ALFACALCIDOL SANDOZ 0.25mcg capsule moi - prospect medicament

A11CC03 alfacalcidol

Medicamentul ALFACALCIDOL SANDOZ 0.25mcg conține substanța alfacalcidol , cod ATC A11CC03 - Tract digestiv și metabolism | Vitamina A și D, inclusiv combinațiile lor | Vitamina D și analogi .

Date generale despre ALFACALCIDOL SANDOZ 0.25mcg SANDOZ

Substanța: alfacalcidol

Data ultimei liste de medicamente: 01-08-2023

Codul comercial: W58167002

Concentrație: 0.25mcg

Forma farmaceutică: capsule moi

Cantitate: 30

Prezentare produs: cutie cu blist pvc/pvdc-al x30 caps moi

Tip produs: generic

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: SALUTAS PHARMA GmbH - GERMANIA

APP deținător: SANDOZ S.R.L. - ROMANIA

Număr APP: 9115/2016/02

Valabilitate: 4 ani

Forme farmaceutice disponibile pentru alfacalcidol

Concentrațiile disponibile pentru alfacalcidol

0.25mcg, 0.50mcg, 0.5mcg, 1.0mcg, 1mcg, 1mcgm, 2mcg/ml

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu alfacalcidol

Conținutul prospectului pentru medicamentul ALFACALCIDOL SANDOZ 0.25mcg capsule moi

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Alfacalcidol Sandoz 0,25 µg capsule moi

Alfacalcidol Sandoz 0,5 µg capsule moi

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Alfacalcidol Sandoz 0,25 µg capsule moi: fiecare capsulă moale conţine alfacalcidol 0,25 µg.

Alfacalcidol Sandoz 0,5 µg capsule moi: fiecare capsulă moale conţine alfacalcidol 0,5 µg.

Excipienţi cu efect cunoscut:

Alfacalcidol Sandoz 0,25 µg capsule moi: fiecare capsulă moale conţine sorbitol 13,44 mg.

Alfacalcidol Sandoz 0,5 µg capsule moi: fiecare capsulă moale conţine sorbitol 11,00 mg şi Allura

Red AC (E 129) 0,03 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Capsulă moale.

Alfacalcidol Sandoz 0,25 µg capsule moi: capsule gelatinoase moi ovale, opace, de culoare albă.

Alfacalcidol Sandoz 0,5 µg capsule moi: capsule gelatinoase moi ovale, opace, de culoare roşie.

Fiecare capsulă are o lungime de aproximativ 9,7 mm.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Alfacalcidol Sandoz este indicat în tulburări ale metabolismului calciului şi al fosforului cauzate de afectarea 1-α-hidroxilării de la nivel renal.

Indicaţiile principale sunt: - osteodistrofie renală - hipoparatiroidie (idiopatică şi postoperatorie) - cauze diferite de rahitism şi osteomalacie (aport insuficient de vitamina D) - rahitism pseudo-carențial (dependent de vitamina D) şi osteomalacie - rahitism şi osteomalacie hipofosfatemică rezistentă la vitamina D - ospeoporoză postmenopauză și osteoporoză indusă de glucocorticoizi ca tratament suportiv

4.2 Doze şi mod de administrare

Doza iniţială pentru toate indicaţiile

Adulţi 1 microgram/zi

Copii și adolescenți cu greutate 0,05 micrograme/kg şi zi mai mică de 20 kg

Copii şi adolescenţi cu greutate 1 microgram/zi mai mare de 20 kg

Doza de Alfacalcidol Sandoz trebuie ajustată pe baza determinărilor bi-săptămânale ale concentraţiilor plasmatice de calciu şi fosfor. Doza zilnică de Alfacalcidol Sandoz poate fi crescută cu 0,25-0,5 micrograme. Când doza este stabilită, concentraţiile plasmatice ale calciului, fosforului şi creatininei trebuie determinate la interval de 2-4 săptămâni.

Majoritatea pacienţilor adulți răspunde la administrarea unor doze cuprinse între 1 şi 3 micrograme/zi.

În cazul în care există dovezi biochimice şi radiografice de vindecare osoasă (și la pacienţii cu hipoparatiroidie la care s-au obţinut concentraţii plasmatice normale ale calciului) în general doza trebuie scăzută. Dozele de întreţinere sunt în general cuprinse între 0,25 şi 1 microgram/zi. Dacă apare hipercalcemie, tratamentul cu Alfacalcidol Sandoz trebuie întrerupt până ce concentraţia plasmatică a calciului revine la normal (aproximativ o săptămână), apoi reiniţierea tratamentului se va face cu jumătate din doza anterioară.

Mod de administrare
Administrare orală

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct. 6.1.

Hipercalcemie

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pe parcursul tratamentului cu alfacalcidol, concentraţiile plasmatice ale calciului, fosforului şi creatininei trebuie monitorizate frecvent (vezi pct. 4.1).

Alfacalcidol Sandoz trebuie utilizat cu prudenţă la: - pacienţii aflaţi în tratament cu glicozide cardiotonice sau digitalice deoarece hipercalcemia poate determina aritmii la aceştia - pacienţii cu nefrolitiază Hipercalcemia poate apare la pacienţii trataţi cu Alfacalcidol Sandoz.

În cazul prezenţei hipercalcemiei tratamentul cu alfacalcidol trebuie întrerupt până la normalizarea concentraţiei plasmatice a calciului, care de obicei are loc în decurs de o săptămână. Tratamentul cu alfacalcidol poate fi reiniţiat cu jumătate din doza utilizată anterior.

Hipercalcemia asociată cu hiperfosfatemia creşte riscul de calcificări metastatice. În afecţiunile în care poate apare hiperfosfatemie, cum este insuficiența renală, trebuie utilizaţi agenţi de chelare a fosfatului.

Pacienţii cu probleme ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Alfacalcidol Sandoz 0,5 µg capsule moi conţine Allura Red AC (E 129) care este un agent azoic de colorare. Acesta poate determina reacţii alergice.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

La pacienţii care utilizează digitalice, hipercalcemia poate precipita aritmiile cardiace.

Pacienţii care utilizează barbiturice sau anticonvulsivante pot avea nevoie de doze mai mari de

Alfacalcidol Sandoz pentru a se obţine efectul dorit din cauza inducerii enzimelor hepatice de detoxifiere.

Administrarea concomitentă de colestiramină poate interfera cu absorbţia intestinală a alfacalcidolului.

Acest medicament trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii trataţi cu diuretice tiazidice deoarece aceştia sunt expuşi unui risc mai mare de a prezenta hipercalcemie.

Antiacidele şi laxativele pe bază de magneziu nu trebuie utilizate pe parcursul tratamentului cu alfacalcidol din cauza unui risc crescut de hipermagneziemie. Vitamina D sau analogii săi şi calciul sau preparatele care conţin calciu nu trebuie administrate simultan cu alfacalcidol.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu sunt disponibile date adecvate referitoare la utilizarea alfacalcidolului la femeile gravide. Studiile efectuate la animale au evidenţiat toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3). Nu se cunoaşte riscul potenţial la om. Alfacalcidolul Sandoz nu trebuie utilizat pe parcursul sarcinii decât dacă este absolut necesar.

Alăptarea

Este posibil ca alfacalcidol să se elimine în laptele matern. La doze mari, nu poate fi exclusă apariţia hipercalcemiei la sugar. Din cauza datelor insuficiente, nu se recomandă alăptarea în timpul tratamentului cu alfacalcidol.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Alfacalcidol Sandoz nu are nicio influență sau are influenţă neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Cele mai frecvente reacţii adverse raportate sunt hipercalcemia şi reacţiile cutanate. Simptomele hipercalcemiei sunt cefalee, slăbiciune, anorexie, scădere în greutate, greaţă, vărsături, diaree, constipaţie, poliurie, polidipsie, durere musculară şi osoasă şi gust metalic.

Hipercalcemia poate fi rapid corectată prin întreruperea tratamentului până la normalizarea concentraţiei plasmatice a calciului (aproape o săptămână). Tratamentul cu Alfacalcidol Sandoz poate fi reiniţiat apoi cu jumătate din doza anterioară.

Pe baza datelor obţinute din utilizarea de după punerea pe piață reacţiile adverse raportate sunt rare sau foarte rare, fiind aproximate la 1:10000 pacienţi trataţi.

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000) - hipercalcemie - hiperfosfatemie

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte rare (< 1/10000) - prurit - erupţie cutanată tranzitorie - urticarie

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Foarte rare (< 1/10000) - nefrocalcinoză - insuficienţă renală

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Hipercalcemia se tratează prin întreruperea administrării Alfacalcidol Sandoz.

În cazurile severe de hipercalcemie trebuie luate măsuri generale suportive. Pacientul trebuie hidratat bine prin perfuzarea de soluţii saline (diureză forţată), trebuie determinaţi electroliţii, indicii funcției renale şi valoarea calciului; trebuie evaluate modificările electrocardiografice, în special la pacienţii aflaţi în tratament cu digitală. Trebuie avut în vedere în mod special tratamentul cu glucocorticoizi, diuretice de ansă, bifosfonaţi, calcitonină şi eventual hemodializă cu conţinut scăzut de calciu.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: vitamine, vitamina D şi analogi, codul ATC: A11C C03.

Insuficienţa 1-α-hidroxilării renale reduce producţia endogenă de 1,25-dihidroxivitamina D. Aceasta determină tulburări ale metabolismului mineral observat în numeroase boli, incluzând afecţiuni osoase de cauză renală, hipoparatiroidie, hipocalcemie neo-natală şi rahitism dependent de vitamina D. Aceste tulburări care necesită doze mari de vitamina D inactivă pentru corecţie, vor răspunde la doze mici de Alfacalcidol Sandoz.

Întârzierea răspunsului şi dozele mari de vitamina D inactivă necesare în tratamentul acestor tulburări fac dificilă ajustarea dozei. Acest fapt poate determina hipercalcemie neprevăzută care poate necesita săptămâni sau luni până la ameliorare. Avantajul major al Alfacalcidol Sandoz este instalarea mai rapidă a răspunsului, fapt care permite ajustarea mai corectă a dozei. În cazul apariţiei hipercalcemiei aceasta poate fi corectată în câteva zile de la întreruperea tratamentului.

La pacienţii cu insuficienţă renală administrarea a 1-5 micrograme/zi de 1-α-hidroxivitamina D (1α-

OHD3) a determinat creşterea absorbţiei calciului şi a fosforului la nivel intestinal, în dependent de doză. Acest efect a fost observat pe parcursul a 3 zile de la iniţierea tratamentului şi a dispărut în decurs de 3 zile de la întreruperea acestuia.

Pacienţii cu insuficienţă renală cronică au prezentat concentraţii plasmatice crescute ale calciului timp de 5 zile de la administrarea unei doze de 0,5-1 microgram/zi de 1α-OHD3. În timp ce calciul plasmatic a crescut, concentraţia plasmatică a PTH-ului şi a fosfatazei alcaline au scăzut până la valori normale.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Alfacalcidolul se absoarbe pasiv şi aproape complet la nivelul intestinului subţire.

Alfacalcidolul este metabolizat rapid la nivel hepatic în 1,25-dihidroxivitamină D, metabolitul fiziologic activ al vitaminei D care acţionează ca un factor reglator al metabolismului calciului şi fosfatului. Deoarece această conversie este rapidă, efectele clinice ale alfacalcidolului şi ale 1,25- dihidroxivitaminei D sunt similare.

1,25-dihidroxivitamina D este transportată la nivel sanguin de către o proteină specifică de transport (o globulină). Vitamina D este metabolizată în numeroşi metaboliţi polari inactivi şi este excretată preponderent la nivel biliar.

Timpul de înjumătăţire plasmatică al alfacalcidolului este de aproximativ 4 ore. Efectul farmacologic este de 3-5 zile.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Toxicitate cronică

Toxicitatea non-clinică a alfacalcidolului este atribuită efectului cunoscut de vitamină D al calcitriolului asupra homeotaziei calciului, care este caracterizat prin hipercalcemie, hipercalciurie şi eventual calcificări ale ţesuturilor moi.

Genotoxicitate

Alfacalcidolul nu este genotoxic.

Toxicitate asupra funcţiei de reproducere

Nu s-au raportat efecte specifice ale alfacalcidolului asupra fertilităţii sau comportamentului puilor la şobolani şi iepuri. În ceea ce priveşte dezvoltarea embrio-fetală, s-a observat toxicitate fetală (avort post-nidare, scădere a greutăţii şi mărimii puilor) la administrarea unor doze suficient de mari încât să producă toxicitate la femele. În studiile experimentale efectuate la animale s-a demonstrat că dozele mari de vitamina D sunt teratogenice.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Alfacalcidol Sandoz 0,25 µg capsule moi

Conţinutul capsulei trigliceride cu lanţ mediu

butilhidroxianisol (E 320) butilhidroxitoluen (E 321) Învelişul capsulei gelatină sorbitol lichid (necristalizant) (E 420) glicerol dioxid de titan (E 171)

Alfacalcidol Sandoz 0,5 µg capsule moi

Conţinutul capsulei trigliceride cu lanţ mediu butilhidroxianisol (E 320) butilhidroxitoluen (E 321)

Învelişul capsulei gelatină sorbitol lichid (necristalizant) (E 420) glicerol dioxid de titan (E 171) oxid galben de fer (E 172) roșu Allura AC (E 129) albastru strălucitor FCF ( E 133)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

4 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere PVC/PVDC-Al 20, 30, 50, 60, 90 sau 100 capsule moi

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

S.C. Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr.7A, 540472 Târgu Mureş

România

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

9115/2016/01-02-03-04-05-06 9116/2016/01-02-03-04-05-06

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări - Ianuarie 2012

Data reînnoirii autorizație - Iunie 2016

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Iunie 2016