ACID TIOCTIC ROMPHARM 600mg/24ml soluție injectabilă - prospect medicament

A16AX01 acid tioctic (alfa-lipoic)

Medicamentul ACID TIOCTIC ROMPHARM 600mg/24ml conține substanța acid tioctic (alfa-lipoic) , cod ATC A16AX01 - Tract digestiv și metabolism | Alte produse pentru tractul digestiv și metabolism | Produse diverse pentru tractul digestiv și metabolism .

Date generale despre ACID TIOCTIC ROMPHARM 600mg/24ml ROMPHARM

Substanța: acid tioctic (alfa-lipoic)

Data ultimei liste de medicamente: 01-04-2024

Codul comercial: W64296002

Concentrație: 600mg/24ml

Forma farmaceutică: soluție injectabilă

Cantitate: 5

Prezentare produs: cutie x5 flac din sticla bruna cu capacitatea de 25ml x24ml sol inj

Tip produs: generic

Preț: 90.60 RON

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: ROMPHARM COMPANY S.R.L. - ROMANIA

APP deținător: ROMPHARM COMPANY S.R.L. - ROMANIA

Număr APP: 14829/2022/02

Valabilitate: 30 luni-dupa ambalarea pt. comercializare;dupa prima deschidere a flac.-se utilizeaza imediat

Forme farmaceutice disponibile pentru acid tioctic (alfa-lipoic)

Concentrațiile disponibile pentru acid tioctic (alfa-lipoic)

12mg/ml, 25mg/ml, 30mg/ml, 600mg, 600mg/24ml, 600mg/50ml

Listele de compensare pentru ACID TIOCTIC ROMPHARM 600mg/24ml ROMPHARM

B - Sublista B cu 50% reducere din prețul de referință

Preț

Coplată

Plată pacient

90.60 RON

43.55 RON

47.05 RON

Conținutul prospectului pentru medicamentul ACID TIOCTIC ROMPHARM 600mg/24ml soluție injectabilă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Acid tioctic Rompharm 600 mg/24 ml soluţie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare flacon a 24 ml soluţie injectabilă conţine acid tioctic 600 mg (sub formă de tioctat de

trometamol).

Fiecare ml de soluţie injectabilă conţine acid tioctic 25 mg (sub formă de tioctat de trometamol).

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă

Soluţie limpede, de culoare gălbuie, sterilă, practic lipsită de particule vizibile.

pH-ul soluţiei: 8,0-8,6

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul simptomatic al polineuropatiei periferice diabetice senzitivomotorii.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze
Adulţi

Doza recomandată pentru simptome severe de polineuropatie periferică diabetică senzitivomotorie este

de 24 ml (un flacon) soluţie injectabilă pe zi (corespunzând la 600 mg acid tioctic pe zi), administrată intravenos (i.v.).

Durata tratamentului:

În faza iniţială de tratament, soluţia injectabilă se administrează intravenos, timp de 2 până la 4

săptămâni.

Pentru tratamentul de întreţinere, trebuie administrat oral acid tioctic, în doze zilnice de 300-600 mg.

Deoarece polineuropatia periferică diabetică senzitivomotorie este o boală cronică, poate fi necesar un

tratament pe termen lung.

Copii și adolescenți

Siguranța și eficacitatea Acid tioctic Rompharm la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost

încă stabilite. Acid tioctic Rompharm nu este recomandat la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani.

Mod de administrare

Pentru administrare intravenoasă.

Acid tioctic Rompharm trebuie administrat ca soluţie nediluată, prin injecţie intravenoasă lentă, cu o

durată de cel puţin 12 minute.

Acid tioctic Rompharm poate fi administrat şi după diluare cu 100-250 ml de soluţie injectabilă de

clorură de sodiu 0,9%.

Din cauza sensibilităţii la lumină a substanţei active, soluţia pentru perfuzie trebuie preparată imediat

înainte de începerea administrării şi trebuie protejată de lumină (de exemplu, cu o folie de aluminiu) până la începerea administrării.

Soluția gata preparată pentru perfuzie şi protejată de lumină poate fi utilizată timp de aproximativ 6

ore.

O atenție deosebită trebuie acordată precauţiei ca perfuzia să fie administrată pe o durată de cel puţin

12 minute.

Baza tratamentului polineuropatiei periferice diabetice senzitivo-motorii este reprezentată de controlul

optim al glicemiei.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la acidul tioctic sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

S-au raportat reacţii de hipersensibilitate, incluzând chiar anafilaxie, legate de administrarea

parenterală a acidului tioctic (vezi pct. 4.8). În consecinţă, pacienţii trebuie să fie monitorizaţi în mod corespunzător. În cazul apariţiei precoce a unor simptome (de exemplu, prurit, greaţă, stare generală de rău, etc.), tratamentul cu acid tioctic trebuie întrerupt imediat; trebuie luate alte măsuri terapeutice, dacă este necesar.

După administrarea acidului tioctic, poate fi perceput un miros anormal al urinei, fără relevanță

clinică.

În cursul tratamentului cu acid tioctic au fost raportate cazuri de Sindrom Insulinic Autoimun (SIA).

Pacienții cu un anumit genotip antigenic leucocitar uman, cum sunt alelele HLA-DRB1*04:06 și

HLA-DRB1*04:03, sunt mai predispuși să dezvolte SIA atunci când sunt tratați cu acid tioctic. Alela

HLA-DRB1*04:03 (risc relativ privind sensibilitatea la SIA: 1,6) este prezentă, în special, la pacienții

caucazieni, având o prevalenţă mai mare în sudul Europei față de nordul Europei. Alela HLA-DRB1* 04:06 (risc relativ privind sensibilitatea la SIA: 56,6) este prezentă, în special, la pacienții japonezi și coreeni.

SIA trebuie avut în vedere în diagnosticul diferențial al hipoglicemiei spontane la pacienții tratați cu

acid tioctic (vezi pct. 4.8).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Efectul cisplatinei este posibil să scadă la pacienţii trataţi concomitent cu acid tioctic.

Efectul de scădere a glicemiei al insulinei sau antidiabeticelor orale poate fi potenţat dacă sunt utilizate

concomitent cu acid tioctic. De aceea, se recomandă monitorizarea atentă a glicemiei, mai ales la începutul tratamentului cu acid tioctic. În anumite cazuri, poate fi necesară micşorarea dozei de insulină sau de antidiabetice orale, pentru a evita apariţia hipoglicemiei.

Consumul regulat de alcool reprezintă un factor de risc semnificativ pentru dezvoltarea și progresia

simptomelor clinice de neuropatie și, astfel, poate reduce și eficacitatea tratamentului cu acid tioctic.

Prin urmare, pacienții cu neuropatie diabetică trebuie atenționați să evite pe cât posibil, consumul de

alcool. Această recomandare este valabilă şi pentru perioadele în care nu se administrează tratamentul.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

Studiile de toxicitate asupra funcției de reproducere nu au evidenţiat efecte toxice dăunătoare care ar

putea afecta fertilitatea.

Sarcina

Studiile la animale nu au evidenţiat efecte toxice dăunătoare directe sau indirecte asupra funcţiei de

reproducere (vezi pct. 5.3).

Cu toate acestea, Acid tioctic Rompharm nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepția cazului în

care starea clinică a gravidei necesită tratament cu acid tioctic.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă acidul tioctic este excretat în laptele matern. O decizie privind întreruperea sau

continuarea alăptării trebuie luată, ţinînd cont de beneficiile alăptării şi de riscul potenţial privind reacţiile adverse la copil.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pacienții trebuie avertizați că foarte rar pot dezvolta hipoglicemie, cu simptome cum sunt amețeli,

transpirații, cefalee și tulburări de vedere (vezi pct. 4.8).

4.8 Reacţii adverse

Următoarele reacții adverse au fost enumerate mai jos în funcție de clasificarea pe aparate, sisteme și

organe și în ordinea descrescătoare a incidenței:

Foarte frecvente (≥ 1/10); Frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10); Mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100);

Rare (≥1/10000 şi < 1/1000); Foarte rare (< 1/10000); Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi

estimată din datele disponibile).

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte rare: trombopatie.

Tulburări ale sistemului imunitar

Cu frecvenţă necunoscută: sindrom insulinic autoimun (vezi pct. 4.4), reacţii alergice sistemice

(inclusiv şoc).

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte rare: hipoglicemie, ca rezultat al utilizării îmbunătăţite a glucozei. Pot apărea simptome

asemănătoare hipoglicemiei (ameţeli, transpiraţii, cefalee şi tulburări de vedere).

Tulburări ale sistemului nervos

Mai puţin frecvente: disgeuzie (gust metalic).

Foarte rare: convulsii, cefalee, ameţeli, hiperhidroză.

Tulburări oculare

Foarte rare: diplopie sau tulburări de vedere.

Tulburări gastro-intestinale

Mai puţin frecvente: greaţă şi vărsături.

Afecțiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte rare: purpură.

Cu frecvenţă necunoscută: reacţii cutanate alergice cu urticarie, prurit, eczemă, eritem și erupție

cutanată tranzitorie.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Frecvente: hipertensiunea intracraniană (cefalee) și dispneea pot să apară deseori după administrarea

intravenoasă rapidă, dar încetează în mod spontan.

Foarte rare: reacţii la locul injectării.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru

permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro.

http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Simptome

În caz de supradozaj pot să apară greaţă, vărsături şi cefalee.

Nu există raporări ale intoxicației accidentale sau în scop de suicid cu acid tioctic administrat

intravenos.

Au fost raportate intoxicații severe, uneori cu un rezultat letal, după administrarea accidentală sau

suicidală a acidului tiotic pe cale orală, în doze cuprinse între 10 și 40 g, luate în asociere cu alcoolul.

Simptomele clinice ale intoxicației pot apărea inițial ca agitație psihomotorie sau tulburare a

conștienței, iar mai târziu aceste simptome sunt însoțite de convulsii generalizate și de dezvoltare a acidozei lactice. În plus, s-au observat hipoglicemie, șoc, rabdomioliză, hemoliză, coagulare intravasculară diseminată (CID), deprimare a măduvei osoase și insuficiență multiplă de organe, ca urmare a intoxicației cu doze mari de acid tioctic.

Tratament

Dacă există vreo suspiciune de supradozaj cu acid tioctic (adică mai mult de 10 comprimate de

600 mg la adulţi şi mai mult de 50 mg/kg la copii) este necesară spitalizarea imediată şi instituirea măsurilor terapeutice generale (de exemplu, inducerea vărsăturii, lavajul gastric şi administrarea de cărbune activat, dacă intoxicaţia s-a produs prin ingestia de comprimate, etc.).

Tratamentul simptomatic al convulsiilor generalizate, acidozei lactice şi al altor manifestări care pun

viaţa în pericol, trebuie să fie efectuat în unităţi de terapie intensivă. Beneficiul utilizării hemodializei, hemoperfuziei şi a altor metode de filtrare pentru eliminarea acidului tioctic nu a fost încă demonstrat.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte medicamente pentru tract digestiv şi metabolism, diferite medicamente

pentru tract digestiv şi metabolism, codul ATC: A16AX01 Acidul tioctic (acidul alfa-lipoic) este o substanţă de tipul vitaminelor, care se produce endogen, cu

funcţie de coenzimă în procesul de decarboxilare oxidativă a acizilor alfa-cetonici.

Hiperglicemia produsă de diabetul zaharat determină acumularea de glucoză în matricea proteică a

vaselor de sânge şi formarea aşa zişilor 'produşi finali de glicozilare avansată”. Acest proces determină scăderea fluxului sanguin endoneural, hipoxie/ischemie endoneurală şi este asociat cu creşterea producţiei de radicali liberi de oxigen, care produc leziuni ale nervilor periferici. În plus, la nivelul nervilor periferici s-a demonstrat depleţia antioxidanţilor (cum este glutationul).

În studiile efectuate pe şobolani, diabetul a fost indus prin intermediul streptozotocinei, care a

determinat ulterior procesele biochimice descrise mai sus. Acidul tioctic a interacţionat cu aceste procese, diminuând astfel formarea de 'produşi finali de glicozilare avansată” și a determinat îmbunătăţirea fluxului sanguin endoneural, creşterea nivelului fiziologic antioxidant al glutationului şi, prin efectul antioxidant, reducerea radicalilor liberi de oxigen în nervul afectat de diabet.

Aceste efecte observate în studiile preclinice susţin teoria că acidul alfa-lipoic poate ameliora

funcţionalitatea nervilor periferici. Această constatare este valabilă pentru afectarea senzorială tipică din polineuropatia diabetică, care se poate manifesta prin disestezii şi parestezii, cum sunt senzaţii de arsură, durere, amorţeală şi furnicături.

În modelele experimentale, efectul acidului tioctic este similar cu cel al insulinei, în măsura în care

activează absorbția glucozei în celulele nervoase, musculare și adipocite, prin intermediul fosfatidilinozitol-3 kinazei.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Acidul tioctic este metabolizat la nivelul primului pasaj hepatic. Există variații considerabile

interindividuale ale disponibilității sistemice a acidului tioctic. Acidul tioctic este metabolizat prin oxidarea lanțului lateral și prin conjugare și este excretat, în principal, pe cale renală.

Timpul de înjumătățire plasmatică al acidului tioctic la om este de aproximativ 25 de minute, iar

clearance-ul plasmatic total este de 9-13 ml/min/kg. La sfârșitul unei perfuzii cu doza de 600 mg, cu durată de 12 minute, concentrația plasmatică este de aproximativ 47 μg/ml. Studiile pe animale (șobolani, câini) cu substanţă activă marcată radioactiv au demonstrat că acidul tioctic este eliminat în mod predominant (în procent de 80-90%) pe cale renală, în principal, sub formă de metaboliți. La om, numai o cantitate mică de substanță activă nemetabolizată poate fi detectată în urină. Metabolizarea se realizează, în principal, prin scurtarea lanțului lateral (beta-oxidare) și/sau prin S-metilarea tiolilor corespunzători.

5.3 Date preclinice de siguranţă

a) Toxicitate acută şi cronică Profilul de toxicitate este caracterizat de simptome care afectează sistemul nervos vegetativ şi central

(vezi pct. 4.9). După administrarea de doze repetate, ficatul şi rinichiul s-au dovedit a fi organele ţintă afectate de dozele toxice.

b) Potenţial mutagen şi carcinogen Studiile asupra potenţialului mutagen nu au dovedit existenţa unor mutaţii genice sau cromozomiale.

Dovada unui potenţial carcinogen al acidului tioctic nu a fost descoperită într-un studiu de

carcinogeneză, efectuat după administrarea orală de acid tioctic la şobolani. Un alt studiu, referitor la efectul promotor tumoral al acidului alfa-lipoicc conjugat cu compusul carcinogen N-nitrozo- dimetilamină (NDEA), a fost negativ.

c) Toxicitate asupra funcţiei de reproducere Acidul alfa-lipoic nu are nicio influenţă asupra fertilităţii şi a dezvoltării timpurii a embrionului la

şobolani până la o doză maximă testată de 68,1 mg/kg, administrată oral. Nu s-au descoperit proprietăţi mutagene după injectarea intravenoasă la iepuri, până la doza toxică maternă.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Trometamol

Trometamol soluţie 1M (pentru ajustarea pH-ului)

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Acidul tioctic reacţionează in vitro cu combinații complexe ale ionilor metalici (de exemplu, cu

cisplatina); acidul tioctic formează cu moleculele de carbohidraţi combinaţii complexe insolubile.

Acid tioctic Rompharm este incompatibil cu soluţiile ce conţin glucoză, soluţia Ringer şi cu soluţiile

care reacţionează cu grupările -SH sau punţile disulfidice.

6.3 Perioada de valabilitate

După ambalare pentru comercializare:

30 luni După prima deschidere a flaconului:

* Soluţia nediluată:

Flacoanele sunt destinate unei singure utilizări și orice cantitate de soluție neutilizată trebuie eliminată

după utilizare. Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat după prima penetrare a dopului din cauciuc.

* După diluare:

Stabilitatea chimică și fizică în timpul utilizării a soluției perfuzabile preparate prin diluarea cu soluție

de clorură de sodiu 0,9% a fost demonstrată timp de până la 6 ore, dacă a fost păstrată la temperaturi sub 25°C și protejată de lumină. Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat.

Dacă nu este utilizat imediat, timpul și condițiile de păstrare înainte de utilizare sunt responsabilitatea

utilizatorului și, în mod normal, nu trebuie să depășească 6 ore, la temperaturi de 2°C până la 8°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A se păstra flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

A nu se congela.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un flacon din sticlă brună cu capacitatea de 25 ml, prevăzut cu dop din cauciuc bromobutilic

şi capsă din Al cu disc din plastic cu 24 ml soluţie injectabilă.

Cutie cu 5 flacoane din sticlă brună cu capacitatea de 25 ml, prevăzute cu dop din cauciuc

bromobutilic şi capsă din Al cu disc din plastic cu 24 ml soluţie injectabilă.

Cutii cu 1 sau 5 flacoane.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Instrucţiuni de manipulare

Acid tioctic Rompharm poate fi administrat în perfuzie de scurtă durată, cu o durată minimă de 12

minute, după ce conţinutul flaconului cu Acid tioctic Rompharm se diluează cu 100-250 ml de soluţie de clorură de sodiu 0,9%. Doar soluţia de ser fiziologic poate fi utilizată ca solvent atunci când Acid tioctic Rompharm este administrat în perfuzie de scurtă durată.

Din cauza sensibilităţii la lumină a substanţei active, soluţia pentru perfuzie trebuie preparată

imediat înainte de începerea administrării. Soluţia pentru perfuzie trebuie protejată imediat de lumină (de exemplu, cu o folie de aluminiu).

Eliminare

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările

locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

S.C. Rompharm Company S.R.L.

Str. Eroilor, nr. 1A, Otopeni 075100, Jud. Ilfov

România

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

14829/2022/01-02

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: Februarie 2018

Data ultimei reînnoiri a autorizației: Decembrie 2022

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Decembrie 2022