2,4-XYLENOL

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

105-67-9

Codul EC# (European Community)

203-321-6

Funcțiile ingredientului cosmetic

PARFUMARE : Folosit pentru parfumuri și materii prime aromatice

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE