AMPICILINA ARENA 250mg capsule - prospect medicament

J01CA01 ampicilină

Medicamentul AMPICILINA ARENA 250mg conține substanța ampicilină , cod ATC J01CA01 - Antiinfecțioase de uz sistemic | Antibacterieni beta-lactamice, peniciline | Peniciline cu spectru extins .

Date generale despre AMPICILINA ARENA 250mg ARENA

Substanța: ampicilină

Data ultimei liste de medicamente: 01-04-2024

Codul comercial: W12700001

Concentrație: 250mg

Forma farmaceutică: capsule

Cantitate: 20

Prezentare produs: cutie x2 blist al/pvc x10 caps

Tip produs: generic

Preț: 8.04 RON

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: ARENA GROUP S.A. - ROMANIA

APP deținător: ARENA GROUP S.A. - ROMANIA

Număr APP: 12244/2019/01

Valabilitate: 3 ani

Concentrațiile disponibile pentru ampicilină

1000mg, 125mg/5ml, 1g, 250mg, 250mg/5ml, 2g, 500mg

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu ampicilină

Combinații cu alte substanțe

Conținutul prospectului pentru medicamentul AMPICILINA ARENA 250mg capsule

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ampicilină Arena 250 mg capsule

Ampicilină Arena 500 mg capsule

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Ampicilină Arena 250 mg capsule

Fiecare capsulă conţine 250 mg ampicilină sub formă de ampicilină trihidrat.

Excipienţi cu efect cunoscut: sunset yellow (E 110), p-hidroxibenzoat de metil (E 218), p- hidroxibenzoat de n-propil (E 216).

Ampicilină Arena 500 mg capsule

Fiecare capsulă conţine 500 mg ampicilină sub formă de ampicilină trihidrat.

Excipienţi cu efect cunoscut: p-hidroxibenzoat de metil (E 218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E 216).

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsulă

Ampicilină Arena 250 mg capsule

Capsule de mărimea 1, cu corp de culoare galbenă şi capac de culoare albă, conţinând o pulbere granulată albă sau aproape albă.

Ampicilină Arena 500 mg capsule

Capsule gelatinoase tari, de mărimea 0, cu corp de culoare alb opac şi capac de culoare roz opac, conţinând o pulbere granulată albă sau aproape albă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Ampicilină Arena este indicată în infecţii uşoare şi moderate produse de microorganisme sensibile la ampicilină:

 infecţii ale aparatului respirator: faringite, traheite, pneumonii, bronşite acute, bronşite cronice acutizate, tuse convulsivă-ca alternativă la terapia cu eritromicină;  infecţii ale pielii şi ţesuturilor moi;  infecţii ale aparatului urogenital: pielonefrită acută şi cronică, pielită, cistită, uretrită, prostatită, gonoree, avort septic, anexită, salpingită, endometrită, parametrită, pelviperitonită, febră puerperală;  infecţii ale aparatului digestiv: diaree bacteriană, salmoneloză, shigeloză, febră tifoidă şi paratifoidă, infecţii biliare (colangită, colecistită);  leptospiroză, listerioză;  profilaxia infecţiilor chirurgicale la pacienţii cu risc, care urmează a fi supuşi unei intervenţii chirurgicale; pentru prevenirea endocarditei bacteriene. Ampicilina poate fi folosită în monoterapie sau în asociere cu un antibiotic aminoglicozidic.

 continuarea unui tratament cu ampicilină administrată parenteral la pacienţii cu endocardită bacteriană (exemplu endocardita enterococică în asociere cu un antibiotic aminoglicozidic), meningita bacteriană, septicemii produse de agenţii patogeni sensibili la ampicilină, listerioză (dacă este necesar în asociere cu cloramfenicol) sau ca tratament de întreţinere în perioada de convalescenţă.

4.2 Doze şi mod de administrare

Adulţi

Doza recomandată este de 500 mg ampicilină la intervale de 6 ore. Doza poate fi crescută în funcţie de natura şi gravitatea infecţiei, fără a depăşi 4 g ampicilină/zi. Pentru infecţiile severe poate fi crescută la 6-12 g ampicilină/zi; în această situaţie se recomandă administrare parenterală.

Copii

Forma farmaceutică de capsule este contraindicată la copii cu vârsta sub 6 ani.

Doza uzuală recomandată este de 50-100 mg/kg/zi, fracţionat la 6-12 ore.

Insuficienţa renală

Doza se adaptează în funcţie de clearance-ul creatininei sau de nivelul plasmatic al creatininei, conform tabelului:

Clearace-ul creatininei Creatinina plasmatică Doza de ampicilină

> 30 ml/min 2 mg/100 ml Doza uzuală 10-30 ml/min 2-4 mg/100 ml 2/3 din doza recomandată, la interval de 12 ore.

< 10 ml/min > 4mg/100 ml 1/2 din doza recomandată, la interval de 24 ore.

Se recomandă ca administrarea medicamentului să se facă cu 1-2 ore înaintea meselor, deoarece prezenţa alimentelor poate să scadă absorbţia acestuia.

Durata tratamentului:

 infecţiile aparatului genito-urinar cel puţin 4-10 zile;  infecţiile produse de streptococi beta-hemolitici cel puţin 10 zile;  alte infecţii-tratamentul trebuie continuat încă 2 zile după dispariţia simptomatologiei.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la ampicilină sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1,

Hipersensibilitate la antibiotice beta-lactamice cum ar fi peniciline, cefalosporine,

Mononucleoza infecţioasă.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Apariţia oricăror manifestări alergice impune întreruperea tratamentului şi instituirea tratamentului specific. Se recomandă prudenţă la pacienţii cu teren atopic. Poate fi necesară efectuarea unui tratament adecvat pentru combaterea simptomelor reacţiei anafilactice, cum ar fi administrarea urgentă de adrenalină, glucocorticoizi cu administrare intravenoasă şi tratamentul insuficienţei respiratorii. Ampicilina nu se recomandă la pacienţii cu leucemie limfatică, deoarece mulţi pacienţi care primesc ampicilină prezintă, ulterior administrării, erupţii cutanate, pe durata tratamentului.

La pacienţi cu diaree severă sau la cei cu vărsături nu se recomandă administrarea ampicilinei pe cale orală, deoarece există riscul absorbţiei antibioticului în proporţie scăzută.

Infecţiile severe (meningite, septicemii, artrite, pericardite) necesită tratament parenteral.

La bolnavii cu insuficienţă renală doza se adaptează în funcţie de clearance-ul creatininei; la aceşti pacienţi se recomandă supravegherea funcţiei renale pe durata tratamentului.

La pacienţii cu infecţii biliare (colecistită, colangită) antibioterapia trebuie completată cu tratament specific, cu excepţia formelor uşoare, fără colestază majoră; la aceşti pacienţi trebuie supravegheată funcţia hepatică, mai ales în condiţiile tratamentului prelungit cu doze mari.

În timpul tratamentului îndelungat există riscul suprainfecţiilor bacteriene sau fungice cu germeni rezistenţi.

Dacă în timpul tratamentului apare diaree severă şi persistentă, trebuie suspectată apariţia colitei pseudomembranoase. În acest caz administrarea antibioticului trebuie oprită şi se instituie tratament specific; administrarea medicamentelor antiperistaltice este contraindicată. Ampicilină Arena 250 mg capsule Deoarece conţine:sunset yellow (E 110), p-hidroxibenzoat de metil (E 218) şi p-hidroxibenzoat de n- propil (E 216), Ampicilină Arena poate provoca reacţii alergice (chiar întârziate). Ampicilină Arena 500 mg capsule Deoarece conţine: p-hidroxibenzoat de metil (E 218) şi p-hidroxibenzoat de n-propil (E 216), Ampicilină Arena poate provoca reacţii alergice (chiar întârziate).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Deoarece penicilinele au acţiune bactericidă, nu trebuie asociate cu antibiotice bacteriostatice.

Nu se recomandă administrarea concomitentă cu alopurinol (creşte riscul erupţiilor cutanate).

Ampicilina poate reduce eficacitatea contraceptivelor orale care conţin estrogeni.

Administrarea concomitentă de probenecid determină concentraţii plasmatice crescute şi prelungite de antibiotic, prin reducerea eliminării renale.

Excreţia metotrexatului poate fi redusă de către ampicilină putând rezulta concentraţii plasmatice de metrotrexat toxice. Concentraţiile plasmatice de metotrexat trebuie monitorizate cu atenţie la pacienţii care primesc concomitent ampicilină.

În unele cazuri medicamentul poate prelungi timpul de protrombină, de aceea administrarea concomitentă a anticoagulantelor orale cu Ampicilină trebuie făcută cu precauţie.

La doze mari ampicilina poate modifica rezultatele dozării glucozei în plasmă şi urină, precum şi a proteinelor serice totale, în cazul utilizării metodelor colorimetrice. Metodele enzimatice de dozare a glucozei nu sunt influenţate.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Ampicilina traversează bariera placentară. Studii efectuate la animale nu au evidenţiat efecte embriotoxice sau fetotoxice.

Deoarece nu există studii controlate la om care să evidenţieze eventualele efecte teratogene, ampicilina se va administra în perioada sarcinii numai dacă este absolut necesar, după evaluarea raportului beneficiu terapeutic matern-risc potenţial la făt.

Alăptarea

Deoarece ampicilina se excretă în laptele matern şi poate produce reacţii de hipersensibilizare la sugar, se vor lua în considerare fie întreruperea alăptării, fie întreruperea tratamentului.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Ampicilina nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie:

Foarte frecvente (≥1/10)

Frecvente (≥1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100)

Rare (≥1/10000 şi <1/1000)

Foarte rare (<1/10000),

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tulburări ale sistemului imunitar

Rare: urticarie, erupţii cutanate tranzitorii, eozinofilie, febră, edem Quincke, tulburări respiratorii cum ar fi stridor laringian,.

Foarte rare: şoc anafilactic.

La pacienţii cu febră tifoidă, leptospiroză sau sifilis poate să apară reacţia Jarish-Herxheimer, ca urmare a eliberării endotoxinelor din bacteriile lizate.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:

Mai puţin frecvente: erupţii maculopapuloase de natură alergică sau nealergică

Rare: dermatită exfoliativă şi eritem polimorf.

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: greaţă, vărsături, diaree, candidoză, glosită, stomatită, enterocolită,

Foarte rare: colită pseudomembranoasă.

Tulburări hepato-biliare

Rare: creşterea valorilor concentraţiilor plasmatice ale transaminazelor hepatice;

Foarte rare: hepatită şi icter colestatic.

Tulburări hematologice şi limfatice

Rare: anemie, leucopenie, trombocitopenie, eozinofilie, agranulocitoză, purpură trombocitopenică reversibile

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Rare: nefrită interstiţială acută

Tulburări ale sistemului nervos

Rare: ameţeli, cefalee, convulsii, hiperactivitate, halucinaţii, anxietate, vertij, insomnie, confuzie, agresivitate. Aceste reacţii apar mai ales la pacienţii cu insuficienţă renală sau în cazul administrării de doze foarte mari de medicament. De regulă aceste tulburări sunt reversibile.

4.9 Supradozaj

În cazul de supradozaj se recomandă întreruperea administrării medicamentului, instituirea unui tratament simptomatic şi de susţinere a funcţiilor vitale. Hemodializa poate fi utilă, dar nu şi dializa peritoneală.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antibiotice beta-lactamice, peniciline cu spectru larg, codul ATC: J01CA01

Mecanism de acţiune

Ampicilina este o aminopenicilină semisintetică cu acţiune bactericidă.

Acţiunile ampicilinei la nivelul microorganismelor sensibile sunt reprezentate de legarea de proteine membranare specifice (PBP-penicilin binding proteins), inactivarea transpeptidazelor cu inhibarea formării peretelui microbian şi activarea unor enzime autolitice (autolizine şi mureinhidrolaze).

Ampicilina are un spectru de acţiune lărgit faţă de celelalte peniciline, care cuprinde microorganisme gram-pozitive şi gram-negative: streptococi alfa- şi beta-hemolitici, Streptococus pneumoniae, stafilococi nesecretori de penicilinază, Bacillus anthracis, Clostridium sp., Listeria, unele tulpini de enterococi, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, unele tulpini de Salmonella, Shigella, Escherichia coli.

Parte din tulpinile de bacili din familia Enterobacteriaceae cum ar fi Escherichia coli, Salmonella,

Shigella, Proteus mirabilis iniţial sensibile, au devenit actualmente rezistente.

Ampicilina este inactivată de penicilinaze şi nu este activă faţă de microorganisme secretoare de penicilinaze precum majoritatea tulpinilor de stafilococi, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Serratia, Proteus vulgaris. Nu este activă faţă de rickettsi şi mycoplasme.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie drgAmpicilina este stabilă la acţiunea acidului clorhidric. Se absoarbe în proporţie de 40-65 %.

Absorbţia este scăzută în prezenţa alimentelor. Concentraţia plasmatică maximă este atinsă după două ore de la administrarea orală.

Biodisponibilitate

Ampicilina se leagă în proporţie de 18% de proteinele plasmatice. Se distribuie larg în lichidele organismului, realizând concentraţii de peste 60% din cele plasmatice în lichidul pleural, peritoneal şi sinovial. Trece puţin în lichidul cefalorahidian, dar în prezenţa inflamaţiei meningelui realizează concentraţii de 40-70% din cele plasmatice, la doze mari fiind eficace terapeutic în meningite. Traversează bariera placentară şi se excretă în laptele matern.

Biotransformare

Ampicilina nu se metabolizează în organism.

Eliminare

Ampicilina se elimină repede prin urină sub formă neschimbată, în proporţie de 80% din doza administrată. Concentraţiile urinare sunt foarte mari, depăşind 1 mg/ml. Cantităţi relativ mari se elimină prin bilă (atunci când căile biliare nu sunt obstruate) şi prin scaun; intră în circulaţia enterohepatică. Timpul mediu de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este de 1,3-2 ore. Insuficienţa renală şi insuficienţa hepatică favorizează acumularea antibioticului.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studii efectuate la animale de laborator au evidenţiat că DL50 la şoareci după administrare orală a fost de peste 15 g/kg şi de 6 g/kg după administrare intravenoasă. Nivelele DL50 la şobolani după administrare orală şi intraperitoneală au fost de 10 g/kg, respectiv 2 g/kg.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Ampicilină Arena 250 mg capsule

Conţinutul capsulei

Amidon de porumb

Talc

Stearat de magneziu

Cap

Dioxid de siliciu

Laurilsulfat de sodiu

Acid acetil glacial

Dioxid de titan (E 171)

Quinoline Yellow (E 104)

Sunset yellow (E 110) p-Hidroxibenzoat de metil (E 218) p-Hidroxibenzoat de n-propil (E 216)

Gelatină

CorpDioxid de siliciu

Laurilsulfat de sodiu

Acid acetil glacial

Dioxid de titan (E 171) p-Hidroxibenzoat de metil (E 218) p-Hidroxibenzoat de n-propil (E 216)

Gelatină

Ampicilină Arena 500 mg capsule

Conţinutul capsulei

Amidon de porumb

Talc

Stearat de magneziu

Cap

Dioxid de siliciu

Laurilsulfat de sodiu

Acid acetic glacial p-Hidroxibenzoat de metil (E 218) p-Hidroxibenzoat de n-propil (E 216)

Glicerol

Dioxid de titan (E 171)

Eritrozină

Gelatină

Corp

Dioxid de siliciu

Laurilsulfat de sodiu

Acid acetic glacial p-Hidroxibenzoat de metil (E 218) p-Hidroxibenzoat de n-propil (E 216)

Glicerol

Dioxid de titan (E 171)

Gelatină

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Ampicilină Arena 250 mg capsule

Cutie cu un 2 blistere din PVC/Al a 10 capsule

Cutie cu 100 blistere din PVC/Al a câte 10 capsule.

Ampicilină Arena 500 mg capsule

Cutie cu un 2 blistere din PVC/Al a 5 capsule

Cutie cu 100 blistere din PVC/Al a câte 5 capsule.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerințe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Arena Group S.A.

Str. Ştefan Mihăileanu nr. 31,cod 024022, sector 2, Bucureşti, România

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

12244/2019/01-02 12245/2019/01-02

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data ultimei reînnoiri a autorizației: August 2019

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

August 2019