2-ISOPENTENAL

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

107-86-8

Codul EC# (European Community)

203-527-6

Funcțiile ingredientului cosmetic

PARFUMARE : Folosit pentru parfumuri și materii prime aromatice

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE