ACC CU AROMA DE MURE 600mg pulbere orală în plic SANDOZ - prospect medicament

R05CB01 acetilcisteină

Medicamentul ACC CU AROMA DE MURE 600mg conține substanța acetilcisteină , cod ATC R05CB01 - Aparatul respirator | Expectorante, excluzand asocieri cu antitusive | Mucolitice .

Date generale despre ACC CU AROMA DE MURE 600mg SANDOZ

Substanța: acetilcisteină

Data ultimei liste de medicamente: 01-08-2023

Codul comercial: W69661002

Concentrație: 600mg

Forma farmaceutică: pulbere orală în plic

Cantitate: 10

Prezentare produs: cutie x10 plicuri termosigilate din folie de al-hartie x1.6g pulb orala

Tip produs: generic

Restricții eliberare rețetă: OTC - Over the Counter = medicament care nu necesită o prescripție medicală.

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: SALUTAS PHARMA GMBH - GERMANIA

APP deținător: SANDOZ PHARMACEUTICALS S.R.L. - ROMANIA

Număr APP: 14806/2022/02

Valabilitate: 2 ani

Concentrațiile disponibile pentru acetilcisteină

100mg, 100mg/5ml, 2%, 200mg, 200mg/ml, 200mg/plic, 20mg/ml, 300mg/3ml, 5%, 600mg

Alte substanțe medicamentoase din aceeași grupă farmaceutică cu acetilcisteină

Conținutul prospectului pentru medicamentul ACC CU AROMA DE MURE 600mg pulbere orală în plic SANDOZ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ACC cu aromă de mure 600 mg pulbere orală în plic

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare plic conține acetilcisteină 600 mg.

Excipienți cu efect cunoscut:

Fiecare plic conține 0,5 mg aspartam și până la 527 mg sorbitol.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere orală

Pulbere de culoare albă până la ușor gălbuie, care dezagregă cu ușurință aglomeratele, dacă există, cu

miros de aromă de mure, eventual miros uşor sulfurat.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul secretolitic în bolile bronhopulmonare acute și cronice în cazul căruia este necesară

reducerea vâscozității mucusului bronșic pentru a facilita expectorația la adulți.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Sunt recomandate următoarele doze de ACC cu aromă de mure:

Numai pentru adulți

1 plic o dată pe zi (echivalent cu acetilcisteină 600 mg pe zi).

ACC cu aromă de mure nu este potrivit pentru utilizare la adolescenți și copii. Pentru aceștia sunt

disponibile alte forme farmaceutice.

Mod de administrare

Pulberea orală conținută într-un plic trebuie pusă direct pe limbă. Pulberea orală stimulează salivarea și,

prin urmare, poate fi înghițită ușor. Pulberea orală nu trebuie mestecată înainte de înghițire.

Aceasta poate fi luată fără apă.

Pacienții vârstnici și slăbiți

Este de preferat ca pacienții cu un reflex redus al tusei (pacienții vârstnici și slăbiți) să ia pulberea

orală dimineața.

Durata utilizării

ACC cu aromă de mure nu trebuie utilizat pentru mai mult de 14 zile fără recomandare medicală.

Dacă după 4-5 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.

Notă:

Posibilitatea existenței mirosului de sulf nu indică alterarea produsului, deoarece este o caracteristică a

substanței active conținută de acest medicament.

4.3 Contraindicaţii

- Hipersensibilitate la substanța activă sau oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1

- Copii cu vârsta sub 2 ani

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Apariția reacțiilor cutanate severe, cum sunt sindromul Stevens-Johnson și sindromul Lyell, au fost

raportate foarte rar ca fiind corelate temporar cu administrarea de acetilcisteină. În majoritatea acestor cazuri raportate, a fost administrat cel puțin un alt medicament în același timp, ceea ce a crescut, probabil, efectele mucocutanate descrise. Dacă modificările cutanate și ale mucoasei apar pentru prima dată, trebuie cerut imediat sfatul medicului și tratamentul cu acetilcisteină trebuie întrerupt (vezi, de asemenea, pct. 4.8).

La pacienții cu astm bronșic poate să apară bronhospasmul. În cazul apariției bronhospasmului

tratamentul trebuie întrerupt imediat.

Se recomandă precauție la pacienții cu ulcer peptic, în special atunci când se utilizează concomitent cu

medicamente care irită membrana mucoasă a tractului gastro-intestinal.

Se recomandă precauție la pacienții cu intoleranță la histamină. Tratamentul pe termen lung trebuie

evitat la acești pacienți, deorece acetilcisteina are un efect asupra metabolismului histaminei și poate duce la simptome de intoleranță (de exemplu cefalee, rinită vasomotorie, mâncărimi).

Utilizarea acetilcisteinei, în special în tratamentul incipient, poate determina lichefiere și, prin urmare,

o creștere a volumului secrețiilor bronșice. Dacă pacientul nu este capabil să expectoreze o cantitate suficientă, se recomandă inițierea unor măsuri adecvate (precum drenajul postural și aspirația).

Copii și adolescenți

Mucoliticele pot obstrucționa căile respiratorii ale copiilor cu vârsta sub 2 ani datorită caracteristicilor

căilor respiratorii și a capacității limitate de a elimina sputa. Prin urmare, mucoliticele nu trebuie utilizate de copiii cu vârsta sub 2 ani.

ACC cu aromă de mure conține aspartam, sorbitol și sodiu

Acest medicament conține 0,5 mg aspartam în fiecare plic. Aspartamul este o sursă de fenilalanină. Poate

fi dăunător la persoanele cu fenilcetonurie.

Acest medicament conține până la 527 mg sorbitol în fiecare plic. Efectul aditiv al administrării

concomitente de medicamente care conțin sorbitol (sau fructoză) și aportul dietetic de sorbitol (sau fructoză) ar trebui să fie luate în considerare. Conținutul de sorbitol din medicamentele cu administrare orală poate afecta biodisponibilitatea altor medicamente pentru administrare orală administrate concomitent. Pacienții cu probleme ereditare rare de intoleranță la fructoză (IEF) nu trebuie să ia acest medicament.

Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per plic, adică se poate spune că practic

'nu conține sodiu”.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Au fost efectuate studii privind interacţiunile numai la adulţi.

Combinarea cu antitusive

Medicamentele care inhibă reflexul tusei nu trebuie administrate în același timp cu acetilcisteina.

Antibiotice

Rapoartele realizate până în prezent asupra inactivării antibioticelor (tetracicline (excluzând

doxiciclina), cefalosporine, aminoglicozide, peniciline) datorate exclusiv acetilcisteinei se referă la experimente in vitro în care substanțele respective sunt amestecate direct. Cu toate acestea, din motive de siguranță, administrarea orală a antibioticelor trebuie să se facă separat și la un interval de cel puțin 2 ore. Acest lucru nu se aplică medicamentelor conţinând substanţa activă cefiximă sau loracarbef.

Cărbunele activat administrat în doze mari

Utilizarea cărbunelui activat poate reduce efectul acetilcisteinei.

Acetilcisteină/trinitrat de glicerină

Administrarea concomitentă de acetilcisteină poate produce o intensificare a efectelor vasodilatator și

antiagregant plachetar ale trinitratului de glicerină (nitroglicerină).

Dacă este considerat necesar un tratament concomitent cu nitroglicerină și acetilcisteină, pacientul

trebuie monitorizat pentru o potențială hipotensiune, care poate fi gravă și se poate identifica prin cefalee.

Modificări în determinarea parametrilor de laborator

- Acetilcisteina poate afecta determinarea colorimetrică a salicilaților.

- În testele de urină, acetilcisteina poate influența rezultatele determinării corpilor cetonici.

Nu este recomandată dizolvarea formulărilor de acetilcisteină împreună cu alte medicamente.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

Nu au fost observate efecte asupra fertilității în studiile efectuate pe animale (vezi pct. 5.3).

Sarcina

Nu sunt disponibile suficiente date clinice referitoare la expunerea femeilor gravide la acetilcisteină.

Studiile experimentale la animale nu sugerează efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii,

dezvoltării embrionare/fetale, nașterii sau dezvoltării postnatale (vezi, de asemenea, pct. 5.3).

Acetilcisteina traversează placenta. Datele disponibile nu indică riscuri asupra copilului.

Acetilcisteina nu trebuie utilizată în timpul sarcinii decât după evaluarea strictă a raportului beneficiu-

risc.

Alăptarea

Nu sunt disponibile informații referitoare la excreţia acetilcisteinei în laptele matern. Acetilcisteina nu

trebuie utilizată în timpul alăptării decât după o evaluare strictă a raportului beneficiu-risc.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Acetilcisteina nu are influență asupra capacității de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Evaluarea reacțiilor adverse se bazează pe următoarele informații despre frecvență:

Foarte frecvente ( 1/10)

Frecvente ( 1/100 și < 1/10)

Mai puțin frecvente ( 1/1000 și < 1/100)

Rare ( 1/10000 și < 1/1,000)

Foarte rare (< 1/10000)

Cu efect necunoscut (nu poate fi estimat din datele disponibile)

Clasificarea pe Reacții adverse

sisteme și organe Mai puțin Rare Foarte rare Necunoscute frecvente Tulburări ale Reacții de Șoc anafilactic, reacții

sistemului hipersensibilitate* anafilactice/anafilactoide imunitar Tulburări ale Cefalee

sistemului nervos Tulburări acustice Tinitus

şi vestibulare Tulburări Tahicardie

cardiace Tulburări Hipotensiune Hemoragie

vasculare Tulburări Bronhospasm,

respiratorii, dispnee toracice și mediastinale Tulburări gastro- Vomă, Dispepsie

intestinale diaree, stomatită, dureri abdominale, greață Afecțiuni Sindrom Stevens-

cutanate și ale Johnson, țesutului necroliză epidermică subcutanat** toxică Tulburări Febră Edem facial

generale şi la nivelul locului de administrare

*Reacții de hipersensibilitate, includ, de exemplu, edem angioneurotic, prurit (mâncărime), și urticarie (exantem).

**În cazuri foarte rare, au fost raportate reacții adverse cutanate severe precum sindromul Stevens- Johnson și necroliză epidermică toxică (sindrom Lyell) la administrare temporară de acetilcisteină. În

majoritatea acestor cazuri raportate, a fost administrat cel puțin un alt medicament în același timp, ceea ce a crescut, probabil, efectele mucocutanate descrise (vezi pct. 4.4).

În cazul recurenței leziunilor cutanate și ale mucoasei, trebuie solicitat imediat sfatul medicului și

tratamentul cu acetilcisteină trebuie oprit imediat.

În plus, apariția hemoragiilor asociate cu administarea de acetilcisteină a fost raportată foarte rar,

parțial cu reacții de hipersensibilitate. O scădere a agregării plachetare în prezența acetilcisteinei a fost confimată de mai multe studii. Relevanța clinică a acestui fapt nu a fost clarificată până în prezent.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru

permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucureşti 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro Website: www.anm.ro

4.9 Supradozaj

Până în prezent nu au fost observate cazuri de supradozaj toxic la administrarea de forme farmaceutice

orale cu acetilcisteină. Voluntarii au fost tratați cu o doză de 11,6 g acetilcisteină pe zi timp de 3 luni fără a se observa nicio reacție adversă severă. Doze orale de până la 500 mg acetilcisteină/kg de două ori pe săptămână au fost tolerate fără simptome ale intoxicației.

Experiența dobândită din tratamentul intravenos cu acetilcisteină al intoxicației cu paracetamol la om,

este disponibilă pentru administrarea unei doze zilnice maxime de 30 g acetilcisteină.

Simptome ale intoxicației

- Supradozajul poate duce la simptome gastro-intestinale cum sunt greața, vărsăturile și diareea.

- Sugarii prezintă un risc de hipersecreție.

Măsuri terapeutice în caz de supradozaj

- Dacă este necesar, în concordanță cu simptomele.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Expectorante Exclusiv. Combinații cu antitusive mucolitice; Mucolitice,

codul ATC: R05C B01 Acetilcisteina este un derivat al aminoacidului cisteină. Acţiunea acetilcisteinei este secretolitică şi

secretomotorie la nivelul tractului respirator. Se discută asupra faptului că aceasta scindează legăturile disulfidice dintre lanțurile mucopolizaharidice și că are un efect de depolimerizare a lanțurilor ADN (din mucusul purulent). Datorită acestor mecanisme se reduce vâscozitatea mucusului.

Un mecanism alternativ de acțiune al acetilcisteinei se bazează pe capacitatea grupărilor sale reactive

sulfhidril de a lega radicalii liberi și de a-i detoxifia pe această cale.

În plus, acetilcisteina contribuie la o creștere a sintezei glutationului, care este important în

detoxifierea noxelor. Acest lucru justifică efectul de antidot în intoxicația cu paracetamol.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbție

După administrarea orală, acetilcisteina este absorbită rapid și aproape complet.

Datorită efectului de prim pasaj mare, biodisponibilitatea acetilcisteinei administrate oral este foarte

mică (aproximativ 10%). La om, concentrația plasmatică maximă se atinge după 1-3 ore, cu o concentrație plasmatică maximă a metabolitului cisteină de aproximativ 2 µmol/l.

Distribuție

Studiile farmacocinetice cu administrare intravenoasă de acetilcisteină au arătat un volum de

distribuție de 0,47 l/kg (în total) sau 0,59 l/kg (redus). Legarea de proteinele plasmatice a acetilcisteinei a fost de aproximativ 50%.

Acetilcisteina traversează placenta și este detectată în sângele de la nivelul cordonului ombilical. Nu

sunt disponibile informații referitoare la excreția în laptele matern.

Nu există date cu privire la acțiunea acetilcisteinei la nivelul barierei hemato-encefalice la om.

Metabolizare

Acetilcisteina este metabolizată rapid la nivel hepatic în cisteină, metabolitul activ farmacologic, precum

și în diacetilcistină, cistină și alte asocieri disulfidice. În organism, acetilcisteina şi metabolţii ei apar sub 3 forme: parțial în formă liberă, parţial legată de proteinele plasmatice prin legături disulfidice labile şi parţial ca aminoacid încorporat.

Eliminare

Acetilcisteina se excretă pe cale renală, aproape exclusiv sub forma unor metaboliţi inactivi (sulfaţi

anorganici, diacetilcisteină). Studiile farmacocinetice cu administrarea intravenoasă a acetilcisteinei au arătat că clearance-ul plasmatic a fost determinat a fi 0,11 l/h/kg (în total) și respectiv 0,84 l/h/kg (redus).

Timpul de înjumătățire prin eliminare după administrarea intravenoasă este de 30-40 minute, în timp ce

excreția urmează o cinetică în trei faze (alpha, beta, și faza terminală gamma).

Timpul de înjumătățire plasmatică a acetilcisteinei este de aproximativ o oră și este determinat în

principal de metabolizarea hepatică rapidă. De aceea, insuficiența hepatică duce la un timp de înjumătățire prelungit, de până la 8 ore.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Toxicitate acută

Toxicitatea acută în experimentele la animale este scăzută. Pentru tratamentul supradozajului, vezi pct.

4.9.

Toxicitate cronică

Studiile efectuate la diferite specii de animale (șobolan, câine) cu o durată de până la un an nu au

arătat nicio modificare patologică.

Potențial tumorigen și mutagen

Nu sunt așteptate efecte mutagene ale acetilcisteinei. Testarea in vitro a fost negativă.

Nu s-au realizat studii referitoare la potențialul tumorigen al acetilcisteinei.

Toxicitate asupra funcției de reproducere

În studiile de embriotoxicitate efectuate la iepure și șobolan nu s-au observat malformații. Studiile de

fertilitate, toxicitate perinatală și postnatală au fost negative.

Acetilcisteina traversează placenta la șobolan și a fost detectată în lichidul amniotic. Concentrația

metabolitului L-cisteină în placentă și fetus este superioară concentrației plasmatice materne timp de până la 8 ore după administrarea orală.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Gliceril tripalmitat

Polisorbat 65

Sorbitol (E 420)

Xilitol

Acid citric

Citrat monosodic

Citrat de magneziu

Carmeloză sodică

Aspartam (E 951)

Aromă de mure “B” (conține vanilină, maltodextrină, gluconolactonă, sorbitol, dioxid de siliciu

coloidal anhidru, manitol (E 421), carbonat de magneziu) Stearat de magneziu

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Pulberea orală este ambalată în plicuri din folie de aluminiu laminat - hârtie introduse în cutii de

carton. Fiecare plic conține 1,6 g pulbere.

Mărimi de ambalaj: 8, 10, 14, 20, 30, 60, 90 plicuri.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările

locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sandoz Pharmaceuticals S.R.L.

Calea Floreasca, nr. 169A

Clădirea A, etaj 1, sector 1, 014459,

București, România

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

14806/2022/01-07

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: Decembrie 2017

Data reînnoirii autorizației: Decembrie 2022

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Iunie 2023