ACETYL MANDELIC ACID

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

51019-43-3 / 7322-88-5

Codul EC# (European Community)

- / -

Funcțiile ingredientului cosmetic

TAMPON : Stabilizarea pH-ului unui mediu apos într-un interval îngust, chiar dacă se adaugă un acid sau o bază. Modificarea și / sau menținerea pH-ului produselor cosmetice la nivelul dorit.

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE