ACTAIR 300 IR comprimate sublinguale STALLERGENES - prospect medicament

V01AA03 extract alergenic standardizat

Medicamentul ACTAIR 300 IR conține substanța extract alergenic standardizat , cod ATC V01AA03 - Varia | Alergeni | Extracte de alergen .

Date generale despre ACTAIR 300 IR STALLERGENES

Substanța: extract alergenic standardizat

Data ultimei liste de medicamente: 01-06-2024

Codul comercial: W68036001

Concentrație: 300IR

Forma farmaceutică: comprimate sublinguale

Cantitate: 30

Prezentare produs: cutie x1 blist opa-al-pvc x30 compr sublinguale 300 ir

Tip produs: original

Preț: 422.27 RON

Restricții eliberare rețetă: P-6L - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care nu se reține în farmacie (se poate reînnoi); prescripția medicală poate fi folosită timp de 6 luni din momentul eliberării.

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: STALLERGENES - FRANTA

APP deținător: STALLERGENES - FRANTA

Număr APP: 14057/2021/01

Valabilitate: 3 ani

Concentrațiile disponibile pentru extract alergenic standardizat

0.01IR/ml, 0.1IR/ml, 100IR, 100IR&300IR, 100IR/ml, 10IR/ml, 12SQ-HDM, 1IR/ml, 300IR, 300IR/ml

Conținutul prospectului pentru medicamentul ACTAIR 300 IR comprimate sublinguale STALLERGENES

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ACTAIR 300 IR comprimate sublinguale

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Extract alergenic standardizat din acarienii aflaţi în praful din casă: Dermatophagoides pteronyssinus şi

Dermatophagoides farinae în proporţii egale, 300 IR* per comprimat sublingual.

*IR (Indice de reactivitate): Unitatea IR a fost definită pentru a măsura gradul de alergenitate al unui extract alergenic. Extractul alergenic conţine 100 IR/ml atunci când, în urma unui test prin înţepare (test cutanat prick), folosind un Stallerpoint®, produce o papulă cu diametrul de 7 mm la 30 de pacienţi sensibilizaţi cu alergenul respectiv (medie geometrică). Reactivitatea cutanată a acestor pacienţi este demonstrată, simultan, de un rezultat pozitiv la un test prin înţepare (test cutanat prick) folosind fie fosfat de codeină 9%, fie histamină diclorhidrat 10 mg/ml. Unitatea IR de la Stallergenes nu este comparabilă cu unităţile folosite de alţi producători de alergeni.

Excipienți cu efect cunoscut

Fiecare comprimat sublingual conţine lactoză monohidrat 80,8 - 82,3 mg .

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat sublingual.

Comprimatele sunt de culoare albă până la bej, cu pete maro, rotunde şi biconvexe, marcate pe o față cu

'SAC” şi pe cealaltă față cu '300”.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

ACTAIR este indicat la adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani şi la adulţi pentru tratamentul

rinitei sau rinoconjunctivitei alergice induse de acarienii aflaţi în praful din casă, moderate până la severe, diagnosticate pe baza istoricului medical şi a unui test pozitiv de sensibilizare la acarienii aflaţi în praful din casă (testul prin înţepare (testul cutanat prick) şi/sau IgE specific).

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Tratamentul de inițiere

Doza de ACTAIR trebuie crescută pe o perioadă de 3 zile pentru a atinge doza de întreținere, conform

următoarei scheme:

Ziua comprimat sublingual de 100 IR

Ziua 2 2 comprimate sublinguale de 100 IR, în același timp

Ziua 3 1 comprimat sublingual de 300 IR

Perioada de creştere a dozei poate fi prelungită, dacă se consideră necesar de către medic, în funcţie de

starea pacientului.

Tratamentul de întreținere

Doza zilnică la adulţi şi adolescenţi este de 300 IR.

Durata tratamentului

Debutul efectului clinic este aşteptat la aproximativ 8-16 săptămâni de la iniţierea tratamentului.

Recomandările de tratament internaţionale se referă la o perioadă de tratament de 3 ani pentru

imunoterapia alergenică, pentru a se obţine modificarea bolii. Pentru că sunt disponibile date privind eficacitatea doar pentru 12 luni de tratament cu ACTAIR la adolescenţi cu vârsta între 12 şi 17 ani şi la adulţi (vezi pct. 5.1), trebuie luată în considerare întreruperea terapiei dacă nu se observă nicio îmbunătăţire în timpul primului an de tratament cu ACTAIR.

Copii şi adolescenţi

Dozele sunt aceleaşi la adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani şi la adulţi. Eficacitatea ACTAIR

la copiii cu vârsta sub 12 ani nu a fost stabilită. Datele disponibile în prezent sunt descrise la pct. 4.8 și pct. 5.1 Vârstnici

Experienţa clinică privind imunoterapia cu ACTAIR la adulţii cu vârsta de peste 65 ani nu a fost stabilită.

ACTAIR nu este destinat utilizării la adulţii cu vârsta de peste 65 ani (vezi pct. 5.1).

Mod de administrare

ACTAIR trebuie prescris pacienţilor cu diagnostic documentat şi terapia trebuie iniţiată de către medici

cu experienţă în tratamentul bolilor alergenice.

Medicul trebuie să ofere pacientului informaţii adecvate despre tratament, precum şi explicaţii privind

posibilele reacții adverse.

Primul comprimat de ACTAIR trebuie administrat sub supraveghere medicală, iar pacientul trebuie

monitorizat cel puţin 30 minute.

ACTAIR trebuie administrat în timpul zilei, în cavitatea bucală goală.

ACTAIR trebuie plasat şi ţinut sub limbă, până la dizolvarea comprimatului, înainte de înghiţire.

Pacientul nu trebuie să consume alimente sau băuturi în următoarele 5 minute.

Întreruperea terapiei

Dacă tratamentul cu Actair este întrerupt o perioadă mai mică de 7 zile, pacientul poate relua terapia.

Dacă tratamentul este întrerupt mai mult de 7 zile, se recomandă consultul unui medic înainte de reluarea

terapiei.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

Astm bronșic sever, necontrolat sau instabil (volum expirator forțat pe secundă (VEF1 < 80% din

valoarea prevăzută) sau exacerbări severe ale astmului bronșic în ultimele 3 luni.

Pacienţi cu boli autoimune active sau insuficient controlate, afecțiuni imune, imunodeficienţe,

imunosupresie sau boli neoplazice maligne cu relevanţă actuală a bolii.

Inflamaţii orale severe (cum ar fi lichenul plan oral, ulceraţii orale sau micoză orală).

Iniţierea unui tratament de imunoterapie alergenică este contraindicată în timpul sarcinii (vezi pct.

4.6).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Reacţii alergice severe

Ca în cazul oricărei imunoterapii sublinguale cu substanţe alergene, pot să apară reacţii alergice severe,

inclusiv tulburări laringofaringiene severe sau reacţii alergice sistemice.

Pacienţii trebuie să fie informaţi în legătură cu semnele şi simptomele reacţiilor alergice severe. În cazul

unor reacţii alergice severe, pacienţii vor întrerupe tratamentul şi vor solicita îngrijiri medicale imediate, unde ar trebui să fie disponibile măsuri pentru tratarea reacțiilor alergice severe. Tratamentul va fi reluat numai la recomandările medicului.

Reacție alergică sistemică anterioară la imunoterapia cu alergeni

Inițierea tratamentului cu ACTAIR la pacienții care au avut anterior o reacție alergică sistemică la

imunoterapia anterioară cu alergeni trebuie luată în considerare cu atenție și trebuie să fie disponibile măsuri pentru tratarea reacțiilor posibile.

Astm bronșic

Astmul bronșic este un factor de risc cunoscut pentru reacţiile alergice sistemice severe. Statusul

astmului bronșic trebuie evaluat cu atenție înainte de începerea tratamentului (vezi 4.3).

Pacienţii cu astm bronșic asociat trebuie controlaţi la iniţierea terapiei şi pe întreaga durată a

tratamentului cu ACTAIR. Nu se recomandă întreruperea bruscă a tratamentului pentru controlul astmului bronșic după iniţierea tratamentului cu ACTAIR.

Pacienţii cu astm bronșic concomitent trebuie informaţi cu privire la necesitatea de a solicita imediat

asistenţă medicală dacă astmul bronșic li se agravează brusc.

Boli cardiace

Pacienţii cu afecţiuni cardiace pot prezenta un risc crescut în cazul reacţiilor alergice sistemice. Acest

lucru trebuie luat în considerare înainte de iniţierea tratamentului cu ACTAIR.

Beta-blocante adrenergice

Este posibil ca pacienţii care urmează un tratament cu beta-blocante adrenergice să nu răspundă la dozele

uzuale de adrenalină utilizate pentru tratarea reacţiilor sistemice grave, inclusiv a reacţiilor anafilactice.

Mai precis, beta-blocantele adrenergice antagonizează efectele cardiostimulatoare şi bronhodilatatoare

ale adrenalinei.

Inhibitori MAO, antidepresive triciclice şi inhibitori COMT

La pacienţii care urmează tratamente cu inhibitori de monoaminooxidază (inhibitori MAO),

antidepresive triciclice sau inhibitori COMT, imunoterapia cu substanţe alergene trebuie utilizată cu atenţie, deoarece aceste tratamente pot potenţa efectul adrenalinei.

Reacţii alergice locale uşoare până la moderate

Tratamentul constă în expunerea la substanţele alergene la care pacientul este alergic. Aşadar, pot fi

anticipate reacţii alergice locale uşoare sau moderate în regiunea orofaringiană (de exemplu, prurit oral, iritaţie la nivelul gâtului, prurit la nivelul urechilor). Dacă pacientul prezintă reacţii semnificative la locul aplicării, poate fi luat în calcul tratamentul simptomatic (de exemplu, cu antihistaminice).

Leziuni orale

În cazul unor intervenţii chirurgicale orale, inclusiv extracţii dentare, iniţierea tratamentului cu ACTAIR

va fi amânată, iar tratamentul în curs va fi întrerupt până la vindecarea completă a cavităţii bucale.

Esofagită eozinofilică

Au fost raportate cazuri de esofagită eozinofilică asociate tratamentului cu ACTAIR. Dacă apar

simptome gastroesofagiene severe sau persistente, inclusiv disfagie sau dureri toracice, tratamentul cu ACTAIR va fi întrerupt, iar pacienţii vor fi evaluaţi de medicul curant. Tratamentul va fi reluat numai

la recomandările medicului.

Boli autoimune în remisie

La pacienţii cu boli autoimune aflate în remisie, medicamentul ACTAIR va fi prescris cu precauţie.

Lactoză

Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit total de lactază sau sindrom de

malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile.

Tratamentul concomitent cu medicamente antialergice simptomatice sau medicamente anti-IgE, de

exemplu omalizumab, poate creşte nivelul de toleranţă al pacientului la imunoterapie. Acest lucru trebuie luat în considerare la întreruperea tratamentului cu astfel de medicamente.

Nu există date disponibile cu privire la posibilele riscuri ale imunoterapiei simultane cu alţi alergeni în

timpul tratamentului cu ACTAIR.

Experienţa clinică în legătură cu vaccinarea şi tratamentul cu ACTAIR în acelaşi timp lipseşte.

Vaccinarea poate fi administrată fără întreruperea tratamentului cu ACTAIR, după evaluarea medicală

a stării generale a pacientului.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Există date limitate cu privire la utilizarea extractelor alergenice din acarienii din praful de casă la

femeile gravide. Studiile efectuate la animale nu indică un risc crescut pentru făt. Relevanța acestor studii la animale pentru administrarea la om este, totuși, limitată, deoarece calea de administrare la speciile testate diferă de administrarea sublinguală la om.

Tratamentul cu ACTAIR nu trebuie iniţiat în timpul sarcinii (vezi pct. 4.3). Dacă sarcina apare în timpul

tratamentului, tratamentul poate continua după evaluarea stării generale a pacientei şi a reacţiilor la administrarea anterioară a ACTAIR.

Alăptarea

Nu sunt disponibile date clinice privind utilizarea ACTAIR în timpul alăptării. Nu sunt anticipate efecte

asupra nou-născutului/sugarului alăptat, pentru că expunerea sistemică la ACTAIR a mamei care alăptează este considerată neglijabilă.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date privind efectul ACTAIR asupra fertilităţii.

Nu au fost realizate studii privind fertilitatea la animale cu substanţele active ale ACTAIR. Cu toate

acestea, în studiul de toxicitate cu doze repetate cu extracte alergenice din acarieni nu au fost observate efecte asupra organelor de reproducere ale ambelor sexe.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

ACTAIR nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule

sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Sumarul profilului de siguranţă

Evaluarea reacţiilor adverse din datele studiilor clinice se bazează pe studii în care la 3007 pacienţi as-

a administrat cel puţin o doză de extract din acarienii din praful de casă, sub formă de comprimat

sublingual. Cele mai frecvente reacţii adverse au fost reacţiile de la locul de aplicare: prurit oral, edem la nivelul cavității bucale, iritaţie la nivelul gâtului sau prurit la nivelul urechilor.

Reacţiile adverse au fost, în general, uşoare sau moderate. Acestea au apărut, de obicei, în primele zile

de tratament şi s-au diminuat în următoarele 3 luni.

Lista sub formă de tabel a reacţiilor adverse

Dintre cei 1583 adulţi şi adolescenţi cu rinită alergică provocată de acarienii din praful de casă, cărora

li s-a administrat ACTAIR în cadrul grupului de tratament cu doza de 300 IR, 909 (57%) au raportat reacţii adverse. Acestea sunt enumerate mai jos, în funcţie de clasificarea pe aparate, sisteme şi organe şi de frecvenţa conform convenţiei MedDRA [foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 și <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 și <1/100); rare (≥1/10000 și <1/1000)]; în cadrul fiecărui grup de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravității:

Clasificare pe aparate, Frecvenţă Reacţii adverse

sisteme şi organe Infecţii şi infestări Mai puţin frecvente Gastroenterită, rinofaringită,

candidoză orofaringiană Rare Bronşită, parodontită

Tulburări ale sistemului Mai puţin frecvente Sindrom alergic la nivelul

imunitar cavității bucale Rare Alergie sezonieră

Tulburări psihice Mai puţin frecvente Anxietate

Rare Iritabilitate

Tulburări ale sistemului nervos Frecvente Disgeuzie

Mai puţin frecvente Ameţeli, cefalee, parestezie

Rare Tulburări de atenţie,

hipoestezie, somnolenţă, tulburări de vorbire, tremor Tulburări oculare Frecvente Prurit ocular

Mai puţin frecvente Conjunctivită, edem ocular,

lăcrimare excesivă Rare Hiperemie oculară, blefarită

blefarospasm, iritații oculare Tulburări acustice şi Foarte frecvente Prurit la nivelul urechilor

vestibulare Mai puţin frecvente Vertij, dureri de urechi,

parestezie la nivelul urechii Rare Congestie a urechii, tinitus

Tulburări cardiace Rare Tahicardie, palpitaţii,

Tulburări respiratorii, toracice Foarte frecvente Iritaţie la nivelul gâtului

şi mediastinale Frecvente Edem faringian, dispnee, tuse

Mai puţin frecvente Edem laringian, tulburări

faringiene, astm bronșic, bronhospasm, wheezing, constricţie la nivelul gâtului, disfonie, epistaxis, disconfort laringian, parestezie faringiană, rinită (congestie nazală, prurit nazal, rinoree, strănut), Rare Hiperventilaţie, iritaţie a

laringelui, disconfort nazal, hipoestezie faringiană, congestie a sinusurilor Tulburări gastrointestinale Foarte frecvente Edem la nivelul cavității

bucale, prurit oral Frecvente Edem lingual, edem la nivelul

buzelor, ulceraţii la nivelul cavităţii bucale, stomatită, diaree, durere abdominală, dispepsie, disfagie, greaţă, disconfort orofaringian, durere orofaringiană, parestezie orală, prurit la nivelul limbii, prurit la nivelul buzelor Mai puţin frecvente Esofagită eozinofilică, edem

palatal, gastrită, boală de reflux gastroesofagian, vezicule orofaringiene, durere esofagiană, cheilită, xerostomie, gât uscat, glosită, glosodinie, hipoestezie la nivelul cavității bucale, tulburare la nivelul cavității bucale, tulburări ale glandei salivare, vărsături Rare Edem esofagian, hemoragie la

nivelul gurii, sindromul intestinului iritabil, peristaltism intestinal accelerat, respiraţie urât mirositoare, eructaţie, flatulenţă, odinofagie Afecţiuni ale pielii şi ţesutului Frecvente Prurit

subcutanat Mai puţin frecvente Angioedem, dermatită, erupţie

cutanată tranzitorie, urticarie Rare Eritem polimorf,vezicule,

eritem, prurigo Tulburări musculo-scheletice şi Rare Spasme musculare, disconfort

ale ţesutului conjunctiv musculo-scheletic Tulburări renale şi urinare Rare Micțiuni imperioase

Tulburări ale sistemului Rare Dureri la nivelul sânilor

reproducător şi la nivelul sânilor Tulburări generale şi la nivelul Frecvente Dureri toracice

locului de administrare Mai puţin frecvente Edem facial, edem localizat,

disconfort toracic, senzaţie de nod în gât, astenie, stare generală de rău, sete Investigaţii diagnostice Mai puţin frecvente Valori anormale ale analizelor

de laborator (hematologice, hepatice, acid uric) Descrierea anumitor reacţii adverse

Pot apărea reacţii alergice severe, inclusiv tulburări laringofaringiene severe sau reacţii alergice

sistemice, cum ar fi reacţii anafilactice severe (de exemplu, debut acut al unei boli cu afectare cutanată, ţesutului mucoasei sau ambelor, decompensare respiratorie, simptome gastrointestinale persistente sau tensiune arterială mică şi/sau simptome asociate) (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

ACTAIR nu este indicat la copii (<12 ani). Experienţa cu privire la siguranţă la copii şi adolescenţi se

bazează pe studii clinice care au inclus 270 copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 11 ani, cu rinită alergică provocată de acarienii aflaţi în praful din casă şi cărora li s-a administrat ACTAIR la doza de 300 IR.

Per ansamblu, profilul de siguranţă al ACTAIR la copii este similar cu cel observat la adulţi şi

adolescenţi.

Următoarele reacţii au fost raportate suplimentar faţă de cele enumerate în lista sub formă de tabel:

Mai puţin frecvente: enterocolită, dureri oculare, scădere a poftei de mâncare, pirexie şi seboree

Suplimentar, următoarele reacţii au fost raportate cu o incidenţă mai mare decât la adulţi şi adolescenţi:

Frecvente: disconfort laringian, vărsături, urticarie şi valori anormale ale analizelor de laborator

(hematologice, hepatice, acid uric).

Mai puţin frecvente: hiperemie oculară şi iritaţie a laringelui.

Pacienţi incluși în studii privind astmul bronșic alergic

Experienţa cu privire la siguranţă la pacienţii cu astm bronșic alergic se bazează pe studii clinice care

au inclus 589 pacienţi cu vârsta cuprinsă între 6 şi 50 ani, cu un istoric medical de astm bronșic alergic provocat de acarienii aflaţi în praful din casă, controlat prin terapii pentru astm bronșic, conform recomandărilor GINA pentru tratament treptele 2, 3 sau 4, cu sau fără rinită perenă şi cărora li s-a administrat ACTAIR în doze de până la 2000 IR. Per ansamblu, profilul de siguranţă al ACTAIR la pacienţi cu astm bronșic alergic provocat de acarienii din praful de casă este similar cu cel observat la pacienţii cu rinită alergică provocată de acarienii aflaţi în praful din casă.

Următoarele reacţii la tratamentul cu ACTAIR 300 IR au fost raportate suplimentar faţă de cele

enumerate în lista sub formă de tabel:

Frecvente: parestezie intranazală

Ulterior punerii pe piaţă

Cazuri de reacţii alergice sistemice, inclusiv reacţii anafilactice grave, au fost raportare după punerea pe

piaţă a medicamentului şi sunt considerate un efect de clasă.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru

permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucureşti 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro Website: www.anm.ro

4.9 Supradozaj

Au fost administrate pacienţilor doze de până la 1000 IR, timp de până la 28 zile şi a fost raportat

supradozaj cu o doză de cel puţin 600 IR, pentru o perioadă de până la 324 zile. Nu a apărut niciun risc neaşteptat de siguranţă la aceşti pacienţi Au fost investigate doze de până la 2000 IR la pacienţii cu astm bronșic, fără alte probleme noi de siguranţă.

În caz de supradozaj, reacţiile adverse trebuie tratate simptomatic.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: extract alergenic, acarieni aflaţi în praful din casă; codul ATC: V01AA03

Mecanism de acţiune şi efecte farmacodinamice

ACTAIR este un medicament care conține alergen, destinat pentru imunoterapie. Imunoterapia cu

alergeni constă în administrarea repetată de alergeni unor persoane alergice, cu scopul de a induce o modificare durabilă a răspunsului imunologic la alergen în timpul expunerii ulterioare la alergenul natural.

Efectele farmacodinamice ale imunoterapiei cu alergeni se exercită asupra sistemului imunitar, dar, cu

toate acestea, mecanismul exact de acţiune care stă la baza eficacităţii clinice nu este pe deplin înţeles.

Mai multe studii au arătat că răspunsul imunologic la imunoterapia cu alergeni se caracterizează printr-

o inducere a IgG4 specifice alergenului, care concurează cu IgE pentru legarea la alergeni şi, în acest mod, reduce activarea celulelor imune. S-a demonstrat că tratamentul cu ACTAIR induce un răspuns sistemic al anticorpilor împotriva alergenilor din acarienii din praful de casă, cu o creştere precoce şi tranzitorie a titrului anticorpilor IgE specifici, urmată de o scădere treptată şi o creştere a titrului IgG4 specifice.

Eficacitate clinică şi siguranţă

ACTAIR funcţionează prin abordarea cauzei bolii alergice respiratorii induse de acarienii aflaţi în praful

din casă şi a fost demonstrat efectul clinic în timpul tratamentului. Protecţia de bază furnizată de ACTAIR duce la îmbunătăţirea controlului bolii şi la o calitate îmbunătăţită a vieţii, demonstrată prin

reducerea severităţii simptomelor, precum şi prin necesitatea redusă de medicamente simptomatice (antihistaminice cu administrare orală sau corticosteroizi cu administrare intranazală).

Eficacitatea pe termen lung şi efectul de modificare a bolii nu au putut fi stabilite, deoarece nu sunt

disponibile date pentru mai mult de 12 luni de tratament.

Eficacitatea ACTAIR a fost demonstrată în două studii pe teren, în condiţii naturale, randomizate,

controlate placebo, dublu-orb. În aceste studii au fost randomizaţi în total 2116 pacienţi cu rinită alergică indusă de acarienii aflaţi în praful din casă.

Studiul SL75.14

Adolescenţi cu vârsta peste 12 ani şi adulţi cu rinită alergică indusă de acarienii aflaţi în praful din casă,

moderată până la severă, au fost incluşi într-un studiu internaţional de faza III randomizat, controlat placebo, dublu-orb, cu durata de aproximativ 12 luni, cu administrare de placebo sau extract alergenic din acarienii aflaţi în praful din casă 300 IR, sub formă de comprimat sublingual.

În total, au fost randomizaţi 1607 participanţi. La includerea în studiu aproximativ 38% dintre pacienţi

au prezentat concomitent astm bronșic uşor, controlat terapeutic şi 46% erau polisensibilizaţi.

Criteriul principal final de evaluare a fost Scorul total combinat mediu pe durata a 4 săptămâni la

sfârşitul perioadei de tratament.

ACTAIR Placebo Diferenţă Diferenţă

300 IR absolută relativă* Valoare SL75.14

faţă de faţă de p** Medie LS Medie LS placebo placebo

Criteriu principal

final de evaluare N=586 N=676 (FAS modificat) Scor total

combinat1 3,62 4,35 -0,74 -16,9% <0,0001 (Interval: 0-15) Criterii secundare cheie de evaluare

FAS modificat N=586 N=676

Scor combinat

simptome şi 1,19 1,45 -0,26 -18,0% <0,0001 medicaţie2 (Interval: 0-6) Scor total

simptome rinită3 3,16 3,79 -0,64 -16,8% <0,0001 (Interval: 0-12) Scor total

simptome 4,22 5,04 -0,81 -16,1% 0,0002 rinoconjunctivită4 (Interval: 0-18) Scor medicaţie de

salvare 0,2,30 -0,09 -29,7% 0,0004 (Interval: 0-3) Medie/Valoare Medie/Valoare

mediană mediană PZCS 5 2-0 31,82/4,35 25,44/0,00 - - 0,0082

FAS N=711 N=765

n Medie LS n Medie LS Chestionar privind

calitatea vieţii la pacienţi cu rinoconjunctivită Scor general6

625 1,42 678 1,62 -0,19 -12,0% 0,0004 (Interval: 0-6) Numărul de pacienţi care raportează

îmbunătăţirea simptomelor (%) Evaluarea generală

a eficacităţii 529 (80,8%) 522 (72,4%) - - 0,0003

tratamentului de către pacient7 FAS: Set de analize complet; Medie LS: Medie prin metoda celor mai mici pătrate; FAS modificat: Pacienţii din cadrul FAS

care au avut o evaluare a variabilei în cauză în perioada principală de evaluare; N: Numărul de pacienţi din fiecare grup de tratament; n: Numărul de pacienţi cu date disponibile pentru analiză

*Diferenţă relativă: Diferenţă absolută/placebo

**Valoarea p ANCOVA privind valorile absolute pentru toate scorurile, testul Wilcoxon de sumă de rang pentru PZCS2-0 şi testul Chi-pătrat pentru evaluarea generală a eficacităţii tratamentului 1Scorul total combinat este suma dintre scorul simptomelor (suma scorurilor pentru strănut, rinoree, prurit nazal şi congestie nazală) şi scorul medicaţiei de salvare. 2Scorul combinat al simptomelor şi medicaţiei este egal cu scorul simptomelor plus scorul medicaţiei de salvare. 3Scorul total al simptomelor de rinită este suma celor patru scoruri ale simptomelor de rinită.

4Scorul total al simptomelor de rinoconjunctivită este suma celor şase scoruri ale simptomelor individuale de rinoconjunctivită. 5Procentajul zilelor cu control al simptomelor2-0: Procentul zilelor cu un scor al simptomelor nu mai mare de 2 şi fără medicaţie de salvare. 6Chestionarul privind calitatea vieţii la pacienţi cu rinoconjunctivită cuprinzând 1 domenii a fost realizat la încheierea perioadei de tratament. 7Evaluarea generală a eficacităţii tratamentului de către pacienţi a fost realizată la încheierea perioadei de tratament pe o scală Likert cu 15 opţiuni.

Diferența de -0,26 în ceea ce privește criteriul de evaluare secundar predefinit ACSMS(Scorul mediu

combinat de simptome și medicamente) (0-6) (scor echilibrat publicat de Societatea Europeană EAACI (Academia Europeană de Alergie și Imunologie Clinică)) demonstrează un efect al

comprimatului cu extract alergenic din acarienii aflaţi în praful din casă, comparativ cu placebo, asupra unei clase de severitate urmărind un singur simptom pe tot parcursul anului, în setul de populație modificat FAS.

În plus, un efect foarte similar a fost demonstrat într-o analiză post-hoc, folosind un scor ATCRS (Scorul

total mediu al rinitei combinate ) echilibrat (0-24) (media LS: -1,07 [-1.35; -0,79] în setul de populație modificat FAS).

Studiul VO57.07

Adulţii cu rinită alergică indusă de acarienii din praful de casă au fost randomizaţi într-un studiu de fază

II/III randomizat, controlat placebo, dublu-orb pentru a li se administra un comprimat sublingual cu

extract din acarienii din praful de casă 500 IR, un comprimat cu extract din acarienii din praful de casă 300 IR sau placebo, o dată pe zi, timp de 1 an şi au fost monitorizaţi anul următor. Au fost randomizaţi 509 participanţi, iar 427 au fost urmăriți în cursul în anul fără imunoterapie. Aproximativ 30% dintre pacienţi au prezentat astm bronșic la vizita iniţială, de includere în studiu şi 52% reau polisensibilizaţi.

Criteriul principal final de evaluare a fost Scorul mediu corectat al simptomelor pentru ultimele 3 luni

din Anul 1.

ACTAIR Placebo Diferenţă Diferenţă

300 IR absolută relativă* Valoare VO57.07

faţă de faţă de p** Medie LS Medie LS placebo placebo

Criteriu principal

final de evaluare N=141 N=153 (FASY1 modificat) Scor corectat al

simptomelor1 3,18 3,87 -0,69 -17,9% 0,0150 (Interval: 0-12) Criterii secundare cheie de evaluare

FASY1

N=141 N=153

modificat Scor total

simptome rinită2 2,71 3,33 -0,62 -18,5% 0,0067 (Interval: 0-12) Scor medicaţie de

salvare 0,33 0,32 0,0,8% 0,9241 (Interval: 0-3) Medie/Valoare

Medie/Valoare mediană

mediană PZCS 3 2-0 51,49/57,78 41,83/38,04 - - 0,0140

FASY1 N=153 N=163

n Medie LS n Medie LS Chestionar privind

calitatea vieţii la pacienţi cu rinoconjunctivită Scor general4

135 1,05 144 1,37 -0,31 -23,0% 0,0040 (Interval: 0-6) - Numărul de pacienţi care raportează

îmbunătăţirea simptomelor (%) Evaluarea generală

a eficacităţii 120 (80,5%) 96 (59,6%) - - 0,0001

tratamentului de către pacient5 FASY1: Set de analize complet Anul 1; Medie LS: Medie prin metoda celor mai mici pătrate; FASY1 modificat: Pacienţii din

cadrul FASY1 care au avut o evaluare a variabilei în cauză în perioada principală de evaluare din Anul 1; N: Numărul de pacienţi din fiecare grup de tratament; n: Numărul de pacienţi cu date disponibile pentru analiză

*Diferenţă relativă: Diferenţă absolută/placebo

**Valoarea p ANCOVA privind valorile absolute pentru toate scorurile, testul Wilcoxon de sumă de rang pentru PZCS2-0 şi testul Cochran-Mantel-Haenszel pentru evaluarea generală a eficacităţii tratamentului 1Scorul corectat al simptomelor ajustează scorul simptomelor (suma scorurilor pentru strănut, rinoree, prurit nazal şi congestie nazală) pentru utilizarea medicaţiei de salvare (de exemplu, antihistaminice şi corticosteroizi). 2Scorul total al simptomelor de rinită este suma celor patru scoruri ale simptomelor de rinită. 3Procentajul zilelor cu control al simptomelor2-0: Procentul zilelor cu un scor al simptomelor nu mai mare de 2 şi fără medicaţie de salvare. 4Chestionarul privind calitatea vieţii la pacienţi cu rinoconjunctivită conținând 7 domenii a fost realizat la încheierea perioadei de tratament. 5Evaluarea generală a eficacităţii tratamentului de către pacienţi a fost realizată la încheierea perioadei de tratament pe o scală Likert cu 5 opţiuni.

După un an de tratament la adulţi, efectul ACTAIR a fost menţinut timp de un an după

terminarea tratamentului.

Copii şi adolescenţi

Studiile SL75.14, 1207D1731 şi 1501D1732 includ 341, 181, respectiv 156 adolescenţi cu vârsta

cuprinsă între 12 şi 17 ani. Dintre aceştia, la 312 (300 IR: 155, Placebo: 157) adolescenţi în studiul SL75.14, la 171 (500 IR: 55, 300 IR: 57, Placebo: 59) în studiul 1207D1731 şi la 154 (300 IR: 75,

Placebo: 79) în studiul 1501D1732 a fost evaluată eficacitatea. Cu toate că aceste studii nu au fost

concepute pentru a demonstra eficacitatea la subgrupurile de vârstă, efectul tratamentului la adolescenţi a fost, în mod constant, în favoarea comprimatelor de 300 IR, aşa cum s-a observat la populaţia generală,

cu o diferenţă relativă faţă de placebo la Scorul total combinat de -15,5% în studiul SL75.14 şi o diferenţă relativă faţă de placebo la Scorul corectat al simptomelor de -26,9%, respectiv -13,6% în studiile 1207D1731, respectiv 1501D1732.

Într-un alt studiu pediatric, VO64.08 controlat placebo, dublu-orb, la 471 copii şi adolescenţi cu vârsta

cuprinsă între 5 şi 17 ani s-a administrat ACTAIR în doză de până la 300 IR (n=241) sau placebo (n=230). Nu s-a observat niciun efect semnificativ pentru tratamentul cu ACTAIR, comparativ cu placebo. Pacienţi din ambele grupuri au raportat doar câteva simptome în timpul și după tratament, iar studiul a fost încheiat mai devreme, ca urmare a lipsei de răspuns, în conformitate cu recomandarea Consiliului de Monitorizare a Datelor şi Siguranţei.

Agenţia Europeană pentru Medicamente a renunţat la obligaţia de a prezenta rezultatele studiilor cu

ACTAIR la copiii cu vârstă sub 5 ani cu rinită alergenică provocată de acarienii aflaţi în praful din casă.

Studiul clinic VO64.08 a fost efectuat la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 5 şi 12 ani, fiind

planificat în programul de dezvoltare pediatrică. Agenţia Europeană pentru Medicamente a confirmat conformitatea cu planul de dezvoltare pediatrică.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Efectul farmacologic al substanţelor active din comprimatul de ACTAIR nu depinde de concentrațiile

de alergeni din sânge. Alergenii sunt molecule mari, care penetrează cu greu biomembranele, prin difuzie pasivă şi, în acest fel, se presupune că gradul de absorbţie sistemică al extractelor din acarienii din praful de casă este foarte redus sau neglijabil. Din acest motiv, nu au fost realizate studii farmacocinetice la animale sau oameni pentru a investiga profilul farmacocinetic al ACTAIR.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale

farmacologice privind toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea şi toleranţa locală. Nu sunt disponibile date suficiente pentru concluziile privind toxicitatea asupra funcției de reproducere și dezvoltării.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Celuloză microcristalină

Croscarmeloză de sodiu

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

Stearat de magneziu

Manitol (E 421)

Lactoză monohidrat.

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu blister din poliamidă orientată (OPA)/aluminiu/PVC cu o folie de aluminiu.

Mărimi de ambalaj: 30 şi 90 comprimate sublinguale

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

Orice medicament neutilizat sau deşeu trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

STALLERGENES

6 rue Alexis de Tocqueville 92160 Antony Franţa

Tel. +33 (0) 1 55 59 20 00

Fax +33 (0) 155 59 21 68

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

14057/2021/01-02

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: August 2021

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

August 2023