ADACEL suspensie injectabilă în seringă preumplută SANOFI - prospect medicament

J07AJ52 vaccin difteric + tetanic + pertussis acelular

Medicamentul ADACEL conține substanța vaccin difteric+tetanic+pertussis acelular , cod ATC J07AJ52 - Antiinfecțioase de uz sistemic | Vaccinuri cu bacterii | Vaccinuri pertussis .

Date generale despre ADACEL SANOFI

Substanța: vaccin difteric+tetanic+pertussis acelular

Data ultimei liste de medicamente: 01-06-2024

Codul comercial: W62830001

Forma farmaceutică: suspensie injectabilă în seringă preumplută

Cantitate: 1

Prezentare produs: cutie x1 seringa din sticla preumpluta (0.5ml) fara ac

Tip produs: original

Preț: 265.61 RON

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: SANOFI PASTEUR S.A. - FRANTA

APP deținător: SANOFI PASTEUR - FRANTA

Număr APP: 13847/2021/01

Valabilitate: 3 ani

Forme farmaceutice disponibile pentru vaccin difteric + tetanic + pertussis acelular

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu vaccin difteric + tetanic + pertussis acelular

Listele de compensare pentru ADACEL SANOFI

Conținutul prospectului pentru medicamentul ADACEL suspensie injectabilă în seringă preumplută SANOFI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ADACEL suspensie injectabilă în seringă preumplută

Vaccin difteric, tetanic şi pertussis (acelular, componente) (adsorbit, cu conţinut redus de antigen(e))

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 doză (0,5 ml) conţine:

Anatoxină difterică Minim 2 UI* (2 Lf)

Anatoxină tetanică Minim 20 UI* (5 Lf)

Antigene pertussis

Anatoxină pertussis 2,5 micrograme

Hemaglutinină filamentoasă 5 micrograme

Pertactină 3 micrograme

Fimbrii de tip 2 şi 3 5 micrograme

Adsorbite pe fosfat de aluminiu 1,5 mg (0,33 mg Al3+)

* Ca limită de încredere inferioară (p = 0,95) a activităţii măsurate în funcţie de testul descris în Farmacopeea Europeană.

Acest vaccin poate conţine urme de formaldehidă şi glutaraldehidă, care sunt folosite în timpul

procesului de fabricaţie (vezi pct. 4.3 și pct. 4.4).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă în seringă preumplută

ADACEL se prezintă sub formă de suspensie de culoare albă, opalescentă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

ADACEL (Tdap) este indicat pentru:

Imunizarea activă împotriva tetanosului, difteriei şi tusei convulsive la persoanele cu vârsta peste

4 ani, ca rapel după schema de vaccinare primară.

Protecția pasivă împotriva tusei convulsive la sugarii mici, ca urmare a imunizării materne în timpul

sarcinii (vezi pct. 4.2, pct. 4.6 și 5.1).

ADACEL trebuie utilizat în conformitate cu recomandările oficiale.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Pentru toate categoriile de vârstă care au indicaţie de vaccinare, se recomandă administrarea prin

injectare a unei singure doze (0,5 ml).

Adolescenților și adulților cărora li s-a efectuat o schemă de vaccinare incompletă sau necunoscută cu

anatoxinele difterică sau tetanică împotriva difteriei sau tetanosului, li se poate administra o doză de ADACEL ca parte a unei scheme de vaccinare pentru a proteja împotriva tusei convulsive și, în

majoritatea cazurilor, de asemenea şi împotriva tetanosului și difteriei. O lună mai târziu, poate fi administrată o doză suplimentară de vaccin care conține anatoxine difterică și tetanică (dT) urmată de o a treia doză de vaccin care conţine anatoxină difterică sau anatoxine difterică şi tetanică (dT) administrată la interval de 6 luni după prima doză, pentru a optimiza protecția împotriva bolii (vezi pct. 5.1). Numărul și schema de administrare a dozelor trebuie stabilite conform recomandărilor locale.

ADACEL poate fi utilizat pentru vaccinarea repetată pentru a stimula imunitatea la difterie, tetanos și

pertussis la intervale de 5 până la 10 ani (vezi pct. 5.1).

ADACEL poate fi utilizat pentru abordarea terapeutică a leziunilor predispuse la tetanos, cu sau fără

administrare concomitentă de Imunoglobulină Tetanică, conform recomandărilor oficiale.

ADACEL poate fi administrat la femei gravide în timpul celui de-al doilea sau al treilea trimestru de

sarcină, pentru a asigura protecția pasivă a sugarilor împotriva tusei convulsive (vezi pct. 4.1, pct. 4.6 și 5.1).

Mod de administrare

Trebuie injectată intramuscular o singură doză (0,5 ml) de ADACEL. De preferinţă, locul de injectare

este muşchiul deltoid.

ADACEL nu trebuie injectat în regiunea fesieră; nu trebuie utilizate căile de administrare intradermică

sau subcutanată (în cazuri excepţionale, poate fi luată în considerare calea subcutanată, vezi pct. 4.4).

Precauţii care trebuie luate înainte de manipularea sau administrarea medicamentului

Pentru instrucţiuni privind manipularea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

ADACEL nu trebuie administrat persoanelor cu hipersensibilitate cunoscută

- la vaccinurile împotriva difteriei, tetanosului sau tusei convulsive

- la oricare dintre excipienţii vaccinului (vezi pct. 6.1)

- la oricare dintre substanţele reziduale, rămase în urma procesului de fabricaţie (formaldehidă şi glutaraldehidă), care poate fi prezentă în cantităţi nedetectabile.

ADACEL nu trebuie administrat persoanelor care au prezentat encefalopatie de etiologie necunoscută

în decurs de 7 zile de la imunizarea anterioară cu un vaccin care conţine antigene pertussis.

Similar altor vaccinuri, administrarea de ADACEL trebuie amânată în cazul persoanelor care prezintă

o afecţiune febrilă acută severă. Prezenţa unei infecţii minore nu reprezintă contraindicaţie pentru vaccinare.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

ADACEL nu trebuie utilizat în cadrul schemei de vaccinare primare.

În ceea ce priveşte intervalul dintre administrarea unei doze de rapel cu ADACEL şi utilizarea dozelor

de rapel anterioare cu vaccinuri difterice şi/sau tetanice, în general, trebuie respectate recomandările oficiale. Datele clinice au demonstrat faptul că nu există nicio diferenţă relevantă din punct de vedere clinic în ceea ce priveşte frecvenţa reacţiilor adverse determinate de administrarea ca rapel a vaccinului tetanic, difteric şi pertussis cel mai devreme la 4 săptămâni după administrarea anterioară a unei doze de vaccin tetanic şi difteric, comparativ cu cel puţin 5 ani de la vaccinarea anterioară.

Înainte de imunizare

Vaccinarea trebuie să fie precedată de anamneza completă (cu accent în special pe vaccinările

anterioare şi posibilele reacţii adverse). La persoanele care au prezentat antecedente de reacţii adverse grave sau severe în decurs de 48 de ore de la administrarea unui vaccin care conţine excipienţi similari, administrarea vaccinului ADACEL trebuie analizată cu atenţie.

Similar tuturor vaccinurilor injectabile, trebuie să fie disponibile pentru utilizare imediată tratament şi

monitorizare medicală adecvate în caz de reacţii anafilactice rare determinate de administrarea vaccinului.

Dacă în decurs de 6 săptămâni de la administrarea anterioară a unui vaccin care conţine anatoxină

tetanică a apărut sindromul Guillain-Barré, decizia de a administra orice vaccin care conţine anatoxină tetanică, inclusiv ADACEL, trebuie să se bazeze pe evaluarea atentă a beneficiilor potenţiale şi a riscurilor posibile.

ADACEL nu trebuie administrat persoanelor cu afecţiuni neurologice progresive, epilepsie

necontrolată terapeutic sau encefalopatie progresivă, până la stabilirea unui tratament şi stabilizarea afecţiunii.

Imunogenitatea vaccinului poate fi redusă de tratamentul imunosupresor sau de imunodeficienţă. În

acest caz, dacă este posibil, se recomandă amânarea vaccinării până la dispariţia acestor afecţiuni sau finalizarea tratamentului. Totuşi, vaccinarea pacienţilor infectaţi cu HIV sau a pacienţilor cu imunodeficienţă cronică, cum este SIDA, este recomandată, chiar dacă răspunsul imunologic poate fi limitat.

Precauţii la administrare

A nu se administra injectabil intravascular sau intradermic.

Injecţiile intramusculare trebuie efectuate cu precauţie la pacienţii trataţi cu anticoagulante sau la

pacienţi cu tulburări de coagulare, din cauza riscului de hemoragie. În aceste situaţii, poate fi luată în considerare administrarea ADACEL prin injectare subcutanată profundă, deşi există risc crescut de reacţii locale.

Sincopa (leșinul) poate apărea după, sau chiar înainte, de administrarea vaccinurilor injectabile,

inclusiv a ADACEL. Trebuie luate măsuri pentru a preveni traumatismele prin cădere și pentru a aborda terapeutic reacțiile de tip sincopă.

Capacele seringilor preumplute conțin un derivat de latex din cauciuc natural, care poate provoca

reacții alergice la persoanele cu sensibilitate la latex.

Alte considerente

Similar oricărui vaccin, este posibil ca vaccinarea cu ADACEL să nu protejeze 100% persoanele

susceptibile.

Poate să apară un nodul persistent la locul de injectare în cazul utilizării tuturor vaccinurilor adsorbite,

în special dacă sunt administrate în straturile superficiale ale ţesutului subcutanat.

Trasabilitate

Pentru a avea sub control trasabilitatea medicamentelor biologice, numele și numărul lotului

medicamentului administrat trebuie înregistrate cu atenție.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Pe baza rezultatelor obţinute din studiile clinice, ADACEL poate fi administrat concomitent cu oricare

dintre următoarele vaccinuri: vaccin gripal inactivat, vaccin împotriva hepatitei B, vaccin inactivat sau cu administrare orală împotriva poliomielitei şi vaccin recombinant împotriva virusului papiloma uman (vezi pct. 4.8), conform recomandărilor locale.

În cazul administrării concomitente cu vaccinuri cu utilizare parenterală injectarea trebuie efectuată în

membre diferite. Nu au fost efectuate studii de interacţiune cu alte vaccinuri, produse biologice sau alte medicamente. Totuşi, în conformitate cu ghidurile acceptate referitoare la vaccinare, deoarece ADACEL este un vaccin inactivat, poate fi administrat concomitent cu alte vaccinuri sau

imunoglobuline, dar în locuri de injectare diferite.

În caz de tratament imunosupresor, vă rugăm să citiţi pct. 4.4.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

ADACEL poate fi utilizat în al doilea sau al treilea trimestru de sarcină în conformitate cu

recomandările oficiale (vezi pct. 4.2).

Datele privind siguranța provenite din 4 studii controlate, randomizate (310 rezultate obţinute din

sarcini), 1 studiu observațional prospectiv (546 de rezultate obţinute din sarcini), 5 studii observaționale retrospective (124810 rezultate obţinute din sarcini) și din supravegherea pasivă a femeilor cărora li s-a administrat ADACEL sau ADACEL POLIO (Tdap-IPV, conținând aceleași cantități de antigene difterice, tetanice și pertussis ca și ADACEL) în timpul celui de-al doilea și al treilea trimestru nu au evidențiat reacții adverse legate de vaccinare asupra sarcinii sau a sănătății fătului/nou-născutului.

Similar altor vaccinuri inactivate, nu se anticipează că vaccinarea cu ADACEL în timpul oricărui

trimestru ar fi dăunătoare pentru făt.

Studiile la animale nu au evidențiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării

embrionare/fetale, naşterii sau dezvoltării post-natale.

Pentru informații privind răspunsurile imunologice la administrarea vaccinului în timpul sarcinii și

eficacitatea acestuia în prevenirea tusei convulsive la sugari, vezi pct. 5.1.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă substanţele active conţinute în ADACEL se elimină în laptele uman, dar s-a

observat că anticorpii împotriva antigenelor din vaccin au fost transferaţi la puii de iepure alăptaţi.

Două studii asupra dezvoltării la animale, efectuate la iepure, nu au evidenţiat efecte nocive ale

anticorpilor materni induşi de vaccin asupra dezvoltării post-natale a puilor.

Totuşi, efectul asupra nou-născuţilor alăptaţi în cazul administrării ADACEL la mamă nu a fost

studiat. Având în vedere că ADACEL este inactivat, este puțin probabil să existe vreun risc pentru sugar. Trebuie evaluate riscurile şi beneficiile vaccinării, înainte de a decide imunizarea unei femei care alăptează.

Fertilitatea

ADACEL nu a fost evaluat în studii cu privire la fertilitate.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii referitoare la efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi

utilaje. ADACEL nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

În studiile clinice efectuate, ADACEL a fost administrat la un număr total de 4546 persoane, dintre

care 298 copii (cu vârsta între 4 şi 6 ani), 1313 adolescenţi (cu vârsta între 11 şi 17 ani) şi 2935 adulţi (cu vârsta între 18 şi 64 ani). Cele mai frecvent raportate reacţii adverse după vaccinare au inclus reacţiile la locul de injectare (durere, eritem şi tumefiere) care au apărut la 21% - 78% dintre persoanele vaccinate, cefaleea şi oboseala care au apărut la 16% - 44% dintre persoanele vaccinate.

Aceste semne şi simptome au fost, de obicei, de intensitate uşoară şi au apărut în decurs de 48 de ore

de la vaccinare. Toate reacţiile adverse s-au remis fără sechele.

Analiza siguranţei a fost realizată la 1042 copii şi adolescenţi sănătoşi de gen masculin şi feminin, cu

vârsta cuprinsă între 10 şi 17 ani, în cadrul unui studiu clinic. Acestora li s-a administrat vaccin tetravalent împotriva virusului papiloma uman de tipul 6/11/16/18 (Gardasil) în acelaşi timp cu o doză de ADACEL şi o doză de vaccin meningococic conjugat tetravalent pentru serogrupurile A, C, Y şi W135. Profilele de siguranţă au fost similare în grupele în care administrarea a fost concomitentă şi

neconcomitentă. În grupul în care administrarea a fost concomitentă, s-au observat frecvenţe mai mari de apariţie a tumefierii la locul de injectare a Gardasil și frecvenţe mai mari de apariţie de echimoze şi durere la locul de injectare a ADACEL. Diferenţele observate între grupurile cu administrare concomitentă şi neconcomitentă au fost de mai puţin de 7%, iar la majoritatea subiecţilor, reacţiile adverse au fost raportate ca fiind de intensitate uşoară până la moderată.

Lista reacţiilor adverse sub formă de tabel

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, utilizând următoarea convenţie:

Foarte frecvente (1/10)

Frecvente (1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (1/1000 şi <1/100)

Rare (1/10000 şi <1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

Cu frecvenţă necunoscută care nu poate fi estimată din datele disponibile

Tabelul 1 prezintă reacţiile adverse observate în cadrul studiilor clinice şi include, de asemenea, reacţii

adverse suplimentare, care au fost raportate spontan în timpul utilizării ADACEL la nivel mondial, după punerea pe piaţă. Deoarece reacţiile adverse după punerea pe piață sunt raportate voluntar de către o populaţie de mărime incertă, nu este întotdeauna posibil să se estimeze cu certitudine frecvenţa acestora sau să se stabilească o relaţie cauzală cu expunerea la vaccin. De aceea, categoria de frecvenţă 'Cu frecvenţă necunoscută” este atribuită acestor reacţii adverse.

Tabelul 1: Reacţii adverse din studii clinice şi experienţa după punerea pe piaţă la nivel mondial

Clasificarea pe Frecvenţă Copii Adolescenţi Adulţi

aparate, sisteme şi (între 4 şi 6 ani) (între 11 şi (între 18 şi organe 17 ani) 64 ani) Tulburări ale sistemului Cu frecvenţă Reacţie de hipersensibilitate (anafilactică) (angioedem,

imunitar necunoscută edem, erupţie cutanată, hipotensiune arterială)* Tulburări metabolice şi Foarte Anorexie (apetit

de nutriţie frecvente alimentar redus) Tulburări ale sistemului Foarte Cefalee

nervos frecvente Cu frecvenţă Parestezie*, hipoestezie*, sindrom Guillain-Barré*, nevrită

necunoscută brahială*, pareză facială*, convulsii*, sincopă*, mielită* Tulburări cardiace Cu frecvenţă Miocardită*

necunoscută Tulburări Foarte Diaree Diaree, greaţă Diaree

gastrointestinale frecvente Frecvente Greaţă, vărsături Vărsături Greaţă, vărsături

Afecţiuni cutanate şi Frecvente Erupţie cutanată

ale ţesutului subcutanat Cu frecvenţă Prurit*, urticarie* necunoscută Tulburări musculo- Foarte Durere Durere

scheletice şi ale frecvente generalizată sau generalizată sau ţesutului conjunctiv slăbiciune slăbiciune musculară, musculară artralgie sau tumefiere a articulaţiilor Frecvente Durere Artralgie sau

generalizată sau tumefiere a slăbiciune articulaţiilor musculară, artralgie sau tumefiere a articulaţiilor Cu frecvenţă Miozită*

necunoscută Tulburări generale şi la Fatigabilitate/ Fatigabilitate/ Fatigabilitate/

nivelul locului de astenie astenie, stare astenie, stare Foarte

administrare generală de rău, generală de rău frecvente frisoane Durere, eritem, tumefiere la locul injectării

Frecvente Pirexie, frisoane, Pirexie, Pirexie, frisoane,

adenopatie axilară adenopatie axilară adenopatie axilară Cu frecvenţă Echimoză la locul injectării*, abces steril la locul

necunoscută injectării*, nodul la locul injectării*

* Reacţii adverse raportate după punerea pe piaţă Descrierea reacţiilor adverse selectate

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

După administrarea de ADACEL la adolescenţi şi adulţi, au apărut reacţii extinse la nivelul locului de

injectare (>50 mm), inclusiv tumefiere extinsă a membrului, care pornind de la nivelul locului de injectare poate să depăşească una sau ambele articulaţii. Aceste reacţii adverse debutează, de obicei, în decurs de 24 - 72 de ore de la vaccinare, putând fi însoţite de eritem, căldură locală, sensibilitate sau durere la nivelul locului de injectare şi se remit spontan în următoarele 3 - 5 zile.

Copii şi adolescenţi

Profilul de siguranţă al medicamentului ADACEL, după cum este prezentat în Tabelul 1, include date

dintr-un studiu clinic efectuat la 298 copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 6 ani, la care s-au administrat anterior un total de 4 doze, inclusiv cele din cadrul schemei de vaccinare primară cu DTaP-IPV combinat cu Hib, la vârsta aproximativă de 2, 4, 6 şi 18 luni. În cadrul acestui studiu clinic, cele mai frecvente reacţii adverse apărute în decurs de 14 zile de la vaccinare au fost durere la locul injectării (la 39,6% dintre subiecţi) şi oboseală (la 31,5% dintre subiecţi).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru

permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la:

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478 - RO

e-mail: adr@anm.ro Website: www.anm.ro

4.9 Supradozaj

Nu este cazul.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antigen pertussis, purificat, în combinaţie cu anatoxine, codul ATC:

J07AJ52

Studii clinice

Răspunsurile imunologice observate la o lună după vaccinarea cu ADACEL la 265 de copii, 527 de

adolescenţi şi 743 de adulţi, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 2: Răspunsuri imunologice la copii, adolescenţi şi adulţi, la o lună de la vaccinarea cu

ADACEL

Anticorp Criteriu Copii Adolescenţi Adulţi

Anti- (4 - 6 ani)1 (11 - 17ani)2 (18 - 64 ani)2

(N=265) (N=527) (N=743) % % % Difterie (SN, UI/ml) 0,00 99,8 94,1

Tetanos (ELISA, UI/ml sau 0,00 100 100

UE/ml)

Pertussis (ELISA, UE/ml) Răspuns la

PT rapel3 91,9 92,0 84,4

FHA 88,1 85,6 82,7

PRN 94,6 94,5 93,8

FIM 94,3 94,9 85,9

DTaP: anatoxină difterică [doză pediatrică], tetanică și pertussis acelular; ELISA:analiză imunoenzimatică; UE: unități

ELISA; UI: unități internaționale; N: numărul de participanți cu datele disponibile; SN: seroneutralizare. 1Studiul Td508 a fost efectuat în Canada la copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani.

2Studiul Td506 a fost efectuat în Statele Unite la adolescenți cu vârsta cuprinsă între 11 și 17 ani și adulți cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani. 3Pentru copiii din studiul Td508 care au fost vaccinați anterior cu DTaP la vârsta de 2, 4, 6 și 18 luni, un răspuns la rapel este definit ca o creștere de 4 ori a titrului de anticorpi anti-pertussis. Pentru adolescenții și adulții din studiul Td506, un răspuns la rapel este definit ca o creștere de 2 ori a titrurilor de anticorpi anti-pertussis la participanții cu o concentrație ridicată pre-vaccinare și o creștere de 4 ori la participanții cu un titru scăzut pre-vaccinare.

S-a demonstrat că profilul de siguranţă şi imunogenitatea ADACEL la adulţi şi adolescenţi sunt

comparabile cu cele observate în cazul administrării unei doze unice de vaccin diftero-tetanic (dT) adsorbit pentru adulţi, conţinând aceeaşi cantitate de anatoxină tetanică şi difterică.

Nu s-au stabilit corelaţiile serologice în ceea ce priveşte protecţia împotriva tusei convulsive.

Comparând cu datele obţinute din Studiile Sweden I de eficacitate împotriva pertussis, efectuate între

1992 şi 1996, în cadrul cărora imunizarea primară cu vaccinul DTaP pediatric cu pertussis acelular produs de Sanofi Pasteur a confirmat eficacitatea de 85% în ceea ce priveşte efectul protector împotriva tusei convulsive, se poate considera că ADACEL a determinat răspunsuri imunologice protectoare. După administrarea unei doze de rapel de ADACEL la adolescenţi şi adulţi, titrurile de anticorpi antipertussis pentru toate antigenele au fost mai mari decât cele observate într-un studiu de contaminare în cadrul aceleiaşi rezidenţe, inclus în studiul de eficacitate.

Tabelul 3: Raportul dintre TMG (titrurile medii geometrice) pentru anticorpi pertussis

observate la o lună după administrarea unei doze de ADACEL la adolescenţi şi adulţi şi cele observate la o lună după vaccinarea cu DTaP la sugari, la vârsta de 2, 4 şi 6 luni, în studiul de eficacitate Sweden I (Populația PPI1) Adolescenţi Adulţi

(11-17 ani)2 (18-64 ani)2 Raport TMG Raport TMG

ADACEL/DTaP3 ADACEL/DTaP3

(IÎ 95%) (IÎ 95%) Participanți N=524-526 N=741

3,6 2,1 Anti-PT

(2,8; 4,5) (1,6; 2,7) 5,4 4,8 Anti-FHA

(4,5; 6,5) (3,9; 5,9) 3,2 3,2 Anti-PRN

(2,5; 4,1) (2,3; 4,4) 5,3 2,5 Anti-FIM

(3,9; 7,1) (1,8; 3,5) DTaP: anatoxină difterică [doză pediatrică], tetanică și pertussis acelular; CMG: concentrația medie geometrică; N: numărul

de participanți cu datele disponibile; PPI: imunogenitate per protocol 1Participanți eligibili pentru care au fost disponibile date privind imunogenitatea. 2Studiul Td506 a fost efectuat în Statele Unite la adolescenți cu vârsta cuprinsă între 11 și 17 ani și adulți cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani. CMG ale anticorpilor, măsurate în unități ELISA au fost calculate separat pentru sugari, adolescenți și adulți. 3N = 80, numărul de sugari cărora li s-a administrat DTaP la vârsta de 2,4 și 6 luni pentru care sunt disponibile date după administrarea celei de a 3-a doze (seruri din Studiul de Eficacitate Sweden I au fost testate în același timp cu probe din studiul Td506). 4TMG rezultate în urma administrării ADACEL nu au fost inferioare TMG rezultate în urma administrării DTaP (limita inferioară a IÎ 95% pentru raportul dintre TMG pentru ADACEL și DTaP >0,67).

Persistența anticorpilor

Au fost efectuate studii serologice privind persistența anticorpilor la 3, 5 şi 10 ani, la subiecți imunizaţi

anterior cu o singură doză de rapel de ADACEL. Persistența seroprotecţiei la difterie şi tetanos şi seropozitivitatea la pertussis este rezumată în Tabelul 4.

Tabelul 4: Persistența seroprotecţiei/Ratele de seropozitivitate (%) la copii, adolescenţi şi adulţi,

la 3, 5 şi 10 ani după o doză de ADACEL (Populaţie PPI1) Copii Adolescenţi Adulţi

(4-6 ani)2 (11-17 ani)3 (18-64 ani)3 Moment de la administrarea 5 ani 3 ani 5 ani 10 ani 3 ani 5 ani 10 ani

ADACEL

N=128- N=300 N=204- N=28-39 N=292 N=237- N=120-

Participanți

150 206 238 136 Anticorp anti- Seroprotecție/Seropozitivitate%

Difterie ≥ 0,1 86,0 97,0 95,1 94,9 81,2 81,1 84,6 (SN, UI/ml) ≥ 0,01 100 100 100 100 95,2 93,7 99,3

Tetanos ≥ 0,1 97,3 100 100 100 99,0 97,00

(ELISA, UI/ml) Pertussis (ELISA, EU/ml)

PT Sero- 63,3 97,3 85,4 82,1 94,2 89,1 85,8 pozitivita-

FHA 4 97,3 100 99,5 100 99,3 100 100 te

PRN 95,3 99,7 98,5 100 98,6 97,1 99,3

FIM 98,7 98,3 99,5 100 93,5 99,6 98,5

ELISA: analiză imunoenzimatică; UE: unități ELISA; UI: unități internaționale; N: numărul de participanți cu datele

disponibile; PPI: imunogenicitate per protocol; SN: seroneutralizare. 1Participanți eligibili pentru care au fost disponibile date privind imunogenicitatea pentru cel puțin un anticorp la un moment specificat 2Studiul Td508 a fost efectuat în Canada la copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani. 3Studiul Td506 a fost efectuat în Statele Unite la adolescenți cu vârsta cuprinsă între 11 și 17 ani și adulți cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani. 4Procentul de participanți cu anticorpi ≥ 5 UE/ml pentru PT, ≥ 3 UE/ml pentru FHA și PRN și ≥ 17 UE/ml pentru FIM pentru perioada de urmărire de 3 ani; ≥ 4 UE/ml pentru PT, PRN și FIM și ≥ 3 UE/ml pentru FHA pentru perioadele de 5 ani și 10 ani.

Imunogenitatea la persoanele nevaccinate anterior sau cu status-ul vaccinării necunoscut

După administrarea unei doze de Adacel Polio (Tdap-IPV; care conține aceleași cantități de anatoxine

tetanice, difterice și antigene pertussis ca Adacel) la 330 de adulți cu vârsta ≥40 de ani, cărora nu li se administrase niciun vaccin care să conțină anatoxină difterică și tetanică în ultimii 20 de ani:

* ≥95,8% dintre adulți au fost seropozitivi (≥ 5 EU/ml) pentru anticorpi la toate antigenele pertussis conținute în vaccin,

* 82,4% și 92,7% au prezentat seroprotecţie împotriva difteriei la un prag de ≥0,1 și respectiv ≥0,01 UI/ml,

* 98,5% și 99,7% au prezentat seroprotecţie împotriva tetanosului la un prag ≥0,1 și respectiv ≥0,01 UI/ml,

* și ≥98,8% au prezentat seroprotecţie împotriva poliomielitei (tipurile 1, 2 și 3) la un prag de diluție ≥1:8.

După administrarea a două doze suplimentare de vaccin care conţineau anatoxină difterică, tetanică și

virus poliomielitic inactivat la un număr de 316 subiecți, la o lună și, respectiv, la șase luni după administrarea primei doze, ratele de seroprotecție împotriva difteriei au fost de 94,6% și 100% (≥0,1 și, respectiv ≥0,01 UI/ml), împotriva tetanosului 100% (≥0,1 UI/ml) și împotriva poliomielitei (tipurile 1, 2 și 3) 100% (diluție ≥1:8).

Imunogenitatea după vaccinarea repetată

A fost evaluată imunogenitatea ADACEL după vaccinarea repetată la 10 ani după administrarea unei

doze anterioare de ADACEL sau ADACEL POLIO. La o lună după vaccinare ≥ 98,5% dintre participanții la studiu au atins titruri de anticorpi seroprotectori (≥ 0,1 UI/ml) pentru difterie și tetanos și ≥ 84% au obținut răspunsuri de rapel la antigenele pertussis. (Un răspuns de rapel la antigenele pertussis a fost definit ca o concentrație de anticorpi post-vaccinare ≥ de 4 ori LLOQ dacă valoarea de pre-vaccinare a fost <LLOQ; ≥ de 4 ori valoarea de pre-vaccinare, dacă acesta a fost ≥ LLOQ, dar < 4 ori LLOQ; sau de 2 ori valoarea de pre-vaccinare, dacă acesta a fost ≥ de 4 ori LLOQ).

(LLOQ=Limita Inferioară a Cuantificării în analiza imunoenzimatică ELISA).

Pe baza datelor de urmărire serologică și a datelor de vaccinare repetată, ADACEL poate fi utilizat în

locul unui vaccin dT pentru a stimula imunitatea la pertussis, în plus față de imunizarea pentru difterie și tetanos.

Imunogenitatea la femeile gravide

Răspunsurile anticorpilor anti-pertussis la femeile gravide sunt, în general, similare cu cele la femeile

care nu sunt gravide. Vaccinarea în al doilea sau al treilea trimestru de sarcină este optimă pentru transferul de anticorpi către fătul în curs de dezvoltare.

Imunogenitatea împotriva pertussis la sugari (cu vârsta<3 luni) născuți de femei vaccinate în timpul

sarcinii Datele din 2 studii randomizate, controlate, publicate demonstrează titruri mai mari ale anticorpilor

anti-pertussis la naștere și la vârsta de 2 luni (adică înainte de începerea vaccinării lor primare) la sugarii născuți de femei vaccinate cu ADACEL în timpul sarcinii comparativ cu sugarii născuți de femei care nu au fost vaccinate împotriva pertussis în timpul sarcinii.

În primul studiu, la 33 de femei gravide s-a administrat ADACEL și la 15 s-a administrat placebo

soluție salină, începând cu săptămâna 30 până la săptămâna 32 de sarcină. Concentrațiile medii geometrice (CMG) în UE/ml pentru anticorpii anti-pertussis la antigenele PT, FHA, PRN și FIM la sugarii născuți de femei vaccinate au fost de 68,8; 234,2; 226,8 și 1867,0 la naștere și respectiv, 20,6; 99,1; 75,7 și 510,4 la vârsta de 2 luni. La sugarii din grupul de control, CMG-urile corespunzătoare au fost de 14,0; 25,1; 14,4 și 48,5 la naștere și de 5,3; 6,6; 5,2 și 12,0 la 2 luni. Rapoartele CMG (ADACEL/grup de control) au fost de 4,9; 9,3; 15,8 și 38,5 la naștere și de 3,9; 15,0; 14,6 și 42,5 la 2 luni.

În cadrul celui de-al doilea studiu, la 134 de femei gravide s-a administrat ADACEL și la 138 s-a

administrat un vaccin de control tetanic și difteric la o vârstă gestațională medie de 34,5 săptămâni.

CMG-urile (UE/ml) pentru anticorpii anti-pertussis la antigenele PT, FHA, PRN și FIM la sugarii

născuți de femei vaccinate au fost de 54,2; 184,2; 294,1 și 939,6 la naștere și, respectiv 14,1; 51,0; 76,8 și 220,0 la vârsta de 2 luni. La sugarii din grupul de control, CMG-urile corespunzătoare au fost 9,5; 21,4; 11,2 și 31,5 la naștere și 3,6; 6,1; 4,4 și 9,0 la 2 luni. Rapoartele CMG (ADACEL/grupul de control) au fost de 5,7; 8,6; 26,3 și 29,8 la naștere și de 3,9; 8,4; 17,5 și 24,4 la 2 luni.

Aceste titruri mai mari de anticorpi trebuie să asigure sugarului imunitate pasivă împotriva pertussis în

primele 2 până la 3 luni de viață, după cum s-a demonstrat în studiile de eficacitate observaționale.

Imunogenitatea la sugari și copii mici născuți de femei vaccinate în timpul sarcinii

Pentru sugarii născuți de femei vaccinate cu ADACEL sau ADACEL POLIO în timpul sarcinii,

imunogenicitatea vaccinării de rutină la sugari a fost evaluată în câteva studii publicate. Datele privind răspunsul sugarului la antigenele pertussis și non-pertussis au fost evaluate în primul an de viață.

Anticorpii materni derivați după vaccinarea cu ADACEL sau ADACEL POLIO în timpul sarcinii pot

fi asociați cu diminuarea răspunsului imun al sugarului la imunizarea activă împotriva pertussis. Pe baza studiilor epidemiologice actuale, este posibil ca această diminuare să nu aibă relevanță clinică.

Datele din mai multe studii clinice nu au arătat nicio diminuare relevantă din punct de vedere clinic în

urma vaccinării în timpul sarcinii cu ADACEL sau ADACEL POLIO și asupra răspunsurilor sugarilor sau copiilor mici la antigenele difterice, tetanice, Haemophilus influenzae tip b, poliovirus inactivat sau pneumococice.

Eficacitatea împotriva pertussis la sugarii născuți de femei vaccinate în timpul sarcinii

Eficacitatea vaccinului în primele 2-3 luni de viață pentru sugarii născuți de femei vaccinate împotriva

pertussis în al treilea trimestru de sarcină a fost evaluată în 3 studii observaționale. Eficacitatea generală este de > 90%.

Tabelul 5: Eficacitatea vaccinului (EV) împotriva tusei convulsive la sugarii mici, ale căror

mame au fost vaccinate în timpul sarcinii cu ADACEL sau ADACEL POLIO în cadrul a 3 studii retrospective.

Perioada de

Locație Vaccin EV (IÎ 95%) Metoda de estimare a EV urmărire a

sugarului Marea ADACEL Studiu caz-control (model de 93% (81; 97) 2 luni

Britanie POLIO 'nepotrivire”)

Statele

Studiu de cohortă (model de

Unite ale ADACEL* 91,4% (19,5;99,1) 2 luni 'regresie”)

Americii

Marea ADACEL Screening (acoperire 93% (89; 95) 3 luni

Britanie POLIO vaccinală)

*Aproximativ 99% dintre femei au fost vaccinate cu ADACEL

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

În cazul vaccinurilor, nu este necesară evaluarea proprietăţilor farmacocinetice.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om, pe baza studiilor convenţionale

privind toxicitatea după doze repetate şi toxicitatea în timpul sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii şi dezvoltării postnatale.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Fenoxietanol

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, ADACEL nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

4 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider, la temperaturi cuprinse între 2°C şi 8°C.

A nu se congela. A se arunca vaccinul, dacă a fost congelat.

A se ţine seringa în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

Datele de stabilitate indică faptul că componentele vaccinului sunt stabile la temperaturi până la 25°C

timp de 72 de ore. La sfârșitul acestei perioade, ADACEL trebuie utilizat sau aruncat. Aceste date sunt destinate pentru a ghida profesioniștii din domeniul sănătății numai în cazul unei deviaţii temporare de temperatură.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

0,5 ml suspensie în seringă preumplută (din sticlă), prevăzută cu piston (din elastomer bromobutilic), fără ac, cu capac pentru vârf (care conține cauciuc) - mărimi de ambalaj cu 1 sau 10 seringi.

0,5 ml suspensie în seringă preumplută (din sticlă), prevăzută cu piston (din elastomer bromobutilic), cu capac pentru vârf (care conține cauciuc) şi cu 1 sau 2 ace separate - mărimi de ambalaj cu 1 sau 10 seringi.

Capacele seringilor preumplute conțin un derivat de latex din cauciuc natural.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Instrucţiuni pentru utilizare

Înainte de administrare, medicamentele administrate parenteral trebuie inspectate vizual pentru a observa

existenţa particulelor străine şi/sau a modificărilor de culoare. Dacă se observă oricare dintre aceste modificări, medicamentul trebuie aruncat.

Aspectul normal al vaccinului este de suspensie albă, uşor opalescentă, omogenă, care poate sedimenta

în timpul depozitării. Înainte de administrarea vaccinului, a se agita bine seringa preumplută, pentru omogenizarea suspensiei.

Pentru seringile fără ac, acul trebuie apăsat cu fermitate la capătul seringii preumplute şi rotit până la

90 de grade.

Eliminare

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările

locale.

Capacul acelor nu trebuie pus la loc.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sanofi Pasteur

14 Espace Henry Vallée 69007 Lyon Franţa

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

13847/2021/01-02-03-04-05-06

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări - Mai 2016

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei - Aprilie 2021

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Aprilie 2023