Anatomic Terapeutic Chimic • J07BX03 • tozinameran+vaccin de tip ARNm COVID-19 (cu nucleozide modificate)

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

A10BB12

Glimepiridă

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Sulfoniluree

C07BB07

Bisoprolol + hidroclorotiazidă

Sistemul cardiovascular
Betablocante și tiazide
Betablocante selective și tiazide

J07AG52

Vaccin combinat dtpw + hib

Antiinfecțioase de uz sistemic
Vaccinuri cu bacterii
Vaccinuri hemophilus influenzae B

S01AD03

Aciclovir

Organe senzitive
Antiinfecțioase
Antivirale

D07XC03

Mometazonă + acid salicilic

Preparate dermatologice
Corticosteroizi în alte combinații
Corticosteroizi puternici, alte combinații

C05BX01

Dobesilat de calciu

Sistemul cardiovascular
Medicația antivaricoasă
Alte preparate

D05AXN1

Combinații

Preparate dermatologice
Antipsoriazice de uz local
Alte antipsoriazice de uz local

A05AA02

Acid ursodeoxicolic

Tract digestiv și metabolism
Terapia biliară
Preparate cu acizi biliari

B01AC26

Vorapaxar

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Antiagregante plachetare excluzând heparina

L02AE03

Goserelină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Hormoni și agenți înrudiți
Analogi ai hormonului de eliberare a gonadotropinei

L01AD01

Carmustină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Agenți alchilanți
Nitrozouree

A02BDN1

Combinații

Tract digestiv și metabolism
Medicamente pentru ulcer peptic și boală de reflux gastro-esofagian
Combinații pentru eradicarea Helicobacter pylori