2-PHENYLPROPYLPYRIDINE

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

2110-18-1

Codul EC# (European Community)

218-300-7

Funcțiile ingredientului cosmetic

PARFUMARE : Folosit pentru parfumuri și materii prime aromatice

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE