1,6-HEXANEDIAMINE

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

124-09-4

Codul EC# (European Community)

204-679-6

Funcțiile ingredientului cosmetic

TAMPON : Stabilizarea pH-ului unui mediu apos într-un interval îngust, chiar dacă se adaugă un acid sau o bază. Modificarea și / sau menținerea pH-ului produselor cosmetice la nivelul dorit.

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE