5-FLUOROURACIL EBEWE 50mg/ml concentrat pentru soluție injectabilă/perfuzabilă - prospect medicament

L01BC02 fluorouracil

Medicamentul 5-FLUOROURACIL EBEWE 50mg/ml conține substanța fluorouracil , cod ATC L01BC02 - Agenți antineoplazici și imunomodulatori | Antimetaboliți | Analogi ai pirimidinei .

Date generale despre 5-FLUOROURACIL EBEWE 50mg/ml EBEWE

Substanța: fluorouracil

Data ultimei liste de medicamente: 01-04-2024

Codul comercial: W43451005

Concentrație: 50mg/ml

Forma farmaceutică: concentrat pentru soluție injectabilă/perfuzabilă

Volum ambalaj: 20 ml

Prezentare produs: cutie x1 flac din sticla bruna x20ml concentrat pt sol inj/perf

Tip produs: generic

Preț: 29.11 RON

Restricții eliberare rețetă: P-RF - Medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește).

Autorizația de Punere pe Piață (APP)

APP producător: EBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG. KG - AUSTRIA

APP deținător: EBEWE PHARMA GES.M.B.H. NFG. KG - AUSTRIA

Număr APP: 7321/2015/05

Valabilitate: 2 ani

Forme farmaceutice disponibile pentru fluorouracil

Concentrațiile disponibile pentru fluorouracil

250mg/5ml, 50mg/g, 50mg/ml

Listele de compensare pentru 5-FLUOROURACIL EBEWE 50mg/ml EBEWE

PNS 3 (C2) - PNS oncologie

Preț

Coplată

Plată pacient

29.11 RON

29.11 RON

0.00 RON

Conținutul prospectului pentru medicamentul 5-FLUOROURACIL EBEWE 50mg/ml concentrat pentru soluție injectabilă/perfuzabilă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

5-Fluorouracil Ebewe 50 mg/ml concentrat pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un ml concentrat pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă conţine 50 mg fluorouracil.

Excipient cu efect cunoscut: sodiu

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Concentrat pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

Soluţie limpede, incoloră.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

5-Fluorouracil poate fi utilizat singur sau în asociere pentru tratamentul cancerului de sân şi carcinomul colorectal.

În plus s-a raportat eficacitate la pacienţii cu cancer gastric, carcinom pancreatic, carcinoame epidermoide

ale sferei ORL şi esofagiene.

4.2 Doze şi mod de administrare

Selectarea dozelor corespunzătoare şi schema de tratament depind de starea pacientului, de tipul de carcinom

tratat şi dacă 5-Fluorouracilul este administrat singur sau asociat cu altă terapie.

Iniţial tratamentul trebuie administrat în spital şi doza totală zilnică nu trebuie să depăşească 1 gram.

Se recomandă monitorizarea zilnică a trombocitelor şi leucocitelor şi întreruperea tratamentului dacă

trombocitele scad sub 100000/ mm3 sau numărul de leucocite scade sub 3000/mm3 .

Este obligatorie calcularea dozelor în concordanţă cu greutatea actuală a pacientului cu excepţia cazurilor de

obezitate, edem sau alte situaţii cu retenţie de lichid cum este ascita. În acest caz, ca bază de calcul trebuie luată greutatea ideală.

5-Fluorouracil trebuie administrat prin injecţii intravenoase sau perfuzii intravenoase sau intraarteriale.

Dozele recomandate în cele ce urmează sunt numai pentru ghidare.

Carcinom colorectal

Tratamentul iniţial poate fi sub formă de perfuzie sau injecţie, prima variantă fiind de obicei preferată

datorită toxicităţii mai scăzute.

Perfuzie intravenoasă

Doza zilnică este de 15 mg/kg corp greutate corporală (600 mg/m2 ), dar nu mai mult de 1 g pe perfuzie, este

diluată în 300-500 ml de soluţie de glucoză 5% sau în 300-500 ml soluţie de clorură de sodiu şi se administrează în cursul a 4 ore. Aceste doze se administrează zilnic consecutiv până ce apar manifestări de toxicitate sau până la o doză totală de 12-15 g. Unii pacienţi au primit până la 30 g cu un maxim de 1 g administrat zilnic.

Tratamentul trebuie întrerupt până ce se rezolvă manifestările toxice hematologice şi gastro-intestinale.

Ca alternativă 5-Fluorouracil poate fi administrat ca perfuzie continuă timp de 24 de ore.

Injecţie intravenoasă

12 mg/kg corp (480 mg/m2) pot fi administrate zilnic, 3 zile prin injecţii intravenoase. Dacă nu sunt semne de toxicitate, pacientul poate primi 6 mg/kg greutate corporală (240 mg/m2) în zilele 5, 7 şi 9.

Tratamentul de întreţinere constă în 5-10 mg/kg (200-400 mg/ m2) prin injecţii intravenoase o dată pe

săptămână.

În toate cazurile, efectele secundare toxice trebuie să dispară înainte de începerea terapiei de întreţinere.

Cancer de sân

Pentru tratamentul cancerului de sân, 5-Fluorouracil poate fi utilizat în asocieri, de ex. cu metotrexat şi

ciclofosfamidă sau cu doxorubicină şi ciclofosfamidă.

În această schemă, 10-15 mg/Kg (400-600 m2) se administrează intravenos în zilele 1 şi 8 din cele 28 de zile

de cură.

5-Fluorouracil poate fi de asemenea administrat prin perfuzii continui cu durata de 24 de ore, doza uzuală fiind de 8,25 mg/kg (350 mg/m2).

Alte metode de administrare

Perfuzii intraarteriale

O doză zilnică de 5-7,5 mg/kg (200-300 mg/m2) poate fi administrată în 24 de ore pentru tratamentul

tumorilor primare sau metastazelor.

Este recomandabilă reducerea dozelor la pacienţii cu următoarele situaţii:

- caşexie;

- intervenţii chirurgicale majore în cursul a 30 zile precedente;

- reducerea funcţiilor măduvei osoase;

- insuficienţă hepatică sau renală.

Nu sunt recomandări privind dozele pentru tratament la copii.

La vârstnici, 5-Fluorouracil se utilizează la fel ca la adulţii tineri.

4.3 Contraindicaţii

5-Fluorouracil Ebewe nu trebuie utilizat în caz de:

- hipersensibilitate la fluorouracil sau la oricare dintre excipienții enumeraţi la pct. 6.1;

- mielosupresie;

- modificări semnificative ale numărului elementelor sanguine;

- disfuncţii hepatice severe;

- afecţiuni infecţioase severe (de exemplu herpes zoster, varicelă);

- pacienți cu afecțiuni psihice;

- în timpul sarcinii și alăptării.

5-Fluorouracil Ebewe (5-FU) nu trebuie utilizat concomitent cu brivudină, sorivudină și analogi ai acestora.

Bivudina, sorivudina și analogii acestora sunt inhibitori puternici ai enzimei dihidropiridin dehidrogenază

(DPD) care degradează 5-FU (vezi, de asemenea, pct. 4.4 și 4.5).

Notă

La pacienții cu deficit de dihidropiridin dehidrogenază (DPD), dozele uzuale de fluorouracil determină

creșterea frecvenței evenimentelor adverse.

Dacă apar reacții adverse severe, poate fi necesară monitorizarea activității DPD. Pacienții cu deficit de DPD

nu trebuie tratați cu fluorouracil.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Măsuri de precauție

Enzima dihidropiridin dehidrogenază (DPD) are un rol important în degradarea 5-FU.

Analogii nucleozidici, precum brivudina și sorivudina, pot determina o creștere severă a concentrațiilor

plasmatice de 5-FU sau a altor fluoropirimidine și, astfel, determină o creștere a toxicității.

Din acest motiv trebuie menținut un interval de cel puțin 4 săptămâni între administrarea de 5-FU și

brivudină, sorivudină și analogii acestora.

Dacă este necesar, este indicată determinarea activității enzimei DPD înainte de inițierea tratamentului cu 5-

fluoropirimidine. În caz de administrare accidentală de brivudină, trebuie luate măsuri eficiente pentru a reduce toxicitatea fluorouracilului în cazul pacienților tratați cu fluorouracil. Se recomandă spitalizarea imediată. Trebuie inițiate toate măsurile pentru a preveni infecțiile sistemice și deshidratarea.

Pacienții care utilizează concomitent fenitoină și fluorouracil trebuie examinați la intervale regulate pentru

concentrații plasmatice crescute de fenitoină.

5-Fluorouracil Ebewe poate determina cardiotoxicitate. Se recomandă prudența în cazul pacienților tratați, care în timpul tratamentului manifestă durere toracică sau la pacienții cu antecedente de boli cardiace.

Deteriorarea peretelui intestinal necesită tratament simptomatic în funcție de gradul de severitate, de

exemplu substituție de lichide. Diareea ușoară poate răspunde la tratamentul cu antidiareice. Cu toate acestea, răspunsul terapeutic nu este suficient controlat în diareea de intensitate moderată până la severă.

Înainte de și în timpul tratamentului cu fluorouracil se recomandă următoarele examinări:

- monitorizarea zilnică a cavității bucale și a faringelui, având în vedere modificările mucoasei

- hemoleucograma, inclusiv hemoleucograma diferențială și numărul de trombocite înainte de fiecare administrare de fluorouracil

- valorile de retenție

- valorile hepatice În utilizarea concomitentă de fluorouracil și anticoagulante orale trebuie monitorizată cu atenție valoarea

Quick.

Nu trebuie efectuate vaccinări cu vaccinuri vii concomitent tratamentului cu fluorouracil. Orice contact cu

vaccinurile poliomielitice trebuie evitat.

Copii

Nu este disponibilă suficientă experiență cu privire la eficacitatea și siguranța fluorouracilului la copii.

Notă

Datorită efectului mutagenic și carcinogen, se aplică reguli de siguranță crescută pentru asistente și medici.

În timpul manipulării fluorouracilului, orice contact cu pielea și mucoasele trebuie evitat. Pregătirea trebuie

efectuată cu ajutorul unei tehnici aseptice. Se recomandă utilizarea unei mese cu flux de aer laminar (FAL).

În timpul manipulării fluorouracilului trebuie purtată îmbrăcămintea de protecție.

Femeile gravide nu trebuie să participe la manipularea fluorouracilului.

Conține sodiu.

Acest medicament conţine sodiu, <1 mmol (23 mg) pe doză, adicǎ practic 'nu conţine sodiu”.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Vă rugăm să luați în considerare că aceste date se aplică și medicamentelor utilizate recent.

Toate măsurile terapeutice care agravează statusul fizic al pacientului și afectează funcțiile mieloide (de

exemplu alte citostatice) pot crește toxicitatea fluorouracilului.

Fluorouracilul poate potența toxicitatea cutanată a radioterapiilor.

Enzima dihidropiridin dehidrogenază (DPD) are un rol important în degradarea 5-FU. Analogii nucleozidici,

precum brivudina și sorivudina, pot determina o creștere severă a concentrațiilor plasmatice de 5-FU sau a altor fluoropirimidine și, astfel, determină o creștere a toxicității.

Din acest motiv trebuie menținut un interval de cel puțin 4 săptămâni între administrarea de 5-FU și

brivudină, sorivudină și analogii acestora. Dacă este necesar, este indicată determinarea activității enzimei DPD înainte de inițierea tratamentului cu 5-fluoropirimidine.

În cazul administrării concomitente de fenitoină și fluorouracil, s-a raportat o creștere a concentrațiilor

plasmatice de fenitoină, care a determinat simptome de intoxicație la fenitoină.

Folinatul de calciu crește efectul fluorouracilului. Ca urmare a acestei interacțiuni clinice poate să apară

diareea severă, parțial letală. Astfel de decese au fost raportate mai ales în urma unei scheme de administrare intravenoasă in bolus cu 600 mg/m2 suprafață corporală de fluorouracil o dată pe săptămână și folinat de calciu.

Cimetidina, metronidazolul și interferonii pot crește concentrația plasmatică de fluorouracil. Acest lucru

poate potența efectele toxice ale fluorouracilului.

La pacientele care au primit un diuretic de tip tiazidic, suplimentar la ciclofosfamidă, metotrexat și

fluorouracil, numărul de granulocite a fost mai redus decât în urma ciclurilor egale de citostatice, fără tiazidice.

Au fost observate cazuri izolate de scădere a valorii Quick la pacienții tratați cu warfarină concomitent cu

fluorouracil în monoterapie sau în asociere cu levamisol.

Au fost observate frecvente efecte hepatotoxice (creșterea fosfatazei alcaline, transaminazelor sau

bilirubinei) în timpul tratamentului cu fluorouracil și levamisol.

Pacienții cu carcinom mamar care primesc tratament asociat cu ciclofosfamidă, metotrexat, fluorouracil și

tamoxifen au prezentat un risc agravat de apariție a evenimentelor tromboembolice.

În cazul administrării concomitente de vinorelbină și fluorouracil/acid folinic poate să apară mucozita severă

care determină decesul.

Tehnicile de analiză ale bilirubinei și acidului 5-hidroxi-indol acetic pot determina valori ridicate sau fals

pozitive.

Note generale

Citostaticele pot reduce formarea anticorpilor după vaccinarea împotriva gripei. Citostaticele pot crește riscul

unei infecții după administrarea de vaccinuri vii.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Fluorouracilul nu trebuie utilizat în timpul sarcinii. Femeile cu potențial fertil trebuie să se asigure că

utilizează măsuri contraceptive eficace. Dacă în timpul tratamentului sarcina este diagnosticată trebuie luată în considerare posibilitatea de consiliere genetică.

Alăptarea

Fluorouracilul nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

Fertilitatea

Fluorouracilul poate fi dăunător din punct de vedere genetic. Prin urmare, bărbaților tratați cu fluorouracil li

se recomandă să nu procreeze în timpul tratamentului și până la 6 luni după aceea. Trebuie solicitat sfatul cu privire la conservarea spermei înainte de inițierea tratamentului deoarece există posibilitatea de infertilitate ireversibilă în urma tratamentului cu fluorouracil.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

În funcție de sensibilitatea individuală, capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje a pacienților

poate fi afectată.

4.8 Reacţii adverse

Categoriile de frecvență sunt următoarele:

Foarte frecvente ≥1/10;

Frecvente ≥1/100 și <1/10;

Mai puțin frecvente ≥1/1000 și <1/100

Rare ≥1/10000 și <1/1000

Foarte rare <1/10000

Cu frecvență necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile)

Tulburări hematologice și limfatice

Foarte frecvente: Mielosupresie (una dintre reacțiile adverse de reducere a dozei), neutropenie și

trombocitopenie (ambele de intensitate ușoară până la severă), leucopenie, agranulocitoză, anemie, epistaxis și pancitopenie.

Gradul (gradele NCI I-IV) de mielosupresie depinde de modul de administrare (injecție i.v. in bolus sau

perfuzie continuă i.v.) și doză.

Neutropenia apare după fiecare ciclu terapeutic cu injecție i.v. in bolus la doza adecvată (Nadir: zilele 9-14

(20) de tratament, valori normale: de obicei după ziua 30).

Tulburări ale sistemului imunitar

Foarte frecvente: Imunosupresie cu rată crescută de infecție.

Rare: Pot apărea reacții alergice generalizate până la șoc anafilactic.

Tulburări endocrine

Cu frecvență necunoscută: Creșterea tiroxinei totale (T4) și triiodotiroxinei totale (T3) în plasmă fără

creșterea T4 libere și TSH și fără semne clinice de hipertiroidism.

Tulburări metabolice și de nutriție

Foarte frecvente: Hiperuricemie.

Tulburări la nivelul sistemului nervos

Frecvente: Nistagmus, cefalee, vertij, simptome parkinsoniene, semne corticospinale și euforie

Foarte rare: (Leuco-) encefalopatie cu simptome precum ataxie, tulburări de vorbire, confuzie, tulburări de

orientare, miastenie, afazie, convulsii sau comă după perfuzia unor doze mari de fluorouracil sau la pacienții cu deficit de dihidropirimidin dehidrogenază.

Tulburări oculare

Mai puțin frecvente: sinteză lacrimală excesivă, vedere încețoșată, tulburări de motilitate oculară, nevrită

optică, diplopie, scăderea acuității vizuale, fotofobie, conjunctivită, blefarită, ectropion din cauza cicatricelor, fibroze lacrimale.

Tulburări cardiace

Foarte frecvente: Modificări tipice ale ECG pentru ischemie.

Frecvente: Angină pectorală.

Mai puțin frecvente: Aritmii, infarct miocardic, ishemie miocardică, miocardită, insuficiență cardiacă,

cardiomiopatie dilatativă și șoc cardiogen.

Foarte rare: Stop cardiac și moarte bruscă de cauză cardiacă

Cele mai frecvente reacții adverse cardiotoxice apar în timpul sau la câteva ore după primul ciclu terapeutic.

Pacienții cu boală coronariană preexistentă sau cardiomiopatie prezintă un risc crescut de a dezvolta efecte

adverse cardiotoxice.

Tulburări vasculare

Mai puțin frecvente: Hipotensiune arterială.

Rare: Ischemie cerebrală, intestinală și periferică, sindrom Raynaud, tromboembolism, tromboflebită.

Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale.

Foarte frecvente: Bronhospasm.

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente: Reacții adverse gastro-intestinale (cu potențial letal), precum mucozită (stomatită,

faringită, esofagită, proctită), anorexie, diaree severă, greață și vărsături.

Frecvente: Deshidratare, sepsis, precum și ulcerații și hemoragii la nivelul tractului gastro-intestinal,

descuamare.

Severitatea (gradul INC, I-IV) reacțiilor adverse gastro-intestinale depinde de doză și de metoda

administrării. În cazul perfuziei i.v. continue, stomatita este mai dependentă de doză decât mielosupresia.

Tulburări hepatobiliare

Mai puțin frecvente: Afectarea celulelor hepatice

Foarte rare: Necroză hepatică (parțial letală), colecistită

Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat

Foarte frecvente: Alopecie, vindecare întârziată a rănilor, sindrom mână-picior asociat cu eritem, tumefiere,

algie și descuamarea tegumentelor de la nivelul palmelor și plantar.

Mai puțin frecvente: Exantem, modificări cutanate (xerodermie, eroziuni/fisuri, eritem, erupții cutanate

pruriginoase maculopapulare), dermatită, urticarie și fotosensibilitate, hiperpigmentare cutanată și hiperpigmentare cu striații sau depigmentare la nivelul locului perfuzării, alterare a unghiei (de exemplu pigmentare superficială difuză de culoare albastră, hiperpigmentare, onicodistrofie, durere și hipertrofie a unghiei, paronichie) și onicoliză.

Sindromul mână-picior asociat cu înroșirea, umflarea, durerea și descuamarea tegumentelor de la nivelul

palmelor și plantar este foarte frecvent după perfuzarea i.v. continuă și frecvent după injectarea i.v. în bolus.

Tulburări generale și la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente: epuizare, astenie generală, fatigabilitate și lipsa impulsului, febră.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru

permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Simptomele intoxicației

Următoarele reacții adverse apar mai frecvent, într-o proporție crescută, ca urmare a supradozajului:

- Greață

- Vărsături

- Diaree

- Mucozită severă

- Ulcerații și hemoragii în tractul gastro-intestinal

- Mielosupresie (trombocitopenie, leucopenie, agranulozitoză) Terapia intoxicației

Nu este cunoscut un antidot specific. Dacă apar simptome ale intoxicației, administrarea fluorouracilului

trebuie întreruptă imediat. Trebuie inițiate măsurile terapeutice simptomatice.

Mielosupresia severă trebuie tratată în condiții de spitalizare. Aceasta implică - dacă este necesar -

înlocuirea elementelor sanguine care lipsesc și tratamentul cu antibiotice. Poate fi necesar transferul pacientului într-o cameră aseptică.

Trebuie efectuată monitorizarea hematologică timp de până la 4 săptămâni după supradozaj.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antineoplazice, antimetaboliţi, analogi ai bazelor pirimidinice, codul ATC: L01B

C02.

5-Fluorouracil este un antimetabolit şi ca antagonist pirimidinic, inhibă diviziunea celulelor prin interferarea sintezei de ADN. 5-Fluorouracilul nu are activitate antineoplazică proprie. Această activitate apare în organism după conversia enzimatică a 5-Fluorouracilului în forma fosforilată de 5-Fluorouridină şi 5- Fluorodeoxiuridină.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Absorbţia 5-Fluorouracilului din tractul gastro-intestinal după administrarea pe cale orală se face cu diferenţe

mari intraindividuale şi inter-individuale. 5-Fluorouracilul este, de asemenea, supus extracţiei în cadrul primului pasaj hepatic.

Biodisponibilitatea este între 0% şi 80%.

5-Fluorouracil “EBEWE” se administrează numai intravenos sau intraarterial.

Distribuţie

După administrarea intravenoasă 5-Fluorouracilul este distribuit în organism şi se găseşte în special în

ţesuturile cu proliferare rapidă cum sunt cele din măduva osoasă, mucoasa intestinală şi neoplasme. 5- Fluorouracil traversează bariera hematoencefalică şi placenta.

S-a demonstrat că volumul de distribuţie al substanţei este de 0,12 l/kg greutate corporală şi legarea de

proteinele plasmatice este de aproximativ 10%.

Biotransformare

Metabolizarea 5-Fluorouracil se face la nivel hepatic şi este similar metabolismului uracilului. 5-Fluorouracil

este convertit enzimatic rapid la metaboliţii săi activi, dihidro-5-Fluorouracil, a cărui timp de înjumătăţire este semnificativ mai lung decât cel al 5-Fluorouracilului. În plus, produşii rezultaţi netoxici sunt dioxidul de carbon şi uree.

Eliminare

Timpul plasmatic de înjumătăţire prin eliminare este în medie de aproximativ 10 până la 20 minute şi este

dependent de doză. Nu a fost detectat medicament intact în plasmă după tei ore de la administrare pe cale intravenoasă.

5-Fluorouracilul este eliminat în principal (60- 80%) sub formă de bioxid de carbon prin plămâni. Secundar, 5-Fluorouracil este eliminat pe cale renală ca medicament nemodificat (7-20%),aproximativ 90% din acesta în prima oră. Clearance-ul renal este de aproximativ 170-180 ml/min. Dacă funcţionarea rinichiului este redusă, substanţa se elimină lent.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Raportările din studiile pe animale trebuie interpretate în legătură cu efectul farmacologic al substanţei. La

şobolan 5-Fluorouracilul induce aberaţii cromozomiale la nivelul spermatozoidului şi infertilitate temporară.

La anumite specii (de exemplu șobolan, şoarece, iepure şi maimuţă) efectele teratogene şi fetotoxice au fost

raportate la doze comparabile cu dozele utilizate la om pe baza mg/kg (fără o corecţie a unei expuneri sistemice posibil mai mică la animalele de laborator decât la om). În anumite sisteme de testare s-a dovedit că 5-Fluorouracil are activitate mutagenă. Deşi sunt date utilizabile puţine privind efectele carcinogene, este de aşteptat un potenţial carcinogen al 5-Fluorouracilului datorită mecanismului acestuia de a acţiona şi mutagenităţii lui cunoscute.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Hidroxid de sodiu,

Apă pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilităţi

5-Fluorouracil trebuie diluat cu soluţie de clorură de sodiu 0,9% sau cu soluţie de glucoză 5%.

Perfuzia de soluţie 5-Fluorouracil în glucoză 5% şi în clorură de sodiu 0,9% cu o concentraţie de 0,35 şi 15,0

mg/ml rămâne stabilă timp de 28 zile la frigider, la temperatura camerei sub protecţie de lumină şi, de asemenea, sub influenţa luminii.

Nu au fost incompatibilităţi cu niciun vehicul testat.

În conformitate cu Notă privind Ghidul pentru termenul de valabilitate maxim pentru produse sterile după

prima deschidere a recipientului sau după reconstituire, publicat de Agenţia Europeană Pentru Evaluarea Medicamentelor, din punct de vedere microbiologic perfuziile nu trebuie păstrate mai mult de 24 de ore cu

excepţia situaţiilor în care diluarea s-a făcut în condiţii de asepsie controlate şi validate.

Calciumfolinat “EBEWE”

Un amestec de 1000 mg Calciumfolinat 'EBEWE” (100 ml Calciumfolinat EBEW 10 mg/ml) cu 5000 mg 5-

Fluorouracil “EBEWE” (100 mg la 50 mg/ml) şi 40 ml soluţie de clorură de sodiu 0,9% în pompă de

perfuzie (exemplu Tip Easy pump) a fost stabilă la temperatura camerei timp de 48 de ore.

Nu sunt date privind alte amestecuri.

De aceea soluţia de 5-Fluorouracil “EBEWE” pentru injecţii/perfuzii nu poate fi amestecată cu alte

medicamente.

5-Fluorouracil nu trebuie amestecat cu alte medicamente în aceeaşi perfuzie, cu excepţia soluţiei menţionate mai înainte.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original

A nu se păstra la frigider sau congela.

A se păstra recipientul în ambalajul exterior, pentru a fi protejat de lumină. Extrageţi soluţia din flacon

imediat înainte de utilizare.

Dacă s-a format precipitat ca rezultat al expunerii la temperaturi joase, se poate redizolva prin încălzire la

temperatura de 600 C însoţindu-se de agitarea viguroasă a recipientului. Soluţia trebuie răcită apoi la temperatura corpului înainte de a fi utilizată.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un flacon din sticlă brună a 5 ml concentrat pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

Cutie cu 5 flacoane din sticlă brună a 5 ml concentrat pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

Cutie cu un flacon din sticlă brună a 10 ml concentrat pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

Cutie cu 5 flacoane din sticlă brună a 10 ml concentrat pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

Cutie cu un flacon din sticlă brună a 20 ml concentrat pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

Cutie cu un flacon din sticlă brună a 100 ml concentrat pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Ca oricare medicament citotoxic, este necesară acordarea unei precauții speciale în manipularea 5-

Fluorouracil.

A se purta mănuşi de protecţie, mască şi îmbrăcăminte protectoare şi dacă este posibil a se lucra într-o

cameră special amenajată pentru acest scop. Trebuie evitat contactul cu tegumentele şi mucoasele. Dacă a avut loc un astfel de contact, trebuie spălată zona cu multă apă şi săpun.

În cazul contactului cu ochii, aceştia trebuie clătiţi cu multă apă şi acordat consult medical imediat.

Gravidele nu trebuie să manipuleze 5-Fluorouracil.

A se utiliza imediat după diluare.

A se manipula conform ghidurilor privind citostaticele.

A se manipula cu atenţie, pentru a se evita contactul cu pielea.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EBEWE PHARMA Ges.m.b.H. Nfg.KG

Mondeseestrasse 11, A-4866, Unterach, Austria

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

7321/2015/01-06

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: Ianuarie 2015.

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Ianuarie 2015.

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Naţionale a

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro .