ACETAMIDOCAPROIC ACID

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

57-08-9

Codul EC# (European Community)

200-310-8

Funcțiile ingredientului cosmetic

ANTIOXIDANTĂ : Inhibă reacțiile promovate de oxigen, evitând astfel oxidarea și râncezirea

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE