ALLYLDIMETHOXYPHENETOLE

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

68213-85-4

Codul EC# (European Community)

269-268-6

Funcțiile ingredientului cosmetic

PARFUMARE : Folosit pentru parfumuri și materii prime aromatice

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE