2,4-HEXADIENOL

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

111-28-4

Codul EC# (European Community)

203-853-9

Funcțiile ingredientului cosmetic

PARFUMARE : Folosit pentru parfumuri și materii prime aromatice

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE