6-TERT-BUTYLQUINOLINE

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

65442-31-1

Codul EC# (European Community)

265-777-2

Funcțiile ingredientului cosmetic

PARFUMARE : Folosit pentru parfumuri și materii prime aromatice

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE