1,5-PENTANEDIOL

Codul CAS# (Chemical Abstracts Service)

111-29-5

Codul EC# (European Community)

203-854-4

Funcțiile ingredientului cosmetic

SOLVENT : Dizolvă alte substanțe

ALTE INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE COSMETICE