ALGOGESIC 25mcg/h ZENTIVA - prospect medicament

N02AB03 fentanil

Medicamentul ALGOGESIC 25mcg/h conține substanța fentanil , cod ATC N02AB03 - Sistemul nervos | Opioide | Derivați de fenilpiperidină .

Date generale despre ALGOGESIC 25mcg/h ZENTIVA

Substanța: fentanil

Data ultimei liste de medicamente: 01-03-2022

Codul comercial: W58001002

Concentrație: 25mcg/h

Forma farmaceutică: plasture transdermic

Cantitate: 5

Prezentare produs: cutie x5 plicuri compozite alcatuite din pet-adeziv-al-surlyn x1 plasture transdermic

Tip produs: generic

Restricții eliberare rețetă: TAB2 - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală specială (stupefiante) de culoare galbenă.

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: ACINO AG - GERMANIA

APP deținător: ZENTIVA, K.S. - REPUBLICA CEHA

Număr APP: 9135/2016/02

Valabilitate: 3 ani

Concentrațiile disponibile pentru fentanil

0.05mg/1ml, 0.05mg/ml, 0.25mg/5ml, 100mcg, 100mcg/doza, 100mcg/h, 100mcg/pulverizare, 11.56mg/21.00cmp, 12.5mcg/h, 1200mcg, 12mcg/h, 133mcg, 16.8mg/42.0cmp, 1600mcg, 17.34mg/31.50cmp, 200mcg, 200mcg/400mcg/600mcg/800mcg, 200mcg/doza, 23.12mg/42.00cmp, 25mcg/h, 267mcg, 300mcg, 4.2mg/10.5cmp, 400mcg, 400mcg/pulverizare, 40mcg/ doza, 5.78mg/10.5cmp, 50mcg/doza, 50mcg/h, 50mcg/ml, 533mcg, 600mcg, 67mcg, 75mcg/h, 8.4mg/21.0cmp, 800mcg

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu fentanil

Conținutul prospectului pentru medicamentul ALGOGESIC 25mcg/h ZENTIVA

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Algogesic 25 micrograme/oră plasture transdermic

Algogesic 50 micrograme/oră plasture transdermic

Algogesic 75 micrograme/oră plasture transdermic

Algogesic 100 micrograme/oră plasture transdermic

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

<Algogesic 25 micrograme/oră plasture transdermic> Fiecare plasture eliberează fentanil 25 micrograme pe oră. Fiecare plasture a 7,5 cm2 conţine fentanil

4,125 mg.

<Algogesic 50 micrograme/oră plasture transdermic> Fiecare plasture eliberează fentanil 50 micrograme pe oră. Fiecare plasture a 15 cm2 conţine fentanil

8,25 mg.

<Algogesic 75 micrograme/oră plasture transdermic> Fiecare plasture eliberează fentanil 75 micrograme pe oră. Fiecare plasture a 22,5 cm2 conţine fentanil

12,375 mg.

<Algogesic 100 micrograme/oră plasture transdermic> Fiecare plasture eliberează fentanil 100 micrograme pe oră. Fiecare plasture a 30 cm2 conţine fentanil

16,5 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Plasture transdermic

<Algogesic 25 micrograme/oră plasture transdermic> Plasture transparent imprimat cu cerneală albastră 'fentanil 25 µg/h” pe filmul protector.

<Algogesic 50 micrograme/oră plasture transdermic> Plasture transparent imprimat cu cerneală albastră 'fentanil 50 µg/h” pe filmul protector.

<Algogesic 75 micrograme/oră plasture transdermic> Plasture transparent imprimat cu cerneală albastră 'fentanil 75 µg/h” pe filmul protector.

<Algogesic 100 micrograme/oră plasture transdermic> Plasture transparent imprimat cu cerneală albastră 'fentanil 100 µg/h” pe filmul protector.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Adulţi:

* Algogesic este indicat în tratamentul durerii cronice severe care necesită tratament continuu de lungă durată cu analgezice opioide.

Copii şi adolescenţi:

* tratamentul de lungă durată al durerii cronice severe la copii cu vârsta de peste 2 ani şi adolescenţi, care au fost trataţi anterior cu opioide.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Dozele de Algogesic trebuie stabilite în mod individual în funcție de starea pacientului și trebuie

evaluate la intervale regulate de timp după inițiere. Trebuie utilizată doza minimă eficace. Plasturii transdermici sunt creați să elibereze în circulația sistemică aproximativ 12,5, 25, 50, 75 și 100 mcg/oră fentanil, care reprezintă aproximativ 0,3, 0,6, 1,2, 1,8, și respectiv 2,4 mg per zi.

Doza de 12,5 micrograme pe oră nu poate fi obținută utilizând Algogesic. Dacă este necesară

administrarea unei astfel de doze, vă rugăm să utilizați un alt medicament disponibil pe piață, care conține fentanil.

Stabilirea dozei iniţiale

Doza iniţială adecvată de Algogesic trebuie stabilită avându-se în vedere administrarea actuală de

opioide la respectivul pacient. Se recomandă ca Algogesic să fie utilizat la pacienţi care au demostrat că tolerează tratamentul cu opioide. Alți factori care trebuie luați în considerare sunt starea generală curentă de sănătate şi situaţia medicală a pacientului, inclusiv dimensiunile organismului, vârsta și gradul de tarare a organismului precum și gradul de tolerare a opioidelor.

Adulţi

La pacienţii care tolerează tratamentul cu opioide

Pentru schimarea tratamentului pacienților care tolerează tratamentul cu opioide de la opioide

administrate oral sau parenteral la Algogesic se va face trimitere la Conversia potenței echianalgezice de mai jos. Doza poate fi stabilită prin creștere sau scădere treptată, dacă este necesar, cu incrementuri de 12,5 sau 25 micrograme/oră, pentru a ajunge la cea mai mică doză adecvată de Algogesic, în funcție de răspunsul la tratament și necesitățile de analgezice suplimentare.

La pacienţii cărora nu li s-au administrat anterior opioide

În general, modul de administrare transdermic nu este recomandat la pacienţii la care nu s-au utilizat

anterior opioide. Trebuie luate în considerare căi de administrare alternative (oral, parenteral). Pentru a evita supradozarea se recomandă ca la pacienții cărora nu li s-a administrat anterior opioide să se administreze doze mici cu eliberare imediată (de exemplu morfină, hidromorfonă, oxicodonă, tramadol și codeină) pentru a atinge doza echianalgezică cu Algogesic cu o viteză de eliberare de 12,5 mcg/oră sau 25 mcg/oră. Ulterior, se poate face trecerea la Algogesic.

În cazul în care începerea unui tratament cu opioide orale nu este considerat posibil și Algogesic este

considerat a fi singura opțiune adecvată de tratament la pacienții cărora nu li s-a administrat anterior opioide, se va lua în considerare ca doză inițială doza minimă eficace (de exemplu, 12,5 mcg/oră). În aceste circumstanțe, pacientul trebuie monitorizat cu atenție. Potențialul de apariție a hipoventilației grave sau care pune viața în pericol există chiar și dacă pentru inițierea tratamentului la pacienții cărora nu li s-a administrat anterior opioide se folosește cea mai mică doză de Algogesic (vezi pct. 4.4 și 4.9).

Conversia potenței echianalgezice

În cazul pacienților cărora li se administrează în prezent analgezice opioide, doza de inițiere a

tratamentului cu Algogesic trebuie stabilită pe baza dozei zilnice a opioidului administrat anterior.

Pentru calcularea adecvată a dozei de ințiere a tratamentului cu Algogesic, urmați pașii de mai jos.

1. Se calculează doza de opioid (mg/zi) utilizată în mod curent în 24 de ore.

2. Se convertește cantitatea astfel obţinută în doza echianalgezică pentru 24 ore de morfină administrată oral, utilizând factorii de multiplicare pentru calea de administrare adecvată din Tabelul 1.

3. Pentru a obține doza de Algogesic corespunzătoare dozei echianalgezică de morfină calculate pentru intervalul de 24 de ore, se vor utiliza Tabelele 2 sau 3 de conversie a dozelor după cum urmează:

a. Tabelul 2 se utilizează pentru pacienţii adulți care necesită schimbarea opioidelor sau care sunt

mai puțin stabili clinic (rata de conversie a dozei de morfină administrată oral în fentanil administrat transdermic este aproximativ egală cu 150:1).

b. Tabelul 3 se utilizează pentru pacienţii adulți care au avut un tratament stabil și bine tolerat cu

opioide (rata de conversie a dozei de morfină administrată oral în fentanil administrat transdermic este aproximativ egală cu 100:1).

Tabelul 1: Tabel de conversie - Factori de Multiplicare pentru Conversia Dozei Zilnice a Opioidului

Administrat Anterior la Doza Echianalgezică Corespunzătoare de Morfină pentru 24 de ore

administrată oral (mg/zi opioid administrat anterior x Factor = doza echianalgezică corespunzătoare de morfină pentru 24 de ore administrată oral) Opioid administrat anterior Calea de administrare Factor de multiplicare

Morfină orală a

parenterală 3 Buprenorfină sublinguală 75

parenterală 100 Codeină orală 0,15

parenterală b 0,23 Diamorfină orală 0,5

parenterală b Fentanil orală -

parenterală 300 Hidromorfonă orală 4

parenterală b Ketobemidonă orală 1

parenterală 3 Levorfanol orală 7,5

parenterală b Metadonă orală 1,5

parenterală b Oxicodonă orală 1,5

parenterală 3 Oximorfonă rectală 3

parenterală b Petidină orală -

parenterală b 0,4 Tapentadol orală 0,4

parenterală - Tramadol orală 0,25

parenterală 0,3 a Potența orală/i.m. pentru morfină se bazează pe experiența clinică la pacienții cu durere cronică bSe bazează pe studii cu administrare în doză unică, în care o doză administrată i.m. pentru fiecare substanţă activă prezentată a fost comparată cu morfina pentru a se stabili potența relativă. Dozele cu administrare orală sunt cele recomandate când se schimbă tratamentul de la calea de administrare parenterală la calea de administrare orală.

Referință: Adaptat după 1) Foley KM. The treatment of cancer pain. NEJM 1985; 313 (2): 84-95 şi 2)

McPherson ML. Introduction to opioid conversion calculations. In: Demystifying Opioid Conversion

Calculations: A Guide for Effective Dosing. Bethesda, MD: American Society of Health-System

Pharmacists; 2010:1-15.

Tabelul 2: Doza recomandată pentru inițierea tratamentului cu Algogesic, calculată pe baza dozei orale

zilnice de morfină (pentru pacienţii care necesită schimbarea opioidelor sau care sunt mai puțin stabili clinic: rata de conversie a dozei de morfină administrată oral în fentanil administrat transdermic este aproximativ egală cu 150:1)1 Doza de morfină administrată oral în 24 ore Doza de Algogesic

(mg/zi) (micrograme/oră) <90 12,5 90 - 134 25 135 - 224 50 225 - 314 75 315 - 404 100 405 - 494 125 495 - 584 150 585 - 674 175 675 - 764 200 765 - 854 225 855 - 944 250 945 - 1034 275 1035 - 1124 300 1În studiile clinice aceste limite ale dozelor zilnice de morfină au fost utilizate ca o bază pentru schimbarea tratamentului la fentanil plasture transdermic.

Tabelul 3: Doza recomandată pentru inițierea tratamentului cu Algogesic, calculată pe baza dozei orale

zilnice de morfină (pentru pacienţii care au avut un tratament stabil și bine tolerat cu opioide: rata de conversie a dozei de morfină administrată oral în fentanil administrat transdermic este aproximativ egală cu 100:1) Doza de morfină administrată oral în 24 de ore Doza de Algogesic

(mg/zi) (micrograme/oră) <44 12,5 45-89 25 90-149 50 150-209 75 210-269 100 270-329 125 330-389 150 390-449 175 450-509 200 510-569 225 570-629 250 630-689 275 690-749 300 Evaluarea inițială a efectului analgezic maxim al Algogesic nu poate fi făcută înainte ca plasturele să

fie purtat timp de 24 de ore. Această întârziere este din cauza creșterii progresive a concentrației serice de fentanil în cele 24 de ore după aplicarea inițială a plasturelui.

Prin urmare, terapia anterioară cu analgezic trebuie eliminată treptat după aplicarea dozei inițiale, până

când eficacitatea analgezică cu Algogesic este atinsă.

Stabilirea treptată a dozelor şi tratamentul de întreţinere

Algogesic trebuie înlocuit la fiecare 72 ore. Doza trebuie stabilită treptat pentru fiecare pacient în parte

în funcție de utilizarea medie zilnică de analgezice suplimentare, până este atins un echilibru între eficacitatea analgezică și tolerabilitate. Ajustarea dozei trebuie realizată în mod normal cu creșteri de 12,5 mcg/oră sau 25 mcg/oră, deşi ar trebui luate în considerare cerinţele analgezice suplimentare (morfină pe cale orală 45/90 mg/zi ≈ Algogesic 12,5/25 mcg/oră) şi severitatea durerii resimţite de pacient. După o creștere a dozei, poate dura până la 6 zile pentru ca pacientul să ajungă la nivelul de echilibru pentru noua doză. Prin urmare, după o creștere a dozei, pacienții trebuie să poarte plasturele cu doza mărită, două aplicații a câte 72 de ore, înainte de a se face orice altă creștere suplimentară a dozei .

Pentru doze mai mari de 100 mcg/oră se poate utiliza mai mult de un plasture transdermic Algogesic.

Pacienţii pot necesita doze suplimentare periodice dintr-un analgezic cu acţiune rapidă pentru

ameliorarea durerii subite. Atunci când doza de Algogesic depăşeşte 300 mcg/oră, trebuie luate în considerare metode suplimentare sau alternative de analgezie.

Dacă, în timpul primei aplicări, efectul analgezic este insuficient, plasturele transdermic Algogesic

poate fi înlocuit după 48 de ore cu un alt plasture cu aceeași doză sau doza poate fi mărită după 72 de ore.

Dacă plasturele transdermic trebuie înlocuit (de exemplu, plasturele transdermic se desprinde de

tegument) înainte de cele 72 de ore, un alt plasture transdermic cu aceeași doză trebuie aplicat pe o nouă zonă a pielii. Acest lucru poate duce la o creștere a concentrației serice (vezi pct. 5.2) și pacientul trebuie monitorizat cu atenție.

Întreruperea tratamentului cu Algogesic

Dacă este necesară întreruperea tratamentului cu Algogesic, înlocuirea cu alt opioid trebuie să se

realizeze treptat, pornind cu o doză mică şi crescând lent, deoarece concentraţiile de fentanil scad treptat după îndepărtarea Algogesic. Poate dura 20 de ore sau mai mult până când concentraţia plasmatică de fentanil se reduce cu 50%. Ȋn general, întreruperea administrării analgezicelor opioide trebuie realizată treptat, pentru a preveni apariţia simptomelor de întrerupere (vezi pct. 4.8).

Simptomele de întrerupere la opioide pot să apară la unii pacienţi după trecerea de la un tratament la

altul sau după ajustarea dozei.

Datele cuprinse în Tabelele 1, 2 şi 3 trebuie utilizate doar pentru conversia de la tratamentul cu alte

opioide la Algogesic și nu pentru trecerea de la Algogesic la alte terapii pentru a evita supraestimarea dozei noului analgezic utilizat și potențiala producere a supradozajului.

Grupe speciale de pacienţi
Vârstnici

Pacienţii vârstnici trebuie monitorizaţi cu atenţie și dozele trebuie individualizate în funcție de starea

pacientului (vezi pct. 4.4 și 5.2).

La pacienții vârstnici cărora nu li s-a administrat anterior opioide, tratamentul trebuie luat în

considerare doar dacă beneficiile depășesc riscurile. În aceste cazuri, doar doza de 12,5 mcg/oră de Algogesic trebuie luată în considerare pentru tratamentul inițial.

Insuficiență renală și hepatică

Pacienţii cu insuficiență renală sau hepatică trebuie monitorizaţi cu atenţie și dozele trebuie

individualizate în funcție de starea pacientului (vezi pct. 4.4 și 5.2).

La pacienții cu insuficiență renală sau hepatică cărora nu li s-a administrat anterior opioide,

tratamentul trebuie luat în considerare doar dacă beneficiile depășesc riscurile. În aceste cazuri, doar doza de 12,5 mcg/oră de Algogesic trebuie luată în considerare pentru tratamentul inițial.

Copii şi adolescenţi

Adolescenţi cu vârsta de 16 ani şi peste

Se recomandă aceleaşi doze ca la adulţi.

Copii şi adolescenţi cu vârsta de la 2 la 16 ani

Algogesic trebuie administrat numai la pacienţii copii şi adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 2 şi

16 ani) care tolerează opioide, cărora li se administrează deja doze echivalente cu 30 mg morfină pe zi oral. Pentru trecerea pacienţilor copii şi adolescenţi de la opioide cu administrare orală sau parenterală la Algogesic, a se consulta Conversia potenţei echianalgezice (Tabelul 1) şi Doza recomandată de Algogesic, calculată pe baza dozei orale zilnice de morfină (Tabelul 4).

Tabelul 4: Doza recomandată de Algogesic, pentru pacienţii copii și adolescenţi1 calculată pe baza

dozei orale zilnice de morfină2 Doza orală de morfină în 24 ore Doza de Algogesic

(mg/zi) (micrograme/oră) 30 - 44 12,5 45 - 134 25 1 Schimbarea tratamentului la Algogesic, doze mai mari de 25 mcg/oră este similară atât la adulţi cât şi la copii şi adolescenţi (vezi Tabelul 2). 2 În studii clinice, aceste intervale de doze zilnice de morfină administrată pe cale orală au fost utilizate ca bază pentru schimbarea tratamentului la fentanil plasturi transdermici.

În două studii efectuate la copii şi adolescenţi, doza necesară de fentanil sub formă de plasture

transdermic a fost calculată în mod conservator: 30 mg până la 44 mg morfină pe zi administrată oral sau doza echivalentă de opioid a fost înlocuită cu un plasture cu fentanil 12,5 micrograme/oră. Trebuie notat faptul că această schemă de conversie pentru copii se aplică numai la schimbarea tratamentului de la morfină administrată oral (sau echivalentul său) la Algogesic plasturi. Schema de conversie nu poate fi utilizată la schimbarea tratamentului de la Algogesic la alte opioide, deoarece în acest caz ar putea apărea supradozajul.

Efectul analgezic al primei doze de Algogesic plasturi nu va fi optim în primele 24 ore. De aceea, în

primele 12 ore după schimbarea tratamentului la Algogesic, pacientului trebuie să i se administreze doze periodice din analgezicele utilizate anterior. În următoarele 12 ore, aceste analgezice trebuie administrate în funcţie de necesităţile clinice.

Monitorizarea pacientului în vederea decelării reacţiilor adverse, care pot include hipoventilaţie, este

recomandată timp de cel puţin 48 ore după iniţierea tratamentului cu Algogesic sau după creşterea treptată a dozei (vezi, de asemenea, pct. 4.4).

Algogesic nu trebuie administrat copiilor cu vârstă sub 2 ani, deoarece siguranța și eficacitatea nu au

fost stabilite.

Stabilirea treptată a dozelor şi tratamentul de întreţinere la copii și adolescenţi

Plasturele transdermic Algogesic trebuie înlocuit la fiecare 72 de ore. Doza trebuie ajustată individual

până când este obținut un echilibru între eficacitatea analgezică și tolerabilitate. Dozele nu trebuie crescute la intervale mai mici de 72 de ore. Dacă efectul analgezic al Algogesic este insuficient, trebuie administrată suplimentar morfină sau un alt opioid cu durată scurtă de acţiune. În funcţie de necesităţile analgezice suplimentare şi de severitatea durerii resimţite de copil sau adolescent, se poate decide creşterea dozei. Ajustările dozelor trebuie realizate în trepte de 12,5 micrograme/oră.

Mod de administrare

Algogesic este pentru utilizare transdermică.

Algogesic nu trebuie aplicat pe pielea iritată sau iradiată şi trebuie aplicat pe o zonă plană, la nivelul

toracelui sau porţiunii superioare a braţului. La copii mici, se preferă porţiunea superioară a spatelui, pentru a reduce la minimum posibilitatea îndepărtării plasturelui de către copil.

Părul de la nivelul locului de aplicare (este de preferat o zonă fără păr) trebuie tuns (nu ras) înainte de

aplicare. Dacă este necesară curăţarea locului de aplicare a Algogesic înainte de aplicare, curăţarea se va face cu apă curată. Nu trebuie utilizate săpunuri, uleiuri, loţiuni sau orice alt produs care ar putea irita tegumentul sau care ar putea afecta integritatea sa funcţională. Pielea trebuie să fie complet uscată înaintea aplicării plasturelui. Plasturii trebuie inspectaţi înainte de utilizare. Nu trebuie utilizaţi plasturii care au fost tăiaţi, divizaţi sau care prezintă orice semne de deteriorare.

Algogesic trebuie aplicat imediat după ce a fost scos din plicul protector sigilat. Pentru scoaterea

plasturelui transdermic din plicul de protecție, se localizează marcajul de pre-tăiere (indicat de vârful săgeţii de pe plic) de-a lungul marginii. Se îndoaie plicul de-a lungul marginii sale, apoi se rupe cu atenție materialul plicului. În cazul în care plasturele este fără crestătură, se localizează săgeata de-a lungul marginii garniturii și se taie cu grijă, complet, materialul plicului cu foarfeca de pe săgeata. Se deschide în continuare plicul de-a lungul ambelor părți, ca pe o carte. Plicul protector pentru plasturele transdermic este decupat. Se pliază plasturele transdermic la mijloc și se îndepărtează fiecare jumătate a foliei de protecție separat. Se evită atingerea părții adezive a plasturelui transdermic. Se aplică

plasturele pe piele prin apăsarea cu fermitate a plasturelui cu podul palmei timp de aproximativ 30 secunde. Se asigură adeziunea adecvată a marginilor plasturelui la tegument. Apoi se spală mâinile cu apă curată.

Algogesic poate fi purtat continuu timp de 72 ore. După îndepărtarea plasturelui transdermic anterior,

se va aplica un plasture nou la nivelul unei zone cutanate diferite. Trebuie păstrat un interval de câteva zile între aplicarea plasturelui la nivelul aceleiaşi zone cutanate.

4.3 Contraindicaţii

- Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct. 6.1.

- În tratamentul durerii acute sau postoperatorii, având în vedere faptul că nu există posibilitatea ajustării treptate a dozei pentru utilizare de scurtă durată și că există posibilitatea hipoventilației severe sau care pune viața în pericol.

- Deprimare respiratorie severă.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pacienții care au manifestat evenimente adverse grave trebuie monitorizați timp de cel puțin 24 ore

după îndepărtarea Algogesic sau mai mult după cum impun simptomele clinice, deoarece valorile concentrației serice scad treptat și sunt reduse cu aproximativ 50% la 20 până la 27 ore după aceea.

Pacienții și îngrijitorii acestora trebuie instruiți că Algogesic conține substanță activă într-o

concentrație care poate fi letală, în special pentru copii. Prin urmare, ei trebuie să nu lase plasturii transdermici la vederea și îndemâna copiilor, înainte și după folosirea acestora.

Pacienți cărora nu li s-au administrat anterior opioide și care nu tolerează opioid

Utilizarea Algogesic la pacienții cărora nu li s-au administrat anterior opioide puternice a fost asociată

în cazuri foarte rare cu deprimare respiratorie semnificativă și/sau deces când este utilizat ca tratament cu opioide inițial, în special la pacienții cu durere non-canceroasă. Potențialul apariției unei hipoventilații severe sau amenințătoare de viată există chiar dacă la inițierea tratamentului pacienților cărora nu li s-au administrat anterior opioide este utilizată cea mai mică doză de Algogesic, în special dacă aceștia sunt vârstnici sau pacienți cu insuficiență hepatică sau renală. Tendința de dezvoltare a toleranței prezintă variabilitate mare individuală. Este recomandat ca Algogesic să fie utilizat la pacienți care au demonstrat că tolerează bine opioidele (vezi pct. 4.2).

Deprimarea respiratorie

Ȋn timpul tratamentului cu Algogesic, unii pacienţi pot prezenta deprimare respiratorie semnificativă;

de aceea, pacienţii trebuie monitorizaţi pentru aceste efecte. Deprimarea respiratorie poate persista şi după înlăturarea Algogesic. Incidenţa deprimării respiratorii creşte odată cu creşterea dozei de Algogesic (vezi pct. 4.9). Medicamentele care deprimă sistemul nervos central pot crește deprimarea

respiratorie (vezi pct. 4.5).

Sindromul serotoninergic

Se recomandă precauție atunci când Algogesic este administrat concomitent cu medicamente care

afectează sistemele de neurotransmițători serotoninergici.

Apariția unui sindrom serotoninergic care poate pune viaţa în pericol poate avea loc la utilizarea

concomitentă de substanţe active serotoninergice cum sunt inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS) și inhibitorii recaptării serotoninei şi norepinefrinei (INRS) și cu substanţe active care impiedică metabolizare serotoninei (inclusiv inhibitori ai monoaminoxidazei - IMAO). Acestea pot apărea chiar și la doza recomandată.

Simptomele sindromului serotoninergic pot include modificări ale stării mintale (de exemplu agitaţie,

halucinaţii, comă), instabilitate vegetativă (de exemplu tahicardie, variaţii ale tensiunii arteriale, hipertermie), anomalii neuromusculare (de exemplu hiper-reflexie, lipsă de coordonare, rigiditate) şi/sau simptome gastrointestinale (de exemplu greaţă, vărsături, diaree).

Dacă se suspectează apariția sindromului serotoninergic, tratamentul cu Algogesic trebuie întrerupt.

Boala pulmonară cronică

La pacienţii cu boală pulmonară obstructivă cronică sau alte afecţiuni pulmonare, Algogesic, poate

produce reacţii adverse mai severe. La aceşti pacienţi opioidele pot să scadă cursa respiratorie şi să crească rezistenţa la fluxul de aer a căilor respiratorii.

Dependenţa faţă de medicament şi potenţialul de abuz

Toleranţa şi dependenţa fizică sau psihică se pot dezvolta după administrarea repetată de opioide.

Fentanil poate fi utilizat abuziv într-o manieră similară altor agonişti opioidici. Abuzul sau utilizarea

incorectă intenţionată a Algogesic poate determina supradozaj şi/sau deces. Pacienţii cu antecedente de dependenţă de medicamente/abuz de alcool etilic anterioare prezintă risc mai mare de dezvoltare a dependenţei şi abuzului la tratamentul cu opioide. Pacienţii cu risc crescut de abuz la opioide pot fi totuşi trataţi corespunzător cu formulări cu eliberare modificată de opioide; cu toate acestea, aceşti pacienţi vor necesita monitorizare pentru decelarea semnelor de utilizare incorectă, abuz sau dependenţă.

Afecțiuni ale sistemului central nervos, inclusiv hipertensiune intracraniană

Algogesic trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii care pot fi deosebit de sensibili la efectele

intracraniene ale retenţiei de CO2, cum sunt cei cu semne de hipertensiune intracraniană, afectarea stării de conştienţă sau comă. Algogesic trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu tumori cerebrale.

Hipotensiune arterială

Opioidele pot cauza hipotensiune arterială, în special la pacienţii cu hipovolemie acută. Hipotensiunea

arterială simptomatică preexistentă sau hipovolemia trebuie corectate înaintea iniţierii tratamentului cu plasturi transdermici.

Afecţiuni cardiace

Fentanilul poate cauza bradicardie şi, ca urmare, trebuie să fie administrat cu precauţie la pacienţii cu

bradiaritmii.

Insuficienţă hepatică

Deoarece fentanilul este metabolizat la metaboliţi inactivi la nivel hepatic, afectarea funcției hepatice

poate întârzia eliminarea acestuia. Dacă Algogesic este administrat la pacienţi cu insuficienţă hepatică, aceştia trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru decelarea semnelor de toxicitate determinată de fentanil, iar doza de Algogesic trebuie redusă, dacă acest lucru este necesar (vezi pct. 5.2).

Insuficienţă renală

Chiar dacă insuficiența renală nu este de așteptat să afecteze în mod relevant clinic eliminarea de

fentanil, se recomandă precauție deoarece farmacocinetica fentanil nu a fost studiată la această grupă de pacienți (vezi pct. 5.2). Dacă pacienţii cu insuficienţă renală sunt trataţi cu Algogesic, aceştia trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru decelarea semnelor de toxicitate determinată de fentanil, iar dacă este necesar doza de Algogesic trebuie redusă. Restricționări suplimentare se aplică în cazul pacienților cu insuficiență renală la care nu s-au administrat anterior opioide (vezi pct. 4.2).

Febră/ căldura aplicată extern

Concentraţia serică de fentanil poate creşte dacă temperatura la nivel cutanat creşte (vezi pct. 5.2). Ca

urmare, pacienţii cu febră trebuie să fie monitorizaţi pentru reacţiile adverse ale opioidelor, iar doza de Algogesic trebuie ajustată, dacă este necesar.

Există riscul de creşteri dependente de temperatură ale fentanilului eliberat din sistemul transdermic,

putând determina supradozaj şi deces.

Toţi pacienţii trebuie sfătuiţi să evite expunerea locului de aplicare a Algogesic la surse externe directe

de căldură cum sunt comprese termice, sticle cu apă caldă, perne electrice, paturi cu apă caldă, lămpi de căldură sau solar, expunerea la razele soarelui, băile prelungite cu apă fierbinte, saunele și băile de tip spa cu apă caldă.

Interacţiuni cu alte medicamente

Inhibitori ai izoenzimei CYP3A4:

Utilizarea concomitentă a Algogesic cu inhibitori ai izoenzimei 3A4 a citocromului P450 (CYP3A4)

poate determina o creştere a concentraţiilor plasmatice de fentanil, care pot accentua sau prelungi atât efectele terapeutice cât şi reacţiile adverse, şi poate provoca deprimare respiratorie gravă. Ca urmare, nu se recomandă utilizarea concomitentă de inhibitori ai CYP3A4 şi fentanil cu administrare transdermică, decât dacă beneficiile depășesc riscul apariției de reacții adverse. În general, pacienții trebuie să aștepte 2 zile după întreruperea tratamentului cu inhibitori ai CYP3A4 înainte de a aplica primul Algogesic plasture transdermic. Cu toate acestea, durata inhibării variază și unii inhibitori ai CYP3A4 cu un timp de eliberare prelungită, cum este amiodarona sau inhibitori dependenți de timp

cum sunt eritromicina, idelalisib, nicardipină și ritonavir, pot necesita perioade mai lungi. Prin urmare, informațiile referitoare la produs ale inhibitorilor CYP3A4 trebuie să fie consultate pentru timpul de înjumătățire plasmatică al substanței active și durata efectului inhibitor înainte de aplicarea primului plasture transdermic Algogesic.

Pacientul în tratament cu Algogesic trebuie să aștepte cel puțin 1 săptămână după îndepărtarea

ultimului plasture transdermic înainte de a iniția tratamentul cu un inhibitor al CYP3A4. Dacă administrarea concomitentă de Algogesic și inhibitor al CYP3A4 nu poate fi evitată, este necesară monotorizarea atentă pentru semne și simptome ale unui efect terapeutic exacerbat sau prelungit și ale reacțiilor adverse ale fentanilului (în mod particular deprimare respiratorie) și, după cum este necesar, doza de Algogesic trebuie redusă sau tratamentul întrerupt (vezi pct. 4.5).

Expunerea accidentală prin atașarea de tegumentul altei persoane

Atașarea accidentală a unui plasture cu fentanil de tegumentul unei persoane care nu utilizează

plasturii (în special de tegumentul unui copil), atunci când sunt în același pat sau au un contact fizic apropiat cu o persoană care utilizează plasturii, poate duce la supradozaj cu opioide la persoana care nu utilizează plasturii. Pacienții trebuie sfătuiți, dacă are loc atașarea acidentală a unui plasture de tegumentul altei persoane, că trebuie să îndepărteze imediat plasturele respectiv de pe pielea persoanei care nu utilizează plasturii (vezi pct. 4.9) Utilizarea la vârstnici

Date provenind din studii în care fentanil s-a administrat intravenos sugerează că pacienţii vârstnicii

pot avea un clearance redus, un timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare mai lung şi pot fi mai sensibili la substanţa activă decât pacienţii mai tineri. Dacă pacienţilor vârstnici li se administrează Algogesic, aceștia trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru decelarea semnelor de toxicitate determinată

de fentanil, iar doza trebuie redusă, dacă acest lucru este necesar (veti pct. 5.2).

Tractul gastro-intestinal

Opioidele cresc tonusul și scad contracțiile propulsive ale musculaturii netede a tractului gastro-

intestinal. Prelungirea rezultată a timpului de tranzit gastro-intestinal poate fi responsabilă pentru efectul constipant al fentanilului. Pacienții trebuie informați asupra măsurilor de prevenire a constipației și utilizarea profilactică a laxativelor trebuie luată în considerare. Trebuie luate precauții suplimentare la pacienţii cu constipație cronică. Dacă este prezent sau suspectat ileusul paralitic, tratamentul cu Algogesic trebuie întrerupt.

Copii şi adolescenţi

Algogesic nu trebuie administrat la copii şi adolescenţi netrataţi anterior cu opioide (vezi pct. 4.2.).

Potenţialul de hipoventilaţie gravă sau care pune viaţa în pericol există fără legătură cu doza de

Algogesic.

Fentanilul cu eliberare transdermică nu a fost studiat la copii cu vârsta sub 2 ani. Algogesic trebuie

administrat numai la copiii cu vârsta de 2 ani sau peste, care tolerează opioide (vezi pct. 4.2).

Pentru a evita ingerarea accidentală de către copii, este necesară prudenţă atunci când se alege locul de

aplicare a Algogesic (vezi pct. 4.2 şi 6.6) şi se monitorizează aplicarea plasturelui cu atenţie.

Pacienţi cu miastenia gravis

Pot să apară reacţii (mio)clonice non-epileptice.

Tratamentul pacienţilor cu miastenia gravis trebuie efectuat cu precauţie.

Utilizarea concomitentă cu agonişti/antagonişti opioizi micşti

Nu se recomandă utilizarea concomitentă cu buprenorfină, nalbufină sau pentazocină (vezi, de

asemenea, pct. 4.5).

Riscuri rezultate din utilizarea concomitentă a medicamentelor sedative cum sunt benzodiazepinele

sau medicamentele înrudite cu acestea Utilizarea concomitentă a Algogesic împreună cu medicamente sedative cum sunt benzodiazepinele

sau medicamentele înrudite cu acestea poate să ducă la sedare, deprimare respiratorie, comă și deces.

Din cauza acestor riscuri, prescrierea concomitentă cu aceste medicamente sedative trebuie rezervată

pentru pacienții la care nu sunt posibile alte tratamente alternative. Dacă se decide prescrierea Algogesic concomitent cu medicamente sedative, trebuie utilizate cele mai mici doze eficiente și

durata tratamentului trebuie să fie cât mai scurtă cu putință.

Pacienții trebuie urmăriți cu atenție pentru semne și simptome de deprimare respiratorie și sedare. În

acest sens, se recomandă informarea pacienților și a îngrijitorilor acestora să fie atenți la aceste simptome (vezi pct. 4.5).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacțiuni farmacodinamice

Medicamente care acționează asupra sistemului central și alcoolul etilic

Utilizarea concomitentă de deprimante ale sistemului nervos central, (incluzând opioide, medicamente

sedative cum sunt benzodiazepine sau medicamente înrudite cu acestea, hipnotice, anestezice generale, fenotiazine, tranchilizante, antipsihotice, antihistaminice cu efect sedativ şi băuturi alcoolice) relaxante musculo-scheletice, poate produce efecte deprimante aditive; pot să apară hipoventilaţie, hipotensiune arterială, sedare accentuată, comă sau deces. Ca urmare, utilizarea concomitentă a oricăruia dintre aceste medicamente cu Algogesic impune monitorizarea şi observarea atentă a pacientului.

Trebuie limitată doza și durata tratamentului concomitent cu benzodiazepine și medicamente înrudite

cu acestea (vezi pct. 4.4).

Utilizarea concomitentă cu agonişti/antagonişti opioizi micşti

Nu se recomandă utilizarea concomitentă cu buprenorfină, nalbufină sau pentazocină. Acestea au o

afinitate mare pentru receptorii opioidizi cu activitate intrinsecă relativ redusă şi, ca urmare, antagonizează parţial efectul analgezic al fentanil şi pot induce simptome de întrerupere la pacienţii dependenţi de opioide (vezi, de asemenea, pct. 4.4).

Inhibitori ai monoaminooxidazei (IMAO)

Nu se recomandă utilizarea Algogesic la pacienţii la care este necesară administrarea concomitentă a

unui IMAO. Au fost raportate interacţiuni severe şi imprevizibile cu IMAO, constând în potenţarea efectelor opioidice sau potenţarea efectelor serotoninergice. Ca urmare, Algogesic nu trebuie utilizat timp de 14 zile după întreruperea tratamentului cu IMAO.

Medicamente serotoninergice

Utilizarea concomitentă a fentanilului cu un medicament serotoninergic, cum este un inhibitor selectiv

al recaptării serotoninei (ISRS) sau un inhibitor al recaptării serotoninei şi norepinefrinei (INRS) și cu un inhibitor ai monoaminoxidazei (IMAO), poate crește riscul de sindrom serotoninergic, o afectiune care poate pune viaţa în pericol.

Interacțiuni farmacocinetice
Inhibitori ai CYP3A4

Fentanilul, o substanță activă cu clearance crescut, este metabolizat rapid şi în proporţie mare, în

principal de izoenzima CYP3A4.

Utilizarea concomitentă de fentanil transdermic şi inhibitori ai citocromului P540 3A4 (CYP3A4)

poate determina o creştere a concentraţiilor plasmatice de fentanil, care pot accentua sau prelungi atât efectele terapeutice cât şi reacţiile adverse, şi poate provoca deprimare respiratorie gravă. Gradul de interacțiune cu inhibitorii puternici ai CYP3A4 este așteptat să fie mai mare decât cu inhibitorii slabi sau moderați ai CYP3A4. Au fost raportate cazuri de depresie respiratorie gravă după administrarea concomitentă de inhibitori ai CYP3A4 și fentanil administrat sub formă de plasture transdermic, inclusiv un caz letal după administrarea concomitentă cu inhibitor moderat al CYP3A4. Administrarea concomitentă de inhibitori ai CYP3A4 și Algogesic nu este recomandată, decât dacă pacientul este monitorizat îndeaproape (vezi pct 4.4). Exemple de substanțe active care pot crește concentrația de fentanil: amiodaronă, cimetidină, claritromicină, diltiazem, eritromicină, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, nefazodonă, ritonavir, verapamil și voriconazol (această listă nu este exhaustivă). După administrarea concomitentă de inhibitori ai CYP3A4 slabi, moderați sau puternici cu fentanil cu administrare intravenoasă de scurtă durată, scăderea clearance-ului fentanil a fost în general ≤25%, cu toate acestea cu ritonavir (un inhibitor puternic al CYP3A4), clearence-ul fentanil a scăzut în medie 67%. Amploarea interacțiunilor administrării concomitente a inhibitorilor CYP3A4 cu fentanil cu administrare transdermică de lungă durată nu este cunoscută, dar poate fi mai mare decât în cazul administrării intravenoase de scurtă durată.

Inductori ai CYP3A4

Utilizarea concomitentă a fentanilului cu administrare transdermică cu inductori ai izoenzimei

CYP3A4 poate duce la o scădere a concentrațiilor plasmatice de fentanil și un efect terapeutic scăzut.

În cazul administrării concomitente de inductori ai CYP3A4 și Algogesic, se recomandă precauție.

Acest lucru poate necesita o creştere a dozei de Algogesic sau trecerea la o altă substanță activă

analgezică. O scădere a dozei de fentanil și o monitorizare atentă se impune în anticiparea întreruperii tratamentului concomitent cu inductor al CYP3A4. Efectele inductorului enzimatic scad treptat și pot duce la o creștere a concentrației plasmatice de fentanil, care ar putea crește sau prelungi atât efectele terapeutice cât și reacțiile adverse, și se poate produce deprimare respiratorie gravă. În această situație, trebuie făcută o monitorizare atentă până la stabilizarea efectelor medicamentului. Exemple ale substanțelor care pot scădea concentrația plasmatică de fentanil: carbamazepină, fenobarbital, fenitoină și rifampicină (această listă nu este exhaustivă).

Copii și adolescenți

Studiile de interacțiune au fost desfășurate numai la adulți.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu sunt disponibile date adecvate referitoare la utilizarea Algogesic la gravide. Studiile la animale au

evidenţiat o oarecare toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial la om nu este cunoscut, deşi s-a observat că fentanilul, ca anestezic administrat i.v., traversează placenta în sarcina la om. A fost raportat sindrom de întrerupere la nou-născuții ai căror mame au utilizat cronic pe durata sarcinii Algogesic. Algogesic trebuie administrat în timpul sarcinii numai dacă este absolut necesar.

Nu se recomandă utilizarea Algogesic în timpul naşterii, deoarece nu trebuie utilizat în tratamentul

durerii acute sau postoperatorii (vezi pct. 4.3).

Mai mult, deoarece fentanilul traversează placenta, utilizarea Algogesic în timpul nașterii ar putea

determina deprimare respiratorie la nou-născut.

Alăptarea

Fentanil trece în laptele uman şi poate determina sedare/ deprimare respiratorie la sugar. Ca urmare,

alăptarea trebuie întreruptă în timpul tratamentului cu Algogesic şi timp de cel puţin 72 ore după îndepărtarea plasturelui.

Fertilitatea

Nu există date clinice privind efectele fentanilului asupra fertilității. Unele studii efectuate la șobolani

au evidențiat fertilitate redusă și mortalitate sporită a embrionilor la doze toxice materne (vezi pct.

5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Algogesic poate afecta abilitatea psihică şi/sau mintală necesară pentru îndeplinirea de sarcini

potenţial periculoase, cum sunt conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor.

4.8 Reacţii adverse

Siguranţa utilizării de fentanil a fost evaluată la 1565 subiecţi adulți, și 289 copii și adolescenți, incluşi

în 11 studii clinice (1 studiu clinic dublu-orb, controlat placebo; 7 studii clinice deschise cu control activ; 3 studii clinice deschise, fără control) utilizat pentru managementul durerii cronice de etiologie malignă sau non-malignă. Aceşti pacienţi au fost trataţi cu cel puţin o doză de fentanil și datele privind siguranţa au fost colectate. Pe baza datelor coroborate privind siguranţa provenite din aceste studii clinice, cele mai frecvente (de exemplu, incidență ≥ 10%) reacţii adverse raportate au fost: greaţă (35,7%), vărsături (23,2%), constipaţie (23,1%), somnolenţă (15,0%), ameţeală (13,1%) și cefalee (11,8%).

Reacţiile adverse raportate la utilizarea de fentanil în aceste studii clinice, incluzând reacţiile adverse

menţionate mai sus şi cele raportate după punerea pe piaţă, sunt enumerate mai jos în tabelul 5.

Grupele de frecvenţă prezentate utilizează următoarea convenție:

Foarte frecvente (≥ 1/10); Frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10); Mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100);

Rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000); Foarte rare (< 1/10000); Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi

estimată din datele disponibile din studiile clinice).

Reacțiile adverse sunt prezentate în funcție de clasificarea pe aparate, sisteme și organe și în ordinea

descrescătoare a gravității în cadrul fiecărei categorii de frecvență Tabelul 5: Reacţii adverse la medicament la pacienţi adulţi și copii și adolescenţi

Clasificarea pe Categorii de

aparate sisteme și frecvenţă organe Foarte Frecvente Mai puţin Rare Cu frecvenţă

frecvente frecvente necunoscută Tulburări ale Hipersensibili- Şoc

sistemului tate anafilactic, imunitar Reacţie anafilactică, Reacţie

anafilactoi- dă Tulburări Anorexie

metabolice și de nutriţie Tulburări Insomnie, Agitaţie,

psihice Depresie, Dezorientare Anxietate, Stare , Stare

confuzională, euforică Halucinaţii

Tulburări ale Somnolenţă, Tremor, Hipoestezie,

sistemului Ameţeală, Paraestezii convulsii nervos Cefalee (incluzând convulsii clonice şi convulsii de tip grand mal), amnezie, scădere a gradului de conştienţă, pierderea conştienţei Tulburări oculare Vedere înceţoșată Mioză

Tulburări Vertij

acustice și vestibulare Tulburări cardiace Palpitaţii, Bradicar-

Tahicardie die,

Cianoză

Tulburări Hipertensiune Hipotensiune

vasculare arterială arterială Tulburări Dispnee Deprimare Apnee, Bradi-

respiratorii respiratorie, Hipoventilaţie pnee , toracice și detresă mediastina respiratorie -le Tulburări Greaţă, Diaree, Ileus Subileus

gastro- Vărsături, xerostomie, intestinale Constipaţie durere abdominală, durere abdominală superioară, dispepsie Afecţiuni Hiperhidroză, Eczemă,

cutanate și ale prurit, erupţie dermatită ţesutului cutanată alergică, subcutanat tranzitorie, afecţiuni eritem cutanate, dermatită, dermatită de contact Tulburări Spasme Răsucirea

musculo- musculare muşchilor scheletice și ale ţesutului conjunctiv Tulburări renale Retenţie urinară

și ale căilor urinare Tulburări ale Disfuncţie

aparatului genital erectilă, şi ale sânului Disfuncţie sexuală Tulburări Fatigabilitate, Reacţie la locul Dermatită la

generale şi la edeme periferice, de aplicare, locul de nivelul locului de astenie, stare Afecţiune aplicare, administrare generală de rău, pseudogripală, eczemă la locul senzaţie de frig senzaţie de de aplicare modificare a temperaturii corporale, Hipersensibilitate la nivelul locului de aplicare, sindrom de întrerupere la medicament,

Febră*.

* frecvența atribuită (mai puțin frecvente), se bazează pe analize de incidență, inclusiv din studiile clinice efectuate numai la subiecții adulți și copii și adolescenți cu durere non-canceroasă.

Copii şi adolescenţi

Siguranța plasturilor transdermici cu fentanil a fost evaluată la 289 pacienți copii și adolescenți (<18

ani), care au participat la 3 studii clinice pentru abordarea terapeutică a durerii cronice sau continue de origine malignă sau benignă. Acestor persoane li s-a administrat cel puțin o doză de plasturi transdermici cu fentanil și au furnizat date de siguranță (vezi pct. 5.1).

Profilul de siguranţă la copiii şi adolescenţii trataţi cu plasturi transdermici cu fentanil a fost similar cu

cel observat la adulţi. La copii şi adolescenţii nu a fost identificat niciun risc în afara celui anticipat la utilizarea opioizilor pentru ameliorarea durerii asociate cu afecţiuni grave şi nu pare a exista niciun risc pediatric specific asociat cu utilizarea plasturilor transdermici cu fentanil la copii cu vârsta de 2 ani atunci când este utilizat conform recomandărilor.

Pe baza datelor de siguranță extrapolate din aceste 3 studii clinice efectuate la copii și adolescenți, cele

mai frecvent raportate (adică incidența ≥ 10%) reacții adverse la medicament au fost : vărsături (33,9%), greață (23,5%), cefalee (16,3%), constipație (13,5%), diaree (12,8%) și prurit (12,8%).

Ȋn cazul utilizării repetate a plasturilor transdermici conţinând fentanil, pot apărea toleranţă,

dependenţă psihică şi fizică (vezi pct. 4.4).

La anumiţi pacienţi, atunci când tratamentul este schimbat de la analgezicele opioide utilizate anterior

la plasturi transdermici conţinând fentanil sau la întreruperea bruscă a tratamentului, pot apărea simptome ale sindromului de întrerupere (cum sunt greaţă, vărsături, diaree, anxietate şi frisoane) (vezi pct. 4.2).

Au fost raportate foarte rare cazuri de sindrom de întrerupere la nou-născuţii cu mame care au utilizat

plasture transdermic conținând fentanil o perioadă îndelungată în timpul sarcinii (vezi pct. 4.6).

Cazuri de sindrom serotoninergic au fost raportate atunci când fentanil a fost administrat concomitent

cu un medicament puternic serotoninergic (vezi pct. 4.4 și 4.5).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru

permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478 - RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro.

4.9 Supradozaj

Simptome și semne

Manifestările supradozei cu fentanil sunt o extensie a acţiunilor sale farmacologice, cel mai grav efect

fiind deprimarea respiratorie.

Tratament

Măsurile imediate pentru tratamentul deprimării respiratorii includ îndepărtarea Algogesic şi

stimularea fizică şi verbală a pacientului. Aceste acţiuni pot fi urmate de administrarea unui antagonist opioidic specific, de exemplu naloxona.

Deprimarea respiratorie secundară unui supradozaj poate dura mai mult decât durata de acţiune a

antagonistului opioid.

Intervalul dintre dozele de antagonist i.v. trebuie ales cu atenţie, din cauza posibilităţii de re-

narcotizare după îndepărtarea plasturelui; poate fi necesară administrarea de doze repetate sau o perfuzie continuă cu naloxonă. Anularea efectului narcotic poate determina apariţia bruscă a durerii şi eliberarea de catecolamine.

În cazul în care starea clinică impune acest lucru, trebuie asigurată şi menţinută permeabilitatea căilor

respiratori, posibil printr-o cale orofaringiană sau prin utilizarea unei sonde endotraheale şi în funcţie de necesităţi, trebuia administrat oxigen şi respiraţia trebuie asistată sau controlată. Trebuie asigurate o temperatură corporală şi un consum de lichide adecvate.

Dacă apare hipotensiune arterială severă sau persistentă, trebuie luată în consideraţie hipovolemia, iar

aceasta trebuie tratată prin administrarea parenterală corespunzătoare de lichide.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Analgezice, Opioide, Derivaţi de fenilpiperidină, codul ATC: N02AB03.

Mecanism de acțiune

Fentanilul este un analgezic opioid, care interacționează predominant cu receptorii opioizi de tip μ.

Acțiunile sale terapeutice principale sunt analgezia și sedarea.

Copii și adolescenți

Siguranţa plasturilor transdermici cu fentanil a fost evaluată în 3 studii deschise care au inclus 289

pacienţi copii și adolescenți cu durere cronică, cu vârsta cuprinsă între 2 şi 17 ani, inclusiv. Optzeci dintre copii aveau vârsta cuprinsă între 2 şi 6 ani, inclusiv. Dintre cei 289 de subiecți implicați în aceste 3 studii, 110 au fost inițiați cu tratament plasturi transdermici cu fentanil cu doza de 12,5 mcg/oră. Dintre acești 110 subiecți, la 23 (20,9%) le-a fost administrat anterior echivalentul a <30 mg morfină pe zi oral , la 66 (60%) le-a fost administrat echivalentul a 30 până la 44 mg morfină orală doză pe zi și la 12 (10,0%) le-a fost administrat echivalentul a cel puțin 45 mg morfină orală doză pe zi (date indisponibile pentu 9 [8,2%] dintre subiecți). Doze iniţiale de 25 micrograme/oră şi mai mari au fost utilizate la 179 subiecți rămași, 174 (97,2%) trataţi anterior cu doze zilnice echivalente a cel puţin 45 mg morfină administrate oral pe zi. Printre cei 5 subiecți cu doză de inițiere de cel puțin 25 mcg/oră, tratați anterior cu doze echivalente de opioid <45 mg morfină pe doză administrată oral pe zi, 1 (0,6%) a primit anterior echivalentul a <30 mg morfină administrată oral pe zi și 4 (2,2%) au primit echivalentul a 30 până la 44 mg morfină administrată oral pe zi (vezi pct. 4.8).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Algogesic asigură eliberarea sistemică continuă de fentanil pe o perioadă de administrare de 72 de ore.

După aplicarea Algogesic, pielea de sub sistem absoarbe fentanil și un depozit de fentanil se

concentrează în stratul superior al pielii. Apoi fentanil devine disponibil pentru circulația sistemică.

Matricea polimerică și difuzarea fentanilului în straturile de piele asigură o rată relativ constantă de

eliberare. Diferenţele de concentraţie dintre matrice şi concentraţiile mai reduse din piele duc la eliberarea medicamentului. Biodisponibilitatea medie a fentanilului după aplicarea plasturelui transdermic este de 92%.

După prima aplicare a Algogesic, concentraţiile serice de fentanil cresc progresiv, stabilizându-se, în

general, după 12 până la 24 ore şi rămân relativ constante pentru restul perioadei de 72 ore. Pănă la sfârșitul celei de-a doua aplicări consecutive cu durata de 72 ore, este atinsă concentraţia serică de echilibru care se menţine pe durata aplicărilor ulterioare ale unui plasture cu aceeași concentraţie. Din cauza acumulării, valorile ASC și Cmax într-un interval de doze la starea de echilibru sunt cu aproximativ 40% mai mari comparativ cu cele obţinute după o singură aplicare. Pacienții ating și mențin o concentrație serică la starea de echilibru care este determinată de variația individuală a permeabilității pielii și clearance-ul fentanilului din corp. A fost observată o variabilitate mare a concentrațiilor plasmatice între indivizi.

Un model farmacocinetic a sugerat că, dacă este aplicat un plasture nou după 24 de ore în loc de

intervalul recomandat de 72 de ore, concentraţiile plasmatice de fentanil pot creşte cu 14% (interval 0-26%).

Creșterea temperaturii pielii poate crește absorbția fentanil aplicat transdermal (vezi pct. 4.4). O

creștere a temperaturii pielii prin aplicarea unei comprese termice asupra sistemului fentanil plasturi transdermici în primele 10 ore a unei singure aplicări, a crescut valoarea ASC a fentanil de 2,2 ori și concentrația medie la finalul aplicării de căldură cu 61%.

Distribuţie

Fentanil este rapid distribuit în diferite țesuturi și organe, după cum este indicat de volumul larg de

distribuție (3 până la 10 l/kg după dozarea intravenoasă la pacienți). Fentanil se acumulează în mușchii scheletici și în depozitele de grăsime și se eliberează încet în sânge.

Într-un studiu ce a cuprins pacienți cu cancer, tratați cu fentanil transdermic, legarea de proteinele

plasmatice a fost de 95% (interval 77-100%). Fentanil trece bariera hemato-encefalică ușor. De asemenea trece prin placentă și se excretă în lapte.

Metabolizare

Fentanil este o substanţă activă cu clearance ridicat şi este metabolizat la nivel hepatic rapid şi

extensiv prin intermediul CYP3A4. Metabolitul său principal, norfentanil, și alţi metaboliţi sunt inactivi. Pielea nu pare să metabolizeze fentanilul administrat transdermic. Acest fapt a fost determinat în cadrul unui test cu keratinocite umane şi în studii clinice în care 92% din doza eliberată de plasture a fost recuperată sub formă de fentanil nemodificat care a apărut în circulaţia sistemică.

Eliminare

După o aplicare a plasturelui transdermic pe durata a 72 de ore, timpul mediu de înjumătăţire a

concentraţiei plasmatice este cuprins între 20 şi 27 de ore. Ca rezultat al absorbţiei continue de fentanil din depozitul format în piele după îndepărtarea plasturelui, timpul de înjumătăţire plasmatică aparent după administrarea transdermică este de aproximativ 2-3 ori mai lung comparativ cu administrarea intravenoasă.

După administrare intravenoasă, valoarea clearence-ului mediu total al fentanil în cadrul studiilor

clinice a variat în general între 34 și 66 l/oră.

În 72 de ore de la administrarea intravenoasă, aproximativ 75% din doză este eliminată prin urină, în

principal sub formă de metaboliţi și aproximativ 9% din doză se elimină în materiile fecale.

Eliminarea se realizată în principal sub formă de metaboliți, cu mai puțin de 10% din doză eliminate

sub formă de substanță activă nemodificată.

Linearitate/Non-linearitate

Concentrația serică de fentanil obținută este proporțională cu mărimea plasturelui transdermic

Algogesic. Farmacocinetica fentanilului aplicat transdermic nu se modifică după administrări repetate.

Relație farmacocinetică/farmacodinamică

Există o variabilitate mare inter-individuală a farmacocineticii fentanilului, în relația dintre

concentrația de fentanil, efectele terapeutice și reacțiile adverse, și toleranța la opioide. Concentrația minimă eficace de fentanil depinde de intensitatea durerii și de utilizarea anterioară a terapiei cu opioide. Atât concentrația minimă eficace, cât și concentrația toxică cresc cu toleranța. Nu a putut fi stabilit un interval optim al concentrației terapeutice pentru fentanil. Ajustarea individuală a dozei de fentanil trebuie realizată pe baza răspunsului pacientului și a nivelului de toleranță. Un timp de așteptare de 12 până la 24 de ore trebuie luat în considerare după prima aplicare a plasturelui și creșterea dozei.

Grupe speciale de pacienţi
Vârstnici

Datele din studiile cu fentanil administrat pe cale intravenoasă sugerează că pacienţii vârstnici pot

prezenta clearance mai redus, timp de înjumătăţire a concentraţiilor plasmatice prelungit şi pot fi mai sensibili la medicament decât pacienţii mai tineri. În cadrul unui studiu clinic cu plasturi transdermici conţinând fentanil, farmacocinetica fentanilului la pacienţii vârstnici sănătoşi nu a fost diferită semnificativ de cea de la pacienţii sănătoşi tineri, deşi concentraţiile plasmatice maxime au tins să fie mai reduse, iar timpul mediu de înjumătăţire prin eliminare a fost prelungit la aproximativ 34 de ore.

Pacienţii vârstnici trebuie supravegheaţi cu atenţie pentru observarea semnelor toxicităţii la fentanil şi

pentru a li se reduce dozele, dacă este necesar (vezi pct. 4.4).

Copii și adolescenți

Concentrația de fentanil a fost măsurată la mai mult de 250 de copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă

între 2 și 17 ani, cărora li s-a administrat plasture transdermic cu fentanil în doze cuprinse între 12,5 până la 300 mcg/oră. Ajustând doza în funcţie de greutatea corporală, clearance-ul (l/oră şi kg) pare a fi cu aproximativ 80% mai mare la copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani şi cu 25% mai mare la copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 10 ani, în comparaţie cu cel observat la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 11 şi 16 ani, la care este așteptat un clearance similar cu al adulţilor. Aceste rezultate au fost luate în considerare la determinarea dozelor recomandate pentru copii şi adolescenţi (vezi pct 4.2 și 4.4).

Insuficiență hepatică

Pacienţii cu insuficienţă hepatică trebuie supravegheaţi cu atenţie pentru observarea semnelor

toxicităţii la fentanil şi, dacă este necesar, dozele de plasture transdermic conţinând fentanil ar trebui reduse (vezi pct. 4.4). Datele clinice la pacienţi cu ciroză hepatică și datele simulate la pacienții cu diferite grade de insuficiență hepatică tratați cu fentanil transdermic au sugerat că concentrația de fentanil poate fi crescută și clearance-ul fentanil poate fi scăzut în comparație cu pacienții sănătoși.

Simularea sugerează ca ASC la starea de echilibru la pacienții cu afecțiune hepatică Clasa B Child-

Pugh (Scor Child-Pugh = 8) este cu aproximativ 1,36 ori mai mare comparativ cu subiecții cu funcție

hepatică normală (Clasa A; Scor Child-Pugh = 5,5). Pentru pacienți cu insuficiență hepatică Clasă C (Scor Child-Pugh = 12,5), rezultatele indică acumularea concentrației de fentanil cu fiecare administrare, ducând la ASC la starea de echilibru de aproximativ 3,72 ori mai mare la acești pacienți.

Insuficiență renală

Influența insuficienței renale asupra farmacocineticii fentanilului este limitată deoarece eliminarea

renală a fentanilului sub formă nemetabolizată este mai putin de 10% și nu sunt cunoscuți metaboliți activi care să se elimine la nivelul rinichilor. Cu toate acestea, pentru că influența insuficienței renale asupra farmacocineticii fentanilului nu a fost evaluată, se recomandă precauție (vezi pct. 4.2 și 4.4).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidențiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenționale

privind evaluarea toxicității după doze repetate.

Studii clinice standard de toxicitate și dezvoltare asupra funcției de reproducere au fost desfășurate

utilizând fentanil cu administrare parenterală. Într-un studiu la șobolani, fentanil nu a influențat fertilitatea la masculi. Câteva studii la șobolani femele au evidențiat fertilitate scăzută și mortalitate embrionară crescută.

Efecte asupra embrionului au fost cauzate de toxicitatea maternă și nu de efectele directe ale substanței

asupra embrionului în curs de dezvoltare. Nu a existat nici un indiciu de efecte teratogene în studiile la două specii (șobolani și iepuri). Într-un studiu privind dezvoltarea pre- și postnatală, rata de supraviețuire a puilor a fost semnificativ redusă la doze care au redus ușor greutatea mamei. Acest efect ar putea fi cauzat fie de îngrijirea maternă redusă, fie din cauza unui efect direct al fentanilului asupra puilor. Efecte asupra dezvoltării și comportamentului somatic al descendenților nu au fost observate.

Testarea mutagenității în bacterii și la rozătoare a dat rezultate negative. Fentanil a indus efecte

mutagene în celulele de mamifere in vitro, comparabile cu alte analgezice opioide. Un risc mutagen la utilizarea dozelor terapeutice pare improbabil deoarece efectele au apărut numai la concentrații ridicate.

Un studiu de carcinogenitate (injecții subcutanate zilnice de clorhidrat de fentanil timp de doi ani de la

șobolani Sprague Dawley) nu au indus nicio constatare care să indice un potențial oncogen.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Strat adeziv (matrice)

poli[(2-etilhexil acrilat)-co-(2-hidroxietil acrilat)-co-(metil acrilat)] (35,5:1:12) polibutiltitanat.

Strat de susţinere

folie din polipropilenă cerneală de inscripţionare de culoare albastră Strat de protecţie

folie din polietilen tereftalat (siliconată)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Fiecare plasture transdermic este ambalat individual într-un plic (folie compozită).

Folia compozită conţine, dinspre exterior spre interior, următoarele straturi: hârtie filmată, film din

polietilenă de joasă densitate, folie din aluminiu, Surlyn (copolimer termoplastic acid metacrilic- etilenă).

Plicuri securizate pentru evitarea deschiderii de către copii, alcătuite din folie compozită conţinând

următoarele straturi de la exterior spre interior: folie din PET, adeziv, folie de aluminiu, adeziv, Surlyn (folie din ionomer-coex).

Cutie cu 3 plasturi transdermici.

Cutie cu 5 plasturi transdermici.

Cutie cu 10 plasturi transdermici.

Cutie cu 20 plasturi transdermici.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Vă rugăm să consultaţi pct. 4.2 pentru instrucţiuni privind modul de aplicare a plasturelui. Nu sunt

disponibile date privind siguranţa şi farmacocinetica în cazul altor locuri de aplicare.

După îndepărtare, plasturele folosit trebuie îndoit în două, cu faţa adezivă la interior, astfel încât

adezivul să nu fie expus, trebuie pus în plicul original, iar apoi trebuie eliminat în siguranţă şi în locuri unde nu este la vederea şi îndemâna copiilor. Plasturii nefolosiţi trebuie returnaţi la (spital) farmacie.

A se spăla mâinile cu apă numai după aplicarea sau îndepărtarea plasturelui.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy

102 37 Praga 10, Republica Cehă

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

9135/2016/01-08 9136/2016/01-08 9137/2016/01-08 9138/2016/01-08

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări - Noiembrie 2011

Reînnoirea autorizaţiei - Iulie 2016

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Mai 2019