ACEVIREX 50mg/g GLAXO SMITH KLINE - prospect medicament

D06BB03 aciclovir

Medicamentul ACEVIREX 50mg/g conține substanța aciclovir , cod ATC D06BB03 - Preparate dermatologice | Chimioterapice pentru aplicații locale | Antivirale .

Date generale despre ACEVIREX 50mg/g GLAXO SMITH KLINE

Substanța: aciclovir

Data ultimei liste de medicamente: 01-04-2024

Codul comercial: W64910001

Concentrație: 50mg/g

Forma farmaceutică: cremă

Cantitate: 1

Prezentare produs: cutie x1 tub din al x5g crema

Tip produs: original

Preț: 18.12 RON

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A. - POLONIA

APP deținător: GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED - IRLANDA

Număr APP: 10459/2017/01

Valabilitate: 3 ani

Concentrațiile disponibile pentru aciclovir

200mg, 250mg, 25mg/ml, 3%, 30mg/g, 400mg, 5%, 500mg, 50mg/g

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu aciclovir

Combinații cu alte substanțe

Listele de compensare pentru ACEVIREX 50mg/g GLAXO SMITH KLINE

PNS 1.A (C2) - Persoane cu infecție HIV/SIDA şi tratatamentul postexpunere

Preț

Coplată

Plată pacient

18.12 RON

9.91 RON

8.21 RON

D - Sublista D cu 20% reducere din prețul de referință

Preț

Coplată

Plată pacient

18.12 RON

0.75 RON

17.37 RON

Conținutul prospectului pentru medicamentul ACEVIREX 50mg/g GLAXO SMITH KLINE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ACEVIREX 50 mg/g cremă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare gram cremă conţine aciclovir 50 mg.

Excipienţi cu efect cunoscut:

Fiecare gram cremă conţine propilenglicol 400 mg şi alcool cetostearilic 67,5 mg

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Cremă

Cremă de culoare albă până la aproape albă, fină şi omogenă, fără semne de separare a fazelor.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Acevirex cremă este indicat pentru tratamentul infecţiilor cu virusul herpes simplex ale pielii, inclusiv herpesul genital iniţial şi recurent, şi herpesul labial.

Acevirex 50 mg/g cremă este indicat pentru utilizare la toate categoriile de vârstă (adulţi şi copii).

4.2 Doze şi mod de administrare

Adulţi şi copii

Acevirex cremă se va folosi de 5 ori pe zi, la aproximativ 4 ore interval, cu excepţia dozei nocturne.

Acevirex cremă se va aplica în zona leziunilor sau a viitoarelor leziuni, căt mai curând posibil de la debutul infecţiei, de preferat în stadiu incipient (prodrom sau eritem). Tratamentul poate, de asemenea, fi început în stadiu mai avansat (papulă sau pustulă).

Tratamentul trebuie continuat timp de cel puţin patru zile pentru herpes labial şi cinci zile pentru herpes genital. Dacă nu se vindecă, tratamentul poate fi continuat până la zece zile.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la aciclovir, valaciclovir, propilenglicol, alcool cetostearilic sau la oricare dintre excipienţii enumera ţi la pct. 6.1.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Nu se recomandă aplicarea de aciclovir la nivelul mucoaselor, ca de exemplu cea orală, conjunctivală sau vaginală, deoarece poate fi iritant. Se acordă o atenţie deosebită pentru evitarea introducerii accidentale în ochi.

La pacienţii sever imuno-compromişi (de exemplu, pacienţii cu SIDA sau cei cu transplant de măduvă osoasă) se va lua în considerare administrarea de aciclovir pe cale orală. Aceşti pacienţi trebuie încurajaţi să se adreseze medicului în legătură cu tratamentul oricărei infecţii.

Excipientul propilenglicol poate provoca iritaţie cutanată şi excipientul alcool cetostearilic poate provoca reacţii adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu au fost identificate interaţiuni clinice semnificative.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Monitorizarea după punerea pe piaţă a medicamentului a femeilor gravide tratate cu aciclovir a arătat efectul tuturor formelor farmaceutice de aciclovir asupra acestora. Monitorizarea nu a demonstrat o creştere a numărului de defecte din naştere a subiecţilor expuşi la aciclovir comparativ cu restul populaţiei şi niciun defect din naştere nu a arătat caracterul unic patern pentru a sugera o cauză comună.

Administrarea aciclovir va fi luată în considerare doar atunci când potenţialele beneficii ale mamei depăşesc posibilitatea apariţiei unor riscuri la făt, deşi efectele sistemice ale aciclovir în urma aplicării locale a cremei cu aciclovir sunt foarte reduse.

Administrarea sistemică a aciclovirului în cadrul testelor standard acceptate internaţional nu a determinat efecte embriotoxice sau teratogene la şobolan, iepure sau şoarece.

Într-un test non-standard la şobolan, au fost observate anormalităţi fetale, dar numai în cazul unor doze subcutanate mari, care au determinat toxicitate maternă. Relevanţa clinică a acestor semne este incertă.

Alăptarea

La om, date limitate demonstrează că aciclovirul se excretă în laptele matern după administrarea sistemică.

Totuşi, doza primită de un copil alăptat după administrarea la mamă a aciclovir este nesemnificativă.

Fertilitatea

Nu există informaţii cu privire la efectele aciclovirului asupra fertilităţii.

Într-un studiu efectuat pe 20 de pacienţi de sex masculin, cu număr normal de spermatozoizi, s-a dovedit că aciclovirul administrat oral în doze de până la 1 g pe zi, timp de până la 6 luni, nu are efect semnificativ din punct de vedere clinic asupra numărului, motilităţii sau morfologiei spermatozoizilor.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu există informaţii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Următoarea convenţie a fost stabilită pentru clasificarea reacţiilor adverse din punctul de vedere al frecvenţei cu care apar: foarte frecvente > 1/10, frecvente >1/100, <1/10; mai puţin frecvente >1/1000, <1/100, rare >1/10000, <1/1000, foarte rare <1/10000, cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile).

Datele din studiile clinice au fost utilizate pentru a stabili categoriile de frecvenţă ale reacţiilor adverse observate în timpul studiilor clinice cu aciclovir. Datorită naturii reacţiilor adverse observate, nu se poate determina univoc care reacţie se datorează administrării medicamentului şi care bolii. Raportările spontane au constituit baza pentru stabilirea frecvenţei pentru acele evenimente observate în perioada după punerea pe piaţă a medicamentului.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Mai puţin frecvente: senzaţii de arsură sau înţepătură tranzitorie după aplicarea de Acevirex cremă.

Uscare şi descuamare cutanată uşoară.

Prurit.

Rare: Eritem.

Dermatită de contact după aplicarea cremei. Testele de sensibilitate care au fost efectuate au arătat că sensibilitatea a fost datorată mai frecvent componentelor cremei bază decât aciclovirului.

Tulburări ale sistemului imunitar

Foarte rare: reacţii de hipersensibilitate imediate, inclusiv edem angioneurotic şi urticarie.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 Bucuresti 011478 - RO Tel: + 4 0757 117 259 Fax: +4 0213 163 497 e-mail: adr@anm.ro.

4.9 Supradozaj

În caz de ingestie accidentală a întregului conţinut al tubului (tub de 5 g care conţine 250 mg aciclovir sau tub de 10 g care conţine 500 mg aciclovir), nu sunt aşteptate efecte nedorite. Totuşi, supradoza accidentală repetată de Acevirex cremă, de-a lungul mai multor zile, poate să conducă la efecte gastrointestinale (greaţă şi vărsături) şi efecte neurologice (cefalee şi stare de confuzie). Aciclovir se poate elimina prin hemodializă.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: chimioterapice de uz local, antivirale, codul ATC: D06BB03.

Aciclovir este un antiviral care este foarte activ in vitro împotriva virusului herpes simplex tip I şi II şi virusului varicelo-zosterian. Toxicitatea pentru celulele de mamifere este scăzută.

Aciclovir este fosforilat până la compusul activ aciclovir trifosfat după intrarea în celulele infectate cu virusul herpetic. Primul pas în acest proces necesită prezenţa timidin kinazei codate viral.

Trifosfatul de aciclovir acţionează ca inhibitor şi ca substrat pentru ADN polimeraza specifică herpetică, împiedicând sinteza ulterioară a ADN viral fără afectarea proceselor celulare normale.

În două studii largi, dublu orb, randomizate, efectuate la 1385 subiecţi trataţi timp de 4 zile pentru herpes labial recurent, Acevirex 50 mg/g cremă a fost comparat cu crema placebo.

În aceste studii, timpul de la începerea tratamentului până la vindecare a fost de 4,6 zile în cazul utilizării

Acevirex 50 mg/g cremă şi de 5 zile în cazul utilizării cremei placebo (p<0,001). Durata timpului în care subiecţii au prezentat durere a fost de 3 zile în cazul tratamentului cu Acevirex 50 mg/g cremă şi de 3,4 zile în cazul utilizării cremei placebo (p=0,002). În total, aproximativ 60% dintre pacienţi au început tratamentul într-un stadiu incipient al leziunii (prodrom sau eritem) şi 40% într-un stadiu avansat (papulă sau pustulă). Rezultatele au fost similare la ambele grupuri de pacienţi.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Studiile farmacologice au demonstrat o absorbţie sistemică minimă a aciclovirului după administrarea topică repetată a Acevirex cremă.

Studii clinice

Nu există nicio informaţie în legătură cu efectul formulărilor de aciclovir pentru administrare orală sau pentru cea intravenoasă în perfuzie asupra fertilităţii la femei. Într-un studiu la 20 pacienţii bărbaţi cu un număr normal de spermatozoizi, administrarea aciclovir pe cale orală în doze de până la 1 g pe zi timp de până la 6 luni a demonstrat că nu există niciun efect clinic semnificativ asupra numărului de spermatozoizi, asupra motilităţii sau morfologiei.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Rezultatele unei game largi de studii de mutagenitate in vitro şi in vivo au indicat că aciclovirul nu prezintă un risc genetic pentru om.

Aciclovirul nu a fost carcinogenic în studii pe termen lung la şobolan şi şoarece.

Au fost raportate reacţii adverse în mare parte reversibile asupra spermatogenezei, asociate cu toxicitate generală la şobolan şi câine la doze sistemice de aciclovir mult mai mari decât cele implicate în terapie. Studiile pe două generaţii de şoareci nu au demonstrat niciun efect al aciclovirului administrat oral asupra fertilităţii.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Propilenglicol

Vaselină albă

Alcool cetostearilic

Parafină lichidă

Arlacel 165 (glicerol monostearat şi macrogol stearat)

Poloxamer 407

Dimeticonă 20

Laurilsulfat de sodiu

Apă purificată

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.

A nu se păstra la frigider.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un tub din Al a 5 g cremă

Cutie cu un tub din Al a 10 g cremă

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

10459/2017/01-02

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: Decembrie 2017.

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Septembrie, 2018

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Naţionale a

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro .