ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

A12AA03

calcii gluconas

suplimente minerale

B05XB02

alanil-glutamina

substituenți de sânge și soluții perfuzabile

B03XA06

luspatercept

preparate antianemice

B01AD12

proteina c

antitrombotice

D06AXN1

combinatii

antibiotice și chimioterapice de uz dermatologic

R03DA04

theophyllinum

medicamente pentru bolile obstructive ale căilor respiratorii

C09AA16

imidaprilum

produse active pe sistemul renină-angiotensină

R03DX05

omalizumabum

medicamente pentru bolile obstructive ale căilor respiratorii