ALPHA-CEDRENE

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

469-61-4

Codul EC# (European Community)

207-418-4

Funcțiile ingredientului cosmetic

PARFUMARE : Folosit pentru parfumuri și materii prime aromatice

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE