9-DECENYL PROPIONATE

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

68480-06-8

Codul EC# (European Community)

270-882-1

Funcțiile ingredientului cosmetic

PARFUMARE : Folosit pentru parfumuri și materii prime aromatice

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE