ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

R06AX28

rupatadinum

antihistaminice de uz sistemic

C09AA03

lisinoprilum

produse active pe sistemul renină-angiotensină

S01EB01

pilocarpinum

produse oftalmologice

A10AD01

insulinum humanum

medicamente utilizate in diabet

A10BB07

glipizidum

medicamente utilizate in diabet

M01AH03

valdecoxibum

preparate antiinflamatoare și antireumatice

R01AB01

combinatii

preparate nazale

V03AB13

obidoximi chloridum

alte produse terapeutice