postmenopauză, doza zilnică de 1 mg anastrozol, determină inhibarea sintezei estradiolului peste 80% demonstrată prin utilizarea unui test de înaltă sensibilitate.

Anastrozolul este lipsit de orice activitate progestogenică, androgenică sau estrogenică.

Dozele zilnice de anastrozol de până la 10 mg nu au niciun efect asupra secreţiei de cortizol sau

aldosteron, determinată înainte de şi după testul standard de stimulare cu ACTH. Prin urmare, nu este necesară suplimentarea de corticoizi.

Într-un studiu extins de fază III realizat la 9366 de femei aflate în postmenopauză şi diagnosticate

cu cancer de sân operabil, tratate timp de 5 ani, s-a demonstrat că anastrozolul este statistic superior terapiei cu tamoxifen în ceea ce priveşte perioada de supravieţuire fără manifestări de boală. S-a observat o amplitudine mai mare a beneficiului referitor la supravieţuirea fără manifestări de boală, în favoarea anastrozolului faţă de tamoxifen pentru populaţia definită prospectiv ca având receptori hormonali prezenţi. Anastrozolul a fost statistic superior terapiei cu tamoxifen, în ceea ce priveşte perioada până la apariţia recurenţei.

Diferenţa a fost mai mare decât în cazul supravieţuirii fără manifestări de boală atât pentru

populaţia în intenţie de tratament (ITT) cât şi pentru populaţia cu receptori hormonali prezenţi.

Anastrozolul a fost statistic superior terapiei cu tamoxifen în ceea ce priveşte perioada de timp până

la recurenţa la distanţă. Incidenţa cancerului de sân contralateral a fost scăzută semnificativ statistic la pacientele tratate cu anastrozol, comparativ cu tamoxifen.

După 5 ani de tratament, anastrozolul este cel puţin la fel de eficace ca şi tamoxifenul din punct de

vedere al supravieţuirii globale. Cu toate acestea, datorită mortalităţii mici, este necesară o urmărire suplimentară pentru determinarea mai precisă a supravieţuirii pe termen lung sub tratament cu anastrozol, comparativ cu tamoxifen. Prin monitorizarea mediană de 68 de luni, pacientele din cadrul studiului ATAC nu au fost urmărite suficient după cei 5 ani de tratament pentru a se putea realiza o comparaţie a efectelor terapeutice pe termen lung între anastrozol şi tamoxifen.

Rezumatul criteriilor finale de evaluare în studiul ATAC: analiză după 5 ani de tratament

Criterii finale de

evaluare a Număr de evenimente (frecvenţă) eficacităţii Status tumoral-prezenţa

Populaţie în intenţie de tratament

receptorilor hormonali Anastrozol Tamoxifen Anastrozol Tamoxifen

(N=3125) (N=3116) (N=2618) (N=2598) Supravieţuire fără

manifestări de 575 (18,4) 651 (20,9) 424 (16,2) 497 (19,1) a boală Risc relativ 0,87 0,83

Intervalul de

încredere IÎ 95% 0,78 până la 0,97 0,73 până la 0,94 limite Valoare p 0,0127 0,0049

Supravieţuire fără

manifestări de 500 (16,0) 530 (17,0) 370 (14,1) 394 (15,2) b boală la distanţă Risc relativ 0,94 0,93

Intervalul de

încredere IÎ 95% 0,83 până la 1,06 0,80 până la 1,07 limite Valoare p 0,2850 0,2838

Perioada de timp

c 402 (12,9) 498 (16,0) 282 (10,8) 370 (14,2)

până la recurenţă Risc relativ 0,79 0,74

Intervalul de

încredere IÎ 95% 0,70 până la 0,90 0,64 până la 0,87 limite Valoare p 0,0005 0,0002

Perioada de timp

până la recurenţa 324 (10,4) 375 (12,0) 226 (8,6) 265 (10,2) d la distanţă Risc relativ 0,86 0,84

Intervalul de

încredere IÎ 95% 0,74 până la 0,99 0,70 până la 1,00 limite Valoare p 0,0427 0,0559

Tumoră primară

a sânului 35 (1,1) 59 (1,9) 26 (1,0) 54 (2,1)

contralateral Risc relativ 0,59 0,47

Intervalul de

încredere IÎ 95% 0,39 până la 0,89 0,30 până la 0,76 limite Valoare p 0,013,0018

Supravieţuire

e 411 (13,2) 420 (13,5) 296 (11,3) 301 (11,6)

globală Risc relativ 0,97 0,97

Intervalul de

încredere IÎ 95% 0,85 până la 1,12 0,83 până la 1,14 limite Valoare p 0,7142 0,7339

a. Supravieţuirea fără manifestări de boală include toate evenimentele recurente şi este definită ca

prima apariţie a recurenţei loco-regionale, un cancer nou la sânul contralateral, recurenţă la distanţă sau decesul (din orice cauză).

b. Supravieţuirea fără manifestări de boală la distanţă este definită ca prima apariţie a recurenţei la

distanţă sau decesul (din orice cauză).

c. Perioada de timp până la recurenţă este definită ca prima apariţie a recurenţei loco-regionale, a

unui cancer nou la sânul contralateral, a unei recurenţe la distanţă sau a decesului determinat de cancerul de sân.

d. Perioada de timp până la recurenţa la distanţă este definită ca prima apariţie a recurenţei la

distanţă sau a decesului determinat de cancerul de sân.

e. Numărul (%) pacientelor care au decedat.

Ca pentru orice decizie terapeutică, pacientele cu cancer de sân şi medicii care le tratează trebuie să

evalueze raportul dintre beneficiile şi riscurile relative ale tratament.

În cazul administrării concomitente de anastrozol şi tamoxifen, eficacitatea şi profilul de siguranţă

au fost similare cu cele din cazul administrării tamoxifenului în monoterapie, indiferent de statusul receptorilor hormonali. Mecanismul exact al acestui fenomen nu este încă elucidat. Se crede că nu se datorează unei scăderi a gradului de inhibare a sintezei estradiolului determinată de către anastrozol.

Tratamentul adjuvant al cancerului de sân incipient la pacientele tratate cu tamoxifen ca adjuvant

Într-un studiu clinic de fază III (ABCSG 8) care a inclus 2579 de paciente aflate în postmenopauză

suferind de cancer de sân incipient cu receptori hormonali, care au beneficiat de tratament chirurgical cu sau fără radioterapie şi fără chimioterapie, trecerea la anastrozol după 2 ani de tratament adjuvant cu tamoxifen a prezentat o supravieţuire fără manifestări de boală superioară statistic faţă de menţinerea tratamentului cu tamoxifen, după o urmărire mediană de 24 de luni.

Perioada de timp până la orice recurenţă, perioada de timp până la recurenţa locală sau la distanţă şi

perioada de timp până la recurenţa la distanţă au confirmat superioritatea statistică a anastrozolului, în acord cu rezultatele supravieţuirii fără manifestări de boală. Incidenţa cancerului de sân contralateral a fost foarte mică în cele două grupuri de tratament, cu un avantaj numeric pentru anastrozol. Supravieţuirea globală a fost similară pentru cele două grupuri de tratament.

Rezumatul rezultatelor şi al criteriilor finale de evaluare din cadrul studiului

ABCSG 8

Criterii finale de evaluare a

Număr de evenimente (frecvenţă)

eficacităţii Anastrozol Tamoxifen

(N=1297) (N=1282) Supravieţuire fără 65 (5,0) 93 (7,3)

manifestări de boală Risc relativ 0,67

Intervalul de încredere IÎ 95% 0,49 până la 0,92

limite Valoare p 0,014

Perioada de timp până la 36 (2,8) 66 (5,1)

recurenţă Risc relativ 0,53

Intervalul de încredere IÎ 95% 0,35 până la 0,79

limite Valoare p 0,002

Perioada de timp până la

recurenţa locală sau la 29 (2,2) 51 (4,0) distanţă Risc relativ 0,55

Intervalul de încredere IÎ 95% 0,35 până la 0,87

limite Valoare p 0,011

Perioada de timp până la 22 (1,7) 41(3,2)

recurenţa la distanţă Risc relativ 0,52

Intervalul de încredere IÎ 95% 0,31 până la 0,88

limite Valoare p 0,015

Cancer de sân nou apărut 7 (0,5) 15 (1,2)

contralateral Risc relativ 0,46

Intervalul de încredere IÎ 95% 0,19 până la 1,13

limite Valoare p 0,090

Supravieţuire globală 43 (3,3) 45 (3,5)

Risc relativ 0,96

Intervalul de încredere IÎ 95% 0,63 până la 1,46

limite Valoare p 0,840

Alte două studii similare (GABG/ARNO 95 şi ITA), unul dintre ele cuprinzând paciente care au

beneficiat de tratament chirurgical şi chimioterapie, precum şi o analiză combinată a studiilor ABCSG 8 şi GABG/ARNO 95 au susţinut aceste rezultate.

Profilul de siguranţă al anastrozolului în aceste 3 studii a fost în concordanţă cu profilul de

siguranţă cunoscut stabilit pentru femeile aflate în postmenopauză cu cancer de sân incipient cu receptori hormonali.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţia anastrozolului este rapidă şi concentraţiile plasmatice maxime sunt atinse, în primele

două ore după administrare (în condiţii de repaus alimentar). Anastrozolul este eliminat lent având un timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare de 40 până la 50 de ore. Alimentele scad uşor viteza de absorbţie, dar nu şi gradul de absorbţie. Nu se aşteaptă ca o mică modificare a vitezei de absorbţie să determine un efect semnificativ clinic asupra concentraţiei plasmatice la starea de echilibru în cursul administrării dozei zilnice de anastrozol comprimate. Aproximativ 90 până la 95% din concentraţiile plasmatice la starea de echilibru ale anastrozolului sunt atinse după 7 zile de administrare zilnică. Nu există dovezi cu privire la dependenţa în funcţie de timp sau de doză a parametrilor farmacocinetici ai anastrozolului.

Farmacocinetica anastrozolului este independentă de vârsta femeilor aflate la postmenopauză.

Farmacocinetica nu au fost studiată la copii şi adolescenţi.

Anastrozolul se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de 40%.

La femeile aflate în postmenopauză, anastrozolul este metabolizat în proporţie mare, mai puţin de

10% din doză fiind excretată nemodificată în urină, în decurs de 72 de ore de la administrare.

Metabolizarea anastrozolului se face prin N-dezalchilare, hidroxilare şi glucuronoconjugare.

Metaboliţii sunt excretaţi, în principal, prin urină. Triazolul, principalul metabolit plasmatic al

anastrozolului, nu inhibă aromataza.

Clearance-ul oral aparent al anastrozolului, determinat la voluntarii cu ciroză hepatică compensată

sau insuficienţă renală, s-a încadrat în intervalul observat la voluntarii sănătoşi.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Toxicitate după doză unică

În studiile de toxicitate după doză unică efectuate la rozătoare, valoarea mediană a dozei letale de

anastrozol a fost mai mare de 100 mg/kg şi zi pe cale orală şi mai mare de 50 mg/kg şi zi pe cale intraperitoneală. Într-un studiu oral de toxicitate după doză unică a medicamentului, valoarea mediană a dozei letale a fost mai mare de 45 mg/kg şi zi.

Toxicitate după doze repetate

Studii de toxicitate după doze repetate au fost utilizate la şobolan şi câine. Nu au fost stabilite

valorile la care nu se observă reacţii adverse pentru anastrozol, în studiile de toxicitate, dar efectele observate la dozele scăzute (1 mg/kg şi zi) şi dozele medii (câine 3 mg/kg şi zi; şobolan 5 mg/kg şi zi) au fost corelate fie cu proprietăţile farmacologice, fie cu proprietăţile de inducţie enzimatică a anastrozolului şi nu au fost însoţite de modificări toxice sau degenerative semnificative.

Mutagenitate

Studiile de toxicologie genetică au arătat că anastrozolul nu este mutagen sau clastogen.

Toxicitate asupra funcţiei de reproducere

Administrarea orală de anastrozol la femelele gestante de şobolan a determinat o incidenţă mare de

infertilitate la 1 mg/kg şi zi şi a crescut pierderile pre-implantare la 0,02 mg/kg şi zi. Aceste efecte au apărut la doze relevante din punct de vedere clinic. Un efect la om nu poate fi exclus. Aceste efecte au fost legate de proprietăţile farmacologice ale substanţei active şi au dispărut complet după o perioadă de 5 săptămâni de la întreruperea substanţei active.

Administrarea orală de anastrozol la femelele gestante de şobolani şi iepuri, în doze de până la 1,0,

respectiv 0,2 mg/kg şi zi, nu a determinat efecte teratogene. Aceste efecte care au fost observate (creşterea în dimensiuni a placentei la şobolani şi pierderea sarcinii la iepuri) au fost legate de proprietăţile farmacologice ale substanţei active.

Supravieţuirea puilor de şobolani nou-născuţi ale căror mame au fost expuse la anastrozol în doză

de 0,02 mg/kg şi zi sau mai mare (din ziua a 17-a de sarcină până în ziua 22 post-partum) a fost compromisă. Aceste efecte au fost legate de proprietăţile farmacologice ale substanţei active asupra parturiţiei. Nu au existat reacţii adverse privind comportamentul sau capacitatea de reproducere a primei generaţii de pui care să fie atribuite tratamentului matern cu anastrozol.

Carcinogenitate

Un studiu cu durata de doi ani privind carcinogenitatea la şobolan a avut ca rezultat o creştere a

incidenţei neoplasmelor hepatice şi a polipilor stromali uterini la femele şi a adenomului tiroidian la masculi, numai în cazul unei doze mari (25 mg/kg şi zi). Aceste modificări au apărut la o doză care reprezintă o expunere de 100 de ori mai mare decât expunerea obţinută la om prin administrarea dozelor terapeutice şi nu sunt considerate a fi relevante clinic pentru tratamentul pacienţilor cu anastrozol.

Un studiu cu durata de doi ani privind carcinogenitatea la şoarece a avut ca rezultat inducerea de

tumori ovariene benigne şi o modificare a incidenţei neoplasmelor limforeticulare (mai puţine sarcoame histiocitare la femele şi mai multe decese datorate limfoamelor). Aceste modificări sunt considerate a fi efecte specifice ale inhibării aromatazei la şoarece şi nu sunt relevante din punct de vedere clinic pentru tratamentul pacienţilor cu anastrozol.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu

Lactoză monohidrat

Stearat de magneziu (E572)

Povidonă K-30

Amidonglicolat de sodiu tip A

Film

Hipromeloză 5cP (E464)

Macrogol 400 şi macrogol 6000

Dioxid de titan (E 171)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul

6.3 Perioada de valabilitate

30 luni

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blister din PVC-PVdC/Al transparent.

Mărimea ambalajului

1, 14, 20, 28, 30, 30 (3 x 10), 56, 60, 84, 90, 98, 100 şi 300 comprimate filmate Ambalaje de uz spitalicesc a 84 comprimate filmate.

Ambalaje cu blistere pentru eliberarea unei unităţi dozate pentru uz spitalicesc: 10 (10 x 1), 50 (50

x 1) comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Str.Domniţa Ruxandra nr.12, parter, sector 2,

Bucureşti, România

Tel. 0230 65 24

Fax. 0230 65 23

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

3020/2010/01-16

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Reînnoirii autorizaţiei-Decembrie 2010

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Noiembrie 2010