2,6-DICARBOXYPYRIDINE

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

499-83-2

Codul EC# (European Community)

207-894-3

Funcțiile ingredientului cosmetic

CHELATARE : Reactionează și formează complexe cu ioni metalici care ar putea afecta stabilitatea și/sau aspectul cosmeticelor

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE