AMBROXOL EGIS 3mg/ml - prospect medicament

R05CB06 ambroxol

Medicamentul AMBROXOL EGIS SIROP 3mg/ml conține substanța ambroxol , cod ATC R05CB06 - Aparatul respirator | Expectorante, excluzand asocieri cu antitusive | Mucolitice .

Date generale despre AMBROXOL EGIS SIROP 3mg/ml EGIS

Substanța: ambroxol

Data ultimei liste de medicamente: 01-07-2013

Codul comercial: W06692001

Concentrație: 3mg/ml

Forma farmaceutică: sirop

Cantitate: 1

Prezentare produs: cutie x1 flac x100ml sirop + masura dozatoare a 5ml

Tip produs: generic

Restricții eliberare rețetă: OTC - Over the Counter = medicament care nu necesită o prescripție medicală.

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: EGIS PHARMACEUTICALS PLC. - UNGARIA

APP deținător: EGIS PHARMACEUTICALS PLC. - UNGARIA

Număr APP: 8200/2015/01

Valabilitate: 5 ani

Concentrațiile disponibile pentru ambroxol

0.3%, 0.75%, 15mg, 15mg/5ml, 15mg/ml, 20mg, 30mg, 30mg/5ml, 3mg/ml, 50mg/g, 60mg, 6mg/ml, 7.5mg/ml, 75mg

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu ambroxol

Conținutul prospectului pentru medicamentul AMBROXOL EGIS 3mg/ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ambroxol Egis 3 mg/ml sirop

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un mililitru sirop conţine clorhidrat de ambroxol 3 mg.

Excipient cu efect cunoscut: 10 ml sirop conţin sorbitol 2,4 g.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Sirop

Soluţie limpede, transparentă, de culoare galben deschis cu miros caracteristic.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Afecţiuni respiratorii obstructive acute şi cronice, cum ar fi astmul bronşic şi bronşita, bronşiectazia asociate cu o secreţie anormală de mucus dens şi spută.

Facilitarea dizolvării mucusului în afecţiunile nazo-faringiene inflamatorii.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani: doza zilnică recomandată în primele două-trei zile de tratament este de 10 ml sirop de trei ori pe zi, urmat apoi în următoarele zile de 10 ml sirop de două ori pe zi, sau 5 ml sirop de 3 ori pe zi. Copii cu vârsta cuprinsă între 5-12 ani: doza recomandată este de 5 ml de 2-3 ori pe zi. Copii cu vârsta cuprinsă între 2-5 ani: doza este de 2,5 ml de trei ori pe zi. Copii cu vârsta sub 2 ani: 2,5 ml de două ori pe zi. Siropul se poate administra cu ajutorul capacului dozator care însoţeşte medicamentul.

Insuficiență renală

În caz de insuficienţă renală severă, doza de întreţinere trebuie scăzută corespunzător sau intervalul dintre doze trebuie prelungit.

Mod de administrare
Administrare orală

Acest medicament trebuie administrat după mese, cu o cantitate suficientă de lichid. Consumarea unei cantităţi crescute de lichide în timpul tratamentului potenţează efectul de dizolvare a mucusului al ambroxolului.

4.3 Contraindicaţii

- Hipersensibilitate la substanța activă, bromhexin sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

- Utilizarea siropului este contraindicată în cazul intoleranţei ereditare la fructoză (5 ml sirop conţin 1,2 g sorbitol).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

S-au raportat reacții cutanate grave cum ar fi eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson (SSJ)/necroliză epidermică toxică (NET) și pustulă exantematoasă generalizată acută (PEGA) în asociere cu administrarea de ambroxol. Dacă sunt prezente simptome sau semne de erupție cutanată tranzitorie progresivă (uneori asociate cu prezența unor vezicule sau leziuni pe mucoase) tratamentul cu ambroxol trebuie imediat întrerupt și trebuie solicitat sfatul medicului.

Trebuie avute în vedere reacţiile de hipersensibilitate care pot să apară la administrarea de Ambroxol Egis sirop.

Se recomandă prudenţă în cazul administrării la pacienţii cu ulcer gastroduodenal.

În caz de insuficienţă renală sau hepatică severă ambroxolul trebuie administrat cu precauţie.

Se recomandă administrarea cu precauţie a Ambroxol Egis sirop în afecţiuni ale funcţiei bronhomotorii şi în cazul existenţei unor mari cantităţi de secreţii din cauza riscului de congestie la eliminare.

Siropul este preparat cu substanțe edulcorante artificiale cum sunt sorbitolul şi ciclamatul de sodiu de aceea poate fi administrat şi pacienţilor cu diabet zaharat. Totuşi cantitatea de sorbitol (1,2 g/5ml) existentă în preparat trebuie să fie luată în calcul atunci când Ambroxol Egis sirop este administrat la pacienţii cu diabet zaharat. Pacienţii cu intoleranţă ereditară rară la fructoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Acest medicament nu conţine alcool.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Administrarea concomitentă de ambroxol şi unele antibiotice (amoxicilină, cefuroximă, eritromicină, doxiciclină) duce la creşterea concentraţiei de antibiotice la nivel pulmonar. Nu este recomandată co-administrarea ambroxolului cu antitusive (cum este codeina) deoarece este împiedicată eliminarea sputei dizolvate de către ambroxol.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Date preclinice

Studiile preclinice efectuate până în prezent nu au pus în evidenţă efecte teratogene.

Date clinice

Ambroxolul nu este recomandat în sarcină şi în perioada de alăptare.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Deoarece, foarte rar, au fost descrise cefalee şi vertij în timpul tratamentului cu Ambroxol Egis sirop, se recomandă prudenţă la pacienţii care conduc vehicule sau folosesc utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10) frecvente (≥1/100 până la <1/10) mai puţin frecvente (≥1/1000 până la <1/100) rare (≥1/10000 până la <1/1000) foarte rare (<1/10000) cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tulburări ale sistemului imunitar

Rare: reacții de hipersensibilitate

Cu frecvenţă necunoscută: reacţii anafilactice inclusiv şoc anafilactic, angioedem și prurit.

Tulburări ale sistemului nervos

Rare: slăbiciune, cefalee

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: greaţă

Mai puţin frecvente: diaree, vărsături, dispepsie, dureri abdominale

Cu frecvenţă necunoscută: tulburări gastrice

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Rare: erupţii cutanate tranzitorii, urticarie

Cu frecvenţă necunoscută: reacții adverse cutanate grave (inclusiv eritem polimorf, sindrom Stevens-

Johnson/necroliză epidermică toxică și pustulă exantematoasă generalizată acută).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Simptomele unui supradozaj acut sunt: greaţă, vărsături, diaree şi alte simptome gastro-intestinale.

În caz de supradozaj se recomandă provocarea vărsăturilor şi ingerarea de lichide (lapte sau ceai). Se recomandă lavajul gastric după 1-2 ore de la ingerarea ambroxolului. Se poate administra cărbune activat şi tratament simptomatic după decontaminare. Sistemul circulator trebuie monitorizat continuu.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: tuse și preparate contra răcelii, expectorante, exclusiv combinații cu antitusive mucolitice, codul ATC: R05CB06

Ambroxolul, substanţa activă din Ambroxol Egis sirop, este un metabolit al bromhexinului şi face parte din compuşii mucolitici din grupa benzilaminelor. Ambroxolul creşte producerea de lizozomi şi măreşte activitatea enzimelor hidrolitice în celulele secretoare de mucus, prin aceasta contribuind la degradarea compuşilor fibroşi ai mucopolizaharidelor acide din secreţia bronşică. În acelaşi timp sunt stimulate glandele secretoare ceea ce determină creşterea cantităţii de mucus. În bolile inflamatorii ale căilor respiratorii ambroxolul stimulează producerea de surfactanţi şi, de asemenea, a fost demonstrată activarea clearance-ului mucociliar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbție

Ambroxolul este aproape complet absorbit din tractul gastro-intestinal.

Distribuție

Legarea de proteinele plasmatice este de aproximativ 80%.

Metabolizare

Metabolizarea se face extensiv la nivelul primului pasaj hepatic. Biodisponibilitatea absolută a ambroxolului după administrarea orală este de 60%.

Eliminare

În jur de 90% din doza administrată este eliminată prin urină atât sub formă nemodificată cât şi sub formă de glucurono conjugaţi ai metaboliţilor oxidaţi. Profilul plasmatic este bifazic şi timpul de înjumătăţire la eliminare a celor două faze este de 1,3 şi respectiv 8,8 ore.

Insuficienţă renală severă: Timpul de înjumătăţire la eliminare al ambroxolului creşte în insuficienţa renală severă de aceea este necesară reducerea dozei sau scăderea frecvenţei de administrare a dozelor.

Conform studiilor preclinice ambroxolul trece bariera placentară iar concentraţia plasmatică fetală este de 2- 4 ori mai mare decât cea maternă. Ambroxolul se regăseşte de asemenea în laptele matern şi în lichidul cerebrospinal.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile toxicologice nu au pus în evidenţă potenţialul mutagenic, carcinogenetic sau teratogen al ambroxolului.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Citrat de sodiu

Benzoat de sodiu

Aromă de banană

Aromă de căpşuni

Ciclamat de sodiu

Acid citric monohidrat

Povidonă

Sorbitol

Apă purificată.

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

5 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25°C. 4 săptămâni după prima deschidere a flaconului.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un flacon din sticlă brună închis cu capac de siguranţă alb, şi capac filetat de aluminiu a 100 ml sirop şi o măsură dozatoare din polipropilenă cu capacitatea de 5 ml.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EGIS PHARMACEUTICALS PLC. 1106 Budapesta, Keresztúri út 30-38,

Ungaria

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

8200/2015/01

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: Octombrie 2015

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Mai 2016