ALPHA D3 1mcg capsule moi THERAMEX - prospect medicament

A11CC03 alfacalcidol

Medicamentul ALPHA D3 1mcg conține substanța alfacalcidol , cod ATC A11CC03 - Tract digestiv și metabolism | Vitamina A și D, inclusiv combinațiile lor | Vitamina D și analogi .

Date generale despre ALPHA D3 1mcg THERAMEX

Substanța: alfacalcidol

Data ultimei liste de medicamente: 01-03-2021

Codul comercial: W67322001

Concentrație: 1mcg

Forma farmaceutică: capsule moi

Cantitate: 30

Prezentare produs: cutie x1 flac ppid x30 caps moi

Tip produs: generic

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: TEVA PHARMA BV - OLANDA

APP deținător: THERAMEX IRELAND LIMITED - IRLANDA

Număr APP: 12483/2019/01

Valabilitate: 3 ani

Forme farmaceutice disponibile pentru alfacalcidol

Concentrațiile disponibile pentru alfacalcidol

0.25mcg, 0.50mcg, 0.5mcg, 1.0mcg, 1mcg, 1mcgm, 2mcg/ml

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu alfacalcidol

Conținutul prospectului pentru medicamentul ALPHA D3 1mcg capsule moi THERAMEX

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ALPHA D3 0,25 micrograme capsule moi

ALPHA D3 0,50 micrograme capsule moi

ALPHA D3 1 microgram capsule moi

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Alpha D3 0,25 micrograme capsule moi

O capsulă moale conţine alfacalcidol 0,25 µg.

Alpha D3 0,50 micrograme capsule moi

O capsulă moale conţine alfacalcidol 0,50 µg.

Alpha D3 1 microgram capsule moi

O capsulă moale conţine alfacalcidol 1 µg.

Excipienţi cu efect cunoscut: ulei de arahide, sorbitol.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsule moi

Alpha D3 0,25 micrograme capsule moi

Capsule moi, ovale, opace, de culoare roşu brun, imprimate pe o parte cu cerneală neagră cu “0.25”, conţinând o soluţie uleioasă, galben pal. Alpha D3 0,50 micrograme capsule moi Capsule moi, ovale, opace, de culoare roz deschis, imprimate pe o parte cu cerneală neagră cu “0.5”, conţinând o soluţie uleioasă, galben pal. Alpha D3 1 microgram capsule moi Capsule moi, ovale, opace, de culoare crem până la ivoriu, imprimate pe o parte cu cerneală neagră cu “1.0”, conţinând o soluţie uleioasă, galben pal.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

- osteodistrofie renală - hiperparatiroidism (cu afecţiuni ale oaselor) - hipoparatiroidism - rahitism nutriţional şi de malabsorbţie şi osteomalacie - rahitism pseudocarenţial (vitamino-D-dependent) şi osteomalacie - rahitism hipofosfatemic vitamino-D-rezistent şi osteomalacie

- osteoporoză.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Calea de administrare: orală

Doza iniţială pentru toate indicaţiile:

Adulţi: 1 microgram/zi

Vârstnici: 0,5 micrograme/zi

Copiii sub 20 kg greutate corporală: 0,05 micrograme/kg/zi

Copii peste 20 kg greutate corporală: 1 microgram/zi

Doza de alfacalcidol trebuie să fie ajustată ulterior în funcţie de răspunsul biochimic pentru a se evita hipercalcemia. Indicatorii de evaluare a răspunsului includ concentrațiile plasmatice ale calciului (de preferință, calcemia corectată cu legarea de proteine plasmatice), fosfatazei alcaline, hormonului paratiroidian, precum şi investigaţiile radiologice şi histologice. Concentraţiile plasmatice trebuie să fie evaluate iniţial la intervale de o săptămână. Doza zilnică de alfacalcidol poate fi crescută cu câte 0,25-0,5 micrograme. Atunci când doza este stabilizată, măsurătorile pot fi efectuate la fiecare 2 - 4 săptămâni. Majoritatea pacienţilor adulţi răspund la doze între 1 şi 3 micrograme pe zi. Atunci când există dovezi biochimice sau ai parametrilor radiologici de vindecare osoasă, (şi la pacienţii hipoparatiroidici atunci când a fost atins nivelul normal de calciu din plasmă), în general doza scade. Dozele de întreţinere sunt, în general, în intervalul 0,25 - 1 microgram pe zi. În cazul în care apare hipercalcemie, administrarea de alfacalcidol trebuie oprită până la revenirea la normal a concentrațiilor plasmatice de calciu (aproximativ 1 săptămână), apoi reluat la jumătate din doza anterioară.

Osteodistrofie renală:

Doza recomandată pentru tratamentul curativ la adult este de 1-2 µg alfacalcidol pe zi. Se recomandă începerea tratamentului cu 0,5-1 µg alfacalcidol pe zi la adulţi şi copii cu greutate peste 20 kg. Ulterior, doza se va ajusta pentru a menţine un raport fosfo-calcic normal. Doza recomandată pentru tratamentul preventiv este de 0,5-1 µg alfacalcidol pe zi la adult şi copii cu greutate mai mare de 20 kg.

Rahitism pseudocarenţial:

Se recomandă iniţierea tratamentului cu doze de 2-4 µg alfacalcidol pe zi; pentru tratamentul de întreţinere se administrează 0,75-2 µg alfacalcidol pe zi. În formele cu alopecie se adminstrează 5-8 µg alfacalcidol pe zi, în asociere cu fosfaţi.

Rahitism şi osteomalacie prin hipofosfatemie vitamino-rezistente:

Doza recomandată este de1-6 µg alfacalcidol pe zi, în asociere cu fosfaţi.

Hipoparatiroidism şi pseudohipoparatiroidism:

Doza recomandată la adulţi şi la copii cu greutate peste 20 kg este de 1-3 µg alfacalcidol pe zi.

Osteoporoză:

Doza recomandată este de 0,5 µg alfacalcidol pe zi.

În funcţie de răspunsul biochimic, doza iniţială va fi ajustată pentru a evita hipercalcemia. Calciul plasmatic va fi determinat iniţial săptămânal. Doza de Alpha D3 poate fi mărită la nevoie, prin creşteri de 0,25-0,50 µg alfacalcidol pe zi. Cei mai mulţi pacienţi răspund la doze de1-3 µg alfacalcidol zi. După stabilirea dozei, calcemia poate fi măsurată o dată la 2-4 săptămâni. Capsulele se vor înghiţi cu o cantitate suficientă de apă, fără a le mesteca, suge sau sfărâma.

4.3 Contraindicaţii

Hipercalcemie.

Hipersensibilitate cunoscută la alfacalcidol, arahide, soia sau la oricare dintre excipienţi.

Hipersensibilitate cunoscută la vitamine D sau oricare din analogii ei

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

În timpul tratamentului cu alfacalcidol trebuie monitorizate periodic concentrațiile plasmatice de calciu, fosfat, produsul calciu x fosfat, parathormon (PTH) şi fosfataza alcalină.

Hipercalcemia poate să apară la pacienţii trataţi cu alfacalcidol. Din acest motiv, pacienţii trebuie să fie informaţi cu privire la simptomele clinice determinate de hipercalcemie. Simptomele şi semnele precoce ale hipercalcemiei sunt: slăbiciune, fatigabilitate, astenie, stare generală de rău, mialgie, artralgie, dureri osoase, anorexie, greaţă, vărsături, diaree, constipaţie, xerostomie, disgeuzie, gust metalic, cefalee, ameţeală.

În caz de hipercalcemie sau în cazul unor valori persistent crescute ale produsului calciu x fosfat, care depăşeşte valorile ţintă, tratamentul trebuie întrerupt timp de cel puţin o săptămână, până când parametrii revin la valori situate în intervalul ţintă. Tratamentul cu alfacalcidol poate fi reluat cu doze mai mici (jumătate din doza anterioară).

Pentru a menţine concentrațiile plasmatice de fosfat la un nivel acceptabil, la pacienţii cu afectare osoasă ca urmare a unei boli renale, poate fi utilizat un chelator de fosfaţi.

Trebuie evitată inhibarea excesivă a secreţiei de PTH. La pacienţii care efectuează şedinţe de dializă, concentraţiile plasmatice ale PTH nu trebuie să fie mai mici decât de 2-3 ori peste valorile normale.

Trebuie acordată atenţie la pacienţii trataţi cu glicozide cardiotonice sau digitalice deoarece hipercalcemia poate provoca tulburări de ritm la aceşti pacienţi.

Trebuie acordată atenţie la pacienţii cu nefrolitiază, tulburări de ritm cardiac sau ateroscleroză deoarece aceste afecţiuni pot fi agravate de hipercalcemie.

Trebuie acordată atenţie la pacienţii cu sarcoidoză, tuberculoză sau alte boli granulomatoase deoarece aceste afecţiuni pot creşte sensibilitatea la vitamina D.

Trebuie acordată atenţie la pacienţii trataţi cu diuretice tiazidice deoarece aceştia pot prezenta risc crescut de a apariţie a hipercalcemiei.

Atenţionare privind excipienţii

Alpha D3 capsule moi conţine ulei de arahide care, în cazuri rare, poate provoca reacţii alergice severe.

Pacienţilor cu afecţiuni ereditare rare la intoleranţă la fructoză nu trebuie să li se prescrie Alpha D3

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

La pacienţii trataţi cu anticonvulsivante (barbiturice sau fenitoină) sau alte medicamente inductoare ale enzimelor hepatice (cum este rifampicina) pot fi necesare doze mai mari de alfacalcidol pentru a obţine efectul dorit.

Administrarea concomitentă de colestiramină, colestipol, sucralfat sau a unor antiacide cu conţinut ridicat de aluminiu poate afecta absorbţia intestinală a alfacalcidol. Pentru a reduce posibilitatea interferenţei, alfacalcidolul trebuie administrat cu cel puţin o oră înainte sau 4-6 ore după administrarea colestiraminei şi la un interval de 2 ore faţă de administrarea antiacidelor cu conţinut de aluminiu.

Utilizarea concomitentă a diureticelor tiazidice, a preparatelor care conţin calciu sau al altor preparate care conţin vitamina D poate creşte riscul de hipercalcemie.

Utilizarea concomitentă a glicozidelor digitalice creşte riscul apariţiei tulburărilor de ritm.

Utilizarea concomitentă de antiacide care conţin magneziu sau de laxative poate creşte riscul de hipermagneziemie.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date suficiente privind utilizarea alfacalcidolului la gravide, deşi a fost utilizat pe scară largă timp de mulţi ani, fără efecte adverse aparente. Alfacalcidolul trebuie utilizat în timpul sarcinii numai în cazul în care tratamentul este absolut necesar, după evaluarea raportului beneficiu matern/risc potenţial fetal.

Alăptarea

Deşi nu a fost clar stabilit, concentraţiile crescute ale vitaminei D3-1,25-dihidroxi, care apar în laptele mamelor tratate cu alfacalcidol, ar putea influenţa metabolismul calcic al sugarului; în funcţie de importanţa tratamentului pentru mamă, se vor lua în considerare fie întreruperea alăptării, fie oprirea administrării produsului.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Alfacalcidolul nu influenţează sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Cel mai frecvent raportate reacţii adverse în cazul alfacalcidolului sunt hipercalcemia şi hipercalciuria şi sunt în relaţie cu toxicitatea vitaminei D.

Simptomele şi semnele precoce ale hipercalcemiei sunt: slăbiciune, fatigabilitate, astenie, stare generală de rău, mialgie, artralgie, dureri osoase, anorexie, greaţă, vărsături, diaree, constipaţie, xerostomie, disgeuzie, gust metalic, cefalee, ameţeală.

Cazurile mai severe de hipercalcemie se pot manifesta prin: tulburări de ritm cardiac, stare de confuzie, somnolenţă, obnubilaţie, insomnie, agitaţie, polidipsie, poliurie, deshidratare.

Hipercalcemia prelungită poate determina calcificări la nivelul vaselor de sânge, în special în artere, şi în alte ţesuturi moi (miocard, valvele inimii, creier, pancreas, piele, periarticular) care pot determina leziuni consecutive ale organlor, cu severitate diferită. Hipercalcemia prelungită poate determina nefrocalcinoză/nefrolitiază şi, consecutiv, insuficienţă renală sau agravarea insuficienţei renale preexistente. Severitatea şi prognosticul acestor reacţii adverse depind de doza de alfacalcidol şi de durata expunerii la concentraţii crescute de calciu.

Tabelul de mai jos prezintă reacţiile adverse raportate în timpul studiilor clinice.

Sunt incluse, de asemenea, reacţiile adverse, altele decât manifestările de hipercalcemie, provenite din raportările spontane. Pentru aceste reacţii nu pot fi furnizate informaţii legate de frecvenţă.

Foarte frecvente ≥ 1/10

Frecvente ≥ 1/100 şi <1/10

Mai putin frecvente ≥ 1/1000 şi <1/100

Rare ≥ 1/10000 şi <1/1000

Foarte rare < 1/10000

Cu frecvenţă necunoscută care nu poate fi estimată din datele disponibile

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte frecvente: Hipercalcemie

Mai puţin frecvente: Calcificări metastatice, hiperfosfatemie, produs calciu x fosfat

crescut, anorexie Cu frecvenţă necunoscută: Hipermagneziemie, apetit scăzut

Tulburări ale sistemului imunitar

Cu frecvenţă necunoscută: Reacţii de hipersensibilitate însoţite de simptoame şi semne cum sunt

febră, frisoane, urticarie şi edem al limbii.

Tulburări ale sistemului nervos

Mai puţin frecvente: Cefalee, disestezie şi disgeuzie

Tulburări cardiace

Mai puţin frecvente: Tahicardie

Tulburări vasculare

Mai puţin frecvente: Hipertensiune arterială

Tulburări gastro-intestinale

Mai puţin frecvente: Greaţă, vărsături, dureri abdominale, constipaţie, diaree, dispepsie

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente: Prurit

Cu frecvenţă necunoscută: Erupţii cutanate tranzitorii (eritematoase, maculopapulare,

pustuloase), dermatită exfoliativă Tulburări renale şi ale căilor urinare

Frecvente: Hipercalciurie

Cu frecvenţă necunoscută: Insuficienţă renală, nefrocalcinoză

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Mai puţin frecvente: Calcinoză, astenie şi fatigabilitate

Au fost raportate cazuri de reacţii alergice cutanate şi şoc anafilactic, această din urmă condiţie fiind declanşată de uleiul de arahide, unul dintre excipienţi din Alpha D3. Raportarea reacțiilor adverse suspectate Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 Bucuresti 011478- RO Tel: + 4 0757 117 259 Fax: +4 0213 163 497 e-mail: adr@anm.ro.

4.9 Supradozaj

Supradozjul se manifestă prin hipercalcemie şi hipercalciurie (vezi pct. 4.8).

Hipercalcemia se manifestă clinic prin slăbiciune, oboseală, epuizare, cefalee, greaţă, uscăciune a gurii, constipaţie, diaree, vomă, dureri abdominale sau alte stări de disconfort gastrointestinal, dureri musculare, osoase şi articulare, prurit sau palpitaţii. De asemenea, pot apărea poliurie, polidipsie, nicturie şi proteinurie, în cazul în care capacitatea de concentrare a rinichilor este afectată.

Tratamentul hipercalcemiei constă în întreruperea administrării de alfacalcidol, dietă cu un conţinut de calciu scăzut şi întreruperea administrării suplimentelor de calciu. În cazurile severe de supradozaj acut accidental şi hipercalcemie persistentă, trebuie instituit tratament suportiv general.

În funcţie de starea clinică a pacientului, se pot administra glucocorticoizi, diuretice de ansă, bifosfonaţi, calcitonină sau dializa peritoneală sau hemodializa cu dializat fără calciu. Sunt obligatorii monitorizarea funcţiei renale prin dozarea electroliţilor serici (în special calciu), evaluarea anomaliilor electrocardiografice, în special la pacienţii trataţi cu glicozide digitalice.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: vitamina D şi analogi, codul ATC: A11CC03.

Alfacalcidol (1α-hidroxi vitamina D3, 1α(OH)D3) este un analog sintetic al vitaminei D. Alfacalcidolul este promedicament care îşi exercită acţiunea după ce a fost metabolizat la calcitriol (1α,25(OH)2D3), în principal la nivel hepatic. Calcitriolul este forma fiziologic activă a hormonului vitamina D şi, în condiţii normale, se formează în principal la nivel renal prin hidroxilarea enzimatică a calcifediolului (25(OH)D3) mediată de 1α-hidroxilază. Ca o consecinţă a prezenţei grupării 1α-hidroxil, alfacalcidolul necesită numai hidroxilare hepatică în poziţia 25 pentru a produce calcitriol şi, ca urmare, acţionează independent de funcţia renală.

La pacienţii cu boală renală cronică, afectarea 1-hidroxilării renale scade producţia endogenă de calcitriol. Aceasta determină tulburări ale metabolismelor osos şi mineral, incluzînd hiperparatiroidism secundar şi afectare osoasă ca urmare a bolii renale. Calcitriolul determină efecte directe de prevenire a hiperplaziei glandei paratiroide şi, de asemenea, determină un efect aditiv calciului în suprimarea producerii de PTH. De asemenea, calcitriolul creşte absorbţia gastro-intestinală a calciului pentru corectarea hipocalcemiei. Calcitriolul influenţează direct osteoblastele şi poate determina îmbunătăţirea formării şi mineralizării oaselor.

La pacienţii aflaţi în stadiul de predializă, utilizarea alfacalcidolului determină scăderea concentraţiilor de PTH, ameliorarea leziunilor osoase determinate de boala renală şi creşterea densităţii minerale osoase. La pacienţii în dializă cronică, alfacalcidolul este eficace în suprimarea hiperparatiroidismului secundar.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Alfacalcidolul este un promedicament care este metabolizat la nivel hepatic la substanţa biologic activă 1-alfa, 25-dihidroxivitamina D3 (calcitriol). Ca urmare, pentru evaluarea biodisponibilităţii alfacalcidolului, este adecvată măsurarea concentraţiei plasmatice de calcitriol după administrarea alfacalcidolului. La compararea valorii ASCinf a calcitriolului (o măsură a concentraţiei în funcţie de timp) obţinută în condiţii de repaus alimentar, după administrarea unei doze unice de 10 micrograme alfacalcidol sub formă de capsulă, cu valorea corespunzătoare ASCinf pentru 10 micrograme de alfacalcidol administrat prin injecţie intravenoasă, biodisponibilitatea relativă a fost de 87%.

După administrarea unei doze orală unice de 10 micrograme de alfacalcidol sub formă de capsulă, în condiţii de repaus alimentar la voluntari sănătoşi, concentraţia plasmatică maximă a fost atinsă în 6,4 ore pentru alfacalcidol (75 pg/ml) şi în 7,6 ore pentru calcitriol (93 pg/ml).

Când alfacalcidolul a fost administrat în doze repetate de 1,5 micrograme de trei ori pe săptămână la pacienţi cu boală renală cronică care efectuează şedinţe de hemodializă, profilul concentraţiei plasmatice medie în funcţie de timp pentru calcitriol a prezentat două vârfuri, la 9 ore şi respectiv, 12 ore. Administrarea de doze repetate de 1,5 micrograme de trei ori pe săptămână timp de două săptămâni a determinat concentraţii plasmatice medii de calcitriol în intervalul 25 până la 49 pg/ml în primele 48 de ore, care au fost concordante cu intervalul normal pentru subiecţii sănătoşi.

La subiecţii sănătoşi, administrarea alfacalcidolului după masă a determinat concentraţii plasmatice medii de alfacalcidol cu aproximativ 30% mai mari faţă de administrarea în condiţii de repaus alimentar, în timp ce concentraţia plasmatică medie de calcitriol a fost uşor mai scăzută în condiţiile administrării după masă comparativ cu administrarea în condiţii de repaus alimentar.

După administrarea unei doze orale unice de 10 micrograme alfacalcidol 0,25 micrograme capsule moi la voluntari sănătoşi, durata concentraţiei maxime (tmax) de alfacalcidol a fost cu o oră mai mică în condiţiile administrării după masă (5,5 ore) comparativ cu administrarea în condiţii de repaus alimentar (6,4 ore), în timp ce pentru calcitriol tmax a fost de 13,7 ore în condiţiile administrării după masă comparativ cu 7,6 ore în condiţii de repaus alimentar.

Alfacalcidolul este metabolizat în principal la nivel hepatic. Alfacalcidolul este convertit în forma biologic activă-calcitriol, predominant în ficat, prin hidroxilarea în poziţia 25 catalizată în principal de izoenzima CYP 27A1 mitocondrială şi izoenzima CYP 3A4 microsomală. O uşoară inducţie legată de concentraţie (<2 ori) a izoenzimei CYP 3A4 a fost observată în culturile de hepatocite umane la concentraţii ale alfcalcidolului de până la 200 nM. Totuşi, este puţin probabil ca valori ale concentraţiilor plasmatice maxime de alfacalcidol (<50 pg/ml) şi calcitriol (31-107 pg/ml) observate clinic să determine acumularea la nivel hepatic a alfacalcidolului sau calcitriolului. Studiile au arătat că nici alfacalcidolul şi nici calcitriolul nu inhibă citocromul P450.

La voluntari sănătoşi, timpul de înjumătăţire plasmatică a alfacalcidolului după administrare orală (după masă) a fost de 5,0 ore. Timpul de înjumătăţire plasmatică a calcitriolului a fost de 8,7 ore atunci când alfacalcidolul a fost administrat sub formă de capsule moi în condiţii de repaus alimentar şi de 10,5 ore pentru capsule moi administrate după masă. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a calcitriolului a fost de 19 ore atunci când alfacalcidolul a fost administrat în doze repetate la pacienţi care efectuează şedinţe de hemodializă.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Toxicitatea non-clinică a alfacalcidolului este consecinţa efectului de vitamina D cunoscut al calcitriolului asupra homeostaziei calciului, şi este caracterizată de hipercalcemie, hipercalciurie şi eventual calcificarea ţesuturilor moi.

Alfacalcidolul nu este genotoxic.

Nu au fost observate efecte specifice ale alfacalcidolului asupra fertilităţii sau comportamentului puilor la şobolan şi iepure. În ceea ce priveşte dezvoltarea embriofetală, toxicitatea fetală (pierdere post-implantare, dimensiune şi greutate mici ale puilor) a fost observată la doze suficient de mari pentru a determina toxicitate la femele. În cadrul studiilor efectuate la animale s-a demonstrat că administrarea de doze crescute de vitamina D determină efecte teratogene.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

ALPHA D3 0,25 micrograme capsule moi acid citric, galat de propil,

DL-ᾀ-tocoferol, alcool etilic anhidru, ulei de arahide, gelatină, glicerol 85%,

anidrisorb 85/70 (sorbitol, sorbitan anhidride, manitol, polioli superiori, apă), oxid roşu de fer (E172), cerneală comestibilă neagră: Opacode Black S-1-27794:Shellac glaze, oxid negru de fer (E 172), n- butanol, apă purificată, propilenglicol, etanol metilat industrial 74 OP, alcool izopropilic SAU Opacode Black S-1-17823: Shellac glaze, n-butanol, alcool izopropilic, oxid negru de fer (E 172), hidroxid de amoniu 28%, propilenglicol).

ALPHA D3 0,5 micrograme capsule moi acid citric, galat de propil,

DL- ᾀ tocoferol, alcool etilic anhidru, ulei de arahide, gelatină, glicerol 85%, anidrisorb 85/70 (sorbitol, sorbitan anhidride, manitol, polioli superiori, apă), oxid roşu de fer (E172), dioxid de titan (E171), cerneală comestibilă neagră: Opacode Black S-1-27794:Shellac glaze, oxid negru de fer (E 172), n- butanol, apă purificată, propilenglicol, etanol metilat industrial 74 OP, alcool izopropilic SAU Opacode Black S-1-17823: Shellac glaze, n-butanol, alcool izopropilic, oxid negru de fer (E 172), hidroxid de amoniu 28%, propilenglicol).

ALPHA D3 1 microgram capsule moi acid citric, galat de propil,

DL- ᾀ tocoferol, alcool etilic anhidru, ulei de arahide, gelatină, glicerol 85%, anidrisorb 85/70 (sorbitol, sorbitan anhidride, manitol, polioli superiori, apă), oxid galben de fer (E172), dioxid de titan (E171), cerneală comestibilă neagră: Opacode Black S-1-27794:Shellac glaze, oxid negru de fer (E 172), n- butanol, apă purificată, propilenglicol, etanol metilat industrial 74 OP, alcool izopropilic SAU Opacode Black S-1-17823: Shellac glaze, n-butanol, alcool izopropilic, oxid negru de fer (E 172), hidroxid de amoniu 28%, propilenglicol).

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Alpha D3 0,25 micrograme capsule moi

Cutie cu un flacon din PPÎD prevăzut cu capac cu sigiliu din polipropilenă de joasă densitate conţinând 50 capsule moi.

Cutie cu 5 blistere Al/Al a câte 10 capsule moi.

Alpha D3 0,50 micrograme capsule moi

Cutie cu un flacon din PPÎD prevăzut cu capac cu sigiliu din polipropilenă de joasă densitate conţinând 30 capsule moi.

Cutie cu 1 blister Al/Al a 10 capsule moi.

Cutie cu 3 blistere Al/Al a câte 10 capsule moi.

Alpha D3 1 microgram capsule moi

Cutie cu un flacon din PPÎD prevăzut cu capac cu sigiliu din polipropilenă de joasă densitate conţinând 30 capsule moi.

Cutie cu 3 blistere Al/Al a câte 10 capsule moi.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

THERAMEX IRELAND LIMITED 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock

Dublin 1, D01 YE64, Irlanda

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Alpha D3 0,25 micrograme capsule moi: 12481/2019/01-02

Alpha D3 0,50 micrograme capsule moi: 12482/2019/01-03

Alpha D3 1 microgram capsule moi: 12483/2019/01-02

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data ultimei reînnoiri a autorizației: Septembrie 2019

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Decembrie, 2020

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Naţionale a

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro .