5-MELOZOL ACETATE

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

64001-15-6

Codul EC# (European Community)

264-598-7

Funcțiile ingredientului cosmetic

PARFUMARE : Folosit pentru parfumuri și materii prime aromatice

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE