3-METHOXYBUTANOL

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

2517-43-3

Codul EC# (European Community)

219-741-8

Funcțiile ingredientului cosmetic

SOLVENT : Dizolvă alte substanțe

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE