Anatomic Terapeutic Chimic • J05AR19 • emtricitabină+rilpivirină+tenofovir alafenamidă

A Tract digestiv și metabolism

B Sânge și organe hematopoetice

C Sistemul cardiovascular

D Preparate dermatologice

G Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali

H Preparate hormonale sistemice, excluzând hormoni sexuali și insuline

J Antiinfecțioase de uz sistemic

J01 Antibacteriene de uz sistemic

J02 Antimicotice de uz sistemic

J04 Antimicobacteriene

J05 Antivirale de uz sistemic

J05A Antivirale cu acțiune directă

J05AA Tiosemicarbazone

J05AB Nucleozide și nucleotide fără inhibitori de revers transcriptază

J05AC Amine ciclice

J05AD Derivați ai acidului fosfonic

J05AE Inhibitori de protează

J05AF Nucleozide și nucleotide inhibitori de revers transcriptază

J05AG Inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptaza

J05AH Inhibitori de neuraminidază

J05AJ Inhibitori ai integrazei

J05AP Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV

J05AR Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații

J05AR01 lamivudină + zidovudină

J05AR02 abacavir + lamivudină

J05AR03 emtricitabină + tenofovir

J05AR03 emtricitabină + tenofovir disoproxil

J05AR04 abacavir + lamivudină + zidovudină

J05AR06 efavirenzum + emtricitabină + tenofovir

J05AR06 efavirenzum + emtricitabină + tenofovir disoproxil

J05AR10 lopinavir + ritonavir

J05AR12 lamivudină + tenofovir disoproxil

J05AR13 dolutegravir + abacavir + lamivudină

J05AR14 darunavir + cobicistat

J05AR15 atazanavir + cobicistat

J05AR17 emtricitabină + tenofovir alafenamidă

J05AR18 elvitegravir + cobicistat + emtricitabină + tenofovir

J05AR19 emtricitabină + rilpivirină + tenofovir alafenamidă

J05AR20 bictegravir + emtricitabină + tenofovir

J05AR21 dolutegravir + rilpivirină

J05AR22 darunavir + cobicistat + emtricitabină + tenofovir alafenamidă

J05AR24 doravirină + lamivudină + tenofovir disoproxil

J05AR25 dolutegravir + lamivudină

J05AX Alte antivirale

J06 Imunoseruri și imunoglobuline

J07 Vaccinuri

L Agenți antineoplazici și imunomodulatori

M Sistemul musculo-scheletic

N Sistemul nervos

P Produse antiparazitare, insecticide si repelente

R Aparatul respirator

S Organe senzitive

V Varia

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

N05AH02

Clozapină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Diazepine, oxazepine, tiazepine și oxepine

C09AA07

Benazepril

Sistemul cardiovascular
Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei

A10BB07

Glipizidă

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Sulfoniluree

A04AA02

Granisetron

Tract digestiv și metabolism
Antiemetice și împotriva grețurilor
Antagoniști ai serotonininei (5HT3)

B05AA

Proteine plasmatice umane de grup sanguin a,b,ab,0

Sânge și organe hematopoetice
Sânge și produse similare
Substituenți de sânge și fracțiuni proteice plasmatice

N06AA12

Doxepină

Sistemul nervos
Antidepresive
Inhibitori non-selectivi ai recaptării monoaminei

N05BA01

Diazepam

Sistemul nervos
Anxiolitice
Derivați benzodiazepinici

A09AN01

Pancreatină + dimeticonă

Tract digestiv și metabolism
Enzime digestive

M01AGN1

Etofenamat

Sistemul musculo-scheletic
Produse antiinflamatoare și antireumatice, non-steroidiene
Fenamați

N02CC03

Zolmitriptan

Sistemul nervos
Preparate antimigrenoase
Agoniști selectivi de serotonina (5HT1)

D01AE18

Tolnaftat

Preparate dermatologice
Antfungice pentru uz topic
Alte antifungice pentru uz topic

L01XC31

Avelumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici
Anticorpi monoclonali